1. Клас "Криминалистични експертизи" Криминалистични експертизи на писмени доказателстваДата27.09.2017
Размер286.95 Kb.
АКТУАЛИЗИРАН С П И С Ъ К

на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район на Окръжен съд Враца и Административен съд Враца за 2016г. , обн. ДВ брой 11 от 9 февруари 2016г.
1. Клас "Криминалистични експертизи"

1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства

инж. Ангел Илиев Ангелов – инженер химик

Виолин Веселинов Цветков - експерт криминалист

Евгени Милчов Тодоров - експерт криминалист

Евгени Филипов Николов - експерт криминалист

инж. Емил Димитров Туджарски - експерт криминалист

Иван Ганчев Гурзовски - експерт криминалист

Иван Христов Иванов - експерт криминалист

Иван Ценов Мавров - експерт криминалист

ст.н.с. ІІ-ра ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – дефектоскопист; техническо и микрографично изследване на документи; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасогафия и бионика

инж. Йордан Антов Иванов - експерт криминалист

Николай Асенов Николов - експерт криминалист

инж. Николай Николов Велчев - експерт криминалист

Павлин Милчов Петков - експерт криминалист

Петър Илиев Петров – среден техник фотограф
1.2. Трасологични експертизи

инж. Ангел Илиев Ангелов – инженер химик

Виолин Веселинов Цветков - експерт криминалист

Евгени Милчов Тодоров - експерт криминалист

Евгени Филипов Николов - експерт криминалист

инж. Емил Димитров Туджарски - експерт криминалист

Иван Ганчев Гурзовски - експерт криминалист

Иван Христов Иванов - експерт криминалист

Иван Ценов Мавров - експерт криминалист

ст.н.с. ІІ-ра ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – дефектоскопист; техническо и микрографично изследване на документи; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасогафия и бионика

инж. Йордан Антов Иванов - експерт криминалист

Николай Асенов Николов - експерт криминалист

инж. Николай Николов Велчев - експерт криминалист

Павлин Милчов Петков - експерт криминалист

Петър Илиев Петров – среден техник фотограф
1.3. Съдебно-балистични експертизи

инж. Ангел Илиев Ангелов – инженер химик

Виолин Веселинов Цветков - експерт криминалист

Евгени Милчов Тодоров - експерт криминалист

Евгени Филипов Николов - експерт криминалист

инж. Емил Димитров Туджарски - експерт криминалист

Иван Ганчев Гурзовски - експерт криминалист

Иван Христов Иванов - експерт криминалист

Иван Ценов Мавров - експерт криминалист

инж. Йордан Антов Иванов - експерт криминалист

Николай Асенов Николов - експерт криминалист

инж. Николай Николов Велчев - експерт криминалист

Павлин Милчов Петков - експерт криминалист

Петър Илиев Петров – среден техник фотограф
1.4. Дактилоскопни експертизи

инж. Ангел Илиев Ангелов – инженер химик

Виолин Веселинов Цветков - експерт криминалист

Евгени Милчов Тодоров - експерт криминалист

Евгени Филипов Николов - експерт криминалист

инж. Емил Димитров Туджарски - експерт криминалист

Иван Ганчев Гурзовски - експерт криминалист

Иван Христов Иванов - експерт криминалист

Иван Ценов Мавров - експерт криминалист

инж. Йордан Антов Иванов - експерт криминалист

Николай Асенов Николов - експерт криминалист

инж. Николай Николов Велчев - експерт криминалист

Павлин Милчов Петков - експерт криминалист

Петър Илиев Петров – среден техник фотограф

Пламен Георгиев Георгиев - експерт криминалист
1.5. Биометрични криминалистични експертизи

Иван Ганчев Гурзовски - експерт криминалист
2. Клас "Съдебномедицински експертизи"

2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп

д-р Румен Ангелов Найденов – съдебна медицина

д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебна медицина и деонтология
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди

д-р Венцислав Илиев Анков – лекар хирург

д-р Георги Иванов Комитски – ортопедия и травматология

д-р Йордан Тошев Ценовски – лекар хирург

д-р Румен Ангелов Найденов – съдебна медицина

д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебна медицина и деонтология
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход

Борис Петров Шахов – молекулярна биология

Мая Иванова Кичева – молекулярна и функционална биология

Николай Гинчев Тюфекчиев – биохимия и микробиология

д-р Румен Ангелов Найденов – съдебна медицина

д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебна медицина и деонтология
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека

Борис Петров Шахов – молекулярна биология

Мая Иванова Кичева – молекулярна и функционална биология

Николай Гинчев Тюфекчиев – биохимия и микробиология

д-р Румен Ангелов Найденов – съдебна медицина

д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебна медицина и деонтология
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни

Борис Петров Шахов – молекулярна биология

д-р Георги Иванов Комитски – ортопедия и травматология

д-р Йордан Тошев Ценовски – лекар хирург

Мая Иванова Кичева – молекулярна и функционална биология

Николай Гинчев Тюфекчиев – биохимия и микробиология

д-р Румен Ангелов Найденов – съдебна медицина

д-р Слави Любомиров Георгиев – лекар вътрешни болести; кардиология;

д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебна медицина и деонтология
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве

д-р Георги Иванов Комитски – ортопедия и травматология

д-р Йордан Тошев Ценовски – лекар хирург

д-р Румен Ангелов Найденов – съдебна медицина

д-р Слави Любомиров Георгиев – лекар вътрешни болести; кардиология;

д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебна медицина и деонтология
3. Клас "Съдебна експертиза на психичното състояние"

3.1. Съдебно-психиатрична експертиза

д-р Боянка Василева Китова - психиатър

д-р Виктория Видолова Манова-Димитрова - психиатър

д-р Жулиета Костадинова Павлова - психиатър

д-р Надя Емилова Иванова - психиатър

д-р Петя Иванова Кирякова - психиатър

д-р Пламен Тихомиров Петров - съдебна психиатрия
3.2. Съдебно-психологична експертиза

Ваня Димитрова Каменова - психолог

Велина Владимирова Владимирова психолог; социална и юридическа психология; работа с полиграф

д-р Виктория Видолова Манова-Димитрова - психиатър

Галя Дойчинова Славкова – психолог; клинична психология

Диана Венчева Петкова-Конецовска - психолог, психолого-консултант

Дияна Цветанова Добрева-Христова – психолог; работа с полиграф

Емил Йорданов Пенов – психолог

Емилия Владимирова Гарванска – психолог

Татяна Илиева Антонова – психолог

Тодор Борисов Тодоров – психолог; работа с полиграф

Цветомира Ботьова Александрова – психолог

Цеца Петрова Петърчовска - педагогически съветник; специален педагог; социален педагог; социален работник
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза

д-р Боянка Василева Китова - психиатър

д-р Виктория Видолова Манова-Димитрова - психиатър

Галя Дойчинова Славкова - клинична психология

Емилия Владимирова Гарванска - психолог

д-р Жулиета Костадинова Павлова - психиатър

д-р Надя Емилова Иванова - психиатър

д-р Петя Иванова Кирякова - психиатър

д-р Пламен Тихомиров Петров - съдебна психиатрия
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни

д-р Боянка Василева Китова - психиатър

Ваня Димитрова Каменова – психолог; специална педагогика; консултативна психология

д-р Виктория Видолова Манова-Димитрова - психиатър

Галя Дойчинова Славкова – психолог; клинична психология

Емилия Владимирова Гарванска - психолог

д-р Надя Емилова Иванова - психиатър

д-р Петя Иванова Кирякова - психиатър

д-р Пламен Тихомиров Петров - съдебна психиатрия
4. Клас "Съдебно-икономически експертизи"

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза

Александър Панайотов Александров – финансист

Анелия Асенова Коцова – счетоводител; прогнозиране и планиране

Веселка Христова Георгиева - счетоводител

Веселин Борисов Луканов - счетоводител

Виолета Луканова Иванова - счетоводител

Георги Антонов Африканов - счетоводител

Георги Митков Михалчев - счетоводител

Гергана Петрова Михалчева - счетоводител

Грета Николаева Лазарова - счетоводител

инж. Даниел Иванов Рибарски – счетоводител; машинен инженер

Десислава Благовестова Берчева – икономист; счетоводител

Десислава Веселинова Цветкова – икономист; здравен мениджмънт

Десислава Димитрова Делийска – счетоводител; валутен и митнически контрол; фирмен мениджмънт

Диляна Иванова Николова – икономист

Евгени Николаев Христов – икономист; вътрешен одитор в публичния сектор

Елза Антонова Тодорова – икономист

Зоя Христова Георгиева - икономист системен организатор; одитор в публичния сектор

Иван Валентинов Ценов – икономист

Ивана Захариева Петрова – икономист;

Ивалина Коцева Коцева-Симеонова - счетоводител

Ирина Трайкова Узунова – икономист

Константин Иванов Армянов - счетоводител

Красимир Петров Иванов - счетоводител

Лилия Тодорова Иванова - счетоводител

Лиляна Петкова Гецова-Тодорова – счетоводител; здравен мениджмънт; педагогика

Людмила Маринова Генчева - счетоводител

Малина Иванова Тошева – икономист; търговска несъстоятелност и агентиране индустриална собственост

Мая Христова Каменовска – финансист; преподавател по икономически дисциплини

Милин Йорданов Генчев – финансист

Мирослав Жеков Николов – финансист; вътрешен одитор

Мирослав Иванов Цолов – икономист

Михаил Богданов Богданов - счетоводител

Наталия Иванова Петрова - счетоводител

Наташа Каменова Филипова - организация на производството и управление на промишлеността

Нина Здравкова Бекова-Бонева - счетоводител

Павлина Александрова Николова – счетоводител; одитор

Петко Огнянов Ачев - счетоводител

Петър Илиев Димитров – икономист

Петър Цветанов Петров - икономист-маркетолог; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи

Пламен Горанов Първанов - счетоводител

Рени Милчева Димитрова – финансист-счетоводител

Румянка Николова Ценова – икономист; индустриални отношения; управление на човешките ресурси

Саша Първанова Вълканова – счетоводител; вътрешен одитор

Сашка Неделкова Луканова - счетоводител

Силвия Крумова Каменова – финансист; стопанско управление; финансово-ревизионен контрол

Силвия Стоянова Катанска – икономист; вътрешен одитор в публичния сектор; финансово управление и контрол; организация на хотелиерството; педагогическа правоспособност за икономисти; оператор-програмист на ЕИМ

Стела Русева Русинчовска – икономист; счетоводител

Стефанка Светославова Първанова – икономист

Стоян Милчев Александров – счетоводител; вътрешен одитор

Таня Иванова Пешковска-Миронов - счетоводител

Таня Николова Петкова – финансист; счетоводител

Татяна Илиева Антонова – финансист; психолог

Тодорка Иванова Нетова – финансист

Хризантема Павлова Петрова – икономист-счетоводител

Христина Маринова Игнатова – счетоводител

Христо Пенев Ничовски – финансист

Цветана Димитрова Бекова – икономист-организация и заплащане на труда

Цветелина Иванова Мишонова – счетоводител; одит на нефинансовите предприятия

Юрий Каменов Йорданов – счетоводител; вътрешен одитор
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза

Александър Панайотов Александров – финансист

Анелия Асенова Коцова – счетоводител; прогнозиране и планиране

Божидар Василев Ангелов - информатика

Бойко Борисов Ничев – икономист; стопанско управление

Валентин Иванов Фишев – икономист

Веселка Христова Георгиева – счетоводител

Веселин Борисов Луканов – счетоводител

Генади Красимиров Тодоров – счетоводител

Георги Антонов Африканов – икономист– счетоводител

Георги Митков Михалчев – счетоводител

Гергана Петрова Михалчева – счетоводител

Грета Николаева Лазарова – счетоводител

Десислава Благовестова Берчева – икономист; счетоводител

Десислава Веселинова Цветкова – икономист; здравен мениджмънт

Десислава Димитрова Делийска – счетоводител; валутен и митнически контрол; фирмен мениджмънт

Диляна Иванова Николова – икономист

Евгени Николаев Христов – икономист; вътрешен одитор в публичния сектор

Елза Антонова Тодорова – икономист

Зоя Христова Георгиева - икономист системен организатор; одитор в публичния сектор

Ивалина Коцева Коцева-Симеонова - счетоводител

Иван Валентинов Ценов – икономист

Ивана Захариева Петрова – икономист

Константин Иванов Армянов – счетоводител

Красимир Петров Иванов – счетоводител

Лилия Тодорова Иванова – счетоводител

Лиляна Петкова Гецова-Тодорова – икономист– счетоводител; здравен мениджмънт; педагогика

Людмила Маринова Генчева – счетоводител

Малина Иванова Тошева – икономист; търговска несъстоятелност и агентиране индустриална собственост

Мая Христова Каменовска – финансист; преподавател по икономически дисциплини

Милин Йорданов Генчев – финансист

Мирослав Жеков Николов – финансист; вътрешен одитор

Михаил Богданов Богданов – счетоводител

Наталия Иванова Петрова – счетоводител

Наташа Каменова Филипова - организация на производството и управление на промишлеността

Николай Благоев Банчовски – икономист;

Нина Здравкова Бекова-Бонева – счетоводител

Нина Николаевна Топалова - икономическа кибернетика в селското стопанство

Павлина Александрова Николова – счетоводител; одитор

Петко Огнянов Ачев – счетоводител

Петър Илиев Димитров – икономист

Петър Цветанов Петров - икономист-маркетолог; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи

Рени Милчева Димитрова – финансист-счетоводител

Румянка Николова Ценова – икономист; индустриални отношения; управление на човешките ресурси

Саша Първанова Вълканова – счетоводител; вътрешен одитор

Сашка Неделкова Луканова – счетоводител

Силвия Крумова Каменова – финансист; стопанско управление; финансово-ревизионен контрол

Силвия Стоянова Катанска – икономист; вътрешен одитор в публичния сектор; финансово управление и контрол; организация на хотелиерството; педагогическа правоспособност за икономисти; оператор-програмист на ЕИМ

Станимир Емилов Нацев – финансист

Стела Русева Русинчовска – икономист; счетоводител

Стефанка Светославова Първанова – икономист

Стоян Милчев Александров – счетоводител; вътрешен одитор

Таня Николова Петкова – финансист; счетоводител

Татяна Илиева Антонова – финансист; психолог

Тодорка Иванова Нетова – финансист

Хризантема Павлова Петрова – икономист-счетоводител

Христина Маринова Игнатова – счетоводител

Христо Пенев Ничовски – финансист

Цветана Димитрова Бекова – икономист-организация и заплащане на труда

Цветана Златанова Николова – финансист

Юрий Каменов Йорданов – счетоводител; вътрешен одитор
4.3. Съдебно-стокова експертиза

Божидар Василев Ангелов - информатика

Бойко Борисов Ничев – икономист; стопанско управление

Валентин Иванов Фишев – икономист

Веселин Борисов Луканов – счетоводител

Веселка Христова Георгиева – счетоводител

Генади Красимиров Тодоров – счетоводител

Георги Антонов Африканов – икономист - счетоводител

Георги Митков Михалчев – счетоводител

Гергана Петрова Михалчева – счетоводител

Десислава Благовестова Берчева – икономист; счетоводител

Десислава Веселинова Цветкова – икономист; здравен мениджмънт

Десислава Димитрова Делийска – счетоводител; валутен и митнически контрол; фирмен мениджмънт

Диляна Иванова Николова – икономист

Димитър Иванов Петков - икономист

Елза Антонова Тодорова – икономист

Зоя Христова Георгиева - икономист системен организатор; одитор в публичния сектор

Иван Валентинов Ценов – икономист

Ивана Захариева Петрова – икономист

Лиляна Петкова Гецова-Тодорова – икономист– счетоводител; здравен мениджмънт; педагогика

Людмила Маринова Генчева – счетоводител

Малина Иванова Тошева – икономист; търговска несъстоятелност и агентиране индустриална собственост

Мая Христова Каменовска – финансист; преподавател по икономически дисциплини

Милин Йорданов Генчев - финансист

Мирослав Жеков Николов – финансист; вътрешен одитор

Наталия Иванова Петрова – счетоводител

Наташа Каменова Филипова - организация на производството и управление на промишлеността

Николай Благоев Банчовски – икономист;

Нина Здравкова Бекова-Бонева – счетоводител

Петко Огнянов Ачев – счетоводител

Петър Илиев Димитров – икономист

Петър Цветанов Петров - икономист-маркетолог; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи

Рени Милчева Димитрова – финансист-счетоводител

Румянка Николова Ценова – икономист; индустриални отношения; управление на човешките ресурси

Саша Първанова Вълканова – счетоводител; вътрешен одитор

Силвия Крумова Каменова – финансист; стопанско управление; финансово-ревизионен контрол

Стела Русева Русинчовска – икономист; счетоводител

Стоян Милчев Александров – счетоводител; вътрешен одитор

Таня Николова Петкова – финансист; счетоводител

Тодорка Иванова Нетова – финансист

Хризантема Павлова Петрова – икономист-счетоводител

Юрий Каменов Йорданов – счетоводител; вътрешен одитор
5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза

инж. Александрета Николаева Върбанчовска - промишлено и гражданско строителство

инж. Венеций Спасов Дакев – електроинженер

инж. Веселин Николаев Миндов – хидрология и инженерна геология

инж. Веселин Тодоров Пенев – двигатели с вътрешно горене; автомобили и КАРИ

инж. Виолета Методиева Рачинска – промишлено и гражданско строителство/строителен инженер

инж. Георги Василев Костов – електроинженер

инж. Георги Петров Величков – машинен инженер

инж. Геновева Димитрова Манчева – електрообзавеждане и ел.снабдяване/ електроинженер

инж. Даниела Петрова Върбанова - промишлено и гражданско строителство

инж. Димитър Николов Рачински – автоматика и телемеханика

инж. Екатерина Борисова Костадинова – промишлено и гражданско строителство/строителен инженер

инж. Елка Русева Станчева – радиоелектроника

Иван Киров Иванов – промишлена топлотехника

Иван Константинов Димитров – електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия

инж. Иванка Диланова Патлиджанска - водоснабдяване и канализация/строителен инженер

ст.н.с. ІІ-ра ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – машинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасогафия и бионика; дефектоскопист; котелен машинист; техническо и микрографично изследване на документи и др.

инж. Кирил Илиев Христов – машинен инженер

инж. Крум Валериев Николов - горско стопанство/инженер по горско стопанство

инж. Крум Стилиянов Спиридонов - геодезист

инж. Лариса Борисова Ангелова - геодезия и земеустройство; пълна проектантска правоспособност; експерт по управление на недвижими имоти

инж. Мариана Христова Цекова - строителен хидроинженер

инж. Методи Бориславов Методиев – машинен инженер

инж. Милен Симеонов Ячовски – машинен инженер - топлотехника

инж. Невена Христова Петрова – топло и ядрена енергетика; специалист по съоръжения с повишена опасност; експерт енергиен мениджмънт; вентилация на промишлени предприятия и обезпрашаване; специалист фирмено управление; проектантска правоспособност

инж. Нина Василева Дакева – ел.инженер

инж. Павлин Тодоров Ненков - технология на машиностроенето и металорежещите машини; специалист по съоръжения с повишена опасност

Петьо Димитров Димитров - автомобилен транспорт, трактори и КАРИ

инж. Румяна Миткова Стоянова - технология на металите и металообработваща техника; трудова медицина и работоспособност; инженер по безопасност

инж. Светлана Николова Мицева - геодезия, картография и фотограметрия

инж. Слави Лазаров Шкортов - механизация на селското стопанство – машинен инженер; обследване за енергийна ефективност

инж. Стефчо Петров Симеонов – АТТК

инж. Цветко Георгиев Каменов – промишлено и гражданско строителство – технология - строителен инженер; оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор
5.2. Съдебна автотехническа експертиза

Бранимир Борисов Цеков – транспортна техника и технологии

Валентин Йорданов Йолов - двигатели с вътрешно горене/автомонтьор

Веселин Тодоров Иванов - автомобилен транспорт, трактори и КАРИ

инж. Веселин Тодоров Пенев - двигатели с вътрешно горене; автомобили и КАРИ

инж. Георги Петров Величков – машинен инженер

инж. Даниел Иванов Рибарски - счетоводство и контрол; машинен инженер

инж. Деян Йорданов Атанасов - транспорт и енергетика – машинен инженер; автоексперт по специалност автотехническа експертиза

Иван Веселинов Тодоров - маркетинг и мениджмънт; автотехническа експертиза

ст.н.с. ІІ-ра ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов - машинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасогафия и бионика; дефектоскопист; котелен машинист; техническо и микрографично изследване на документи и др.

Искрен Валериев Дилов – управление на интелектуалната собственост; автотехническа експертиза

инж. Кирил Илиев Христов – машинен инженер

Петьо Димитров Димитров – автомобилен транспорт, трактори и КАРИ; автотехническа експертиза

инж. Румяна Миткова Стоянова – технология на металите и металообработваща техника; трудова медицина и работоспособност; инженер по безопасност

инж. Слави Лазаров Шкортов – механизация на селското стопанство – машинен инженер; обследване за енергийна ефективност

инж. Стефчо Петров Симеонов – АТТК; автотехническа експертиза

инж. Тихомир Цветков Трифонов – селскостопанска техника – машинен инженер; противопожарна охрана; криминалистически аспекти при разкриване на ПТП; застраховане и автомобилно застраховане; автотехническа експертиза

инж. Тодор Филипов Тодоров – инженер информационни технологии; неорганични химични технологии; инспектор по екология; автотехническа експертиза
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза

инж. Веселин Николаев Миндов – хидрология и инженерна геология

инж. Веселин Тодоров Пенев – двигатели с вътрешно горене; автомобили и КАРИ

инж. Елка Русева Станчева – радиоелектроника

инж. Георги Василев Костов – електроинженер

инж. Димитър Николов Рачински – автоматика и телемеханика

Иван Киров Иванов – промишлена топлотехника

ст.н.с. ІІ-ра ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – машинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасогафия и бионика; дефектоскопист; котелен машинист; техническо и микрографично изследване на документи и др.

инж. Кирил Илиев Христов – машинен инженер

инж. Лариса Борисова Ангелова – геодезия и земеустройство; пълна проектантска правоспособност; експерт по управление на недвижими имоти

инж. Мариана Христова Цекова – строителен хидроинженер

инж. Методи Бориславов Методиев – машинен инженер (починал)

инж. Невена Христова Петрова – топло и ядрена енергетика; специалист по съоръжения с повишена опасност; експерт енергиен мениджмънт; вентилация на промишлени предприятия и обезпрашаване; специалист фирмено управление; проектантска правоспособност

инж. Павлин Тодоров Ненков – технология на машиностроенето и металорежещите машини; специалист по съоръжения с повишена опасност

Петьо Димитров Димитров – автомобилен транспорт, трактори и КАРИ; автотехническа експертиза

инж. Румяна Миткова Стоянова – технология на металите и металообработваща техника; трудова медицина и работоспособност; автотехнически и автооценителни експертизи; инженер по безопасност

инж. Стефчо Петров Симеонов – АТТК; автотехническа експертиза

инж. Цветко Георгиев Каменов – промишлено и гражданско строителство – технология - строителен инженер; оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза

Божидар Василев Ангелов – информатика (ОПМДИИ)

Георги Тодоров Малджански – автоматика и телемеханика; компютърна техника и интернет

Наталия Стойчева Предова-Василева – информационни технологии; информационни системи; съдебен експерт по технически проблеми
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза

инж. Александрета Николаева Върбанчовска – промишлено и гражданско строителство

Бойко Борисов Ничев – икономика/управление и планиране; стопанско управление; строително-техническа експертиза-част В и К

инж. Виолета Методиева Рачинска – промишлено и гражданско строителство/строителен инженер

инж. Георги Василев Костов – електроинженер

инж. Георги Христов Каменов – геодезия, картография и строителство

инж. Даниела Петрова Върбанова - промишлено и гражданско строителство

инж. Екатерина Борисова Костадинова – промишлено и гражданско строителство/строителен инженер

инж. Иванка Диланова Патлиджанска – водоснабдяване и канализация/строителен инженер

ст.н.с. ІІ-ра ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов - машинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасогафия и бионика; дефектоскопист; котелен машинист; техническо и микрографично изследване на документи и др.

инж. Иво Йорданов Иванов – строителен инженер

инж. Крум Стилиянов Спиридонов – геодезист

инж. Лариса Борисова Ангелова - геодезия и земеустройство; пълна проектантска правоспособност; експерт по управление на недвижими имоти

инж. Мариана Христова Цекова – строителен хидроинженер

инж. Нина Василева Дакева – ел.инженер

инж. Светлана Николова Мицева – геодезия, картография и фотограметрия

Тодорка Петрова Райновска – строителство и архетектура

Цветана Иванова Кънова - геодезия, картография и земеустройство

Цветана Тодорова Иванова – геодезист; картограф

инж. Цветко Георгиев Каменов – промишлено и гражданско строителство – технология - строителен инженер; оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор
5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза

инж. Георги Василев Костов – електроинженер

ст.н.с. ІІ-ра ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов - машинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасогафия и бионика; дефектоскопист; котелен машинист; техническо и микрографично изследване на документи и др.

инж. Мирослав Христов Христов - противопожарна техника и безопасност; педагогическа правоспособност; ограничена проектантска правоспособност по част пожарна безопасност

инж. Цветан Георгиев Цветков - ел.снабдяване на промишлените предприятия, електроинженер; противопожарна охрана; строителни правила и норми за осигуряване безопасността при пожар; пожарна безопасност
5.7. Съдебно-енергийна експертиза

инж. Георги Василев Костов – електроинженер

Иван Киров Иванов – промишлена топлотехника

Иван Константинов Димитров - електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия

инж. Мариана Христова Цекова – строителен хидроинженер

инж. Милен Симеонов Ячовски – машинен инженер - топлотехника

инж. Невена Христова Петрова – топло и ядрена енергетика; специалист по съоръжения с повишена опасност; експерт енергиен мениджмънт; вентилация на промишлени предприятия и обезпрашаване; специалист фирмено управление; проектантска правоспособност

инж. Николай Лалов Лалов – електроенергетика и ел.обзавеждане

инж. Павлин Тодоров Ненков – технология на машиностроенето и металорежещите машини; специалист по съоръжения с повишена опасност

инж. Слави Лазаров Шкортов – механизация на селското стопанство – машинен инженер; обследване за енергийна ефективност
6. Клас "Съдебно-биологични експертизи"

6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза

Петър Стоянов Доневски – зоотехник
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза

6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
6.5. Съдебно-екологична експертиза

Димитър Крумов Николаев – добив на черни метали; базисни компютърни технологии
7. Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия"

7.1. Съдебно-химическа експертиза

Мирела Стоянова Стоянова – неорганични химични технологии; експерт криминалист; съдебна химия и биология; противодействие на престъпността и опазване на обществения ред
7.2. Съдебно-физическа експертиза

Мирела Стоянова Стоянова – неорганични химични технологии; експерт криминалист; съдебна химия и биология; противодействие на престъпността и опазване на обществения ред
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза

ст.н.с. ІІ-ра ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов - машинен инженер – ТММОТ; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасогафия и бионика; дефектоскопист; котелен машинист; техническо и микрографично изследване на документи и др.

Мирела Стоянова Стоянова – неорганични химични технологии; експерт криминалист; съдебна химия и биология; противодействие на престъпността и опазване на обществения ред;
8. Клас "Съдебни селскостопански експертизи"

8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза

Петър Стоянов Доневски - зоотехник

д.р Пламен Иванов Димитров - ветеринарен лекар

д-р Цветан Йорданов Петров - ветеринарен лекар
8.2. Съдебно-агротехническа експертиза

Валентин Йорданов Йолов - двигатели с вътрешно горене/автомонтьор

Димо Димитров Дичев – агроном полевъд

Емилия Петрова Петрова – полевъдство; зърнопроизводство

Лилия Иванова Замфирова – лозаро-градинарство и овощарство/агроном

инж. Мариана Митева Петкова –инженер агроном лозаро-градинарство; педагогическа правоспособност по селскостопански дисциплини

Петър Стоянов Доневски - зоотехник
9. Клас "Съдебно-изкуствоведски експертизи"
10. Клас „Оценителни експертизи”

инж. Александрета Николаева Върбанчовска - оценител на недвижими имоти (промишлено и гражданско строителство)

Анелия Асенова Коцова - оценител на недвижими имоти (прогнозиране и планиране, банков мениджмънт, счетоводство и контрол)

Анелия Тодорова Лозанова - оценител на машини и съоръжения (счетоводство и контрол; маркетинг и мениджмънт)

Веселин Тодоров Иванов - оценител на автомобили, трактори и КАРИ; оценител на машини и съоръжения (автомобилен транспорт, трактори и КАРИ)

инж. Веселин Тодоров Пенев - оценител на машини и съоръжения (двигатели с вътрешно горене)

инж. Виолета Методиева Рачинска - оценител на недвижими имоти (строителен инженер)

инж. Георги Петров Величков - оценител на машини и съоръжения (машинен инженер)

инж. Даниел Иванов Рибарски - оценител на машини, съоръжения и активи – движимо имущество (счетоводство и контрол/машинен инженер)

инж. Даниела Петрова Върбанова - оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на машини и съоръжения (промишлено и гражданско строителство)

инж. Деян Йорданов Атанасов – оценител на МПС (машинен инженер)

Димитър Александров Златанов – оценител на земеделски земи (полевъдство)

инж. Димитър Николов Рачински - оценител на машини и съоръжения; оценител на търговски предприятия и вземания (автоматика и телемеханика)

инж. Елка Русева Станчева - оценител на машини, съоръжения и материални активи (радиоелектроника)

Иван Веселинов Тодоров - оценител на автомобили (маркетинг и мениджмънт)

инж. Иванка Диланова Патлиджанска - оценител на недвижими имоти (строителен инженер)

инж. Иво Йорданов Иванов - оценител на недвижими имоти (строителен инженер)

Ирина Трайкова Узунова - оценител на недвижими имоти (икономист)

д-р Калина Господинова Христова - оценител на животни (ветеринарен лекар)

Катя Цветанова Христова - оценител на битова техника; оценител на движимо имущество (финанси)

инж. Кирил Илиев Христов - оценител на машини и съоръжения (машинен инженер)

инж. Крум Валериев Николов - оценител на поземлени имоти в горски територии (инженер по горско стопанство)

инж. Лариса Борисова Ангелова - оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи и трайни насаждения (геодезия и земеустройство)

инж. Мариана Христова Цекова - оценител на машини и съоръжения; оценител на недвижими имоти и земеделски земи (строителен хидроинженер)

Мариета Бориславова Минкова - оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи и трайни насаждения (аграрна икономика)

Мирела Стоянова Стоянова - оценител на наркотични вещества (експерт криминалист)

Наталия Стойчева Предова-Василева – оценител на информационни системи (информационни технологии; съдебен експерт по технически проблеми)

Николай Благоев Банчовски - оценител на земеделски земи, подобрения и трайни насаждения междунарадни икономически отношения)

инж. Николай Лалов Лалов – оценител на ел.части, битова техника, кабели и др. (електроенергетика и ел.обзавеждане)

инж. Нина Василева Дакева - оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на машини и съоръжения; оценител на търговски предприятия и вземания (ел.инженер)

Оля Костадинова Николова – оценител на лекарствени продукти и наркотични вещества (фармацевт)

Петьо Димитров Димитров - оценител на автомобили, трактори и КАРИ (автомобилен транспорт, трактори и КАРИ)

Петър Илиев Димитров - оценител на недвижими имоти и земеделски земи (икономист)

инж. Петър Илиев Петров - оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи; оценител на машини и съоръжения; оценител на търговски предприятия и вземания (машинен инженер)

Петър Стоянов Доневски – оценител на ферми (зоотехник)

Петър Цветанов Петров – оценител на недвижими имоти; оценител на машини, съоръжения и активи – движимо имущество (икономист-маркетолог)

инж. Румяна Миткова Стоянова - оценител на машини и съоръжения; оценител на търговски предприятия и вземания (технология на металите и металообработваща техника)

инж. Светлана Николова Мицева - оценител на недвижими имоти (геодезия, картография и фотограметрия)

Силва Трифонова Диковска - оценител на недвижими имоти (икономика на строителството)

инж. Слави Лазаров Шкортов – оценител на машини и съоръжения; обследване на сгради за енергийна ефективност; оценител на земеделски земи и недвижими имоти (механизация на селското стопанство; машинен инженер)

инж. Стефчо Петров Симеонов - оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и металообработващата промишленост; автотехническа експертиза (АТТК)

Татяна Илиева Антонова - оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на търговски предприятия и вземания (финанси и кредит; психология)

Теофил Тодоров Петров - оценител на изделия от благородни метали (търговия; публична администрация)

инж. Тодор Филипов Тодоров - оценител на земеделски земи и трайни насаждения (инженер информационни технологии)

Тодорка Петрова Райновска – оценител на земеделски земи (строителство и архетектура)

инж. Тихомир Цветков Трифонов - оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество; автотехническа експертиза (машинен инженер)

Цветана Иванова Кънова - оценител на недвижими имоти и земеделски земи (геодезия, картография и земеустройство)
11. Клас "Други съдебни експертизи"

Борис Петров Шахов - специалист по молекулярна биология

инж. Веселин Николаев Миндов – експертизи, свързани с околната среда

Ели Ангелова Георгиева – по прилагане на ЗСПЗЗ и територии по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ

Емилия Владимирова Гарванска – педагогика на девиантното поведение

ст.н.с. ІІ-ра ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов - Фрактодиагностични експертизи на разрушени, прекъснати, откъснати, електротермично разкъсани, взривени и взломени детайли, възли и конструкции

инж. Крум Валериев Николов - лесо-инженерно технически

инж. Лариса Борисова Ангелова - пълна проектантска правоспособност; експерт по управление на недвижими имоти

инж. Мариана Христова Цекова - КСС на СМР; топлофикация

Мая Иванова Кичева - генетичен анализ на животински и растителни видове; експертиза по писмени данни за съдържание на алкохол в кръвта

Николай Гинчев Тюфекчиев - специалист по молекулярна биология; ДНК-анализ

инж. Нина Василева Дакева - КСС на СМР; топлофикация

Оля Костадинова Николова – фармакологични експертизи

Пламен Георгиев Георгиев - изследване на идентификационните номера на рами на автомобили и заличени номера на оръжия по химичен способ

д-р Румен Ангелов Найденов - Съдебномедицинска експертиза за алкохолно и медикаментозно повлияване

инж. Румяна Миткова Стоянова – безопасност и здраве при работа; трудова медицина и работоспособност

Румянка Николова Ценова – трудови спорове (икономика на промишлеността; управление на човешките ресурси; индустриални отношения)

Силва Трифонова Диковска – икономист по строителството

инж. Слави Лазаров Шкортов – трудови злополуки

д-р Федя Йорданов Тодоров - Съдебномедицинска експертиза за алкохолно повлияване


м.октомври 2015г. ОКРЪЖЕН СЪД ВРАЦА
Каталог: site
site -> Образец №3 справка-декларация
site -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
site -> Имената на знаменитости в ролята им на търговски марки или в тяхна подкрепа
site -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
site -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
site -> В областта на текстила и конфекцията и опазване на околната среда
site -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
site -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница