1. методиката на обе като научна дисциплина. Връзки с други наукистраница22/22
Дата21.11.2023
Размер108.8 Kb.
#119364
ТипЗакон
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
LEKCII - MOBEL 17354581750 4
Свързани:
12. Подгот. и готовност, Наредба № 5 от 11.05.1999г. за реда, начина и периодичността на извършване
Абаджиева, А.Игра, общуване, реч. – В: Предучилищно възпитание, 1995/2.

 • Ангелов, Б. Детето и светът – между езика и речта. С., УИ на СУ „Св. Кл. Охридски”, 1994

 • Атанасова, Т. Художествената литература и театрално игровата дейност. – В: Предучилищно възпитание, 1995/1.

 • Баксанова, А. Играта и развитието на детската реч в предучилищна възраст. – В: Педагогически институт, 1992, Бургас.

 • Блажев, Б., Попова, В. Чудесата на детската реч, С.1995

 • Бородич, А. Методика развития речи детей. Москва, Просвещение, 1981

 • Витанова, Н. и др. Активността на детето в детската градина. Учебна програма. Просвета, С.,

 • Георгиева, В.Словесно изпълнителско изкуство. Учебно помагало с упражнения и задачи. Ч.1. 1994.

 • Георгиева, М. Обучението по български език в началното училище. Ш., 2002.

 • Даскалова, Ф. Изразяване и изразителност в речевата дейност. – В: Предучилищно възпитание, 1995/1.

 • Даскалова, Ф. Психологически основи на развиващото обучение по роден език в ДГ. Благоевград, 1995

 • Даскалова, Ф. Методика на обучението по български език в детската градина. Макрос 2000, Пловдив, 1994.

 • Димчев, К. Основи на методиката на обучението по БЕ. С., 2010

 • Дончева, Ю. Творческият разказ при 5-6-годишните деца. – В: Предучилищно възпитание, 1995/4.

 • Здравкова, Ст. Методическо ръководство „Здравей, училище!, С., 2008

 • Здравкова, Ст., М. Георгиева, Р. Йовева. Методика на обучението по български език и литература в началното училище. Шумен, 2011

 • Изисквания – 2002/2003. Изисквания за предучилищно възпитание в детската градина. С., 2002

 • Петрова, Е.,С. Алексиева, Ф. Петрова. Роден език. С., 1976.

 • Програмна система „Ръка за ръка”. Книга за учителя. С., 2004

 • Програмна система „Моливко”. Родна реч в ДГ (3-7 год.), изд. «Слово», 2003

 • Рангелов, С. Граматичен развой на детския език с оглед на морфологичната система. С., 2002

 • Русинова, Е. Книга за родителя: За 2-3-годишните деца. С., ДУ, 1994.

 • Русинова, Е. и др. Програма за възпитанието на детето от 2 до 7-годишна възраст. С., 1994.

 • Списание „Предучилищно възпитание

 • Славова, Р.Мотивация на речевата дейност. Предучилищно възпитание, 2006, бр.3

 • Янкова, Г. (в съавт.)Интерактивни технологии в обучението. Ш. УИ „Еп. К. Преславски”, 2012

 • Проблеми за изследването на детското езиково и говорно развитие в България, httр://bg.wikipedia.оrg/wiki/, 2011

 • Реч (рагоlе)-http://bg.wikipedia.оrg/wiki/, 2011


  Сподели с приятели:
 • 1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
  ©obuch.info 2024
  отнасят до администрацията

      Начална страница