1. Албена Александрова Узунова 70180Дата11.06.2018
Размер116.01 Kb.
СПИСЪК

на студентите от специалност медицина в Медицински факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски” - 2012/2013 академична година
Първи курс

Първа група

1. Албена Александрова Узунова - 70180

2. Иван Атанасов Иванов - 70181

3. Ива Георгиева Политова - 70183

4. Стефка Стефанова Георгиева - 70184

5. Венета Валериева Димитрова - 70185

6. Михаела Мариова Попова - 70191

7. Шади Омая Юнис - 80123

8. Ранин Хикмат Шеаиб - 80125
Втора група

1. Симона Димитрова Спасова - 70210

2. Кристина Антонова Генкова - 70236

3.Мартин Иванов Григоров - 70197

4. Ради Закария Фетиани - 70247

5. Хрисула Константинос Стефаниду - 70246

6.Красен Иванов Иванов - 70245

7. Светослав Георгиев Слънков - 70237

8. Тамара Саад Халаф - 80124

9. Худа Хадж Отман -80131


Трета група

1. Николай Николаев Николов - 70244

2. Георги Николаев Николов - 70242

3. Георги Димитров Пеев - 70195

4. Константин Александров Ковачев - 70239

5. Кристин Бойкова Ботева - 70228

6. Васил Насков Петков - 70240
Четвърта група

1. Марина Георгиева Ерева - 70238

2.Моника Зоран Пешевска - 80121

3. Кръсте Георги Спасовски - 80122

4. Никола Руменов Добрев - 70235

5. Исмаил Осман Ристем - 70225

6. Наум Христов Шопов - 7023
Пета група

1. Мариян Ганчев Стефанов - 70231

2. Александър Стефанов Кръстев - 70230

3. Мартин Николаев Малчев - 70229

4. Анна Владимирова Джисова - 70218

5. Лилия Петрова Донова - 70222

6. Инна Детелинова Георгиева - 70226

7. Георги Марио Христов - 70233

8. Татяна Ивановна Доломанжи – 80127

9. Кирил Илиев Корчев - 70234Шеста група

1. Галина Сергеева Димитрова - 70224

2. Деяна Лъчезарова Жекова - 70223

3. Тина Валери Георгиева - 70227

4. Кристиан Ивайлов Йотов 70221

5. Боян Бориславов Пашов - 70220

6. Марина Антонова Димчева - 70219

7. Веселин Асенов Лазаров - 70217

8. Калина Господинова Колева - 70188

9. Кристиан Пламенов Христов 70241


Седма група

1. Ивелина Ивайлова Сотирова - 70209

2. Мария Илкова Маринова - 70213

3. Жанет Юлиянова Райчева - 70212

4. Георги Валентинов Кашукеев - 70206

5. Димитър Иванов Стръмски - 70205

6. Динко Иванов Камбуров - 70204

7. Климент Кузманов Паскалев - 70182

8.Златоели Николаева Калъпова - 70192
Осма група

1. Катя Кирилова Зашкева - 70211

2. Иванка Димитрова Бучакчиева - 70208

3. Георги Милков Петков - 70203

4. Иво Кирилов Матанов - 70198

5. Елена Апостолу Апостолу – 70186

6. Вероника Янкова Борисова - 70214

7. Магдалена Николаева Николова - 70243


Девета група

1. Николина Иванова Кръстева - 70216

2. Димитър Валериев Петков - 70215

3. Стефани Николаева Василева - 70207

4. Лилия Маринова Петрова - 70202

5. Цвета Валентинова Стефанова - 70201

6. Екатерина Георгиева Георгиева - 70200

7. Костадин Калинов Велинов - 70196

8. Дмитрий Дмитриев Вуколов – 70187

9. Елеонора Мирославова Стаменова-слушател


Десета група

1. Димитър Росенов Татаров - 70194

2. Петя Христова Рачева - 70193

3. Михаела Мариова Попова - 70191

4. Мохамед Еркан Юсеин - 70190

5. Диляра Славова Маринова - 70189

6. Муса Доганай - 80126

7. Янко Велизаров Павлов - 70199
Втори курс
Първа група

1. Ангелина Добринова Пискова - 70126

2. Деница Михайлова Цанова - 70127

3. Димитрина Сашова Каменова - 70128

4. Георги Димитров Магаранов - 70129

5. Станислав Василев Коцев - 70136

6. Мина Емилева Вапирева - 70140

7. Станислава Симеонова Кръстева-Крайселска - 70145


Втора група

1. Амар Фесток - 80117

2. Джем Ерджен Фърънджъ - 70147

3. Екатерина Петрова Петрова - 70173

4. Марина Мурадиан - 80109

5. Тим Владимиров Владимиров - 70125

6. Христо Бойков Милушев - 70164

7. Елена Пламенова Тодорова - 70142


Трета група

1. Анастасия Костова Коркова - 70137

2. Стелиана Дечкова Мокрешева - 70138

3. София Василева Забаданова - 70141

4. Петър Илиянов Илиев - 70139

5. Мартина Великова Колева - 70133

6. Габриела Генчова Златанова - 70143

7. Радостина Иванова Джалева - 70134


Четвърта група

1. Гергана Георгиева Батинкова - 70170

2. Георги Минчев Кичуков - 70166

3. Елена Георгиева Младенова - 70148

4. Мария Георгиева Ранчева - 70144

5. Павел Богданов Павлов - 70149

6. Радослав Албенов Шекерджиев - 70165

7. Филис Ерван Хасан - 70146


Пета група

1. Александра Пламенова Петрова - 70153

2. Ванина Анастасова Казалиева - 70154

3. Евелин Цветанова Стоянова - 70177

4. Ениз Бейхан Юмер - 70151

5. Йордан Чавдаров Христов - 70152

6. Калоян Дамянов Радев - 70159

7. Любомира Виктор Попова - 70150

8. Ивона Пламенова Иванова - 70160

9. Борис Кирилов Събчев - 70178Шеста група

1. Азад Ахмед - 80107

2. Георги Благоев Пеев - 70157

3. Джулия Руменова Томова - 70155

4. Димитър Георгиев Димитров - 70156

5. Омар Ел Дарауиш - 80111

6. Христо Доброславов Добрев - 70163

7. Александър Ивелинов Костадинов - 70131

8. Илиян Цветанов Георгиев - 70158
Седма група

1. Али Хади Хусейн Зрейк - 70169

2. Венсан Пламенов Велчов - 70168

3. Далия Георгиева Стратиева - 70167

4. Димитър Петров Казаков - 70162

5. Димитър Еманоилов Чернев - 70174

6. Сара Мохамед Ал-Кади - 70132

7. Христо Атанасов Дамов - 70161

8. Мария Николаева Лалова - 70130
Осма група

1. Алия Сабах - 80106

2. Мелани Димитрова - 80105

3. Рита Мохамед - 80112

4. Балкиз Ел. Дарауиш - 80110

5. Звездомир Савов - 80113

6. Марио Цветанов Иванов – 7017

7. Тодор /Тод/ Калев Калев 70249


Трети курс
Първа група

1. Михаил Петров Михайлов - 70084

2. Габриела Христова Матева - 70085

3. Росен Ален Русев - 70089

4. Елена Светолозарова Драгушева - 70107

5. Николина Димитрова Колева - 70108

6. Евгения Емил Дамеска - 80100
Втора група

1. Алиш Юсуфов Османов - 70083

2. Симона Петрова Симеонова - 70094

3. Ралица Акелсандова Стойнева - 70100

4. Христо Христов Христов - 70115

5. Георги Бойков Коруков - 70118

6. Габриел Санхариб Ханна - 80102
Трета група

1. Йълдъз Танер Бобали - 70087

2. Вероника Тодорова Дженева - 70088

3. Даяна Асенова Янкова - 70095

4. Мурад Акрам Наюф - 80098

5. Весела Стоянова Николова - 70096

6. Елена Светославова Керинова - 70117
Четвърта група

1. Калинка Томова Перчеклийска - 70091

2. Мирослава Георгиева Младенова - 70103

3. Цветомир Дамянов Асенов - 70106

4. Цветелина Илиянова Попова - 70110

5. Велислава Иванова Йоновска - 70112

6. Хусам Матанес - 80118
Пета група

1. Борислава Тошкова Фильова - 70093

2. Габриел Светлинов Димитров - 70104

3. Илиян Емилев Аврамов - 70109

4. Мария Емилова Доцева - 70113

5. Нанси Иванова Слайкова - 70121

6. Мохамед Наджиб Алхалаби - 80099
Шеста група

1. Йоана Марио Павлова - 70105

2. Надежда Станимирова Димитрова - 70114

3. Линда Кирилова Стоянова - 70116

4. Ралица Николаева Начова - 70120

5. Вергиния Викторова Калчева - 70123

6. Кристиян Николаев Желев - 70124
Седма група

1. Татяна Павлова Тенева - 70092

2. Георги Константинов Илиев - 70101

3. Петър Бориславов Мегеров - 70102

4. Мария Сребрева Сребрева - 70119

5. Соня Янкова Попова - 70122

6. Джеарт Джавит Кадриу - 80101

7. Абдулхалиф Чифтик - 80049


Осма група

1. Александър Томиев Гейман - 70086

2. Борислав Илиев Илиев - 70097

3. Николай Валентинов Конов - 70098

4. Ралица Николаева Йонкова - 70099

5. Сияна Бойкова Георгиева - 70111

6. Гергана Атанасова Иванова - 70248

Четвърти курс
Първа група

1. Виолина Георгиева Петрова - 70058

2. Юлия Владимирова Маноилова - 70046

3. Ася Миленова Митова - 70060

4. Ивайло Асенов Николов -70059

5. Димитър Кирилов Лазаров - 70068


Втора група

1. Венелина Иванова Иванова - 70065

2. Красимир Димитров Николов - 70064

3. Катина Веселинова Стойчева - 70056

4. Мария Иванова Енева - 70047

5. Цветомир Петков Ангелов - 70070

6. Методи Христов Тахчиев - 70081
Трета група

1. Свобода Ивелинова Есмерова - 70048

2. Венелин Симеонов Симеонов - 70061

3. Ваня Стефанова Попова - 70052

4. Тоня Акрам Наюф – 80114

5. Светослав Чавдаров Нинов - 70082


Четвърта група

1. Нейко Иванов Нягулов - 70076

2. Димитър Ванев Ламбовски - 70079

3. Стефка Недкова Иванова - 70073

4. Цветомила Ангелова Андрейчева - 70067

5. Шенгюл Гюней - 80078

6. Гергана Емилова Маринова - 70054

7. Сами Данъшман - 80036


Пета група

1. Тина Валентинова Велева - 70072

2. Бисера Аджиевска - 80083

3. Марчел Юлиянов Стефанов - 70078

4. Илиян Радославов Таков - 70077

5. Боян Донев Патов - 70055


Шеста група

1. Венко Димитров Венков - 70053

2. Анна Петрова Кирилова - 70075

3. Полина Стойчева Николова - 70066

4. Лилян Любчев Луков – 70063

5. Елица Руменова Тошкова - 70069Седма група

1. Александър Димитров Атанасов - 70062

2. Станислав Деянов Димитров - 70057

3. Григор Йорданов Григоров - 70080

4. Фади Амер Таан - 80094

5. Ферхат Йозтюрк - 80079

6. Мелик Арслан - 80092
Осма група

1. Петър Георгиев Шумаров - 70051

2. Мухамед Нур Джамал Кремеш - 80080

3. Берна Токмакоглу – 80084

4. Мурат Чобан 80033

5. Мехмет Али


Пети курс
Първа група

1. Йордан Дионисиев Икономов - 80053

2. Ива Александрова Портарска - 70041

3. Калина Росенова Димитрова - 80055

4. Несрин Йозкан - 80050

5. Маруан Ахмад Халаф Алмарашде - 80062

6. Рюмейса Саррач - 80024
Втора група

1. Тодор Емилов Самарджиев - 70026

2. Момчил Алексеев Никандров - 70027

3. Георги Костадинов Амудов - 70024

4. Иво Ангелов Стоянов - 70016
Трета група

1. Димо Александров Янков - 70018

2. Силвия Иванова Саракостова - 70029

3. Илиян Емилов Илиев - 70030

4. Анета Златкова Трайкова - 80040
Четвърта група

1. Марио–Уасиим Адиб Ал–Каму - 80038

2. Спиридон Герасимус Мосхонас - 80051

3. Себахат Шахин - 80048

4. Леман Алтънел - 80042

5. Иван Христов Ковачев - 70033


Пета група

1. Нора Йорданова Николова - 70031

2. Благовеста Димитрова Ангелова - 70032

3. Вержиния Радославова Георгиева - 80072

4. Карина Красимирова Благоева - 80056

5. Явор Максимов Малинов - 80054

6. Марко Ганчев Ганчев - 70023
Шеста група

1. Йозге Юмуш - 80041

2. Мехмет Акиф Кючук - 80065

3. Мерва Ниметоглу - 80058

4. Константина Продромос Ятропулу - 80045

5. Николаос Ангелос Турпеслис - 80046

6. Людмила Георгиус Константиниду - 80047
Седма група

1. Димитър Иванов Димитров - 70036

2. Мария Миткова Янкова - 80039

3. Вероника Методиева Петрова - 70025

4. Методи Георгиев Миразчийски - 70040

5. Ангел Васков Тупаров - 70045


Осма група

1. Стефан Петров Овнарски - 70037

2. Елеонора Петрова Далева - 70019

3. Маргарита Димитрова Вачева - 70022

4. Нихал Коджабъйък - 80030

5. Хилал Сормагеч - 80017

6. Айше Гюлек - 80032

7. Джансу Юджел - 80018


Девета група

1. Теодор Руменов Василев - 70039

2. Пламен Иванов Станилов - 70021

3. Мурат Йоздемир - 80060

4. Зекерия Батмаз - 80064

5. Кирил Пенчев Пенчев - 70034

6. Красимир Иванов Костадинов - 70020
Десета група

1. Николай Емилов Спиридонов - 70042

2. Симона Николаева Иванова - 70043

3. Вилиана Драгомирова Нансенова - 70044

4. Петър Йорданов Ангелов - 70038

5. Угур Колдамджа - 80074

6. Галина Руменова Динева - 70017
Шести курс
Първа група

1. Ася Димчева Атанасова - 70013

2. Стойко Павлов Николов - 70006

3. Светлана Светославова Славова - 70012

4. Христос Дафопулос - 80016

5. Мосхос Василиос Делистаматис - 80001

6. Игор Стоичков Глигоров - 80004


Втора група

1. Гергана Владиславова Иванова - 80002

2. Евелина Стоянова - 80005

3. Мария Стефанова - 80006

4. Марина Георгиева Пидова - 70009

5. Алена Федоровна Митева - 80061

6. Неда Иванова Бакалова - 70014
Трета група

1. Димитър Михайлов Михайлов - 70002

2. Панчо Будинов Панчев - 70008

3. Станислав Миленов Атанасов - 70010

4. Бистра Петрова Бонева - 70003

5. Ваня Иванова Митова - 70005


Четвърта група

1. Методия Секуловски - 80015

2. Велина Георгиева Стоянова - 70015

3. Клаудио Хекри Диша - 80023

4. Петар Звонков Митков - 80003

5. Анастасия Добре Трифунова - 80007

6. Полина Петева Михова - 80008
Пета група

1. Ксения Андреевна Чайковская - 80010

2. Тони Нешковски - 80014

3. Синиша Дуковски - 80012

4. Александра Владимирова Стойчева - 70007

5. Йелиз Коруджу - 80020

6. Еда Аксой - 80011
Групи за преддипломен стаж
Първа група

1. Стойко Павлов Николов - 70006

2. Христос Дафопулос - 80016

3. Алена Федоровна Митева - 80061

4. Марина Георгиева Пидова - 70009

5. Игор Стоичков Глигоров - 80004


Втора група

1. Ася Димчева Атанасова - 70013

2. Светлана Светославова Славова - 70012

3. Клаудио Хекри Диша - 80023

4. Петар Звонков Митков - 80003

5. Мосхос Василиос Делистаматис - 80001Трета група

1. Димитър Михайлов Михайлов - 70002

2. Панчо Будинов Панчев - 70008

3. Станислав Миленов Атанасов - 70010

4. Бистра Петрова Бонева - 70003

5. Ваня Иванова Митова - 70005


Четвърта група

1. Методия Секуловски - 80015

2. Велина Георгиева Стоянова - 70015

3. Александра Владимирова Стойчева - 70007

4. Анастасия Добре Трифунова - 80007

5. Полина Петева Михова - 80008


Пета група

1. Ксения Андреевна Чайковская - 80010

2. Тони Нешковски - 80014

3. Синиша Дуковски - 80012

4. Еда Аксой - 80011
Шеста група

1. Гергана Владиславова Иванова - 80002

2. Евелина Стоянова - 80005

3. Мария Стефанова - 80006

4. Йелиз Коруджу - 80020

5. Неда Иванова Бакалова - 70014***
Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница