1. методиката на обе като научна дисциплина. Връзки с други науки


ПРИНЦИПИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В ДЕТСКАТА ГРАДИНАстраница4/22
Дата21.11.2023
Размер108.8 Kb.
#119364
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
LEKCII - MOBEL 17354581750 4
Свързани:
12. Подгот. и готовност, Наредба № 5 от 11.05.1999г. за реда, начина и периодичността на извършване
2.3. ПРИНЦИПИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
Принципите са основни изходни положения за оптимална организация на обучението по български език. Принципът е модел, конструкт, който се проявява под формата на методически правила, нормативни изисквания, прилагани в конкретни условия на взаимодействие между учителя и учениците. Принципите в ОБЕ в ДГ се делят на две големи групи: дидактически и методически принципи. Дидактическите принципи, които имат най-пряко отношение към ОБЕ в ДГ, са активност и съзнателност, достъпност, нагледност, научност, индивидуализация и диференциация на работата, постепенност и др. Тези принципи осигуряват оптимална организация на обучението и по български език. Това означава, че те са общи принципи за всички учебни дисциплини – математика, музика и т.н.
В същото време в методиката на обучението по роден език се диференцират и други принципи, които са мотивирани от спецификата на образователната парадигма по български език и литература. Тези принципи определяме като методически и ги разделяме на две групи:
а) принципи за комуникативно-дейностно формиране на речта;
б) принципи за съзнателна организация и систематизация на езиковия материал.
Към първата група се отнасят:

  • принцип за глобалност на целите на обучението (единство в реализацията на комуникативно-познавателните и възпитателните цели)

  • принцип за взаимна свързаност на обучението по различни видове речева дейност – говорене и слушане

  • принцип за етапност и концентричност в подаването на учебния материал, т.нар. спираловиден принцип на структуриране на учебното съдържание

  • принцип за комплексна и ситуативно-тематична организация на езиковия материал, мотивиран от комплексното изучаване на езиковия материал на всички езикови равнища

  • принцип за функционалност при подбора и подаването на езиковия материал – с други думи речева насоченост на обучението по роден език

  • принцип за изучаване на лексиката и граматиката на основата на текста, защото в текста всяка езикова единица реализира докрай своите признаци

Към втората група методически принципи се отнасят:

  • принципът за интерес и внимание към формите на езика (мотивация на децата за изучаването на определена категория/единица)

  • принципът за моделиране/материализиране на формите на езика – използване на схеми, условни знаци, рисунки заради по-лесното възприемане и осмисляне на абстрактните граматически признаци и заради възрастта на децата

  • принципът за подчиняването на езиковите знания и речевите навици на комуникативните умения

Всички принципи се прилагат в обучението по български език с оглед осигуряване на оптимално протичане на езиковите занятия.Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница