1. Кои са най-старите обитатели по българските земи?Дата02.02.2018
Размер46.37 Kb.
#54034
Първа и Втора българска държава

Име: …………………………………………………………………………1. Кои са най-старите обитатели по българските земи?

а/ славяните б/ българите в/ траките2. Общото между траките, древните българи и славяните е:

а/ всички вярвали в един бог – Тангра;

б/ полагали починалите си близки в гробници;

в/ били много добри вόйни.3. Кой владетел основал българската държава на юг от р. Дунав?

а/ хан Кубрат б/ хан Аспарух в/ хан Крум4. Свържете владетеля с названието, с което ще остане в историята:

хан Крум Строителят

хан Омуртаг Създателят на първите писани закони

княз Борис І Покръстителят на българския народ5. През 681г. е:

а/ създадена българската държава;

б/ призната самостоятелната българска църква;

в/ обесен Левски.6. Заградете вярното твърдение:

България приема християнската религия през 864 г. ДА НЕ

Означете върху линията на времето през кой век е станало това:

7в. 8в. 9в. 10в. 11в. 12в. 13в. 14в.
7. Кой български владетел посрещнал учениците на Кирил и Методий у нас?

а/ хан Крум б/ княз Борис І в/ цар Симеон


8. При кой владетел България се разпростирала между три морета :

а/ хан Омуртаг б/ княз Борис І в/ цар Симеон


9. През 1018 г. България била покорена от:

а/ Сърбия б/ Византия в/ Латинската империя


10. Подчертайте имената на градовете-столици на България в историческото й развитие: Плиска, Иваново, Пловдив, Преслав, Охрид, Варна, Търново
11. Свържете:

царе Асен и Петър С мирни средства е уголемена България до три морета

цар Калоян Освободена е Северна България от робството на Византия

цар Иван Асен II Съюз с папата, авторитет на България в Европа


12. Кое е общото между :

св. Наум, св. Климент Охридски, св. Иван Рилски, Патриарх Евтимий ?

Те са : а/ български владетели; б/ български книжовници; в/ боляри.13. Допишете: През 1396 г. България била ………………….. от ……………………..

Те настъпвали от ……. и изповядвали ……………….. …. религия.


Първа и Втора българска държава

Име: ……………………………………………………………………1. Кой народ довел до устието на река Дунав хан Аспарух през 7. век ?

а/ славяните б/ старите българи в/ траките2. През коя година е основана българската държава?

а/ 681 г. б/ 735 г. в/ 864 г.3. Свържете владетеля с названието, с което ще остане в историята:

хан Крум Покръстителят на българския народ

хан Омуртаг Създателят на първите писани закони

княз Борис І Ханът строител4. Създателят на българската държава е:

а/ хан Крум

б/ хан Аспарух

в/ цар Калоян5. Заградете вярното твърдение:

Княз Борис І приел учениците на Кирил и Методий през 886 г. ДА НЕ

Означете върху линията на времето през кой век е станало това:

7в. 8в. 9в. 10в. 11в. 12в. 13в. 14в.
6. При кой владетел България се разпростирала между три морета :

а/ хан Крум б/ княз Борис І в/ цар Симеон


7. Обяснете: “Златен век” на културата означава…………………………………

…………………………………………………………………………………………….


8. България била покорена от Византия през:

а/ 870 г. б/ 1018 г. в/ 1120 г.


9. Подчертайте имената на градовете-столици на България в историческото й развитие: Плевен, Плиска, Мадара, Преслав, Видин, Охрид, Търново
10. Свържете:

царе Асен и Петър Освободена е Северна България от робството на Византия

цар Калоян България е огромна – на 3 морета, но с мирни средства

цар Иван Асен II Съюз с папата, авторитет на България в Европа


11. Кое е общото между:

св. Наум, св. Климент Охридски, св. Иван Рилски, Патриарх Евтимий ?

Те са: а/ поробители; б/ български царе; в/ български книжовници.12. Кое е вярно: През 1396 г. България била:

а/ завладяна от османските турци;б/ най-уважаваната страна в Европа;

в/ имала много книжовни школи.
Каталог: 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> Наредба за изменение и допълнение на наредба №36 от 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2015 -> М и н и с т е р с т в о н а з д р а в е о п а з в а н е т о н а р е д б а
2015 -> Примерна тема за IV клас за „преглед на знанията по математика“
2015 -> Наредба №25 от 10 ноември 2008 Г. За условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 От закона за медицинските изделия
2015 -> 10 ноември демократичното начало тогава и сега


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница