1. методиката на обе като научна дисциплина. Връзки с други науки


ОБРАЗОВАТЕЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО БЕЛ В ДГстраница3/22
Дата21.11.2023
Размер108.8 Kb.
#119364
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
LEKCII - MOBEL 17354581750 4
Свързани:
12. Подгот. и готовност, Наредба № 5 от 11.05.1999г. за реда, начина и периодичността на извършване
2.2. ОБРАЗОВАТЕЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО БЕЛ В ДГ


Учебното съдържание – то е следващият компонент на методическата система и е основно средство за постигане на целите на обучение. Като дидактическа категория то включва постижимите знания, умения и отношения, които се измерват чрез постигнатите от децата резултати. Учебното съдържание по български език включва обучаваща информация по фонетика, граматика и лексикология, която се предава на децата и се възприема от тях с цел прилагане в речевата им практика. Лингвистичната информация по фонетика е свързана с понятията звук, буква, артикулация на звуковете, разпознаването им в потока на речта, съчетаването им в срички и думи. На занятията по лексикология децата се запознават с лексикалното значение на думата, с отношенията на синонимия и антонимия в езика, с родови и видови понятия. По морфология осмислят спецификата на частите на речта (като думи за означаване на предметите, качествата им, количествата им, действията с тях и пр.). По синтаксис се запознават с изречението и видовете изречения по цел на общуване и по състав. В учебното съдържание е включен и ограничен обем информация за текста и видовете текст, както и някои от формулите на речевия етикет: за учтивост, вежливост, поздрав и др. При работа с художествена литература се запознават с произведения от различен жанр на български и чужди автори, с фолклорни приказки и други кратки фолклорни жанрове. Освен знания в учебното съдържание са включени и умения за непълен езиков разбор, за възприемане на кратки текстове, за преразказване на текстове, за създаване на собствени текстове. Специфично място в комплекса от умения заемат уменията за осведомяване и самоосведомяване (гледане на образователни програми, филмчета, разговор с родители, работа с компютър и др.). Последният компонент на учебното съдържание са отношенията към богатството и изразните възможности на българския език. Учебното съдържание е представено в програмната система в направлението БЕЛ от учебната програма, съобразно с ДОС. Методическото ръководство за учителя конкретизира технологично заложените в книгата за учителя идеи за разработване на образователното съдържание по БЕЛ. В него се предлагат идеи за реализиране на всяка една от тематичните единици, предложени в примерното разпределение на образователното съдържание. Предложени са варианти на методически решения по всяка тема от тематичното разпределение. Препоръчани са форми, методи и средства за успешно реализиране на образователната ситуация, формулирани са водещите цели, ключовите думи, очакваните резултати, примерни разработки за деца, посещавали и непосещавали детска градина. За децата са подготвени познавателни книжки за индивидуална работа. Всичко представено в дидактическите пособия е само модел за реализиране на учебното съдържание, има препоръчителен (а не задължителен) характер. Учителят има право да предлага методически решения, дидактични игри, да ползва творчество в организацията и провеждането на заниманията. Основните задачи, които се решават с оглед на регламентираното учебно съдържание, са:
- развитие на свързаната реч;
- обогатяване на детската реч;
- формиране на граматически правилна реч;
- възпитаване на звукова култура на речта;
- запознаване с художествената литература;
- подготовка за ограмотяване.;
Тези задачи мотивират ядрата в учебното съдържание:
- ядро „Свързана реч – говорене и слушане“
- ядро „Граматически правилна реч“
- ядро „Звукова култура на речта“
- ядро „Семантична страна на речта“/ „Речник“
- ядро „Възприемане на художествена литература“
- ядро „Пресъздаване на художествена литература“
Тези образователни ядра подготвят процеса за усвояване на езика и развитието на речта.Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница