02 декември 2010 г. Тема: здравеопазванестраница1/7
Дата01.02.2018
Размер0.94 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
02 декември 2010 г.


ТЕМА: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕВърви ли тайна операция “Медиците”?
Докъде стигнахме! Вместо срещу мафията, МВР и прокуратурата обявиха като че ли война на медиците. Арестуват лекари “на едро”.

4-ма доктори от Горна Оряховица бяха прибрани в килии по подозрение в умишлено убийство на новородено. Само дни по-рано хвърлиха в ареста двама неврохирурзи от Благоевград, като обявиха за невярна диагнозата, която поставили на човек, бит от полицаи. След 3 дни и нощи зад решетките съдът напълно оневини д-р Любен Кавраков и д-р Сашо Сивиков и ги пусна.

Арестуваните днес д-р Стефан Лазаров, д-р Димитър Сотиров, д-р Катя Гецова и д-р Михаил Милатович също са невинни, убедени са колегите им. Според тях става дума не за убийство на бебе, а за спонтанен аборт.


... А лекарите си траят за арести на колеги
Лилия Христовска

За “Гинес” е арестът на двамата лекари в Благоевград. Адът в килиите за изолация на “лошите” от “добрите” няма да се забрави. А няма капка смисъл в онова, което са видели и преживели. Полицията пътьом атакува и болницата в Горна Оряховица - ченгета се включиха в спора дали едно 600-грамово бебе може да оживее в петия месец след спонтанен аборт, или въпреки усилията на лекарите остава мъртво.

Без специалисти и доказателства полицията реши спора - нахлу въоръжена до зъби, като че ли в болницата ще й отвърнат с минохвъргачен огън. И отведе този път четирима доктори. Докога лекарският съюз, пък и министърът на докторите, ще си траят срещу “експертните” акции?! Едно е да се бориш за бюджет, друго е да въстанеш срещу унижението на колеги! Инак МВР успешно разиграва сценария “Нашата полиция ни пази!”, а данъкоплатците плащат прескъпо за репетициите.


Властта взема 1.4 млрд. лв. от здравни вноски
Менда Стоянова, Искра Фидосова и Димитър Главчев искат вливането им в държавния бюджет
Премиерът Борисов обеща преди 2 месеца парите за здраве да се харчат само за здраве
Големият резерв на здравната каса от близо 1,4 млрд. лв. до края на годината служебно ще се влее в централния бю­джет. Така на практика парите, събрани от бълга­рите за здравни вноски, който се съхраняват в БНБ, се национализират, изригнаха депутати от БСП, ДПС и СДС. „Приби­ране" на парите е зало­жено в преходните и за­ключителните разпоред­би на закона за бюджета за 2011 г., който по про­грама парламентът ще разглежда днес на второ четене.

Предложението за взи­мането на вноските от ка­сата е на съпредседателката на ПГ на ГЕРБ Искра Фидосова, на шефката на бюджетната комисия Менда Стоянова (ГЕРБ) и на съпартиеца им Дими­тър Главчев.

Сумата от близо 1,4 млрд. лв. се е натрупала от създаването на касата през 1999 г. до сега.

Само преди два месеца премиерът Бойко Бори­сов заяви пред Нацио­налния съвет на лекар­ския съюз: „От днес ната­тък (5 октомври - б.р.) съм дал указания парите за здраве да отиват за здраве." Предните управляващи плащали пен­сии със същите средства, каза тогава Борисов. Се­га не е ясно какво ще пла­ща с тях днешната власт.

Опозицията остро се противопостави на идея­та на ГЕРБ още във втор­ник.

Д-р Евгений Желев и Мая Манолова (БСП) и д-р Нигяр Джафер (ДПС) заявиха, че ние сме един­ствената страна, която крепи държавния си бю­джет със здравни вноски. „В същото време не до­стигат пари за направле­ния, за лечение...", възму­ти се д-р Джафер. А коле­гата й д-р Хасан Адемов и д-р Ваньо Шарков („Синята коалиция") направо от­сякоха, че това е нацио­нализация на осигуров­ките.

„Това е нарушение и на току-що гласуваните про­мени в Закона за здравно­то осигуряване парите за здраве да отиват само за здраве", каза още Шар­ков. И добави, че на 2 сеп­тември пред парламента финансист №1 Симеон Дянков също е обещал вноските да се харчат са­мо за лечение. „Значи ли, че ако предложението се приеме, ще е излъгал", по­пита той. Здравният ми­нистър д-р Стефан Кон­стантинов вчера отказа коментар.
Частници остават в болниците, ако не са конкуренти
На територията на държавна или общинс­ка болница ще могат да работят частни, но при условие че клиниките, отделенията и лабора­ториите в двете лечеб­ни заведения не еа в конкуренция. Т.е. тряб­ва да извършват раз­лични медицински дей­ности. Това значи, че в държавна болница, която има свой рентген или скенер, не може да има същите такива частни, предвиждат промени е Закона за лечебните заведения. Те бяха гласувани къс­но във вторник на второ четене.

С приемането на про­мените в болницата в Берковица се чудят какво да правят. Защо­то имат своя лаборато­рия, нямат лекари и за­това са й отдали под на­ем на частници. Лекари и пациенти се надяват да не се стигне до за­тварянето й.
Режат 44 пътеки
От догодина цените на 44 клинични кардиопътеки ще бъдат намалени с до 15 %. Защото през годи­ните бяха надценявани. Други 65 пътеки ще запаз­ят досегашните си стойно­сти, а на останалите 189 пътеки ще се увеличат, съобщи вчера здравният министър д-р Стефан Кон­стантинов. Така средната цена на пътеките ще се вдигне от 618 на 654 лв.

Увеличени са тези за: бъбречни заболявания - с над 20%, за интензивни грижи-62%, лъчелечение - с 20%, и хематологични заболявания - със 136%.
Ползват телата на клошари за научни цели
Ако не се открият род­нините на починали кло­шари например, телата им ще могат да се ползват за научни изследвания и обучение на студенти във вузовете. Същото важи и за всички останали издъх­нали хора, предвиждат промени в Закона за здра­вето, които бяха гласува­ни на второ четене в пле­нарната зала във вторник.

Досега за подобни слу­чаи нямаше регламент и ако роднините не можеха да се открият, тялото не се вземаше за описаните Цеков от ГЕРБ.
Пудра, луканки и пижами до среднощ в парламента
Вторник. 23,16 ч. Прозорците на На­родното събрание светят. Столичани, тръгващи към нощните клубове, забе­лязваха силуетите зад пер­детата.

Не, не се печеше държа­вен преврат. Просто депута­тите от ГЕРБ бяха заставили колегите си да работят до късно, за да приемат бюдже­тите на здравната каса и общественото осигуряване. За щастие на всички избраници шефката на парламента Цецка Цачева все пак удари звъ­неца в 23,16 ч, след като ра­ботата беше свършена.

По онова време началничката на законодателния храм бе вече с тежък вечерен грим. Но не защото се кане­ше да ходи на бар, а понеже бе отскочила до Би Ти Ви за участие в шоуто „Великолеп­ната шесторка". Без да свали телевизионната пудра, тя бо­дро ръководеше пленарната зала.

Цачева не беше единстве­ната, която съчета телеви­зионната изява с работата. Д-р Хасан Адемов (ДПС) и Янаки Стоилов (БСП) учас­тваха в „Референдум" по БНТ. Темата съвпадаше с дискусията в парламента и в 20,30 ч, навличайки бързо връхната си дреха, Адемов се зарече, че ще проведе дебатите за пенсиите пред зрителите. Двамата по-къс­но се върнаха. В БНТ се озо­ва и здравният министър д-р Стефан Константинов. Чер­вената Мая Манолова го скастри, че вместо да се показва по телевизията, е трябвало да е в парламента, където се кове здравната политика.

Членовете и алинеите, които шефката на бюджет­ната комисия Менда Стояно­ва (ГЕРБ) прегракнало чете­ше като скоропоговорка, ще определят битието на бълга­рина догодина - как ще го лекуват, колко ще бъде пен­сията му, колко ще отделя за старост от днешната си за­плата.

От началото на заседа­нието беше ясно, че няма да е леко. Редовното време до 19 ч стигна само за закона за здравето. В 18,44 ч Менда Стоянова предложи да се ра­боти до приемане на закони­те.

Червената шпага Мая Ма­нолова отбеляза, че нищо не налага такова бързане. Но мнозинството остана глухо за аргументите й. Тя обаче не се предаде. Поиска „30

мин почивка, за да изпием по едно кафе, да се освежим и да продължим с ясни глави". В антракта сините предло­жиха да се купят възглавнички. А депутатът от „Ата­ка" Венци Лаков от лаптопа си в залата съобщи чрез „фейсбук", че „обмисля да си купи парламентарна пи­жама". Негова приятелка препоръча: „Купи за всич­ки раирани."

Час по-късно Лаков дори описа идеята си за депутатс­ка пижама - „с вътрешен джоб за рушвети, респективно и парламентарни панто­фи".

Вместо да търкат очи, де­путатите от ГЕРБ бодро си поръчаха храна по телефона, за да се заредят с въглехи­драти за тежката нощ. Опозиционери предложиха на­право да изгласуват и голе­мия държавен бюджет. „Ня­ма да спим, до седем сутрин­та ще свършим, ще се прибе­рем вкъщи да си теглим по една контра - и пак на рабо­та", оптимистично заяви син избраник. Но негов колега с по-дълъг парламентарен

опит му припомни как по вре­мето на Жан Виденов в пле­нарната зала са носили одея­ла при приемането на бю­джета. В този напрегнат за хранителните навици на по­вечето депутати момент в бюфета се появи нова тава със сандвичи. За постещите обаче нямаше нищо. Мано­лова, най-активна на трибу­ната, се кахъреше, че за да не наруши поста си, цял ден била на ментови бонбони. И след дълго умуване набож­ната социалистка „прегре­ши" с вафли.

Служителките в столовата споделиха, че този ден пра­вили сандвичи вече четвърти : път. В ДПС се подкрепиха с ; луканка. Бързо я унищожиха. Мезетата донесъл Несрин Узун, който черпел на патерица за рождения си ден. От депесарската луканка „намазаха" и политици от опози­цията. Зареден с нова енер­гия, Хасан Адемов (ДПС) предупреди от трибуната, че ако пенсиите не се актуализират, управляващите рискуват догодина възрастните да отидат за гъби, а не да гласу­ват. ГЕРБ-ерите бъбреха помежду си по време на изказванията. Чу се нервно: „Шшшш-т!".

В 21 ч червените поискаха проверка на кворума. „За ваше съжаление кворум има", '■ каза зам.-шефът на парла­мента Анастас Анастасов, който тогава водеше. В 21,10 ч стартира законът за бю­джета на здравната каса. И екшънът настъпи. Команди­рът го няма, тук е картечарката, зам.-командирите и политкомисарите, обърна се към червените Павел

Шопов („Атака"). Той има­ше предвид лидера на БСП Сергей Станишев, който бе във Велико Търново. Ни­кой не се подвоуми коя е картечарката - Манолова не млъкна цяла вечер.

„Оттук нататък сме на път да заменим едно предава­не на „Пълна лудница",

възмути се д-р Нигяр Джафер (ДПС), която може би завиждаше на колегите си, комбинирали заседанието с тв изява. А д-р Евгений Же­лев (БСП) бързо добави: „То­ва, което се случва тук, не е добре! Лекар ви го казва! Съ­образявайте се с физиологията, моля ви се!" Из залата се шушукаше, че ситуацията вече е за психиатър. Но за карък, специалистът д-р Ми­хаил Михайлов („Синята коа­лиция") го нямаше. Д-р Ваньо Шарков излезе на трибуна­та, опита се да бъде серио­зен, но избухна в смях. Него­ви колеги пък „ухажваха" банкомата, който за тяхно щастие бе зареден. В 22,14 ч Цецка Цачева прегракна. Но не и Мая Манолова, коя­то й каза: „Г-жо председа­тел, заради късния час се разсейвате и не виждате, че тук вляво и ние искаме думата." Уморени, всички ускориха темпото. И фини­шираха в 23,16 ч.
11 болници ще предлагат крайно долекуване
11 общински болници ще предлагат услуги за продължително и край­но долекуване, след ка­то пациентът бъде изпи­сан. Това става ясно от решение на кабинета, прието вчера, с което се изменя концепцията за болнично преструктури­ране. 11-те общински здравни заведения, кои­то отговарят на крите­риите за предлагане на такива услуги са клини­ки в малки населени ме­ста: Белоградчик, Тете­вен, Бяла, Тутракан, Омуртаг, Елхово, Сви­ленград Крумовград, Девин, Разлог и Етропо­ле.

В тях ще се приемат болни по желание от ця­лата страна. За финан­сирането им са предви­дени около 47 млн. лв. Замисълът е да се осигу­ри достъп на хората до здравни фижи и услуги в отдалечените райони на страната. Това е и един от критериите, по които са избрани - да се нами­рат в малки населени места. Другият е нали­чието на квалифицирани медицински специали­сти - над 20 за отдалече­ни болници и над 10 за медицинските центрове.
В ареста си хлебарка, която всеки тъпче
Това не е нормална полицейска система, защото всички лекари могат да бъдат подведени под отговорност. Ние лекуваме катастрофирали, бити, намушкани, простреляни. И сега какво стана?! Колегите, като видят такъв пациент, да бягат. Болните не ги намираме на улицата, на нас ни ги пращат. За нас те нямат цвят, нито пък имаме полицейска сводка да знаем кой какъв е. Този младеж, за когото ни обвиняват, дори не го познавам. Не успях да се сетя кой е. През нас на година минават по 1100 човека, как мога да помня някой, който съм лекувал 3 дни през януари.
С д-р Александър СИВИКОВ, завеждащ отделение по неврохирургия и ортопедия в благоевградската болница, разговаря Светлана Василева
Двама от най-уважава­ните и известни благоев­градски лекари - ортопе­дът д-р Александър Сивиков (61 г.) и неврохирур­гът д-р Любен Кавраков (68 г.), прекараха три дни в следствения арест за­ради абсурдно прокурор­ско обвинение. Медиците бяха нарочени, че са напи­сали фалшива диагноза на мъж, който води дело за побой срещу полицаи от Първо РПУ в столицата.

Софийският районен съд определи обвинения­та като несъстоятелни и освободи докторите, без да им наложи мярка за неотклонение.


- Д-р Сивиков, три дни прекарахте в арест в София, оковани като престъпници. Как се чувствате?

- Ужасно е това, което преживяхме. То никога няма да бъде изтрито. Чувствам се безкрайно унижен и обиден, отвратен съм. В ареста разбрах, че тази система те третира като хлебарка, която всеки може да стъпче, абсолютно безправен си и безсилен. Никога не съм мислел, че може да ми се случи подобно нещо в днешно време, в държава членка на ЕС, в държава, претендираща за правова и за демократична!


- Как се стигна до задържането ви?

- Получихме призовки с д-р Кавраков да се явим на 24 ноември в следствието в София и толкоз. Ние мислехме, че за някаква справка ни търсят. Работата ни е такава, че често ни викат или като свидетели, или като експертни лица за катастрофи, криминални престъпления, за различни наши операции. Така че не сме очаквали нещо сериозно.

Отиваме там и едно младо момиче - следовател, ни казва: "Как са ви трите имена?Обвинени сте по този и този член". Не ставаше въпрос нито за разпит, нито за някакво свидетелстване. Веднага ни пратиха да ни снимат, взеха ни пръстови отпечатъци, питаха ни дали имаме татуировки. Аз даже реших, че нещо се майтапят, приех въпроса като неуместен. А те ми викат, че питали за татуировката, за да я снимат, ако имам. После ни свалиха долу на двора, сложиха ни белезници и директно - в ареста. Д-р Кавраков направо онемя. Но каквото и да кажеш, там никой не се интересува от теб или какво говориш. Направо действат!
- А вие не обяснихте ли, че имате диабет, че д-р Кавраков е хипертоник и е с прекаран инфаркт?

- Никой не ти дава нищо да кажеш. Разделиха ни, д-р Кавраков го пратиха в друга килия, а мен ме сложиха с трима души в ареста. Нито храна имахме, нито вода.


- В килията как ви посрещнаха другите арестанти?

- Ами бяха шашнати. Викат: "Как така си доктор, тука такива не идват. Даже първоначално мислеха да не би това "доктор" да ми е някакъв прякор. И като разбраха, че съм истински лекар, станах на голяма почит. Дори конвоиращите момчета бяха ошашавени и викат: "Ей, и това не ни се беше случвало. Доктори да вкарваме вътре".

Аз съм доволен от арестантите, тези момчета ме спасиха, дадоха ми храна и вода. Първата вечер те ми дадоха да ям, от тях видях повече човещина, отколкото от служителите на реда. Момчетата от ареста започнаха да се изповядват - лежат там 10 месеца без присъди.

Едното момче гледам нещо не му е добре. Прегледах го вътре в килията, оказа се, че има дискова херния, наместих го и изведнъж станах за тях дедо Господ. Той беше бодигард на някакъв голям бос от подземния свят. И като го оправих, после ходеше на другите да вика: "Това е мой човек, да не го закачате!"

Нямах цигари и един от арестантите веднага се разтърча и вика на другите - дай си на доктора цигарите. Един ми даде една кутия, друг половин и една жълта запалка. Ще си я запазя като спомен.
- Вие носихте ли си лекарствата за диабета, някой прегледа ли ви?

- Добре че колегите от Благоевград изпратили документи, че съм диабетик, та дойдоха двама колеги от МВР болница. Те ми измериха кръвната захар - тя беше висока - 8,5 - и ми дадоха лекарства. Слава богу, че д-р Кавраков си носеше лекарствата.


- Вътре виждахте ли се с д-р Кавраков?

- Ами чак когато ни закараха в съда да ни гледат мерките за неотклонение. Него го бяха закачили с белезници за някакъв мъж, мене също с белезници ме бяха прикачили към някакъв наркоман, който не се беше къпал сигурно от месеци. Закараха ни в мазето на съда, а там нямам думи да ви опиша какво е - адска мръсотия, сигурно е чистено за последен път, когато е построена сградата.

А в килиите трагедия - няма светлина, само една мижава лампа, една тоалетна и там трябва да ходиш по нужда пред останалите. Нямам думи да ви опиша ужаса и унижението, които трябваше да изтърпим. От стреса обаче не ти се ходи и на тоалетна.
- Обвиниха ви, че сте издали фалшива диагноза на обвиняем. Какви точно изследвания му бяха направени?

- Още първия ден видяхме, че младежът не върви добре. Болеше го главата, повръщаше, тогава го пратихме на скенер да видим дали няма нещо по-сериозно. С апарата се видя, че има оток на мозъка, който дразни менингита и оттам му идват оплакванията. Държахме го колкото изисква клиничната пътека и толкоз. Въобще нито аз, нито д-р Кавраков сме го разпитвали от какво му е травмата, а и той нищо не ние е казвал. Били сме подписали документ с невярно съдържание?! Как си представяте това?

Как ще си плюя на авторитета да пиша нещо нередно? Нали има изследвания, този човек са го гледали и други лекари, по тази логика трябваше и те да са в ареста?!

Искам и друго да кажа - арестуваха ни, като ни примамиха с тези призовки. Ако не бяхме отишли, щеше да стане още по-голям цирк. Щяха да дойдат барети. Е каква е тази система, вие ми кажете!


- Как един съдебен медик е взел решение, че вашата епикриза е невярна, без да провери пълната документация и сам да прегледа пациента?

- Много просто, това е поръчков медик, те нали работят към полицията. Реално те са служители на МВР.


- А съзирате ли някаква поръчка?

- Не, проблемът е друг. Тук става въпрос за обвинение в полицейски произвол. И ако уважат нашата диагноза, то полицаите стават уязвими. За да се прикрие техният произвол, им трябват други потърпевши. Затова нас ни обвиниха, като поискаха да ни компрометират. Сега все едно сме 1944 година. Дядо ми така е бил утрепан. Викнат за справка и после безследно изчезнал. На деветия ден казали на майка ми да иде от едно дере да прибере тялото му. А дядо ми е бил обикновен земеделец.


- Какво бихте казал сега на колегите си?

- Те са страшно стресирани, задават си въпроса как биха могли да работят, без да са уязвими, и изобщо заслужава ли си да работят. Ние, лекарите, не знаем кога е ден, кога е нощ. Когато навърших 35 години стаж като доктор, един мой колега изчислил, че заради нощни дежурства, без другите спешни повиквания, съм отсъствал 3 години и 7 месеца от семейството си. Време, през което съм бил в болницата. Ние искаме да ни оценят труда, нищо друго.


- Ще търсите ли отговорност от тези, които ви причиниха това унижение?

- Никога няма да простя за това, което съм изтърпял и за отношението към нас, държаха се като че ли не сме хора.


Б.р. Неврохирургът д-р Кавраков не пожела да бъде интервюиран, защото все още бил под стрес и напрежение.

Единственото, което каза пред нашия екип, бе, че не може с нищо да изтрие огорчението и обидата. Той е психически сринат, три дни не е хапвал нищо, видимо е отслабнал. Сега твърдо е решил да напусне лекарската професия, въпреки настойчивите молби на колегите му да размисли, преди да вземе крайно решение.

Със сълзи в очите пред "Труд" той каза:"След това унижение как ще ходя по улиците".

Познатите му го описват като изключителен професионалист, човечен и с голям морал. Доктор Кавраков работи след пенсия и остана в отделението, за да не закрият клиничните пътеки. След ареста обаче смята да се оттегли.


Ученичка пометна, арестуват лекари за убийство
Четирима лекари от Горна Оряховица са арестувани и срещу тях е образувано досъдебно производство за убий­ство на бебе, съобщиха от прокуратурата във Велико Търново.

Антимафиоти от Ре­гионалното звено за борба с организирана­та престъпност и поли­цаи щурмували към 16 ч във вторник АГ отде­лението на общинска­та болница в железни­чарския град. Пред смаяните погледи на доктори, сестри и па­циенти с белезници били оковани д-р Сте­фан Лазаров и д-р Ми­хаил Милатович. Шест часа по-късно на разпит в РУ на МВР е отведена неонатоложката д-р Катя Гецова, а минути преди полунощ в поли­цията попада и самият шеф на АГ отделението д-р Димитър Сотиров. Причината за ареста на четиримата лекари, ува­жавани в Горна Оряхо­вица, е сигнал от майка­та на непълнолетна ро­дилка от Лясковец.

В неделя следобед 17-годишната Боряна Георгиева почувствала остри коремни болки и била откарана в Спешна помощ в Горна Оряхови­ца. При прегледа лека­рите установили, че момичето е бременно и е налице спонтанен аборт. Пациентката би­ла настанена в акушеро-гинекологичното от­деление, където в 16 ч плодът е изхвърлен. Не-доизносеното бебе било с тегло около 600 грама, от мъжки пол. Дежурен в отделението по това време е д-р Стефан Ла­заров, лекар с над 20 години стаж по спе­циалността. Той първи поел изхвърления плод и установил, че е мъртъв. Липсвала вся­каква сърдечна и диха­телна дейност. Гинеко­логът извикал колежка­та си детската лекарка Божидарка Димова. В продължение на поло­вин час тя напразно се опитвала да възстанови сърдечната и дихател­ната дейност на бебето. В документите двамата лекари записали, че плодът е на около 21 седмици и че е изваден мъртъв при спонтанен аборт.

Полицаите твърдят, че става въпрос не за 5-месечен плод, а за 7-месечно бебе.

След това според болничните разпоредби биологичният отпадък трябвало да бъде из­хвърлен в хладилна ка­мера. Една от санитар­ките забелязала, че по малкото телце преми­нават някакви конвул­сии и се усъмнила, че бебето е живо. Тя го настанила в кувьоз, а на следващия ден, в поне­делник, съобщила на шефа на отделението д-р Димитър Сотиров. Той от своя страна се обадил на медицинския дирек­тор на болницата д-р Миролюб Кожухаров Екип от четирима ле­кари, сред които и бол­ничният шеф, извади­ли плода от кувьоза и отново му направили внимателен оглед. Ре­шението им било еди­нодушно - той е мър­тъв.

„Потреперванията, които санитарката беше взела за признаци на живот, всъщност са ед­ни обичайни за такива случаи първосигнални конвулсии. Те обаче не означават, че тялото е живо. Аз съм категори­чен, че по време на огле­да, на който присъствах, плодът беше мъртъв", заявява шефът на бол­ницата д-р Кожухаров.

След медицинското за­ключение на четиримата лекари тялото е сложено в хладилна камера, откъдето заедно с останалите биологични отпадъци е трябвало да бъде откарано и изгорено в София.

17-годишната родил­ка Боряна твърди, че бе­бето й се родило живо и след това лекарите са го убили. След излизането от болницата във втор­ник тя разказала за съ­мненията на родители­те си, които се обадили на тел. 112.

Случаят веднага бил поет от полицията и про­куратурата. След ареста на медиците изхвърлени­ят плод е откаран в Уни­верситетската болница в София. Там ще му бъде направена петорна ек­спертиза, за да се устано­ви било ли е бебето живо по време на раждането, кога точно е настъпила смъртта и от какво е причинена тя.

„Нашите служители са действали по пода­ден сигнал и изцяло съ­образно закона. При проверката тялото на бебето е било открито в камера, в която се съ­храняват биологични отпадъци за изгаряне. Това е абсолютно недо­пустимо и поставя под въпрос и редица други израждания и действия в тази болница. Предмет на назначената проверка е изясняване на отговор­ността на всеки един от четиримата задържани доктори", заяви вчера ше­фът на ОДП-Велико Тър­ново Живко Коцев. Спо­ред полицията и прокура­турата една от грешките, допусната от лекарите, била, че не са извикали специализиран- екип от Плевен, което било за­дължително, тъй като се касаело за тежко пре­ждевременно раждане.


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница