1. методиката на обе като научна дисциплина. Връзки с други науки


ВЪЗПИТАВАНЕ НА ЗВУКОВА КУЛТУРА НА РЕЧТАстраница8/22
Дата21.11.2023
Размер108.8 Kb.
#119364
ТипЗакон
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22
LEKCII - MOBEL 17354581750 4
Свързани:
12. Подгот. и готовност, Наредба № 5 от 11.05.1999г. за реда, начина и периодичността на извършване
4. ВЪЗПИТАВАНЕ НА ЗВУКОВА КУЛТУРА НА РЕЧТА

В понятието звукова култура на речта се включват множество различни компоненти, характеризиращи понятието звук като звуково физическо явление. Те се делят на две групи и се отнасят до възприемането и възпроизвеждането на речта. Звуковата култура на речта създава условия за реализиране на пълноценно речево общуване. Децата в детската градина могат да овладеят всички звукове в българския език, като се затрудняват при съскащите, шипящите, сонорите и др. Това налага допълнителна работа при артикулирането им. Звуковата страна на детската реч се отличава със следните особености: • Неправилно изговаряне на някои звукове (с, з, ш, щ, ц, р, л и др.)

 • Неустойчивост в произнасянето на звуковете

 • Замяна на едни звукове с други

 • Разместване, изпускане и прибавяне на звукове

 • Бърза и неясна реч

 • Неритмична реч.

Всички тези особености до 5-годишна възраст са естествен и закономерен етап в развитието на детето, те не са патологични. Но след това се налага консултация с логопед. Задачите на звуковата култура на речта са:

 • Възпитаване на речевия слух

 • Развитие на артикулационния апарат

 • Развитие на речевото дишане

 • Възпитаване на качествата на гласа – сила, височина, тембър

 • Правилен изговор на всички звукове

 • Работа над дикцията

 • Работа върху интонацията и темпа на речта

 • Книжовно произношение

 • Култура на речевото общуване.

За решаване на многобройните задачи на звуковата култура се използват занятията по роден език (комплексни и самостоятелни). Използва се и фронталната работа извън заниманията – игри, драматизации, празници, разходки. Ефективна форма при децата е речевата гимнастика, която включва артикулационни упражнения. Структурата на занятията по звукова култура се подчинява на общите дидактически изисквания – илюстрация на материала, обясняване на задачата, самостоятелна речева активност на децата. Основните методически похвати са образец на правилния изговор, хорово и индивидуално повторение, указание, обяснение, многократно упражнение, поправяне на грешките. Спецификата на различните задачи определя и избраните методически похвати. Например при формиране на правилен изговор се преминава през три етапа:

 • Първият момент има за цел постановка на звука и се изразява в точен показ на артикулирането на звука от учителя. Инструкциите са: Чуйте! Погледнете!

 • Вторият момент има за цел затвърдяване на правилния изговор. Това става чрез многократно повторение на звука. Разчита се на богат речев материал и дидактически игри. Със звукоподражателните игри по пътя на имитацията децата се упражняват в правилен изговор.

 • Третият момент има за цел автоматизиране на правилния изговор на звука, детето трябва, без да се замисля, да изговаря правилно звуковете във всяко положение. Звуковете се включват в думи и във фрази. Завършва се с казване на римушки, скороговорки, стихотворения, броилки и т.н. • План-конспект на педагогическа ситуация: Играя със звук и буква м (III-та подг. гр.).

Звучи песничка за мама.
– Зная, че обичате тази песничка. Предлагам да я изпеем.
– Защо обичате тази песничка? (Песничката е за мама)
– Защо думичката мама е най-хубавата?
Сега аз ще кажа думичката мама, а вие ще ми кажете с кой звук започва думичката?
– С м.
– Колко пъти в думичката мама чуваме звука м?
– Два пъти.
– Сега погледнете как изговарям звука м.
Устните са събрани, допират се. При звука а какво се случва?
– Устата е отворена, можем .........., да го изпеем.
– Гласна или съгласна е а?
– Гласна.
– А м?
– Съгласна.
– Гласна и съгласна образуват сричка мама; двете срички образуват думата мама. Сега погледнете картинката на дъската. Какво виждаме?
– Цветя.
– Приготвила съм картинки на цветя, с които ще направим букет за мама. Познавате ли ги?

хризантема

теменужкаа

нарцис

мак

розазюмбюл

минзухар

кокиче

карамфил

– Хайде да образуваме букетче за мама. Нейният празник е през пролетта – 8 март. С кои цветя ще направим букета?


кокиче
зюмбюл
минзухар Отделете картинките!
нарцис
теменужка
– А сега изберете цветята, чието название съдържа м.
зюмбюл
теменужка
минзухар
– Сега кажете в коя дума звукът м е първи?
Минзухар.
– А в кои думички е в средата?
– Теменужка, зюмбюл
– Сега вижте още една картинка. Цветето се казва крем. Къде стои м.
– В края.
– Сега под всяка картинка съм нарисувала схема на думата
мак зюмбюл крем
Сложете точка на мястото на звука. Сега искам да погледнете първа схема:м

а

к

М

А

К

Колко звука има? А колко са буквите? Кои са? Погледнете буква м! От колко черти е образувана буква м?
– От четири.
– Сега от пръчиците образувайте буква м! Иска ли някой да напише буква м?
М, а друг? Сега с моливчетата напишете буква м в учебните тетрадки. Следвайте точките, работете по пунктира!
– Сега ще поиграем. Аз ще казвам думички. Ако съдържа буква м, пляскайте с ръчички, ако съдържа два пъти м – пляскате два пъти. Ако не съдържат м, не пляскате.
(мече, коте, море, мляко, ябълка, домат, мила, пъпеш, зюмбюл, мармелад, малинка)
Сега нека всяко дете да каже една думичка с м.
......
Казахме много думички с м, но коя е най-хубавата?
– Най-хубавата е мама.
Отново звучи песничка за мама – Мамичко, мамичко, мамо добра!Сподели с приятели:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница