1. Коя от следните думи има нещо общо с изброените 3 пяна, сол, вълкДата25.06.2017
Размер58.13 Kb.
#24401
IQ тест

1. Коя от следните думи има нещо общо с изброените 3 - пяна, сол, вълк:


а) парцал
б) захар
в) пушка
г) връх
д) болест

2. Дадени са 3 аспекта на едно и също кубче. Коя е буквата, изобразена на


страната на куба срещу буквата Н:
а) К
б) Г
в) М
г) С
д) П

3. Чертичките и символите от вънщните кръгове от по-долната схема се пренасят


във вътрешното по следните превила:
1) при едно срещане - пренася се:
2) две срещания - може да се пренесе
3) три срещания - пренася се
4) 4-тири срещания- не се пренася
Коя от изброените картинки се намира в центъра на схемата:
4. Мохамед и Али отглеждали камили. Решили да ги продадат и взели толкова пари за
всяка от тях колкото бил броят на камилите. С парите си Купили овце по 10 динара всяка.
С останалите пари си купили една коза. По пътя се скарали и си поделили овцете, но се оказало
че една овца остава неподелена. Тогава Мохамед се съгласил да даде овцата на Али, а
Али да даде козата на Мохамед, но Махамед казал, че козата не е равностоина на овцата и
тогава Али му отговорил, че ще му даде една от неговите жени, за да изравни разликата.
Колко струва жената на Али:
а) 1 б)2 в)4 г)6 д)8

5. Колко е броят на квадратчетата на следната фигура:


_____________


| | | |
__________
| | | | |
_____________
| | | | |
_____________
| | | | |
_____________
6. Разбъркани букви на думи. Коя не е превозно средство:
а) параход
б) омнибус
в) самолет
г) трактор
д) скалпел

7. Коя е следващата буква от редицата:


В Ж Л С
а) Щ б) ч в) ш г) ъ

8. Фигурата се отнася към както се отнасе към:


9. По колко пътя може да се стигне от стартовото до финалнито състояние като не може да се
преминава през ребро повече от един път:

10. Коя от следните картинки е излишна:


Информатика
1. За коя от изброените програмни стратегии е валидно стъпка по стъпка изпълнението на операциите:
a) Event-driven
b) Процедурно програмиране
в) Обектно-ориентирано
д) Функционално програмиране

2. Кой от изброените езици е обектно-ориентиран:


а) Smalltalk
б) С
в) Cobol
3. В кои етап един софтуерен продукт се създава:
а) Планиране
б) Проектиране
в) Програмиране
г) Тестване

4. След като един софтуерен модул е готов какво трябжа да се направи:


а) Да се пусне в употреба
б) да се доусъвършенства до излизането на крайния продукт
в) Да се пусне за тестване от потребителите
г) Да се направи смулация за тестване на продукта

5. Какъв ще бъде резултатът от изпълнението на следния програмен фрагмент:


(let ((x 1)
(y 10))
(+ (begin (set! x 2)
(let ((x (* 2 y))
(y (+ x 5)))
(+ x y)))
x))

a) 27
б)


в) 29
г) Ще хвърли грешка

6. Какъв символ трябва да се постави на мястото на ? за да се получи 2


(((lambda (x y) (x y 2)) (lambda (x y) (+ x ?))) 1)
a) x
b) 2
в) y
г) грешка/ ще зацикли

7. За кoe от следните интерпретаторът на Пролог ще върне No:


a) [X, X] и [a,a]
b) [X|X] и [a,a]
в) [X, X] и [a|[a]]
г) [X|[X]] и [a,a]

8. Кой от следните изрази е тавтология:


а)
б) всяко x f(x) V всяко x g (x) -> всяко x (f(x) V g (x))
в) същ. x f(x) & същ. x g (x) -> същ. x (f(x) & g (x))
г) всяко y същ.x p(x, y) -> същ.x p(x, x)

9.Най-общ унификатор на p(V, X) p(f(Y), h(V)):


[V|f(Y), X|h(f(Y))]

10. За какво се използват защитните стени:


за филтриране на нежелани съобщения

11. Какво е груба сила:


разпознаване на пароли чрез ползване на речник

12. Каква мрежа ще създаде частна компания с различни подразделения:


а) Интернет
б) Екстранет
в) Интранет
г) VPN

13. КОй от следните протоколи се използва за електронна поща:


а)
б) SNMP
в) SMTP
г) POP3

14. Изходът от програмата:


s(
switch()
{
case 1: a p>0 || p < 0
default: cout<<

}
15. [2,4]


16. String - записва броя букви преди s в дадена дума в 1-ви ел от масив n[2] = {0} и 2-ри ел от масив буквите след s


Каква е стойността на n[1].
(*(++str)++) - neshto takova

17. Stek
push,pop


18. Какви са първите два и последните два символа от изпълнението на следния програмен фрагмент:


int а = 0;


for(i < 100) cout << a;

Отг: 01,99


19. Скриване на информацията в обекта се нарича:


Отг: Енкапсулация

20. При алгоритъма на Саиръс-Бекс екранът трябва да бъде:


а) Правоъгълник
б) Квадрат
в) Изпъкнал многоъгълник
г) Няма значение

21. Дадени са 10 точки от окръжност. Построена е крива на Безие по тях:


а) Кривата ще пресича окръжносста
б) Кривата ще бъде извън окръжността
в) Кривата ще бъде вътре ж къга
г) Кривата ще бъде от трета степен

22. Даден код за изчертаване на фигура


първонач x = 0, y = R
първонач. plot(x+a,y+b)
Фигурата е:
a) Четвърт окръжност с център (а,b)
b)
в) (0,R),(R,0)
г) Елипса с полуоси а,b
23. При кой от изброените модели броят на ралациите е най малък:
a) Е/R модел
b) Null стойности
в) Обектно-ориентиран
г) Комбиниране на релации

24. КОе от следните твърдения е грешно:


a) Ключът изпълнява своийството за минималност
b) Същността може да има няколко ключа
в) Ключът на същността може да има атрибути от други същности
г) Ключът

25. Ключът еднозначно определя:


a) Домейн
b) Атрибут
в) Кортеж
г)

26. КОй от изброените алгоритми използва наи-малко памет:


a) Best-First search
b) Hill Climbing
в) Depth-first serach
г)

27. КОе от следните твърдения не е вярно:


a) BFS намира най-кратък път
b) Iterative deepening search намира най-кратък път
в) DFS намира най-кратък път
г) Best-First search не намира най-кратък път ???

28. Кое от изброените не е вярно:


а) Системите за диагностика извърщват абдуктивен извод
+ 3-те отговора без б от 2005 31 въпрос
Каталог: uni -> magistarski -> Magistarski%20Test
uni -> Условия и ред за приемане, отчитане и унищожаване на документи с фабрична номерация нормативна уредба
uni -> "Икономиката е история на човешката трудова дейност." Маршал
uni -> Програма за развитието на силите на мозъка. През 1978 г въз основа на разработените принципи той започва да обучава хора, а към 1980 г неговите лекции вече се ползват с колосален успех в цял свят
Magistarski%20Test -> 2. Логическа организация на изчислителните системи. Основни
Magistarski%20Test -> Конспект по операционни системи
Magistarski%20Test -> 6. Логическа организация на изчислителните системи. Модели на адресация


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница