02 юни 2011 г. Тема: здравеопазванестраница1/4
Дата01.06.2018
Размер0.62 Mb.
  1   2   3   4
02 юни 2011 г.


ТЕМА: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕСветовната здравна организация: Възможно е да са канцерогенни
Не е изключено мобилните телефони да причиняват рак на мозъка, алармира Световната здравна организация (СЗО).

Изводът е направен от Агенцията за изследване на раковите заболявания към СЗО на базата на проучвания, реализирани от 31 учени в 14 страни. Сред тях няма българин. Резултатите бяха представени на среща в Лион.

Според изнесената там статистика в света в момента се използват около 5 милиарда клетъчни телефона, като употребата им нараства особено сред младежите и децата. Населението на Земята по данни от 2008 г. е 7 милиарда души.

Специалистите са изследвали въздействието на радиочестотните електромагнитни полета, каквито са тези на безжичните комуникационни устройства. Учените признават, че все още нямат категорични доказателства, че именно мобилните телефони причиняват рак на мозъка, но предупреждават за такава опасност.

Причината е изследване, което показало, че хората, които говорят по 30 минути дневно по GSM в продължение на 10 години, са с 40 на сто по-застрашени от глиома, отколкото останалите.

По данни на екипа от 31 учени през 2008 г. от този вид тумор на нервната система в света са били болни 237 913 души.

Все пак д-р Джонатан Съмет от университета в Южна Калифорния, който е и ръководител на екипа, предупреждава, че трябва да бъдем предпазливи в обобщенията, защото е необходимо да се съберат допълнителни данни.

Екипът от учени смята, че мобилните телефони могат да бъдат класифицирани като вероятно канцерогенни в скала, която Агенцията за изследване на раковите заболявания към СЗО прави от 1971 година насам. В нея влизат 400 фактора или агенти, сред които са околна среда, химикали, начин на живот и др. Препоръката на СЗО е да се вземат адекватни мерки за намаляване на риска за здравето вследствие на употребата на GSM-и.


Снимка на две колони -10 г. по 30 минути на ден с джиесем до ухото и можете да се разболеете от опасния тумор глиома, заради който да попаднете в операционната

Снимка на две колони- Антените на мобилните оператори върху покривите на блоковете скараха не една и две етажни собственици. Възрастните и хората с малки деца са убедени, че излъчванията от антените вредят на здравето им
Българските лекари между “за” и “против”
Проф. Иван Черноземски, водещ специалист по онкология у нас:

“Световната здравна организация дава оценки за рискове, когато има достатъчно факти. Това означава, че всички трябва да бъдем доста внимателни. Техническите нововъведения предлагат много полезни неща, но наред с тях съществуват и опасности за здравето.”Д-р Румен Лазаров, началник на отделение “Лъчетерапия” в столичната болница “Токуда”:

“Докато се говори за мобилните телефони като “вероятно опасни” или “вероятно канцерогенни”, това означава, че все още няма доказателства за тяхното влияние върху развитието на злокачествените заболявания. Оповестената информация от СЗО показва, че в момента се провеждат изследвания, но до този момент няма категорични данни за подобно въздействие. От моята практика и наблюденията си мога да твърдя, че стресът, който не можем да изолираме от живота си, оказва влияние върху появата и развитието на злокачествените заболявания.”
200 от „Спешна помощ" заплашват, че хвърлят оставки
Голяма част от работе­щите в центровете за спешна медицинска помощ във Варненска област ще напуснат звена­та до няколко месеца. Това предупредиха в

подписка до . здравното министер­ство и парла­ментарната Комисия по здравеопаз­ване над 200 лекари, се­стри и шофьо­ри от филиалите на „Спешна помощ" в областта.

„Обръщаме се към вас, за да дадете гласност на истинските проблеми в цен­тровете, чието решение не търпи отлагане", пишат в от­вореното писмо, с което „Труд" разполага, 200-те служители.

За пореден път те съоб­щават, че бюджетите на спешните центрове за тази година са силно редуцира­ни. „Не са изплащани пола­гащите ни се купони за хра­на, няма средства за работ­но облекло. Автомобилният парк се износва бързо зара­ди денонощната му ек­сплоатация, лошата инфра­структура и нарастват раз­ходите за поддръжката му", четем в писмото до първите здравни управници в дър­жавата.

В сряда „Труд" съобщи, че средствата за издръжката на филиалите на „Спешна помощ" в страната са оряза­ни. Например в София гарантираните месечни сред­ства са намалени от 700 000 лв., както бе през миналата година, на 560 000 лв. за настоящата. Много структу­ри в страната върху старите дългове трупат нови задължения.

„В момента работим със сериозно намален персо­нал, а млади кадри, желае­щи да се трудят при нас, ня­ма", заявяват медиците от „Спешна помощ" във Вар­ненска област (става дума и за звената в Белослав, Аксаково, Провадия, Девня).

Причината за текуче­ството е, че заплатата на начинаещ лекар във Вар­ненско е 530 лв., а негов ко­лега със стаж взема 750 лв. Толкова е и в софийската служба. „Заплатите ни не са увеличавани от 2008 г.", на­помнят лекари. В началото на тази година те трябваше да се повишат с 10%. „Но май ще се стигне до намале­ние на разходите в система­та с 10 на сто", коментира д-р Цветан Райчинов, пред­седател на лекарския съ­юз.


Нов медицински център в Студентския град
Частен медицински цен­тър отвори врати в Сту­дентския град в София. За да се прегледаме там сре­щу минимална такса от 2,40 лв., ще е нужно само направление от личния ле­кар.

В новия център на ул. „Проф. Александър фол" №2 са вложени 3 млн. лева, коментира Ивайло Алек­сандров, ПР специалист в Първа инвестиционна банка, която е финансирала проекта. „Сградата е спе­циално построена за това, като засега работи само първият етаж", коментира

той. Предвижда се в бъде­ще на партерния етаж да; има спешна помощ.

Над 20 лекари от различни специалности ще дават консултации в 15 кабинета. За успокоение на мла­дите родители в частното здравно заведение ще има опитни педиатри.

Невролози, кардиолози, гастроентеролози, орто­педи и дерматолози са сред медиците, които ще приемат пациенти там. Тяхната работа ще се под­помага от рентген, ехограф и модерна клинична лабо­ратория.


Със скандално закъснение прокуратурата постанови:

Арестуваните доктори са невинни!
Анна ЗАРКОВА

Тъй като ние, българите, много държим на мнението на чужденците, би следвало да се запитаме: какво си мислят те например за една такава държава от Евросъюза, в която първо арестуват, после питат?

Ето пример от нашата действителност:

Първо връзват с белезни­ци двама неврохирурзи на 61 и 68 години и ги хвърлят в килия, а после ги питат защо са лекували мозъчния оток на човек, бит от полицията. Първо ги принуждават да ходят по нужда пред съкилийниците си, а после почват да проверяват дали диагно­зата им е невярна. Първо им показват, че системата може да ги смачка като хлебарки, а после им позволяват да представят изследванията на пациента, които ги оневи­няват. Първо ги пускат да си ходят, за да търпят незаслу­жен срам и одумки, а после се мотаят половин година, преди да признаят, че са сгрешили.

Някой би могъл да си по­мисли, че това е обикновен идиотизъм

Но само ако не знае, че епикризата, заради която д-р Любен Кавраков и д-р Алек­сандър Сивиков спаха в кау­ша, е свързана с обвинение за полицейско насилие.

А ако някой се е опитал да го прикрие?!

Тази версия не е за прене­брегване, тъй като нито про­курорът Момчил Георгиев, нито някой от дознателите по това дело се водят на отчет в психодиспансер. Следова­телно следствените им дей­ствия, определени като без­умни и от Инспектората на Висшия съдебен съвет, не могат да бъдат обяснени със здравословното им състоя­ние. Но друго обяснение за­сега от никого не е дадено.

А вижте как изглежда „фак­тическата обстановка"около докторите Кавраков и Сиви­ков в дългоочакваното По­становление за прекратява­не на наказателното произ­водство срещу тях. То е под­писано от младши прокурор А. Каменова, натоварена от­скоро да поеме от колегата си Георгиев делото, прочуло се вече с многобройни нередно­сти.

В постановлението Каме­нова припомня, че досъдебното производство е образу­вано срещу Георги Петков от Благоевград за това, че на 25 януари 2010 г. „съзнателно се е ползвал пред началника на Първо- РПУ в София от доку­мент с невярно съдържание", т.е. от епикриза, издадена от болницата в неговия град. Съ­щевременно са повдигнати

обвинения срещу подписали­те епикризата д-р Кавраков и д-р Сивиков - за това, че „в нея са установили неверни обстоятелства - че Петков страда от комоцио".

По-рано - на 12 януари 2010 г., полицаите Росен Апостолов и Радомир Стамов обхождали Борисовата гра­дина в операция на Първо РПУ срещу зачестилите кражби на вещи от автомоби­ли. Пред стадион „Народна армия" те забелязали трима мъже, които оглеждали пар­кираните коли. При вида на униформените те тръгнали към Цариградско шосе. Апо­столов и Стамов повикали на помощ колегите си Иван Ива­нов и Александър Самсаров.

Четиримата настигнали под­озрителните мъже, поискали им лични карти, установили, че са криминално проявени и ги завели в участъка. Там „провели

разузнавателна беседа с тях", отбелязва прокурор Каменова, спестявайки под­робности и коментари.

В Първо РПУ Петков се оплакал от силни болки в главата и тялото и бил отве­ден в Медицинския институт на МВР, пише по-нататък Каменова. Пред дежурния в нощна смяна (!) д-р Валери Георгиев той се ожалил че „му е нанесен побой" от поли­цаи. Направени му били изследвания, които „не устано­вили патологични отклоне­ния". Задържаният под стра­жа пациент показал „травми в главата, по корема, дясна­та предмишница и колената", но заявил, че не е губил съзнание. Лекарят записал, че среднощният посетител има „повърхностно кръвонасядане и охлузвания с неяс­на давност." Петков бил вър­нат в РПУ-то и освободен на другия ден. Съобщавайки това, Каменова пропуска да отбележи нещо, което не е предмет на нейното раз­следване - че Петков е пус­нат, понеже не е уличен в никакво престъпление.

Той се прибира в Благоев­град и на 14 януари посеща­ва там спешния медицински кабинет. Заявява, че преди 2 дни е претърпял побой (не уточнява от кого), след което губи съзнание, имал гадене, повръщане и шум в ушите.

Дежурният му поставил диагноза „съмнение за мо­зъчно сътресение" и го пра­тил на рентгенови, лабора­торни изследвания и консул­тация с неврохирург, какъв­то е д-р Кавраков. Болният прекарал на легло 3 дни и бил изписан с диагноза „мо­зъчно сътресение (комо­цио), контузия на главата и дясното бедро". По епикри­зата, подписана от Кавраков и Сивиков (като шеф на отде­лението) друг лекар - д-р Яни Златин, дал заключение, че на пациента е причинено разстройство на здравето, неопасно за живота.

На 21 януари 2010 г. Пет­ков подал жалба за претър­пяното до шефа на Първо РПУ. От постановлението на прокурор Каменова става ясно, че към жалбата не е била приложена епикриза. Затова остава загадка кой и как се е сетил да назначи посочената после от Каме­нова „единична експертиза" на епикризата, в която се твърди, че тя е лъжлива - „по­ставена въз основа само на оплакванията от Петков, без да са налице обективни клинични данни". Но в петорна експертиза, назначена след ареста на лекарите и цитирана от Каменова, пет вещи лица обявяват обратното: че диаг­нозата „мозъчно сътресе­ние" е правилно поставена -съгласно съобщеното от по­страдалия, но и (!) съгласно резултатите от „компютърна томография, рентгенови снимки и допълнителни из­следвания". Тези факти, под­чертава прокурорката, се подкрепят от свидетели и съ­браната в разследването ме­дицинска документация. При това - изтъква тя - док­торите са изпълнили точно служебните си задължения, без да знаят, че пациентът е бил в МВР болница да се оплаче от побой и без да под­озират, че той се кани да приложи тяхната епикриза в жалба до РПУ. Тяхната диаг­ноза не може да се постави под съмнение поради факта, че има разлика между нея и тази на лекаря от МВР, тъй като симптомите на комоциото - гадене и губене на съзнание, се появяват ден-два след травмата в главата. Анализирайки фактите, прокурор Каменова прекра­тява най-сетне висящото де­ло срещу докторите по липса на данни за извършено от тях престъпление. Остават да висят обаче няколко въпроса: 1. Защо прокура­турата не образува разслед­ване, което да разкрие има­ло ли е полицейско насилие и опит то да се прикрие, •включително с арести на не­винни? 2. Кой отучастниците в скандалното дело ще поне­се дисциплинарна и наказа­телна отговорност за гавра­та с двама български лека­ри? 3. Кой ще плаща, ако д-р Сивиков и д-р Кавраков осъдят България в Страс­бург? Някой прокурор, поли­цейски началник, дознател или ние - данъкоплатците?
Адвокат Надя Кобачева:

Обявиха за обществено опасен хирург с 30-годишен стаж !
„Бих ви обърнала внимание поне върху две неща, които не са изписани на прав текст в постановлението за прекратява­не на това възмутително дело. Без да си юрист, от тях ще видиш колко е глупаво и злонамерено подозрението, заради кое­то моят клиент д-р Кавраков и колегата му лежаха без вина в ареста.

Първо: Георги Петков, който твърди, че в полицията е бит, отива в спешен каби­нет да се оплаче от болки, гадене и губе­не на съзнание. Ако той беше в престъп­на договорка с д-р Кавраков, щеше да отиде при него в неврохирургията, нали?

Второ: Повдигат им обвинение за доку­мент с невярно съдържание като сравня­ват тяхната епикриза с данните от журна­ла в МВР болница. А двата документа са несравними - първият отразява резулта­ти от прегледи, изследвания и лечение на пациента, а вторият - само неговите оплаквания и най-видимите белези за тях.

Д-р Кавраков - лекар с безспорен авто­ритет, е съсипан от преживяното. Смята го за обсурдно, невероятно! „Аз - казва -над 30 години съм със скалпел в ръката. А те ме обявиха за обществено опасен."
Биха лекар в Плевен
Лекар от Плевен бе жестоко пребит от непознати. 64-годишният общопрактикуващ д-р Николай Найде­нов бил настанен в болни­ца с насинено око, надробен нос, счупени ребра и кръвоизлив в белия дроб. Докторът бил нападнат на паркинга пред Трето ДКЦ по обяд във вторник. Тъкмо приключил приема на пациенти и си тръгнал, когато непознат млад мъж го дръпнал за рамо­то. Казал му, че ще му по­каже нещо.

„Беше снимка в чантич­ка, но не видях каква. На­падателят ме удари по окото. Блъсна ме. Паднах на земята и той започна да скача върху мен", раз­каза медикът. „Ще те бия всеки ден, докато те убия!", заканил се напа­дателят преди да избяга, подплашен от викове на минувачи. Д-р Найденов не можал да го опише точно.

Лекарят е с 30-годишна практика. Има 1250 па­циенти, около 300 от тях са неосигурени. Той не си спомня да е имал кон­фликти, да е връщал болни или някой негов па­циент да е починал.

„Посегателство върху лекари трябва да се на­казва строго, както това върху полицаи", заяви шефът на регионалната колегия на лекарския съ­юз д-р Венцислав Грозев.

От организацията из­пратили писмо до въ­трешния министър, с кое­то настояват за законода­телни промени в тази на­сока,


Чистата заплата в „Спешна помощ" е 540 лв.
Коментари по по­вод новината „Орязаха парите за тон и лекарства на „Спе­шна помощ".

Биба: У нас грижа­та е за здравите хо­ра. За тях се правят стадиони и маги­страли. Кой болен спортува или пътува? Пътува, ама 6 най-лошия случай до оня свят. А там ма­гистралата Господ отдавна е направил.

mm: „Спешна по­мощ" 6 1,2-милионна София - толкова е са­мо по празниците, иначе със столичани В повече е два милиона и сто хиляди. Хай­де, Въведете пак жи­телството и после отчитайте колко е населението на сто­лицата.

Д-р Боян Монев: Не е Вярно, че запла­тата на един лекар В „Бърза помощ" е 750 лв. Зимата бях там на стаж и имах наме­рение да остана на работа. Ако беше така, щях да остана. Чисто е 540 лв.Христо: Господа, па­рите като свършат, затваряйте „Бърза по­мощ". След това ще за­творим и Министер­ския съвет.


Пребиха лекар
пред поликлиника в Плевен. Неизвестен помля от бой 64-годишния д-р Николай Найденов на паркинга пред трето ДКЦ в града. Биячът се заканил да го умъртви, разказа ужасеният лекар, който бере душа в хирургичното отделение на плевенската университетска болница. Найденов е на легло с три счупени ребра, фрактури на лицеви кости, оток на лявото око и кръвоизлив в белите дробове. Инцидентът стана в 12 ч. пред поликлиниката в квартал "Сторгозия". Там пострадалият има кабинет. Докторът твърди, че нападателите били двама, но ударите му нанасял само мъж на предполагаема възраст между 25 и 26 г. Вандалът го повалил със свирепо кроше и продължил да го рита. Писъци на минувачи го принудили да спре и да побегне заедно със съучастника си.


Дават повече пари за инфаркти и пневмония
Повече пари за лечението на инфаркти, пневмонии, астма и други заболявания да дава здравната каса на болниците от 1 юли. Това ще предложат на правителството ръководствата на Българския лекарски съюз и НЗОК. Според шефа на БЛС д-р Цветан Райчинов пари за по-скъпото лечение има в бюджета на касата. Експерти тепърва ще изчисляват колко точно допълнителни средства ще трябват за новите цени на клиничните пътеки. Парите за инфарктите от началото на тази година бяха намалени с 50%. Сега болниците получават за пациент със сърдечна криза около 2000 лв. Очакваме да се споразумеем поне да се върне старата цена, обясни д-р Райчинов. Той уточни, че се предвиждат финансовите корекции по пътеките на пет медицински специалности - инвазивна кардиология, пулмология, гастроентерология, ортопедия и урология. Причината е, че те са най-ощетени откъм пари. След като направим разчетите, ще поискаме от Министерския съвет да коригира постановлението по цените на пътеките, уточни доктор номер 1.

Румяна Милева


Сребърни йони спират най-коварните инфекции
Раните искат сапун и вода

Превръзка в уникалния център в "Пирогов" струва между 30 и 50 лв.
"Ухапа ме куче и идвам за превръзка", споделя 50-годишна пациентка на новия център в "Пирогов". "Има късмет, раната й е спокойна", доволна е дежурната сестра. Мая Цанкова почиства мястото и слага антисептична превръзка с йод. Има най-различни видове рани - например, декубитални язви, които се получават обикновено при възрастни хора, които продължително време са били на легло. Други пациенти получават трофични рани вследствие на недобро кръвно оросяване. Специалистите помагат и на хора, при които се е получило усложнение след операция. Идват и диабетици с рани по долните крайници. Има и хора с трудно зарастващи рани вследствие на изгаряния, порязвания, травми и катастрофи

"Повече от 7 г. ме мъчи рана, която се получи на опашната кост след падане от стол", разказва 43-годишен мъж. И признава, че експериментирал с какво ли не, но положителният ефект бил временен. Затова щом чул за новия център, си записал час за консултация. Наложило се да го приемат в болницата, тъй като в раната имало гной, а той поддържал нездрава температура. "Първо почистихме раната, като отстранихме мъртвите тъкани", обяснява д-р Асен Пачеджиев. Пациентът е

включен на вакуумна аспирация

която не позволява да се развиват опасни бактерии. "Трудно зарастващите рани се защитават с превръзка със сребърни йони, които не позволяват да се образува гной", обяснява хирургът. При по-дълбоките се налага да се направи и пластична операция. Хирурзите наскоро спасяват от ампутация краката на 68-годишна баба, която е с огромни мехури вследствие на тежка инфекция на кожата на подбедриците. Налага се кожата да се почисти по хирургически метод, а след това лекарите да направят и пластична операция

Дъщерята на пациентката не може да си намери място от щастие, тъй като спасяват майка й от инвалидния стол.

При лечението на рани се прилага комплексен подход. Пациентът има възможност да се консултира и лекува от различни специалисти от "Пирогов" - хирурзи, доктори от Клиниката по гнойно-септична хирургия, лекари по изгарянията, съдови специалисти, дерматолози, рехабилитатори. "На засегнатото място трябва да се поддържа достатъчно количество вода", издава тънкостите д-р Пачеджиев. И разбива дългогодишния мит, че повърхността на раните трябва да е суха. "Под дебелата кора може да се развива коварна инфекция", обяснява докторът. Затова съвременното лечение включва осигуряване на достатъчно течност при травмата. Водата е необходима за растежа на новите клетки.

"Засега здравната каса не плаща тази медицинска дейност, но хората имат нужда от амбулаторна специализирана помощ", отбелязва доц. Христов. И уточнява, че

прегледът струва 20 лв.

Поставянето на превръзка варира между 30 и 50 лв. Пациентите получават и ценни съвети как да продължат с лечението у дома.

В "Пирогов" идват хора с усложнени рани от различни градове. За столичани предлагат екстра - правят преглед и сменят превръзките в домашни условия. Причината е, че има много възрастни хора, за които е по-удобно да бъдат посетени от медицинско лице вкъщи. Тази услуга излиза около 50 лв. и включва преглед, консултация и превръзка.

Ако пациентът хване такси на идване и отиване, ще похарчи същите пари, пресмятат белите престилки. Центърът за рани е и обучителна база за доктори и медицински сестри от София и други градове.

Румяна Милева


Финансовият министър отчете 200 млн. лв. излишък за април
Ралица Пейчева

За втори пореден месец финансовото министерство отчита излишък в хазната и той се дължи на вноската на БНБ от 200 млн. лв. Така през април бюджетът е приключил с излишък от 190.5 млн. лв. За сравнение през март хазната излезе на плюс с 8 млн. лв.

По принцип април е най-добрият месец, защото на 29-о число централната банка превежда в бюджета "печалбата" от управлението на международните валутни резерви. Т. г. сумата е 200 млн. лв. Неясно защо обаче министър Симеон Дянков е заложил в бюджет 2011 г. 300 млн. лв. от БНБ и в резултат на погрешните му сметки се отваря поредната дупка - от 100 млн. лв., в хазната.

Благодарение на "рамото" на централната банка натрупаният дефицит за първите четири месеца се свива до 552 млн. лв., или 0.7% от БВП, сочат данните на финансовото ведомство. По същото време м. г. минусът бе 1.2 млрд. лв., или 1.8%. Дефицитът се дължи главно на изоставане в приходите, а не на извънредни харчове, личи от бюлетина за бюджета. Приходите към края на април са близо 8 млрд. лв. и изостават от плана с около 3%. Спрямо същия период на 2010 г. постъпленията бележат ръст от 6%, или 457 млн. лв., което се дължи на по-високите постъпления от косвени данъци, т. е. ДДС и акцизи, които са нараснали с 445 млн. лв., или с 18%, както и на повечето приходи от социални и здравноосигурителни вноски, обясниха от финансовото министерство.

Общо данъчните приходи и осигурителните вноски към края на април са 6.4 млрд. лв. Подчинените на Дянков са успели да съберат 38.8% от планираните постъпления от преките налози, или 1.5 млрд. лв. До края на април в хазната са влезли 1.8 млрд. лв. от ДДС, което е по-малко от 30% от прогнозираната сума за цялата година. Постъпленията от акцизи пък са 1.1 млн. лв. Средствата от други данъци, включително имуществените, са 316 млн. лв., което е 41% изпълнение на годишните разчети.

Харчовете на хазната са 8.5 млрд. лв., което е 30% от годишния разчет. В сравнение с предходната година са изразходени с 291 млн. лв. по-малко.


ПЛАЩАНИЯ

Плащанията за издръжка на държавните служби са погълнали 7.3 млрд. лв. Държавните инвестиции са 622 млн. лв., което е едва 17% от заложеното за годината, а спрямо същия период на м. г. понижението е с 33%, сочат данните на МФ. Според много икономисти орязването на точно това перо от бюджета е най-лесният начин за удържане на дефицита, но пък подобни действия обричат на застой важни административни реформи и инфраструктурни проекти.
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница