1/ църквата и постмодернизма /2/ в 1 Летописи 12: 32Дата05.03.2018
Размер49.16 Kb.
#61647
/1/ ЦЪРКВАТА И ПОСТМОДЕРНИЗМА
/2/ В 1 Летописи 12:32 се говори за исахарците, мъже, които разбираха времената, та знаеха как трябваше да постъпва Израил.” Никое време не е изисквало толкова мъдрост, като нашето. Светът става все по-многообразен, хората все по-големи индивидуалисти и ние трябва да се запитаме отговаряме ли на изискванията на времето?

/3/ Последните години нашумя един термин – постмодерен човек. Какво означава той?

Постмодерния човек е сенезитивен, оформен най-вече от телевизията, суеверен, практичен, незаинтересован толкова от истината, колкото от това дали тя действа и дали от нея има полза./4/ Много са факторите, влияещи за промяната на човека, защото живеем в динамична, бързо развиваща се среда. На всеки 20 години се мени парадигмата (начина на мислене) на човечеството. Хората трудно се настройват. Това води до конфликти между поколенията. Влияние оказва и несигурността – липса на осигуровки, безработица, стрес... При работещите тежестта идва от голямата ангажираност и експлоатацията, особенно в часния сектор. Всички сме свидетели как хората се затварят в себе си.

/5/ Пред нас, като църква, стои актуалния въпрос как да отговорим на тези изисквания на времето, за да бъдем “ангела...който имайки голяма власт; и земята се просвети от неговата слава. Откровение 18:1

Божият план е църквата да има ръководна роля в оформянето на мисленето на обществото, а не да е в положение на догонваща, за да отговари на съвременните стандарти.


/6/ I. Църквата и предизвикателствата на постмодернизма
/7/ 1. Начин на мислене на постмодерния човек
- оформен от компютрите и телевизията – визуални материали

/8/ - Глобализация – хората имат широки възгледи. Не можем да си позволим само теснолинейни религиозни мнения.

/9/ - сензитивен – модерно богуслужение, повече песни, ведра обстановка на радост

/10/- суеверен – постмодерните църкви печелят с теорията на докосването. Дълго време мислех, че ще има отлив от харизматичните църкви към нашата, но не стана така. Този отли веше преди 10 години, но сега не. Въпреки, че познаваме истината много по-добре от тях. Какво ги задържа - чудеста на докосването. Изцерения, преживявания със Св. Дух

/11/ - начина на възприемане – образност и динамичност
/12/ - практичен и незаинтересован от истината – хората не приемат абсолютите. Има само частични истини, всичко е субективно, относително.

Постмодерния човек пита какво правите за хората, а не каква истина проповядвате. Благотворителност, Здравни изложения, Семейни семинари ... Църкви, които са затворени в рамките на своите богослужения все повече ще губят членове и няма да имат никакъв прираст. Нашият девиз трябва да е – „Да идем!”/13/ - срив на авторитетите - Никой не уважава никого. Изчезват големите идеали и не се вдъхняваме вече от големите примери. Какво значи някой си?
/14/ 2. Религиозни схващания

Харизматични общества - езици...Смущават ни изрази като: „Даде ми се”, „Откри ми се”, ”Бог ме докосна”.... Знаем за преедупреждението на ДП за фалшиви чудеса и ние не можем да работим по този метод. Бихме могли да противопоставим Библейския метод на помазването.

/15/ - ЦАСД - себичен и егоистичен тип на разсъждение – съботата може да я прекара в сън или сред природата и да каже – така се чувствам добре и не нарушавам Божия заповед. Смущаващото в това изказване е липсата на поемане на отговорност в някоя служба. Съвременните хора не се ангажират с нищо. Цяло чудо е в една църква да има повече от 10% активни църковни членове.

/16/ - принадлежност – за него не е толкова важно дали е член на църквата или не. „Нали идвам на богослужения – това е достатъчно!” Така избягва и по-голямата заангажираност, която би имал, ако е църковен член. Религията нещо хубаво, а Църквата е нещо ограничаващо.

/17 - индивидуалистняма съзнание за общност и отговорност към средата, в която е. В църквата все повече чуваме – „Аз си знам!” „Вие с мене не се занимаваите!”- Морален релативизъм.

ЦАСД - Ако трябва да избере между това да се откаже от някоя слабост, за да не влияе на обществото и любовта си към слабостта, обикновено избира слабостта и не се поддава на увещания. Става все по-нормално в обществото всеки да си е странен по своему, въпреки, че повечето хора не биха одобрили поведението. Говори се за все по-голяма толерантност. Църковната дисциплина и наказателните мерки на църквата все повече не плашат и не са коректив.

/18/ - ЦАСД - консуматорски нагласитрябва да се направят много и интересни неща за да идвам на църква, но някой друг да ги направи, защото аз съм много ангажиран и нямам време (добро извинение да не се ангажира)

/19/ - Религиозен релативизъм - Има една религия - това е религията на Бога.Срещаме я във различни версии: християнска версия, мюсюлманска версия, Харе Кришна, Ню Ейдж, Мормонска вяра, Бахайска вяра. Истината е истина само за една култура или общност...Адвентна истина, Петдесятна истина, Ромска истина...

/20/ - сляпо следване на харизматични религиозни лидери – първо приемат лидера,а след това учението му.

/21/ - ЦАСД - Загубата на идентичност, разбиране че ЦАСД не е уникалната, предсказана църква. Дали другите църкви са Вавилон и ние единствено правата? Другите общества не очертават ли също път за спасение? Кой ни е дал монопол върху небето? Това мислене поставя под въпрос Духът на Пророчеството и правото на Бога да има една църква и един план за изпълнение на земята.
/22/ II. Служителите и предизвикателствата на постмодернизма
/23/ - Преодоляване на еднотипността - тя убива църквата, бавно, но сигурно. Служители, които не си менят методите обикновено ще бъдат приемани от все по-малка и по-малка група от хора в църквата и то обикновено по възрастните. А младите ще търсят извън църквата по-вълнуващи преживявания.

/24/ - работа в екип

/25/ - модернизиране – GSM, компютри, коли и проектори - Филми

/26/ - преодоляване на учителския манталитет на поучаване – хората не обичат да бъдат учени. За тях е ценно само това, което сами са открили. Ние трябва да ги водим към техните решения, а не да им даваме готови такива, които ще ги подразнят, колкото и да са правилни.

- Забраните не вършат никаква работа!


ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

/27, 28/ Исус – „Както в Ноевите дни...”

/29/ Трябва да се пазим от крайностите на либерализма и закостенялостта на консерватизма.

Слаби страни на либерал. – беззаконие.

Слаби страни на консерват. – неактуалност, не върви в крак с времето.

Адвентната църква има слабост по-скоро към консерватизма.

Необходимост от разчупени богослужения, динамични и онагледени. Песните – по живи и мелодични.

/30/ Е.Г.В. Възпитание.

Най-голямата нужда на света са хора,които не се купуват,нито се продават ;хора,които дълбоко в душата си са истинни и честни,хора,които не се страхуват да нарекат греха с истинското му име; хора,чиято съвест е вярна на дълга както стрелката на компаса към полюса;хора,които биха стояли за правото,дори и небесата да паднат.”/31/ Авакум 2:1, 2
Каталог: old
old -> Румен петров владимиров академична длъжност: професор Научно степен: доктор Образование
old -> Изграждане на мостове и преодоляване на различията
old -> Закон за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост. От рождения си ден 1 юни 1996 г., Закона за общинската собственост претърпя множество промени, основните от които бяха през 1999 г и 2004 г
old -> Кое от написаните числа е шестстотин и три милиона тринайсет хиляди и две ?
old -> Кръстьо малчев маринов (Възпитаник на Морското Училище)
old -> Наредба №1 от 11 януари 2007 Г. За условията и реда за провеждане на медицинските дейности, свързани с лечението на лицата с психични разстройства
old -> Факти какво представлява натриевият цианид?
old -> Секция “Изток” – смб коледно математическо състезание – 13. 12. 2008 г. 6 клас


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница