1. Мащаб Мащабирането е основна грижа за всеки, който хваща молива, за да чертае на ръка. Като потребители на Autocad ние не се тревожим за мащаба, защото чертожното поле в Autocad е безкрайно голямостраница2/3
Дата13.09.2016
Размер396.1 Kb.
#9052
1   2   3

ръчно долепяне:

* в Лента с инструменти Standart (30 командни бутона) съществува съответен бутон Object Snap.* от меню ToolbarsObject Snap ( или по друг от познатите начини)

Предложеното до тук ни дава възможност да работим с долепяне “ на ръка”Да преговорим: кликаме върху бутона OSNAP, задаваме необходимите настройки (десен бутон на мишкта – Settings ) и от там нататък прихващането минава на “автопилот”.


Внимание:

* Режимите Snap и Object Snap не се използват едновременно!

* Ако забележите,че курсора се “държи странно”, по-добре излезте от режима Object Snap
5. POLAR – полярно трасиране. Служи за автоматично създаване на полярни ъгли при изпълнение на команди за създаване на линия, дъга и окръжност (от чертожните). При редакция на чертежа се използва командите copy и move.

Когато местим курсора при включен режим POLAR, на екрана се изобразяват временни линии с надписи за намерените полярни ъгли. Ако щракнем по продължението им, създаваме нов сегмент от линиято под избран полярен ъгъл (стандартният е 900).


Препоръка:

* Използвайте го съвместно с прихващане на пресечена точка и мислена пресечена точка на два обекта,където полярната линия пресича друг обект

* POLAR и ORTHO е невъзможно да работят заедно и за това се грижи

AutoCAD


Настройки:стойност и тип на полярният ъгъл,ъгъл на нарастване,допълнителни ъгли
6.OTRACK (POLAR + OSNAP) трасиране с прихващане. В режим OTRACK се стартира команда за създаване на обекти или команда за редактиране. При работа в този режим движим курсора над точката за прихващане, докато се появи знак “+”. Задържаме за кратко време, без да кликваме. При това на екрана се изобразяват хоризинтална, вертикална или полярна линия (уравненена спрямо дадената точка). Ако се върнем с курсора в обратна посока, маркерът изчезва. По подразбиране настройките в търсената точка са за ортогонално прихващане -00, 900,1800 и 2700, но има възможност да се направи настройка за полярно трасиране.
7. LWT – дебелина на линията

Стандарнтните стойности на дебелината на линията са BYLAYER, BYBLOCK, DEFAULT – измерват се в инчове или милиметри (много внимавайте при този вид настройки!).

* на командния ред въвеждаме командата lweight – или – стъпваме върху бутона LWT – клик с десния бутон на мишката – Settingsоткрива ни се избор от 28 стандартни дебелини.

Използване на лупи (zoom) в AutoCAD

6
Използването на лупи (zoom) променя визуализацията на чертежа.

!!! Използването на лупи не е мащабиране и не води до друг вид промяна на действителните размери !

Предназначението на лупите е да внесат удобство и комфорт в процеса на работа.

* Лента с инструменти Standard – бутон ZOOM (задържаме левия бутон на мишката, за да изберем вид лупа от падащото меню)


* от меню ViewToolbars ZOOM

* с клик на десния бутон на мишката, стъпила зад която и да е лента – Customize – отваря същия диалогов прозорец ZOOM


Избор на лупи:

* от лентата ZOOM

* View – Toolbars – Zoom

* като използваме командният ред и въвеждаме пълното наименование на лупата или първата й буквичка

!!! Във всички случаи след стартиране на избора следим командния ред, за да разберем какви други възможности ни предлага съответната лупа.


Видове лупи:

- Zoom Window: дава възможност да оградим избрания обект с правоъгълен прозорец (развит по два противоположни ъгъла). Оградената област изпълва дисплея след изпълнение на командата.

- Zoom Dynamic: Съчитание на командите Zoom + Pan
- Zoom Scale: мащабира изображението с точен мащаб. Чертежът е в мащаб 1 (единица). Ако въведем коефициент по-голям или по-малък от 1, увеличаваме, съответно намалявано, чертежа.
- Zoom Center: Позволява да изберем точка, която ще бъде център на увеличението/намалението.
- + Zoom и Zoom: с клик върху иконките се удвоява/намалява визуализирането на чертежа.
- Zoom All: визуализира цялата електронна страница
- Zoom Extents: визуализира изгледа на целият чертеж върху екрана.
Zoom Real Time – функциите на тази лупа се изпълняват и от скролчето на мишката.
!!! Понякога на екрана се появява линеал, който Ви ограничава да местите обекти в чертожното поле. Използвайте няколко пъти тази лупа и проблемът ще изчезне.

!!! Скролчето на мишката, натиснато и задържано върху обект, играе роля на Pan (ръчичка).

!!! Ако мишката Ви няма скролче, ще се наложи след избора на всяка лупа (и изобщо на всяка команда) да давате клик с десен бутон на мишката – EXIT.
Осигурете си максимално удобство при работа! Използвайте лупите, за да виждате добре всеки елемент от чертежа, без това да Ви създава напрежение!


Какво знаем до тук?
1. Чертожното поле е безкрайно голямо

2. Работи се в мащаб 1:1. Това означава, че, ако чережът е оразмерен в метри, на 1м от чертежа ще отговоря 1 чертожна единица; ако чережът е оразмерен в милиметри, на 1мм от чертежа ще отговоря 1 чертожна единица. Една единица от чертежа отговаря на една единица от действителността!

3. За да чертае вярно, точно и коректно, трябва да използваме чертожен инструмент (Правило на Прасдолит). Всички чертожни инструменти се изваждат от:

* лентата с инструменти DRAW

* стандартната лента DRAW

* командният ред:

** изписваме цялото име на инструмента за чертане

** изписваме само първа буква (или букви)

** използваме комбинация от клавиши (или клавиш)

4.Чертането основно се обслужва от редакционните команди (триене,копиране,завъртане), които се избират от:

* лентата с инструменти MODIFY

* стандартната лента MODIFY

* командният ред:

** изписваме цялото име на инструмента за чертане

** изписваме само първа буква (или букви)

** използваме комбинация от клавиши (или клавиши)

5. За да общуваме резултатно с интелигентната програма AutoCAD,

трябва да владеем въвеждането на точки по координати. Не бива да забравяме:

* началната точка се въвежда винаги с абсолютни координати

* в двумерното пространство боравим с :

- правоъгълни координати

абсолютни правоъгълни координати Х,У относителни координати правоъгълни координати @ Х,У
- полярни координати

абсолютни полярни координати r <

относителни полярни координати @ r <

- ORTHO: режим за чертаене на линии при директно въвеждане на хоризонтални и вертикални разстояния
6. При нужда ползваме OSNAP; Zoom)

7. По време на работа винаги следим командния ред - основният замисъл на AutoCAD е диалог между потребителя и програмата

Основни методи за чертане

7

DRAWПреди да разучим инструментите за чертане, с които разполага и използва AutoCAD, необходимо е да си създадете предварително някои основни навици:

* винаги да четете какво се изписва на командния ред

* непременно използвайте командите от OSNAP, а не се доверявайте на окото си

* периодично записвайте направените в чертежа поправки

* още в началото дайте име на чертежа си – задължително на латиница с разширение .dwg

* изградете собствен подход при избора на инструмети (независимо дали ще използвате мишка, стандартно меню, клавиатура или команден ред) – рутината ускорява работата.
!!!! Всички чертожни инструменти се изваждат от:

* лентата с инструменти DRAW* стандартната лента DRAW* командния ред:

** изписваме цялото име на инструмента за чертане

** изписваме само първа буква (или букви)

** използваме комбинация от клавиши (или клавиш)


За всеки геометричен елемент – линия, окръжност, многоъгълник и т.н - са предвидени различни геометрични подходи за изчертаване. Не е необходимо да ги познавате в основи, а само да следите командният ред.

Правилата за изчертаване на всеки един геометричен елемент са строго специфични и не е задължително да намират еднакво приложение при изчертаването на останалите елементи.


1. Чертане на линия (отсечки)LINE
Избор на чертожен инструмент

1ви вариант: от менюто DRAW - LINE

2ри вариант: на командния ред въвеждаме LINE (съкратено въвеждане – L – без значение дали буквата е малка или главна).
Линия

Линията се състои от отделни участъци: от точка до точка. Всеки един обособен по този начин сегмент е отделен обект. Програмата изисква:първо: да въведем координатите на 1-вата т. 

второ: да въведем координатите на 2-рата т. 

По този начин се въвеждат всички необходими точки.

Ако фигурата започва и завършва в една и съща точка, въвеждаме c (Close)
!!! Бутонът F2 (“шпионина) показва запис на извършените до този момент действия:

Command: _line Specify first point: 45,50

Specify next point or [Undo]: 70,90

Specify next point or [Undo]: 120,400

Specify next point or [Close/Undo]: 500,600

Всеки участък от точка до точка е отделен, самостоятелен обект - можем да го изтрием или преместим независимо от другите.

2. Construction line – конструктивна линия (xline)

Безкрайно дълга линия в двете посоки. Работи добре със средната точка на долепяне. Нужни е да се посочат две точки, за да я определим.Избор на чертожен инструмент

1ви вариант: от менюто DRAWConstruction line

2ри вариант: на командния ред въвеждаме xl
Команден ред:

Command: _xline Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]:

!!! В цялата диалогова система на AutoCAD всичко, което остава след or [ ]: са опции – те се предлагат и могат да бъдат избирани, ако след двуеточието въведете повдигнатата буква/букви. Командата пред «or» винаги се изпълнява по подразбиране!!!


* по подразбиране (команда в частта преди or) се изчертава линия от точка до точка чрез въвеждане на координати :

* ако въведем Hor - H, задаваме изчертаване само на хоризонтални прави. Следва въвеждането на координати на една точка. Процедурата се повтаря.

* ако въведем Ver - V, задаваме изчертаване само на вертикални прави. Следва въвеждането на координати на една точка. Процедурата се повтаря.

* ако въведем Ang - A, задаваме изчертаване на линия под определен ъгъл. Програмата иска да въведем на командния ред стойността на ъгъла. Ъглите се въртят обратно на часовниковата стралка, но може да въваждаме положителни и отрицателни стойности.

* ако въведем Bisect - B , задаваме изчертаване на ъглопловяща. Но изчертаването на ъглополовяща предполага наличието на вече начертан ъгъл.
Command: _xline Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: b
Specify angle vertex point:

с курсора показваме върха на ъгъла


Specify angle start point:

с курсора показваме едното рамо на ъгълаSpecify angle end point:

с курсора показваме другото рамо на ъгъла


Едва след тези три операции даваме !!!3. Multiline – мултилинии ( mline )
На командата мultiline е посветена цяла отделна тема. Тук ще споменем единствено основното:
С Multiline се изчертават от 2 до16 линии, успоредни една на друга.
Избор на чертожен инструмент

1ви вариант: от менюто DRAWMultiline

2ри вариант: на командния ред въвеждаме ml (mline  )
Команден ред:
Command: _mline

Current settings: Justification = Top, Scale = 20.00, Style = STANDARD

Specify start point or [Justification/Scale/STyle]:

* по подразбиране (команда в частта преди or) чертаем от точка до точка. За разлика от line, при multiline многото сегменти на изчертаното са едно цяло (един обект).* Scale (мащаб) е разстоянието между успоредните линии.

* Justification (подравняване) – определя къде е началната точка на върха (Top-курсора е “кацнал” на горнана линия , Zero, Bottom) – на командния ред се въвежда само повдигнатата буква. Програмата започва отделен “диалог” за допълнителни настройки.


4. Polyline - полилинии ( pline)
Полилиниите също са обособени като един обект, независимо от колко сегмента са изградени и колко сложно изглеждат. Могат да имат ширина и извивка и да се модифицират в криви. Задължително трябва да зададете начална и крайна точка.
Избор на чертожен инструмент

1ви вариант: от менюто DRAWPolyline

2ри вариант: на командния ред въвеждаме : рl  (рline  )
Команден ред:

!!! Задължетелно започваме с въвеждане на координатите на началната точка

* по подразбиране (команда в частта преди or) се изчертават линии по зададени от нас координати на точки.

Command: _pline

Specify start point: 45,89

Въведете координати на началната точка


Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:

Въведете координати на следващата точка* ако въведем Width - W , задаваме изчертаване на полилиния с определена ширина. Трябва да въведем началната и крайтата стойност за исканата ширина. Служебната стойност е 0 единици; връщането към «0» стойност е в обратен ред – с ново въвеждане на W .


Command: _pline

Specify start point:

Въведете координати на началната точкаCurrent line-width is 0.0000

Текуща ширина е “ 0 “


Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: w

Въведете “w за изчертаване на полилиния с определена ширина


Specify starting width <0.0000>: 2

Задайте стойност на началната ширина


Specify ending width <2.0000>: 2

Задайте стойност на крайната ширина* ако въведем Halfwidth - H , задаваме изчертаване на полилиния с определена полуширина – същото, както в горният случай, но започваме с една и завършваме с друга ширина (сегмент).


* ако въведем Length - L, задаваме изчертаване на полилиния с удължаване. Въвеждаме стойността за удължаването. Запазва се направлението (същия ъгълна )на изчертаната права .

* ако въведем Arc - A, задаваме изчертаване на дъги. Възможно е преминаване от прав участък в дъга, от дъга в дъга, от дъга в прав участък и др. Преминаването към права от дъга става с въвеждане на L .
! Командата Fill се използва за запълване на полилиниите, като от командният ред се въвежда Off /On.
5. Polygon – многоъгълник
В командата Polygon са заложени всички геометрични способи за чертане на затворени фигури със от 3 до 1024 страни. Тези фигури също се състоят от полилинии. Успешно може да се прилага долепяне към крайна и средна точка.

Избор на чертожен инструмент

1ви вариант: от менюто DRAWPolygon

2ри вариант: на командния ред въвеждаме : роl (polygon )

Команден ред:

Command: _polygon Enter number of sides <4>: 6

Въвеждаме броя на страните на многоъгълникаSpecify center of polygon or [Edge]:

Въвеждаме център на окръжността. Можем въведем координати, да използваме OSNAP или да кликнем върху екрана, за да прихванем подходяща точка.


Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] :

Въвеждаме опция за вписан (I) или описан (C) около окръжността многоъгълник според изискванията на чертежа


Specify radius of circle: 50

Въвеждаме стойност на радиуса.
!!! Директно не може да се долепя в центъра на многоъгълника! Нужно е да изчертаете две кръстосани прави и да го определите!
6. Rectangle – Правоъгълник (rectang )
Тази фигури също се състои от полилинии. Особеното е, че се изчертават по два противоположни върха (ъгъла).
!!! Ако първата зададена точка е с абсолютни правоъгълни координати (0,0), трябва да въведете втората точка също с абсолютни правоъгълни координати!
!!! Във всички останали случаи, когато абсолютните координати на първата зададена точка са различни от (0,0), координатите на втората точка задължително са относителни!
Избор на чертожен инструмент

1ви вариант: от менюто DRAWRectangle

2ри вариант: на командния ред въвеждаме : rec  (rectang )
Задача : Да се начертае правоъгълник – т.А (0,0) с размери 15 /50 .

Решение :

Команден ред:

Command: _rectang
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 0,0

Въвеждаме координатите на първия връх


Specify other corner point or [Dimensions]: 15,50

Въвеждаме координатите на втория връх


Задача : Да се начертае правоъгълник – тА (10,10) с размери 15 / 50 .

Решение:

Command: _rectang

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 10,10

Въвеждаме координатите на първия връх


Specify other corner point or [Dimensions]: @15,50

Въвеждаме оординатите на втория връх* ако въведем Width - W , задаваме изчертаване на правоъгълник с определена ширина – също както при полилинията.


Сподели с приятели:
1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница