Румяна Цанкова Владимир Л. Станчев Работа с бази от данни в примери на access 2003 2007страница1/20
Дата13.11.2018
Размер3.1 Mb.
#104752
ТипГлава
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Видове операции с данните Глава 6. 

Румяна Цанкова

Владимир Л. Станчев

Работа с бази от данни

в примери на ACCESS 2003 - 2007

със SQL, VBA и ADO

Под редакцията на проф. д.т.н. Румяна Цанкова

2


007

Работа с база от данни е предназначена за решаване на по-сложни бизнес и инженерни задачи, което не може да бъде осъществено само с интерфейсните средства на системите за управление на базите от данни. Изложението е представено по достъпен начин, като където е необходимо, са дадени и теоретичните постановки. То включва следните части: въведение в базите от данни, въведение в Access чрез примери, SQL приложения на ACCESS, многопотребителски бази от данни. Материалът е представен чрез примери и решени типични за нашия стопански живот задачи. Това съдържание ще бъде полезно както за конкретни потребители, така и за целите на обучението.

Настоящето издание отразява опита и резултатите от работата на авторите при създаването и внедряването на бази от данни в редица управленски информационни системи, както и от обучението на студентите в Техническия университет - София.

Примерите са достъпни на адрес: ASISBG.NETFIRMS.COM

Материалът е разработен от авторите както следва:

глави: 1-8, 15.1,16, 17.1, 18-20 от Р. Цанкова;

глави: 9-14, 15.2-15.7,17.2 от Вл. Л. Станчев.

Имената на всички продукти, представляващи търговска марка, които са цитирани в книгата, са собственост на съответните фирми.
© Румяна Цанкова

© Владимир Л. Станчев
Корица и оформление Владимир Л. Станчев
Рецензент доц. д-р инж. Светослав Димков Велев
М

П Издателство на Технически Университет - София
СъдържаниеЧаст I. Въведение в базите от данни


Глава 1. Място, роля и същност на база от данни 8

Глава 2. Основни понятия при работа с бази от данни 13

Глава 3. Моделиране на данните 15

Глава 4. Основни видове модели на данните 17

Глава 5. Нормализация на релациите 27

Глава 6. Видове операции с данните 29

Глава 7. Проектиране на базата данни 36

Глава 8. Създаване на нова база от данни 48

Глава 9. Заявка – Query за избор или промяна на данни от таблици 66

1.1. Проектиране на нова заявка за избор чрез Query Design 66

1.2. Усъвършенстване на заявка чрез решетката за настройка на полета 70

1.3. Заявка с критерий - Criteria 71

1.4. Заявка с изчисляеми полета в ред Field на решетката 72

1.5. Заявка с параметри 73

1.6. Заявка за обобщение чрез ред Total 74

1.7. Заявка за промяна на данни - Update Query 79Глава 10. Обобщаващ (реперен) изглед – PivotTable View 84

Глава 11. Отчет - Report за представяне на резултатни данни 85

Глава 12. Формуляр - Form за въвеждане и промяна на данни 86

1.8. Формуляр с контрола за избор от списък – Combo Box 86Глава 13. Модул – Module и Visual Basic for Applications -VBA 87

Глава 14. Достъп до база от данни през Internet Web SERVER 89

1.9. Свързване – Hyperlink на обекти в Internet пространството 89

1.10. Интернет сървър - Web SERVER -- инсталиране и активиране 91

1.11. Създаване на активни страници - Pages за достъп чрез Web SERVER до база данни на Access 2003 – четене и внасяне на данни 92Глава 15. Задача 1. База от данни за покупки и продажби. 94

1.12. Да се създаде базата от данни. 94

1.13. Да се създаде формуляр за доставки и да се въведат данни. 96

1.14. Да се изготви отчет за доставка на стоките, чиито остатъчни количества в резултат на продажбите са спаднали под норматива. 96

1.15. Да се изготви отчет с новите цени на преоценените стоки. 112

1.16. Да се изготви месечен отчет на най-малко печелившите стоки. 114

1.17. Да се определи месечният хонорар на разпространителите, който е 10% от реализираните от тях продажби на печеливши изделия. 114

1.18. Да се създаде стартов формуляр за изпълнение на задачата. 115Глава 16. Задача 2. Потребности от материали 115

1.19. Задача 3. Определяне на потребностите от материали за конфекцията. 121

1.20. Задача 4. Определяне на потребностите от продукти в общественото хранене. 121

1.21. Задача 5. Складово стопанство. 121

1.22. Задача 6. Производствена програма. 125

Глава 17. Задача за “Специфициране на материали” с решение чрез VBA, ADO и SQL 126

1.23. Обща постановка, проект на база от данни и идея за алгоритъм 126

17.2. Решение чрез ACCESS с VBA, ADO и SQL 131

Глава 18. Синтаксис на оператори от езика SQL 143

18.1. Оператори за манипулиране на данните 144

18.2. Оператори за изменение и дефиниране на данните 160

Глава 19. Стандарти за работа с бази от данни 171

Глава 20. Многопотребителски бази от даннни 174

Литература..................................................................................................6

За авторите


П

роф. д.т.н.. Румяна Цанкова е дългогодишен преподавател по „Информатиционни технологии” в Стопански факултет към Техническия университет - София. Опитът й от работата със студентите от Стопански и Машинно-технологичен факултети на ТУ намира отражение в настоящата книга. Използуван е опитът й като ръководител, съавтор и внедрител на редица информационни системи с национално значение: автоматизирана система за управление на вагонен завод - Дряново, автоматизирана система за управление на учебния процес в ТУ – 1977-1989, Единна национална кандидатстудентска класираща система - ЕКОС’84, внедрена във всички ВУЗ и работила повече от 10 години. В многобройните примери и задачи в тази книга са приложени най-новите дидактически достижения на западните партньори по двата, ръководени от нея TEMPUS проекта.

В

ладимир Лъчезаров Станчев става инициатор за внедряване на INTERNET в ТУ и първи представител в УНИКОМ-Б, като директор в 1992 г. на Учебно-изчислителния комплекс (сега ЦИР) на ТУ. Автор е и ръководител повече от 18 години на първата мрежова „Академична система за информация и статистика” (АСИС’89 за учебния процес в ТУ), внедрена във факултетите и други ВУЗ, и е благодарен за съучастието на математичката Цветана Шентова. Основен автор е на софтуера “Единна кандидат-студентска класираща система” – ЕКОС’84, внедрена във всички ВУЗ и експлоатирана над 10 години. Хоноруваният преподавател по компютърно програмиране в ФКСУ, ФПМИ и Стопански факултет над 30 години е сред щастливи студенти. Ръководител е на колектив към НИС на ТУ и автор на разработката “Национална класираща система за избор от проекти на учебници за МОН” – 2003-2007 г.

Литература
Cattel R.G.G., The Object Database Standard: ODBM-93, Morgan Kaufman Publishers, 1996.

Codd E. F., The relational Model for Database Management, version 2, Addison-Wesley Publishing Company, 1990.

Fabian Pascal, Understandig Relational Database With Examples in SQL-92, John Wileys Sons, Inc., 1993.

Fortier P., SQL3: Implementing the SQL Foundation Standard, McGraw-Hill, 1999.

Mark Whitehorn and Bill Marklyn, Inside Relational Databases: with examples in Access, Springer, 1998.

Michel Leonard, Database Design Theory, Macmillan, 1992.

Rick Dobson, Programming Microsoft® Access Version 2002 (Core Reference), Microsoft Press, 2001.

Thomas Connoly, Carolyn Beg, Database Systems. A practical Approach to Design, Implementation and Management, third Edition, Addison Wesley, 2002.

Umar A., Object-oriented Client/Server Internet Environments. The modern infrastructure. Prentice-Hall Inc., 1997.

Стийф Сегмън, Microsoft Office XP за Windows, Инфодар, 2001.

Андрю Одеун, Oracle Web Приложения PL/SQL въведение за разработчици, Зест Прес, 2000.

Брайян Комър, TCP/IP. Мрежи и администриране, ИнфоДар, С., 1999.

Куртева С., К. Папазян, С. Петкова, С. Стоянов, М. Таков, Ръководство за упражнения по техническо чертане и стандартизация, Техника, 1989.

Майкьл Х. Ернандес, Проектиране на бази от данни, Софтпрес, 2004.

Цанкова Румяна, Владимир Л. Станчев, Работа с бази от данни в примери на Access 97-2002-XP, Вулкан 4, София, 2002.

Цанкова Румяна, Владимир Л. Станчев, Снежaнка Георгиева, Работа с бази от данни в примери на SQL и Delphi 7, ТУ - София, 2003.
Въведение

в базите от данни

Част I. Въведение в базите от данни
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница