1. Цел на заявеното използване на водитеДата10.02.2018
Размер22.92 Kb.
#56631

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „Шато Ахелой“ ООД, за водовземане от тръбен кладенец ТК-1 „Шато Ахелой - Ахелой“, предвиден за изграждане в ПИ № 00833.5.597, гр. Ахелой, местност „Пречиствателната“, общ. Поморие, обл. Бургас,


1. Цел на заявеното използване на водите:

Други цели“ (за нуждите на автомивка - измиване и почистване на автомобили)

2. Използвано водно тяло

и водоносен хоризонт

BG2G00000К2034

Пукнатинни води в К2t сn-st-Бургаска вулканична северно и западно от Бургас

3. Водовземни съоръженияТръбен кладенец ТК-1 „Шато Ахелой - Ахелой“, предвиден за изграждане в ПИ № 00833.5.597, гр. Ахелой, местност „Пречиствателната“, община Поморие, област Бургас, ЕКАТТЕ 00833

4. Място на използване на водите, населено място

Автомивка, намираща се в поземлен имот ПИ № 00833.5.597, гр.Ахелой, м - ст „Пречиствателната“, общ. Поморие, обл. Бургас, ЕКАТТЕ 00833

5. Проектни параметри на използването:

- количество на водите

- понижение на водното ниво

Средноденонощен дебит: 0,043 л/сек
Максимален дебит: 0,834 л/сек

Максимално експлоатационно понижение: Sмакс.експ.=10,24 м

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- отчитане и плащане такса за използваните количества вода;

- ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.

7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

Басейнова дирекция „Черноморски район“,

гр. Варна, ул.”Александър Дякович“ № 33.

Срок – 14 дни от датата на обявяването.


инж. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“

Директор Дирекция „ПР”: инж. Св. Пенчева ..........................

Н - к отдел ,,Р”: инж. Р. Несторова............................................

Изготвил: гл.експерт отдел „Р“ Т. Костова...................................................Варна 9000, ул. „Ал. Дякович” №33

тел:+359 52/631 447, факс:+359 52/631 448, www.bsbd.org, e-mail:bdvarna@bsbd.orgКаталог: UserFiles -> File -> 2015 -> Obqvleniq
Obqvleniq -> С ъ о б щ е н и е на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ обявява
Obqvleniq -> С ъ о б щ е н и е на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ обявява: инициатива на „Алифос България“ еад
Obqvleniq -> С ъ о б щ е н и е на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ обявява: инициатива на „странд”
Obqvleniq -> 1. Цел на заявеното използване на водите
Obqvleniq -> С ъ о б щ е н и е на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ обявява: инициатива на,,фаворит 97”
Obqvleniq -> С ъ о б щ е н и е на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ обявява: инициатива на,,водоснабдяване и канализация”
Obqvleniq -> С ъ о б щ е н и е на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ обявява
Obqvleniq -> С ъ о б щ е н и е на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ обявява
Obqvleniq -> Обявява: инициатива на „дуел“ еоод гр. Варна
Obqvleniq -> С ъ о б щ е н и е на основание чл. 75 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ обявява


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница