1. „Мпс- застраховка „Автокаско”- всички рискове; „Злополука на водача и пътниците в мпс”; „Гражданска отговорност”; „техническо оборудване към мобилна станция за контрол качеството на въздуха”- защита срещу „Злоумишлени действия на трети лица / вкл вандализъм/” „КражбаДата26.09.2018
Размер49.5 Kb.
#82845О Б Щ И Н А Б У Р Г А С

гр. Бургас, ул. „Александровска” № 26,, тел. 056 840915; 840916; 840917; 840918

93-00-979/10.01.2012 г.

В отговор на запитване във връзка с открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Предоставяне на услуги по застраховане на:1. „МПС- застраховка „Автокаско”- всички рискове; „Злополука на водача и пътниците в МПС”; „Гражданска отговорност”; „техническо оборудване към мобилна станция за контрол качеството на въздуха”- защита срещу „Злоумишлени действия на трети лица / вкл. вандализъм/” „Кражба и грабеж”.

2. „Имоти и сгради - общинска собственост – включително стопанския инвентар към тях” – застрахователна защита срещу „Индустриален пожар”- с основно, разширено и допълнително покритие ;

3. „Компютърна и периферна техника – застрахователна защита срещу – „Кражба и грабеж” и „Злоумишлени действия на трети лица”;

4. „Детски площадки / люлки и пързалки /; „Рекламно- указателни табели”; “Технически съоръжения за измерване на шум в околната среда на агломерация Бургас”; „Мониторингова станция АМВ-8057-03”; “Архитектурно художествено светодиодно осветление на паметници на културата и инфраструктурни обекти”- собственост на Община Бургас- защита срещу „Злоумишлени действия на трети лица / вкл. вандализъм/, „ Мостик – Приморски парк”; „Подлези” - застрахователна защита срещу „Пожар и природни бедствия”; „Злоумишлени действия на трети лица/ вкл. Вандализъм/”; „Гражданска отговорност към трети лица / телесни увреждания и материални щети/, във връзка със стопанисването на съоръжението”.

5. „Служители в Община Бургас” – „Злополука” Ви предоставяме следните разяснения:
Въпрос 1: Относно застраховка „Злополука на водача и пътниците в МПС“, моля възложителя да уточни и посочи дали има изисквания към участниците за покрити рискове и застрахователна сума за един пътник/място?

Отговор 1: Участниците следва да предложат покриване на рискове и размер на обезщетенията , както следва:

-смърт на застрахования в резултат на злополука;

- трайна загуба на трудоспособност в резултат на злополука;

-временна загуба на трудоспособност в резултат на злополука.

Застрахователна сума: 1000 лв. за един пътник/място.
Въпрос 2: Моля възложителя да уточни и посочи дали има изисквания за покрити рискове по застраховка „Злополука на служителите в Община Бургас“?
Отговор 2: Покрити рискове:

- смърт на застрахования в следствие на трудова злополука;

- трайна загуба на трудоспособност в резултат на трудова злополука;

- временна загуба на трудоспособност в резултат на трудова злополука;- допълнителни покрития - разходи за медикаменти и консумативи, предписани за лечение на последиците от злополуката.
Въпрос 3: Моля възложителя да даде информация дали е извършена или в момента се извършва реконструкция на „Мостик-Приморски парк“. Също така да предостави статистика за предявени претенции от трети лица във връзка със стопанисването и използването на съоръжението, като брой и размер?
Отговор 3: Последният основен ремонт на мостика е извършен през 2004 година. До момента не са постъпвали претенции от трети лица във връзка със стопанисването и използването на съоръжението.

КРАСИМИР СТОЙЧЕВ

ЗАМЕСТНИК КМЕТ ПРИ ОБЩИНА БУРГАС


Страница от
Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница