1. Интернет рекламата – новият модерен начин за рекламиране Кратка хронология и развитие на Интернет рекламата Световна онлайн рекламаДата28.02.2018
Размер125.46 Kb.
#59840СЪДЪРЖАНИЕ:


1. Интернет рекламата – новият модерен начин за рекламиране
2. Кратка хронология и развитие на Интернет рекламата

2.1.Световна онлайн реклама

2.2.Интернет рекламата в България.

2.2.1.История

2.2.2.Условия и пречки пред навлизането на Интернет в рекламните стратегии на българските компании.
3. Разделение на Интернет рекламата според целите /Branding или ATL и Direct или Response ATL/
4. Форми и формати на Интернет рекламата

4.1.Банери

4.2.Мултимедийни формати

4.3. Текстов линк

4.4.Поп-ъп прозорец

4.5.Онлайн събития

4.6.Междинни страници

4.7.Промостраница

4.8.Спонсориран сайт

4.9.Формати извън браузъра

4.10.Платено търсене

В последното десетилетие информационните и телекомуникационните технологии започнаха да формират нова комерсиална среда в световнта икономика.Към традиционните критерии се добавят нови показатели за конкурентноспособността в информационното общество.Развитието на електронната търговия,компютърния потенциал на страните ,годишните инвевстиции в телекомуникационния сектор вече са определящи фактори в т.нар. глобален индекс на новата икономика.Наред с традиционните показатели като работна заетост ,динамика на икономическия растеж развитието на държавите се определя и от технологичните иновации и степентта на преход към глобализация.

Завоюването на световните икономически пазари днес е немислимо без използването на Интернет ,зашото “свтовният пазар процъфтява благодарение на тази бързо развиваща се глобална комуникационна система” (Кътлип,1999).

Това се онася в пълна сила и за рекламнта практика.

Комуникацинната среда на Интернет притежава редица предимства по отношение и възможностите за рекламиране.Интернет чертае нови пътища пред рекламата като важен стопански отрасъл.Непрекъснатото увеличаване на потребителите на Интернет засилва значението на рекламното присъствие там.Днес Интернет се радва на над 500млн.потребители по света,над 200млн.уебстраници и над 20 млн.уебсаита.

Това води и до все по-налагащата се употреба на възможностите и потенциала на Интернет рекламата като нов и модерен начин за реклами ране,защото :

-Интернет рекламата създава ненатрапчива връзка с аудиторията;-Интернет рекламата предлага мигновена и директна комуникация;

-Интернет рекламата дава втзможност за обмен на различни типове данни,нямащи еквивалент в досегашната комуникационна среда;

-Интернет рекламата няма географски и времеви ограничения;

-Интернет рекламата има за преимущество мигновена и директна комуникация;

-Интернет рекламата съдава условия за равнопоставеност на възможностите и начините за реклмиране както на големите,така и на малките компании.

1.Интернет рекламата – новият модерен начин за рекламиране.
Интернет в голяма степен промени очакванията към всички рекламоносители като поставя изискването за интерактивност. Именно Интернет превърна интерактивността в базова, общодостъпна възможност. С възможността си да ангажира аудиторията с най-интерактивни и иновативни методи Интернет рекламата е площадката лидер за ефективно таргетиране, креатив и все по-често се използва като медия от бренд мениджърите и маркетинговите специалисти.

Чрез Интернет рекламата един продукт/услуга може да се предложи на различни езици в сайт, който може да бъде достъпен за хората от различни държави с различни изисквания, вкусове, възможности; за първи път в историята на рекламата може да се комуникира толкова бързо, масово и глобално.

Възможностите на Интернет, произтичащи от неговите специфики /глобалност, относителност на времето и местоположението; интерактивност/ са големи, те обуславят и все по-нарастващия интерес към потенциала на онлайн рекламата:

= Интерактивност

Безспорно едно от най-важните предимства на онлайн формите е интерактивността. Тя, естествено, произтича от спецификите на Интернет. Интерактивността предизвиква реакция, забавна е, позволява многообразни форми и ефективни резултати. Интерактивността може да се имплементира в банер, така че той да реагира при посочване с мишката или да предизвиква някакво друго действие /движение, звук/, освен преход към сайт /страница/.

= Скорост

Факт е, че рекламна кампария в Интернет може да бъде организирана в рамките на 24 часа. Онлайн решението е идеално при кризисни и други спешни ситуации, в които е необходимо да се реагира светкавично.= Гъвкавост и динамика

Относително ниската цена на интернет рекламите и краткото време, необходимо за публкуването им онлайн, позволява достигане на завидна гавкавост и динамика. При ежедневното проследяване на резултатите е относително лесно да се правят промени, да се оптимизират форми. А като сравнително нова медиа с все още неизчерпани възможности и ресурси, Интрнет рекламата предлага нови и неамортизирани форми и решения, което позволява по-голяма динамика и поле за експерименти= Измеримост

При онлайн кампаниите, в почти всички форми, има точни статистики във всеки един момент от кампанията до колко души е достигнало конкретното послание; колко от тях са реагирали на него, като са реализирали клик на текстови линк или бенер; съответно колко са извършили друго желано и заложено в носителя или сайта действие= Тергетиране

Стандартните подходи са демографският и контекстуалният фокус. Т.е. къде са потребителите според профила им /публикуване на информация за лекарство срещу грип на медицински сайт/. Демографското таргетиране например насочва посланието към всички жени на възраст между 20 – 25 години. Контекстуалнато разчита на това хората, търсещи определена информация, да се заинтересуват от свързани теми.= Прецизно планиране на честотата

Спецификите на Интернет като медиа позволяват планирането на честотата на излъчване на конкретно послание до един реципиент. Така например, може да се заложи повторното показване на банер две седмици след първото му виждане от конкретен потребител. Така, от една страна кампанията се оптимизира, а от друга – се избягват нежеланите реакции като пресищане, раздразнение у потребителя.= Цена

Цените на интернет рекламата са все още относително ниски в сравнение с рекламата в другите медии. Цените за онлайн рекламите се образуват по различни начини. Най-популярните ценови модели в родноезичните онлайн медии са: • твърда цена – за конкретен период /ден, седмица и т.н/. към момента подобно е ценообразуването при по-малките и специализирани медии, които имат по-тясна аудитория

 • цената за 1000 импресии – обикновено при сайтовте от портален тип, които привличат голям обем обща аудитория – се купуват импресии /с цена за 1000 импресии в най-честия случай/

 • цена на клик - такъв вариант у нас се среща само в някои медии, като например ЕLMAZ.COM

 • заплащане за действие - например при продажба или друг постигнат резултат, но това е по-слабо срещан вариантт у нас, и се препоръчва за BTL мадели.

2.Кратка хронология и рзвитие на Интернет рекламата
2.1. История на световната онлайн реклама.
Първата онлайн реклама всъщност е спам. На 12 април 1994 г. Лорънс Кантер и Марта Сийгъл изпращат първи масов мейл, промотиращ адвокатската им кантора в САЩ.
Октомври, 1994 г. - HotWired - Wired, публикува първите банери онлайн. Рекламират бира.
Януари, 1995 г. - 5 рекламодателя се обединяват, плащайки по 40 000 долара за 6 месеца: MCI, Saturn, Timex, Jim Beam, Air Walk.
Март, 1995 г. - Yahoo публикува първите си банери.
1995 г. – 5 милиона потребители в Интернет.
февруари, 1996 г. – първи анимирани банери.
Април, 1996 г. - Yahoo за пръв път въвежда заплащане на реклама не на импресии, а на кликове.
Юни, 1996 г. – първа спонсорирана секция-брендиран сайт – devi`s Dockers на Hot Wired Dream Jobs.
Юли, 1996 г. – първа голяма копания с анимирани банери.
Октомври, 1996 г. – първи банер стандарти.
1996 г. – общо похарчени за онлайн реклма 301 млн.долара. За онлайн пазаруване – 1,3 млрд.долара. Създава се ІАВ – световна организация, занимаваща се с подпомагане на онлайн рекламата.
След 2001 г. – обемът на Интернет рекламата е над 5 млрд.долара  1. Интернет рекламата в България.

2.2.1.История.

Не може да се твърди със сигурност коя е първата онлайн реклама на български сайт. В началота у нас основно се рекламират онлайн проекти и Интернет доставчици, както и туристически фирми. Няма ясни ценообразуващи критерии.


Бумът на интернет рекламата е през лятото на 2002 г. и идва със Световното първентство по футбол. Именно тогава влизат топ брендовете.
През есента на 2002 г. Dir.bg прави основен редизайн, който се обяснява до голяма степен с изчерпване на предлаганите до момента рекламни позиции на първа страница, поради нарасналия интерес към тях. Тогава се въвеждат едноверенно НТМL карето и банер небостъргач. Като цяло пазарът се диктува от големите - Dir.bg и Нетинфо.
През 2003 г. Mail.bg се утвърждава като третата онлайн медиа у нас. Mail.bg е и първият сайт у нас, предложил таргетирана реклама.

За нарастващата роля на Интернет по отношение на рекламата говори и факта, че от 2004 г. двете големи събития – уеб фестивалът в Албена и конкурсът БГ сайт, включват в конкурсните си програми раздел за Онлайн реклама.


2.2.2.Условия и пречки пред навлизането на Интернет в рекламните стратегии на българските фирми.

България следва тенденциите за увеличаване на дела на рекламата в Интернет в световен мащаб.В страната вече има условия за ефективни ре3кламни кампании,поради относително високото му потребление от някои социални групи-икономически активни хора с висок образователен ценз.

Въпреки това съществуват редица препятствия пред разширяването на интерактивната реклама в България подади следните причини:

-Липса на инфраструктура :

-Липса на изградени навици за безкасово разплащане;

-Липса на стандартизирана ,регулярна информация за обема и структурата на Нет аудиторията и други;3. Разделение на Интернет рекламата според целите
Различията в целите на една рекламна кампания в Интернет се илюстрират в основното разделение:

 1. Branding ATL или (Above The Line)

 2. Direct Responsе, или BTL (Below The Line)

В тези два случая рекламодателите имат различни цели и използват различни средства, онлайн форми за постигането им. Но това формално разделение не е задължително и често се съчетават успешно и двата типа цели в една рекламна кампания.

Брендинг в Интернет, или ATL в българските сайтове

При една класическа брендинг кампания в Интернет рекламодателят не очаква потребителите да реагират непосредствено на неговата комуникация. Целите са изнесени в по-дългосрочен план и очакванията са свързани с промяна на позицията на марката и последващите от това ефекти върху нейните продажби. Изследванията сочат, че онлайн брендингът дава добри резултати. По данни на Double Click рекламодателите могат да имат до 6 пъти повече продажби към потребители, които са видели рекламата, отколкото от тези, които веднага са кликнали на нея.

Direct Response в Интернет ил ВТL

ВТL има в освовата си очакването рекламата да предизвика непосредственодействие на потребителя – ТУК и СЕГА. Например – електронен магазин, който публикува банери с информация за своя промоция и очаква потребителите, които са кликнали, да извършат покупка през сайта на магазина. Очакваният резултат е да се постигнат желаното количество покупки, регистрации или други действия.
4.Форми и формати на интернет рекламата
Има много и разнообразни форми на онлайн рекламата. Най-популанти са банерите, но те далеч не изчерппват възможностите на Интернет за комуникационни послания.
4.1. Банери

Банерът е правоъгълен формат за реклама, вграден в сайт или мейл. Банерите съдържат или не линк към конкретен сайт или страница. Целта им може да бъде както да работят за конкретно име /брендинг/ или да предизвикат към действие – да се кликне върху тях.

Концепцията, креативът и изработката на банери са истинско предизвикателство, което идва от нарастващите технологични възможности и голяма свобода по отношене на свят, движение и време.

Банерите се различават по размер, технология и т.н. подразделят се в различни формати:* Небостъргач – най-разпространеният банер формат у нас. Най-често се позиционира вдясно на вътрешни страници със съдржание, което изисква повече от един екран. Големият размер дава достатъчно простр за послание, анимации, възможности за rich media

* Квадрат – подходящ за начална, входяща страница

* Поле – е банер с хоризонтален банер, намиращ се най-често в горната част на сайта, под или над лентата с логото

* Бутон – са анимирани GIF файлове с натрапчиво мигане, с малка площ, и съдържащи само приканващи думи като “кликни”, “free” и др.

* Плаващи банери – стандартни по размер, които се появават върху съдържанието на дадена страница за няколко секунди и изчезват или се смаляват

* Нестандартни банери – те са с вгрден звук, “разтърстващи” екрана, “прелитащи” през екрана

* Банери без линк – той само носи посланието, без да води към сайт

4.2. Текстов линк

Зареждат се по-бързо от банерите, обхващат повече аудитория, друго предимство е ниската цена. Текстовият линк е формат, кйто се договаря и закупува за по-дълъг период.4.3. Мултимедийни формати

* Rich media е комуникационното средство, съчетаващо анимация, звук, видео и/или интерактивност. Използва се както при стандартните уеб приложения, така и при безжични приложения, а също може да се вгради в сайт, мейл.

* стрийминг реклама

е форма, при която в реално нлеме се “изтегля” и показва рекламното послание на монитора, с което се доближава до телевизията.4.4. Поп-ъп прозорец

Те са малки прозорци, които се отварят автоматично при зареждане на даден уебадрес, но това води до раздразнение у потребителя и затова не са часто използвани.4.5. Онлайн събития

* Онлайн игри, конкурси, анкети – те работят на ниво брендинг, да служат за изграждане на лоялна аудитория, стимулиране на продажбите и т.н

* Онлайн семинари

4.6. Междинни страници


 • предходна страница – тази, която се появява между две страници

 • изходна – в този случай при изход от поща или друга услуга посетителят автоматично бива прехвърлян към определен сайт.

4.7. Промостраница или сайт

Тя съдържа малко на брой подстраници с обща информация за промоцията, по-подробно описание на продукта. Обикновено дизайнът на тези страници носи цялостната визия на продукта и компанията, а не толкова на фирмата, която го лансира.

Промостраницата изисква определено действие от посетителите /анкета, игра/. Съществуването на промостраницата е лимитирано във времето, и тя е онлайн от началото на кампанията до няколко дни след краят й.

4.8. Спонсориран сайт

е този, който е финансиран от фирмата с определени цели, но за разлика от промосайта той е с по-дългосрочни цели и е онлайн за по-дълго време.


4.9. Формати извън браузъра

= текстови линк в изходяща поща – автоматично прикрепено съобщение към изходящо писмо, под формата на текст с линк, картинка

= автоматичен отговор – той се изпраща автоматично при получаване на запитване под формата на писмо от потребител.

= мейлинг кампании – изпращат определено рекламно съдържание по мейл

= мобилен маркетинг – през Интернет могат да се поръчват лога и мелодии за мобилни телефони и изпращане на SMS.4.10. Платено търсене

Една от бързо набиращите скорост форми на онлайн рекламата е контекстната реклама или “платено търсене”. Безспорен лидер у нас е Google.com.

Привлекателността на Интернет рекламата е свързана с голямото разнообразие от форми, които предлага; е възможностите за равностоен диалог; точно таргетиране на послания към аудиторията

Както в световната, така и в българската практика, Интернет рекламата става все по-ефективна, по-търсена и по-резултатна.


Интернет рекламата става все по-популярна и предпочитана от рекламните специалисти.

Привлекателността на Интернет рекламата е свързана с голямото разнообразие от форми и ,възможности и начини за рекламиране,с които разполага.

От тази гледна точка Интернет реламата се превръща в особено атрактивно и ефективно средство за рекламиране,което предполага и все по-растящата му експлоатация и усъвършенстване в бъдеще.Използвана литература: 1. Как да правим всичко с Интернет” – Денис Джоунс, София, 2001 г.
 1. Интернет рекламата” – Жюстин Томс, СИЕЛА, 2005 г.
 1. Рекламата каквато е” – Д. Доганов, Ф. Палфи, Варна, 1995 г
 1. Хармония в рекламната комуникацията” – Хр. Кафтанджиев, София, 2003
 1. www.reklamata.net

6)”ПР медии реклама”-Атлантик –ГК,София,2004
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

ФАКУЛТЕТ “ИКОНОМИКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА”

КУРСОВА РАБОТА


НА ТЕМА:
ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМАТАПРОВЕРИЛ: ИЗГОТВИЛ:

Доц.М.Пешева Ангелина Тодорова

спец. “МАСМЕДИИ”

фак.N : 2253332005г.


Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница