1 и господ повика Моисея, и като му говореше от шатъра за срещане казастраница3/5
Дата01.08.2018
Размер274.5 Kb.
ТипГлава
1   2   3   4   5
ГЛАВА 14

1 Господ говори още на Моисея, казвайки:

2 Ето законът за прокажения в деня, когато се очиства: да се заведе при свещеника;

3 и свещеникът, като излезе вън от стана да прегледа; и ако прокаженият е оздравял от раната на проказата,

4 тогава свещеникът да заповяда да вземат за очищаемия две живи чисти птичета, кедрово дърво, червена вълна и исоп;

5 и свещеникът да заповяда да заколят едното птиче в пръстен съд над текуща вода.

6 После да вземе живото птиче, кедровото дърво, червената вълна и исопа и да натопи тях и живото птиче в кръвта на закланото над текущата вода птиче;

7 и седем пъти да поръси очищаемия от проказата и да го обяви за чист, а да пусне живото птиче на полето.

8 Тогава очищаемият да изпере дрехите си, да обръсне всичката си коса и да се окъпе във вода и ще бъде чист. След това нека дойде в стана, но да живее вън от шатъра си седем дена.

9 И на седмия ден да обръсне всичката коса на главата си, брадата си и веждите си; всичките си косми да обръсне, и да изпере дрехите си, и да окъпе тялото си във вода, и ще бъде чист.

10 А на осмия ден да вземе две мъжки агнета без недостатък, и едно едногодишно женско агне, и три десети от ефа чисто брашно за хлебен принос омесен с дървено масло, и един лог дървено масло;

11 и свещеникът, който го очиства, да представи очищаемия и тия неща пред Господа на входа на шатъра за срещане.

12 Тогава свещеникът да вземе едното мъжко агне и да го принесе в принос за престъпление, и лога дървено масло, и да ги подвижи за движим принос пред Господа;

13 и да заколи агнето на местото, гдето колят приноса за грях и всеизгарянето, на свято место; защото приносът за престъпление, както и приносът за грях, принадлежи на свещеника; той е пресвят.

14 После свещеникът да вземе от кръвта на приноса за престъпление, и свещеникът да я тури на края на дясното ухо на очищаемия, на палеца на дясната му ръка, и на палеца на дясната му нога.

15 След това, свещеникът да вземе от лога дървено масло и да го излее в дланта на лявата си ръка;

16 и свещеникът да натопи десния си пръст в маслото, което има в лявата си длан, и с пръста си седем пъти да поръси от маслото пред Господа;

17 и от останалото масло, което има в дланта си, свещеникът да тури края на дясното ухо на очищаемия, на палеца на дясната му ръка, и на палеца на дясната му нога, върху кръвта на приноса за престъпление;

18 а останалото масло, което е в дланта на свещеника, да тури на главата на очищаемия, и свещеникът да направи умилостивение за него пред Господа.

19 Тогава свещеникът да принесе приноса за грях и да направи умилостивение за очищаемия от нечистотата му и после да заколи и всеизгарянето;

20 и свещеникът да принесе всеизгарянето и хлебния принос на олтара; така да направи свещеникът умилостивение за него и ще бъде чист.

21 Но ако очищаемият е сиромах, та не му стига ръка, то нека вземе едно мъжко агне в движим принос за престъпление, за да се извърши умилостивение за него, и една десета от ефа чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос, и един лог дървено масло,

22 и две гургулици или две гълъбчета, както би намерил; едното да бъде принос за грях, а другото всеизгаряне;

23 и на осмия ден да ги донесе за очистването си при свещеника на входа на шатъра за срещане пред Господа.

24 Тогава свещеникът да вземе агнето на приноса за престъпление и лога дървено масло, и свещеникът да ги подвижи за движим принос пред Господа;

25 и да заколи агнето на приноса за престъпление и свещеникът да вземе от кръвта на приноса за престъпление и да я тури на края на дясното ухо на очищаемия, на палеца на дясната му ръка и на палеца на дясната му нога.

26 След това, свещеникът да излее от дървеното масло в дланта на лявата си ръка;

27 и от маслото, което има в лявата си ръка, свещеникът да поръси с десния си пръст седем пъти пред Господа;

28 и свещеникът да тури от маслото, което има в дланта си, на края на дясното ухо на очищаемия, на палеца на дясната му ръка и на палеца на дясната му нога, на туй место, гдето е кръвта от приноса за престъпление;

29 а останалото от маслото, което е в дланта на свещеника, да тури на главата на очищаемия, за да извърши умилостивение за него пред Господа.

30 После да принесе едната от гургулиците или от гълъбчетата, каквото би намерил;

31 каквото би намерил: едното в принос за грях, а другото за всеизгаряне, заедно с хлебния принос; така да направи свещеникът умилостивение за очищаемия пред Господа.

32 Това е законът за онзи, който има рана от проказа, и не му стига ръка да достави всичко за очистването си.

33 Господ говори още на Моисея и Аарона, казвайки:

34 Когато влезете в Ханаанската земя, която Аз ви давам за владение, и туря зараза от проказа в някоя къща в земята, която притежавате,

35 тогава оня, чиято е къщата, нека дойде и заяви на свещеника, като каже: Струва ми се, че има язва в къщата.

36 И свещеникът, преди да влезе да прегледа язвата, да заповяда да изпразднят къщата, за да не стане нечисто всичко що е в къщата; и след това свещеникът да влезе да прегледа къщата.

37 Като разгледа заразата, ако язвата се явява по стените на къщата със зеленикави или червеникави трапчинки, които изглеждат да са по-дълбоко от повърхността на стената,

38 тогава свещеникът да излезе из къщата до вратата й и да затвори къщата за седем дена.

39 А на седмия ден свещеникът да се върне и да прегледа; и, ето, ако заразата се е разпростряла по стените на къщата,

40 тогава свещеникът да заповяда да извадят камъните, на които е язвата и да ги хвърлят вън от града на нечисто место;

41 и да накара да остържат къщата навсякъде извътре и да изхвърлят остърганата вар вън от града на нечисто место;

42 и да вземат други камъни, които да вложат вместо ония камъни, и да вземат друга вар и да измажат къщата.

43 Но ако пак дойде язвата и се появи в къщата, след като извадят камъните и остържат къщата и я измажат,

44 тогава свещеникът да влезе и да прегледа: ако се е разпростряла язвата в къщата, това е люта проказа в къщата; тя е нечиста.

45 Нека съборят къщата, камъните й, дърветата й и всичката вар на къщата, и да ги изнесат вън от града на нечисто место.

46 При това, който влезе в къщата през цялото време, през което тя е била затворена, да бъде нечист до вечерта.

47 А който спи в къщата, нека изпере дрехите си; и който яде в къщата, нека изпере дрехите си.

48 Но, като влезе свещеникът та прегледа, и, ето, язвата в къщата не се е разпростряла след измазването и, тогава свещеникът да обяви къщата за чиста, защото язвата е изцеляла.

49 А за очистването на къщата нека вземе две птичета, кедрово дърво, червена вълна и исоп;

50 и да заколи едното птиче в пръстен съд над тeтекуща вода;

51 да вземе кедровото дърво, исопа, червената вълна и живото птиче, и да ги натопи в кръвта на закланото птиче и в текущата вода, и да поръси къщата седем пъти.

52 Така да очисти къщата с кръвта на птичето, с текущата вода, с живото птиче, с кедровото дърво, с исопа и с червената вълна.

53 А да пусне живото птиче вън от града на полето. Така да направи умилостивение за къщата, и тя ще бъде чиста.

54 Това е законът за всяка рана от проказа и от кел,

55 и за проказа на дреха и на къща,

56 и за оток, за краста и за лъскави петна,

57 за да учи, кога е нещо нечисто и кога е чисто; това е законът за проказата.


ГЛАВА 15

1 Господ говори още на Моисея и на Аарона, казвайки:

2 Говорете на израилтяните, като им кажете: Ако човек има течение из тялото си, той е нечист поради течението си.

3 Нечистотата му в течението му е тая: или има течение от тялото му, или се е спряло течението в тялото му; това е неговата нечистота.

4 Всяка постелка, на която лежи оня, който има течението, ще бъде нечиста; и всяко нещо, на което седне, ще бъде нечисто.

5 Също и който се допре до постелката му трябва да изпере дрехите си и да се окъпе във вода и ще бъде нечист до вечерта;

6 и който седне на нещо, върху което е седял оня, който има течението, да изпере дрехите си и да се окъпе във вода, и ще бъде нечист до вечерта.

7 И който се допре до тялото на онзи, който има течението, да изпере дрехите си и да се окъпе във вода, и ще бъде нечист до вечерта.

8 Оня, който има течението, ако плюе върху чистия, този да изпере дрехите си и да се окъпе във вода и да бъде нечист до вечерта.

9 И всяко седло, на което би седнал оня, който има течението, ще бъде нечисто.

10 И който се допре до какво да е нещо, което е било под него, ще бъде нечист до вечерта; и който понесе това нещо нека изпере дрехите си и се окъпе във вода, и ще бъде нечист до вечерта.

11 И ако оня, който има течението, се допре до някого, без да е умил ръцете си с вода, този да изпере дрехите си и да се окъпе във вода и ще е нечист до вечерта.

12 И пръстеният съд, до който би се допрял оня, който има течението, да се строши; а всеки дървен съд да се измие с вода.

13 А когато се очисти от течението си оня, който има течение, тогава за очистването си да си изброи седем дена и да изпере дрехите си, и да окъпе тялото си в текуща вода и ще бъде чист.

14 И на осмия ден да си вземе две гургулици или две гълъбчета и да дойде пред Господа на входа на шатъра за срещане, та да ги даде на свещеника;

15 и свещеникът да ги принесе, едното в принос за грях, а другото за всеизгаряне; така да направи свещеникът умилостивение за него пред Господа поради течението му.

16 Оня човек, от когото излезе съвъкупително семе, да окъпе цялото си тяло във вода и да бъде нечист до вечерта.

17 Всяка дреха и всяка кожа, на която се намира съвъкупително семе, да се изпере с вода и ще бъде нечиста до вечерта.

18 А и жената, с която се е съвъкупил мъж, и тя и той да се окъпят във вода и да бъдат нечисти до вечерта.

19 Оная жена, която има течение, и течението от тялото й е кръв, да бъде нечиста седем дена; и всеки, който се допре до нея, ще бъде нечист до вечерта.

20 Всяко нещо, на което е лежала в нечистотата си, ще бъде нечисто; също и всяко нещо, на което е седнала, ще бъде нечисто.

21 И всеки, който се допре до постелката й, да изпере дрехите си и да се окъпе във вода и ще бъде нечист до вечерта.

22 И всеки, който се допре до нещо, на което тя е седнала, да изпере дрехите си и да се окъпе във вода и ще бъде нечист до вечерта.

23 И ако има нещо върху постелката или върху това, на което тя е седнала, и той се допре до това нещо, ще бъде нечист до вечерта.

24 А ако някой легне с нея, и кръвотечението й дойде на него, ще бъде нечист седем дена; и всяка постелка, на която той би легнал, ще бъде нечиста.

25 Ако някоя жена има кръвотечение за много дни, не във времето на нечистотата си, или ако има течение за по-дълго от обикновеното време на нечистотата си, то през всичките дни, когато тече нечистотата й, тя ще бъде както през дните на обикновената си нечистота; тя е нечиста.

26 Всяка постелка, на която лежи през цялото време на течението й, ще бъде както постелката, на която лежи в обикновената си нечистота; и всяко нещо, на което седне, ще бъде нечисто, както с нечистотата на обикновената й нечистота.

27 Всеки, който се допре до тия неща, ще бъде нечист; нека изпере дрехите си и се окъпе във вода, и да бъде нечист до вечерта.

28 Но ако тя се очисти от течението си, тогава да си изброи седем дена, и след тях ще бъде чиста.

29 А на осмия ден да си вземе две гургулици или две гълъбчета и да ги донесе при свещеника до входа на шатъра за срещане;

30 и свещеникът да принесе едното в принос за грях, а другото за всеизгаряне; така да направи свещеникът умилостивение за нея пред Господа поради течението на нечистотата й.

31 Така да отлъчи израилтяните от нечистотите им, за да не умрат в нечистотата си, като оскверняват скинията Ми, която е всред тях.

32 Това е законът за онзи, който има течение, и за онзи, от когото излиза съвъкупителното семе и се осквернява чрез него,

33 и за оная, която е болна от кръвотечението си, и за човека който има течение, бил той мъж или жена, и за онзи, който легне с оная, която е нечиста.


ГЛАВА 16

1 И Господ говори на Моисея, след смъртта на двамата Ааронови синове, когато пристъпиха с чужд огън пред Господа и умряха.

2 Господ каза на Моисея: Кажи на брата си Аарона да не влиза на всяко време в светилището, което е отвътре завесата, пред умилостивилището, което е върху ковчега,за да не умре; защото Аз ще се явявам в облак върху умилостивилището.

3 Ето как да влезе Аарон в светилището: с юнец, в принос за грях и овен за всеизгаряне.

4 Да се облече в осветения ленен хитон, да има ленени гащи на тялото си, да се опаше с ленения пояс и да носи ленената митра на главата си; те са святите облекла; и след като окъпе тялото си във вода, нека се облече с тях.

5 И от обществото на израилтяните да вземе два козела в принос за грях и един овен за всеизгаряне.

6 И Аарон да приведе принесения за грях юнец, който е за него, и да направи умилостивение за себе си и за дома си.

7 Също да вземе двата козела и да ги представи пред Господа до входа на шатъра за срещане.

8 Тогава да хвърли Аарон жребий за двата козела, един жребий за Господа, и другия жребий за отпущане;

9 и да приведе Аарон козела, на който е паднал жребият за Господа, и да го принесе в принос за грях;

10 а да представи жив пред Господа козела, на който е паднал жребият за отпущане, за да направи с него умилостивение и да го изпрати в пустинята за отпущане.

11 После Аарон да приведе юнеца на приноса за грях, който е за него, и да направи умилостивение за себе си и за дома си, като заколи принесения за грях юнец, който е за него.

12 След това да вземе кадилница пълна с разгорени въглища от олтара, който е пред Господа, и две пълни шепи с благоуханен темян счукан дребно, и да го внесе отвътре завесата;

13 и да тури темяна на огъня пред Господа, за да покрие дима от темяна умилостивилището, което е върху плочите на свидетелството, за да не умре.

14 Също да вземе от кръвта на юнеца и с нея да поръси с пръста си умилостивището откъм изток; а пред умилостивилището да поръси от кръвта седем пъти с пръста си.

15 Тогава да заколи козела на приноса за грях, който е за людете, и да внесе кръвта му отвътре завесата, и с кръвта му да направи както направи с кръвта на юнеца, като поръси с нея над умилостивилището и пред умилостивилището.

16 Така да направи умилостивение за светилището, поради нечистотите на израилтяните, и поради престъпленията им и всичките им грехове; така да направи и за шатъра за срещане, който стои помежду им всред нечистотиите им.

17 И никой да се не намира в шатъра за срещане, когато влиза той в светилището да направи умилостивение, догде излезе, след като направи умилостивение за себе си, за дома си и за цялото общество израилтяни.

18 Тогава да излезе към олтара, който е пред Господа, и да направи умилостивение за него, като вземе от кръвта на юнеца и от кръвта на козела и я тури по роговете на олтара наоколо;

19 и седем пъти да поръси върху него от кръвта с пръста си, и така да го очисти от нечистотиите на израилтяните, и да го освети.

20 А като свърши да прави умилостивение за светилището, за шатъра за срещане и за олтара, нека приведе живия козел;

21 и като положи Аарон двете си ръце на главата на живия козел нека изповяда над него всичките беззакония на израилтяните, всичките им престъпления и всичките им грехове, и нека ги възложи на главата на козела; тогава да го изпрати в пустинята чрез определен човек;

22 и като пусне козела в пустинята, козелът ще понесе на себе си всичките им беззакония в необитаема земя.

23 Тогава да влезе Аарон в шатъра за срещане, да съблече ленените одежди, в които се е облякъл, когато е влязъл в светилището, и да ги остави там;

24 и, като окъпе тялото си във вода на свято место, да облече дрехите си, да излезе и да принесе своето всеизгаряне и всеизгарянето на людете, и така да направи умилостивение за себе си и за людете.

25 А тлъстината на приноса за грях да изгори на олтара.

26 И оня, който откара отпущаемия козел, нека изпере дрехите си и окъпе тялото си във вода и след това да влезе в стана.

27 А юнецът на приноса за грях, и козелът на приноса за грях, чиято кръв се е внесла, за да се извърши умилостивение в светилището, да изнесат вън от стана и да изгорят в огън кожата им, месото им и изверженията им.

28 А оня, който ги изгори, да изпере дрехите си и да окъпе тялото си с вода и, след това, да влезе в стана.

29 Това да ви бъде вечен закон; в седмия месец, на десетия ден от месеца, да смирите душите си и да не вършите никаква работа, нито туземец нито пришелец, който се е заселил между вас;

30 защото в тоя ден ще се направи умилостивение за вас, за да се очистите от всичките си грехове, та да сте чисти пред Господа.

31 Това да ви бъде събота за тържествена почивка и да смирите душите си; това е вечен закон.

32 Оня свещеник, който бъде помазан и посветен да свещенодейства, вместо баща си, той да направи умилостивението, като се облече в ленените одежди, святите одежди;

33 и да направи умилостивение за святото светилище, и да направи умилостивение за шатъра за срещане и за олтара, и да направи умилостивение за свещениците и за всичките люде на обществото.

34 Това ще ви бъде за вечен закон, веднъж в годината да правите умилостивение за израилтяните поради всичките им грехове. И Аарон направи, според както Господ заповяда на Моисея.
ГЛАВА 17

1 Господ говори още на Моисея, казвайки:

2 Говори на Аарона и на синовете му и на всичките израилтяни, като им кажеш: Ето какво заповяда Господ, като рече:

3 Всеки човек от Израилевия дом, който заколи говедо, агне, или коза в стана, или който заколи вън от стана,

4 без да го е привел до входа на шатъра за срещане, за да го принесе Господу пред Господната скиния, той ще се счете виновен за кръв; кръв е пролял; тоя човек ще се изтреби изсред людете си;

5 с цел израилтяните да довеждат жертвите, които колят на полето и да ги принасят Господу до входа на шатъра за срещане, при свещеника, та да ги колят за примирителни жертви Господу.

6 И свещеникът да поръси с кръвта Господния олтар при входа на шатъра за срещане и да изгори тлъстината за благоухание Господу.

7 Да не принасят вече жертвите си на бесовете, след като те блудствуват; това да им бъде вечен закон във всичките им поколения.

8 Кажи им още: Който човек от Израилевия дом, или от заселените между тях пришълци, принесе всеизгаряне или жертва,

9 без да я приведе до входа на шатъра за срещане, за да я принесе Господу, тоя човек ще се изтреби измежду людете си.

10 Ако някой от Израилевия дом, или от заселените между тях пришълци, яде каква да е кръв, ще насоча лицето Си против оня човек, който яде кръвта, и ще го изтребя изсред людете му.

11 Защото животът на тялото е в кръвта, която Аз ви дадох да правите умилостивение на олтара за душите си; защото кръвта е, която по силата на живота, който е в нея, прави умилостивение.

12 За това казах на израилтяните: Ни един човек от вас да не яде кръв, и пришелецът, който е заселен между вас, да не яде кръв.

13 И ако някой от израилтяните, или от заселените между тях пришълци, отиде на лов и улови животно или птица, що бива да се яде, нека излее кръвта й, па да я покрие с пръст.

14 Защото, колкото за живота на всяка твар, кръвта й - тя е животът й; за това казах на израилтяните: Да не ядете кръвта на никаква твар, защото животът на всяка твар е кръвта й; всеки който я яде, ще се изтреби.

15 И всеки човек, който яде мърша или разкъсано от звяр, бил той туземец или пришелец, нека изпере дрехите си и да се окъпе във вода, и ще бъде нечист до вечерта; а след това ще бъде чист.

16 И ако не ги изпере и не окъпе тялото си, тогава ще носи беззаконието си.
ГЛАВА 18

1 Господ говори още на Моисея, казвайки:

2 Говори на израилтяните като им кажеш: Аз съм Иеова вашият Бог.

3 Да не правите както правят в Египетската земя, гдето сте живели, и да не правите както правят в Ханаанската земя, в която Аз ви завеждам; и да не ходите по техните повеления.

4 А Моите съдби да правите, и Моите повеления да пазите, да ходите в тях. Аз съм Иеова вашият Бог.

5 Затова, пазете повеленията Ми, и съдбите Ми, чрез които, ако човек прави това, ще живее. Аз съм Иеова.

6 Никой да не приближи при някоя своя кръвна роднина, за да открие голотата й. Аз съм Иеова.

7 Голотата на баща си, тоест, голотата на майка си, да не откриеш; тя ти е майка; да не откриеш голотата й.

8 Голотата на бащината си жена да не откриеш; тя е голотата на баща ти.

9 Голотата на сестра си, бащината ти дъщеря, или майчината ти дъщеря, родена у дома или родена вън, - голотата на такива да не откриеш.

10 Голотата на синовата си дъщеря, или на дъщеря на дъщеря ти - тяхната голота да не откриеш; защото тяхната голота е твоя.

11 Голотата на дъщерята на бащината ти жена, родена от баща ти (сестра ти е), - нейната голота да не откриеш.

12 Голотата на бащината си сестра да не откриеш; тя е близка роднина на баща ти.

13 Голотата на майчината си сестра да не откриеш, защото тя е близка роднина на майка ти.

14 Голотата на бащиния си брат да не откриеш, тоест, при жена му да се не приближиш; тя ти е стрина.

15 Голотата на снаха си да не откриеш; жена е на сина ти: нейната голота да не откриеш.

16 Голотата на братовата си жена да не откриеш; тя е голотата на брата ти.

17 Голотата на жена и на дъщеря й да не откриеш, нито да вземеш дъщерята на сина й, или дъщеря на дъщеря й, за да откриеш голотата й; те са нейни близки роднини; това е нечестие.

18 И да не вземеш жена заедно със сестра й докато е жива другата, за да откриеш голотата й, та да й стане съперница.

19 При жена, когато е разлъчена, поради нечистотата си, да не приближиш да откриеш голотата й.

20 И с жената на ближния си да се не съвъкупиш, та да се оскверниш с нея.

21 Никак да не посветиш от семето си на Молоха; нито да оскверниш името на своя Бог. Аз съм Иеова.

22 С мъжко да не легнеш като с женско; това е гнусота.

23 И с никое животно да се не съвъкупиш та да се оскверниш с него, нито жена да застане пред животно, за да се съвъкупи с него; това е мръсота.

24 Не се осквернявайте ни с едно от тия неща, защото с всички тия се оскверниха народите, които Аз изпъждам отпред вас.

25 Оскверни се и земята; за това въздавам върху нея беззаконието й, и земята избълва жителите си.

26 Вие, прочее, пазете повеленията Ми и съдбите Ми, и не правете ни една от тия гнусотии, ни туземец, ни заселен между вас пришелец,

27 (защото всички тия гнусотии вършеха човеците, които са били преди вас на тая земя, та се оскверни земята).

28 за да не избълва и вас земята, когато я осквернявате, както избълва населението, което беше преди вас.

29 Защото, всеки който върши коя да е от тия гнусотии, - човеците, които ги вършат, ще се изтребят изсред людете си.

30 И тъй, пазете заръчванията Ми, и не вършете никой от тия гнусни обичаи, които са се вършили преди вас, та да се не оскверните в тях. Аз съм Иеова вашият Бог.
ГЛАВА 19

1 Господ говори още на Моисея, казвайки:

2 Кажи на цялото общество израилтяни, като им речеш: Святи бъдете, защото Аз Господ, вашият Бог, съм свят.

3 Да се боите всеки от майка си и от баща си; и съботите Ми да пазите. Аз съм Господ вашият Бог.

4 Да се не обърнете към идолите, нито да си направите излеяни богове. Аз съм Господ вашият Бог.

5 Когато принесете примирителна жертва Господу, да я принесете така щото да бъдете приети.

6 В същия ден, когато я принесете, или на следния, трябва да се яде; и ако остане нещо до третия ден, да се изгори в огън.

7 И ако някой яде от нея на третия ден, тя е гнусна; не ще бъде приета;

8 а всеки, който я яде, ще носи беззаконието си, защото е осквернил Господната светиня. Тоя човек ще се изтреби изсред людете си.

9 Когато жънете жетвата на земята си, да не дожънеш краищата на нивата си и да не събереш падналите в жетвата си класове.

10 Да не обираш повторно лозето си, нито да събираш пабирък от лозето; да го оставиш на сиромаха и на чужденеца. Аз съм Господ вашият Бог.

11 Да не крадете нито да мамите и никой да не лъже ближния си.

12 И да се не кълнете на лъжа в Моето Име, нито да оскверняваш Името на Бога си. Аз съм Господ.

13 Да не притесняваш ближния си, нито да го ограбиш; да не престои у тебе заплатата на надничаря ти през нощта до сутринта.

14 Да не хулиш глухия, нито да туриш препънка пред слепия, но да се боиш от Бога си. Аз съм Господ.

15 Да не извършиш неправда в съд; да не покажеш лицеприятие към сиромаха, нито да се стесниш от личността на големеца; но по правда да съдиш ближния си.

16 Да не обикаляш между людете си като одумник, нито да се подигнеш в покушение против кръвта на ближния си. Аз съм Господ.

17 Да не мразиш брата си в сърдцето си; да изобличиш смело ближния си, та да се не натовариш с грях поради него.

18 Да не отмъщаваш, нито да храниш злоба против ония, които са от людете ти; но да обичаш ближния си както себе си. Аз съм Господ.

19 Да пазите повеленията Ми. Да не пущаш добитъка си с добитък от друга порода; да не сееш разнородни семена в нивата си; нито да обличаш дреха тъкана от разновидна прежда.

20 Ако някой се съвъкупи с жена, която е робиня, годена за мъж, а не откупена нито освободена, те да се накажат, но не със смърт, защото тя не е била свободна.

21 Той да приведе Господу приноса си за престъпление, при входа на шатъра за срещане, - овен в принос за престъпление.

22 И за греха му, що е сторил, свещеникът да направи умилостивение за него пред Господа с принесения за престъплението овен; и ще му се прости греха, що е сторил.

23 Когато влезете в земята и посадите от всякакъв вид плодно дърво, то да имате плода му като необрязан; три години да ви бъде като необрязан; да се не яде.

24 А в четвъртата година всичкият му плод да бъде свят, за да хвалите с него Господа.

25 И в петата година яжте плода му, за да ви се умножава раждането му. Аз съм Господ вашият Бог.

26 Да не ядете месо с кръвта му, нито да си служите с гадания или с предвещания.

27 Да не стрижете косата на главата си кръгло; и никой да не разваля краищата на брадата си.

28 Заради мъртвец да не правите порязвания по месата си, нито да начертавате белези по себе си. Аз съм Господ.

29 Да не оскверниш дъщеря си, като й допуснеш да стане блудница, да не би земята да изпадне в блудодеяние, и земята да се напълни с беззаконие.

30 Съботите Ми да пазите, и светилището Ми да почитате. Аз съм Господ.

31 Да се не отнесете към запитвачите на зли духове нито към врачовете; не ги издиряйте, та да се осквернявате чрез тях. Аз съм, Господ вашият Бог.

32 Пред белокосия да ставаш, и старческото лице да почиташ, и от Бога си да се боиш. Аз съм Господ.

33 Когато някой чужденец се засели при тебе в земята ви, да му не правите зло;

34 чужденецът, който се е заселил при вас, да ви бъде като ваш туземец, и да го обичаш като себе си; защото и вие бяхте чужденци в Египетската земя. Аз съм Господ вашият Бог.

35 Да не извършите неправда в съд, в мярка, във везни, или в мерило.

36 Верни везни, верни теглилки, вярна ефа и верен ин да имате. Аз съм Господ вашият Бог, Който ви изведох из Египетската земя.

37 Да пазите всичките Ми повеления и всичките Ми съдби, и да ги извършвате. Аз съм Господ.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница