1. Челен лист 1 стр. Съдържание 1 стрДата15.12.2017
Размер298.48 Kb.
#36785
СЪДЪРЖАНИЕ

1.Челен лист 1 стр.

2.Съдържание 1 стр.

3.Опис на чертежите 1 стр.

3.Обяснителна записка 3 стр.

4.Количествена сметка 3 стр.

5.Чертежи 12 бр.

ОПИС НА ЧЕРТЕЖИТЕ
 1. Разпределение кота-10.50 BK
 1. Разпределение -7.40 водопровод 1. Разпределение -7.40 канализация
 1. Разпределение -3.50 ВК
 1. Разпределение 0.00 BK
 1. Разпределение +3.50 водопровод
 1. Разпределение +3.50 канализация
 1. Разпределение +7.00 водопровод
 1. Разпределение +7.00 канализация
 1. Разпределение +10.50 BK
 1. Аксонометрия водопровод
 1. Аксонометрия канализация

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
ОБЕКТ: Търговско-развлекателен комплекс

гр.Банско, имот No:156017, ЕКАТТЕ – 02676, общ. Банско

Възложител: БАНСКО ПРИВИЛИДЖ РИЗОРТ ООД

Част: В и К

Фаза: РП-преработка

 1. Обща част

Сградата се състои от сутерен и седем нива със обособени магазини.

В сутерена има паркинг,а на последното ниво е оформен ресторант с кухня.

Настоящата преработка се налага във връзка с настъпилите разместванеия в магазините, отпадане на рампата към сутерена и нова конфигурация на ресторанта с подготовките.

2. ВодопроводВода за питейно-битови нужди за сградата се взема от уличен водопровод чрез водопроводно отклонение тръба ПЕВП Ф63.

За измерване на изразходваното общото водно количество се предвижда контролен водомерен възел разположен веднага след влизане на СВО в сутерена.

Топла вода за санитарните прибори ще се получава от комбиниран бойлер, съгласно проекта на част ОВК.

Водопроводната мрежа за студена, циркулационна и топла вода в сградата ще се изпълни от ППР тръби и фасонни части и ще се изолира против конденз и топлоотдаване.

Съгласно ППСТН за обществени сгради с кубатура над 5000м2 се предвижда водно количество q=2.50л/с за вътрешно пожарогасене с пожарни кранове.
Определяне на оразмерителните водни количества


Съгласно Наредба №4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации в обществено-обслужващи, производствени и селскостопански сгради чл.65, Приложение №5.

Водоснабдяване

 Наименование на санитарните прибори

Брой

Еа об

Сума

Еа с

Сума

Еа г

Сума

Смесител за тоал. мивка

7,0

0,50

3,50

0,35

2,45

0,35

2,5

Клапан за клозетно казанче

7,0

0,50

3,50

0,50

3,50

-

-

СУМИ

-

-

7,00

-

5,95

-

2,5
Обща вода (Магазин за пром. стоки)

 

 

 

 

 

 

 

Приложение

q н.макс.д.

q н.макс.ч.

М сгр.

Еа об сгр.

q макс.д.

q макс.ч.

P сек.

Eа сгр. X Pсек.

zсек.

q макс.сек.об

№3

л/д

л/ч

Работещ

-

м3/д

л/ч

-

-

-

л/сек

т.14.2

16,0

4,0

60

7,0

0,960

240

0,0476

0,333

0,554

0,55

Гореща вода (Магазин за пром. стоки)

 

 

 

 

 

 

Приложение

q н.макс.д.

q н.макс.ч.

М сгр.

Еа т сгр.

q макс.д.

q макс.ч.

P сек.

Eа сгр. X Pсек.

zсек.

q макс.сек.об

№3

7

л/ч

Работещ

-

м3/д

л/ч

-

-

-

л/сек

т.14.2

7,0

2,0

60

2,5

0,420

120

0,0680

0,167

0,412

0,41
Водоснабдяване

 Наименование на санитарните прибори

Брой

Еа об

Сума

Еа с

Сума

Еа г

Сума

Смесител за кухненски и изливни мивки

6,0

1,00

6,00

0,70

4,20

0,70

4,2

Смесител за тоал. мивка

7,0

0,50

3,50

0,35

2,45

0,35

2,5

Смесител за душ

1,0

1,00

1,00

0,70

0,70

0,70

0,7

Клапан за клозетно казанче

7,0

0,50

3,50

0,50

3,50

-

-

Промивен кран 15мм за писоар

1,0

1,00

1,00

1,00

1,00

-

-

Вентил за съдомиялна машина

2,0

1,50

3,00

1,50

3,00

1,50

-

СУМИ

-

-

18,00

-

14,85

-

7,4
Обща вода (Ресторант)

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение

q н.макс.д.

q н.макс.ч.

М сгр.

Еа об сгр.

q макс.д.

q макс.ч.

P сек.

Eа сгр. X Pсек.

zсек.

q макс.сек.об

№3

л/д

л/ч

Място за пос.

-

м3/д

л/ч

-

-

-

л/сек

т.15.1

30,0

10,0

180

18,0

5,400

1800

0,1389

2,500

1,619

1,63

Гореща вода (Ресторант)

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение

q н.макс.д.

q н.макс.ч.

М сгр.

Еа т сгр.

q макс.д.

q макс.ч.

P сек.

Eа сгр. X Pсек.

zсек.

q макс.сек.об

№3

7

л/ч

Място за пос.

-

м3/д

л/ч

-

-

-

л/сек

т.15.1

23,8

8,0

180

7,4

4,284

1440

0,2721

2,000

1,409

1,40
Обща вода

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обществ. част

ПП

Жил. част

Общо

E а сгр. X P сек.

Eа сгр.

Рсек i ,об

Eа сгр. X Pсек.

zсек.

q макс.сек.

qпп

q макс.сек.

q макс.сек.

-

-

-

-

-

л/сек

л/сек

л/сек

л/сек

2,833

25,0

0,113

2,833

1,761

1,76

2.50

0,00

4.26

Гореща вода

 

 

 

 

 

Обществ. част

 

Жил. част

Общо

E а сгр. X P сек.

Eа сгр.

Рсек i ,т

Eа сгр. X Pсек.

zсек.

q макс.сек.

 

q макс.сек.

q макс.сек.

-

-

-

-

-

л/сек

 

л/сек

л/сек

2,167

9,8

0,221

2,167

1,498

1,50

 

0,00

1,50

Общото битово q макс.сек. =1.76л/с ще се провежда от ППР тръба ф63 Pn20 при v=1.26 м/сек , I=0.0422м/м


Общото водно количество битово и пожарно 4.26 л/с ще се провежда от ПЕВП тръба ф63 Pn10 при v=2.05 м/сек , I=0.0787м/м.

3.Канализация


Сградната канализационна инсталация до нивото на улицата е предвидена да бъде окачена по тавана на сутерена.

Случайно попаднали води на пода на подземния гараж ще се събират в черпателни шахти и оттам се изпомпват към улицата.

Общото отпадъчно водно количество се определя съгласно Наредба №4 за проектиране , изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации, чл.166 и БДС EN 12056-2.
3.1Битово водно количество

Qбит

K – коефициент на едновременност /Таблица 3/

DU – сума от специфични оттоци /Таблица 2/Канализация

 

 

 

 

 

Санитарни прибори

Система

Система

Система

Система

Сума

 

I

II

III

IV

 

Брой

DU

Брой

DU

Брой

DU

Брой

DU

 

 

l/s

 

l/s

 

l/s

 

l/s

l/s

Тоалетен умивалник, биде

14

0,5

 

0,3

 

0,3

 

0,3

7,00

Душ с превключвател

1

0,8

 

0,5

 

1,3

 

0,5

0,80

Писоар с промивен кран

1

0,5

 

0,3

 

-

 

0,3

0,50

Кухненска мивка

6

0,8

 

0,6

 

1,3

 

0,5

4,80

Съдомиялна машина (за домакински нужди)

2

0,8

 

0,6

 

0,2

 

0,5

1,60

Клозет с тоалетно казанче 4.0 l

14

**

 

1,8

 

**

 

**

 

СУМИ

 

 

 

 

 

 

 

 

14,70

Qбит+=0,7=2.66л/с

Qбит+=2.66+2=4.66л/с

3.2 Дъждовно водно количество
В случая във връзка с архитектурното решение за фасадата на сградата се приемат 6 бр. водосточни тръби с диаметър ф110мм. Те ще се извеждат от сградата чрез окачена канализация за дъждовни води и ще се изливат свободно на терена при бордюра на тротоара. Две от тръбите ще се включат в битовата висяща канализаци за промиване на инсталацията.

Qобщо=4.66+10.04=14.70l/sСъгласно табл.В.1 БДС EN12056-2 то ще се отведе с тръба 200 мм при I=0,1; Qтабл=23,7l/s и H / D = 0,70.

Проектант : . . . . . . . . . . . . . . . .

/ инж. Е. Бърнева /


КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ОБЕКТ: Търговско-развлекателен комплекс

гр.Банско, имот No:156017, ЕКАТТЕ – 02676, общ. Банско

Възложител: БАНСКО ПРИВИЛИДЖ РИЗОРТ ООД


Част: В и К

Фаза: РП-преработка
ВиК оборудване за WC и бани

 

 Доставка, монтаж и изпитване на стенна см. батерия за душ

бр.

1Доставка, монтаж и изпитване на стоящ никелиран смесител за тоалетна мивка

бр.

14Доставка, монтаж и изпитване на стоящ никелиран смесител за кухненска мивка6Доставка, монтаж и изпитване на порцеланов умивалник, напълно свързан и готов за работа

бр.

14- същото за тоалетна чиния с ниско разположено казанче

бр.

14- същото за писоар

бр.

1- същото за душово корито

бр.

1
Водопровод

 

 Доставка , монтаж и изпитване на полипропиленови тръби за водопровода, включително фитинги изолация и всички необходими аксесоари - D 20x2,3 PN10 за студена вода

м

110Доставка , монтаж и изпитване на полипропиленови тръби за водопровода, включително фитинги и всички необходими аксесоари - D25x2,5 PN10 за студена вода

"

20Доставка , монтаж и изпитване на полипропиленови тръби за водопровода, включително фитинги и всички необходими аксесоари - D20x3,4 PN20 за топла вода

"

85Доставка , монтаж и изпитване на полипропиленови тръби за водопровода, включително фитинги и всички необходими аксесоари - D25x4,2 PN20 за топла вода

"

25Доставка , монтаж и изпитване на полипропиленови тръби с алуминиева вложка за водопровода, включително фитинги и всички необходими аксесоари - D25x4,2

"

70- същото за D32x5,4

м

35- същото за D50x8,4

м

185- същото за D63x10,5

м

127Доставка , монтаж и изпитване на поцинковани тръби за водопровода, включително фитинги и всички необходими аксесоари - 1/2"

м

3Доставка , монтаж и изпитване на поцинковани тръби за водопровода, включително фитинги и всички необходими аксесоари – ¾”5- същото за 2"

м

203Доставка, монтаж и изпитване на ПП спирателни кранове без изпразнител DN25

"

6Доставка, монтаж и изпитване на ПП спирателни кранове без изпразнител DN40

бр.


Доставка, монтаж и изпитване на ПП спирателни кранове без изпразнител DN50

"

1Доставка, монтаж и изпитване на ПП спирателни кранове без изпразнител DN63

"

2Доставка, монтаж и изпитване на ПП спирателни кранове c изпразнител DN25

"

2Доставка, монтаж и изпитване на ПП спирателни кранове c изпразнител DN32

"

2Доставка, монтаж и изпитване на ПП спирателни кранове c изпразнител DN50

"

4Доставка, монтаж и изпитване на спирателни кранове - обикновени, с изпразнител 3/4"1Доставка, монтаж и изпитване на спирателни кранове - обикновени, с изпразнител 2"

бр.

13Доставка, монтаж и изпитване на ъглови спирателни кранове за стояща смесителна батерия

бр.

28Доставка, монтаж и изпитване на спирателни кранове за клозетно казанче - DN20

бр.

14Доставка, монтаж и изпитване на спирателни кранове за миялна машина - DN20

бр.

2Доставка, монтаж и изпитване на ПП обратна клапа DN20

"

4Доставка, монтаж и изпитване на ПП обратна клапа DN25

"

2Доставка, монтаж и изпитване на ПП обратна клапа DN63

"

3Доставка, монтаж и изпитване на ПП обратна клапа 2”2Доставка, монтаж и изпитване на противопожарен кран с касетка 2"

бр.

22Дезинфекциране на цялата водоснабдителна система съгласно спесификацията.

бр,

3Доставка, монтаж и изпитване на водомер DN25, 5м3/ч за студена вода включително филтри и аксесоари

"

2Доставка, монтаж и изпитване на водомер 50mm за студена вода включително филтри и аксесоари

"

1Доставка, монтаж и изпитване на водомер DN25, 5м3/ч за топла вода включително филтри и аксесоари

"

2Циркулац. Тръбна помпа с параметри Q=0.2¸3м3/ч, H=5м, N=0,10квт

"

1Ел бойлер 120л,комплект

"

1ПП помпа с параметри Q=3л/с, H=15м, N=1квт

"

2СК 11/2" с ел.задвижка

"

1Кран с холендър ¾”

"

1
Канал

 

 Доставка, монтаж и изпитване на PVC-U тръби Ф110/3.2mm

м

39Доставка, монтаж и изпитване на PVC-U тръби Ф160/4.0mm

м

180Ламаринена тръба ф100

"

3Доставка монтиране и изпитване на PVC - Ф50/1.3 mm

м

80- същото Ф110/2.2 mm

м

45Доставка монтиране и изпитване наПС Ф50

бр.


- същото за вентилационна шапка

бр.

3- същото за воронка

бр.

6ПЕВП ф8020PVC разклонители Æ50/50 -45о

бр,

30PVC разклонители Æ110/50 -45о

"

30Също Æ110/110

"

10Също Æ160/110

"

10PVC ревизионен отвор Æ11015PVC ревизионен отвор Æ160

"

8Месингов подов сифон Æ100 – рогов14Месингов подов сифон Æ100 – с долно оттичане1Полупорцеланова тоалетна мивка, - цветна14Клозетни седала полупорцеланови, с вградени промивни казанчета, с конструкция за монтаж14Писоари

"

1Душово корито1Канализац. помпа с параметри до Q=1l/s,H=10m, тип Бибо1Комплект блокова помпена станция на фирма ABS -комплект / съд с помпа, арматура към тях, автоматика,и др./2Кало,маслоуловител за кухня-на фирма АCO DRAIN3

Съставил : . . . . . . . . . . . . . . . ./ инж. Е. Бърнева /
Каталог: FTP -> Other -> OLD Data -> Access%20Control -> Parking-Bansko -> Mall%20Bansko -> Mall%20Bansko%20OV,VIK
OLD Data -> Инсталация 1 Инсталиране на хард диск &dvd записвачка
OLD Data -> 4. 0 инсталиране
OLD Data -> “Сигурността има глас” Ръководство за потребителя
OLD Data -> Представяне Вашата "Everspring es053"
OLD Data -> I. Описание 2 II. Изглед 2 Преден панел 2
Mall%20Bansko%20OV,VIK -> Обяснителна записка обект: Търговско-развлекателен комплекс гр. Банско
Access%20Control -> Инструкция за инсталиране и настройка на система за електронно наблюдение на артикули Promatic pds3210 Ключовите точки на локалното наблюдение


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница