1. Относителните местоимения са: who който, която, което, които whose чиито, чиято, чието, чиито whomДата28.01.2017
Размер37.83 Kb.
#13689
1. Относителните местоимения са:
who който, която, което, които
whose чиито, чиято, чието, чиито
whom когото, която, което, които (за допълнение)
Who, whose, whom се употребяват само за лица.
which който, която, което, които — за предмети
that който и пр. — за лица и за предмети
what това, което; каквото
as какъвто, каквато, каквото, каквито
  2. Относителните местоимения въвеждат подчинени изречения и служат обикновено за определение на някоя дума в главното изречение:
He is а man who is always ready to help his friend. Той е човек, който е винаги готов да помогне на приятеля си.
He is а man whom (that) everyone loves. Той е човек, когото всички обичат.
He is a man whose name is known to everyone. Той е човек, чието име е познато на всички.
He is the man about whom I spoke to you. Той е човекът, за когото ти говорих.
The book which (that) I am reading is by Dickens. Книгата, която чета е от Дикенс.
The book which (that) is on the table belongs to my sister. Книгата, която е на масата, е на сестра ми.
The book which (that) I was telling you about is my favourite novel. Книгата, за която ти говорих, е любимият ми роман.
  3. В само го подчинено изречение относителното местоимение може да изпълнява функцията на подлог, определение или допълнение:
The girl who (that) told me about it was unknown to me (who (that) е подлог на told).
The girl whose sister I met was very pretty, (whose е определението на sister).
The girl whom (that) I met was very pretty, (whom (that) е допълнение на met).

Когато относителното местоимение е допълнение на подчиненото изречение, то често се изпуска.
The girl I met was very pretty, вместо The girl whom (that) I met...
Когато относителното местоимение е предложно допълнение, предлогът може да стои пред него или след глагола. Обаче пред относителното местоимение that никога не се слага предлог - ако е нужен предлог, той се поставя след глагола:
This is the book about which I told you.
This is the book I told you about:
н о само: This is the hook that I told you about.
Когато се изпусне местоимението, предлогът стои винаги след глагола:
The girl I was telling you about is very pretty.
  4. В английския език се различават два вида относителни подчинени изречения: ограничителни и описателни. Първите допълват смисъла на главното изречение. В тях относителните местоимения имат значение на „този именно, който". Те не се отделят със запетая от главното изречение. В тях могат да се употребяват относителните местоимения who, which и that:
That man who (that) taught me French was a Frenchman. Човекът, който ми преподаваше  френски, беше французин.
В този вид относителни изречения относителното местоимение, когато е допълнение, може да се изпусне:
This is the man they were talking about. Това е човекът, за когото те говоpexa.

Вторият вид изречения - описателните, са един вид вмъкнати изречения, без които смисълът на главното изречение си остава напълно ясен. Те се отделят със запетая. В тях се употребяват относителните местоимения who и which, но не that, a относителното местоимение никога не се изпуска.


My mother, who is nearly seventy, is very fond of television. Майка ми, която е почти на седемдесет години, много обича телевизия.
My brother, whom I think you have never met, is a doctor. Брат ми, когото мисля не познавате, е лекар.
  5. Относителното местоимение that се предпочита пред who, which:
а) след неопределителни местоимения като all, something, everything, nothing:
I told him all (that) I knew. Казах му всичко, което знаех.
б) след превъзходна степен:
He is the heat friend (that) I have ever had. Той е най-добрият другар, когото някога съм имал.
в) след it is, it was:
It was from you that I first heard about it. Именно от теб чух това за пръв път.

Which се отнася понякога за цялото изречение, а не само до една част от него:
He refused to come. which was silly of him. Той отказа да дойде, което беше глупаво от негова страна.
  6. What {това}, което обикновено въвежда подчинено подложно или допълнително изречение:
What he said was true. Това което (Което) той каза. беше истина.
I told him what I thought. Казах му това, което мислех.
  7. As се употребява обикновено във връзка с думи като such и the same:
You will never find such a friend as she is. Няма да намериш такъв другар, каквато е тя (като нея).
  8. Относителните местоимения имат подсилени форми с ever - whoever, whichever, whatever който и да е, която и да е и т. н.:
He believes whatever you tell him. Той вярва каквото и да му кажеш.
Каталог: phocadownload -> uroci
uroci -> Прости времена simple (indefinite) tenses просто сегашно време The Present Simple Tense Образуване
uroci -> 1. Много глаголи могат да се употребяват и като преходни, и като непреходни. I am writing
uroci -> One се употребява: а Със значение „човек, хората. Има родителен падеж one's
uroci -> Перфектни (предварителни) времена — the perfect tenses обща характеристика на перфектните времена
uroci -> The past simple tense
uroci -> This is a table. Take these books: That
uroci -> 1. Числителни имена от 0 до 12 са прости думи: 0 — nought, zero 4 — four 8 — eight 1 — one 5 — five 9 — nine 2 — two 6 — six 10 — ten 3 — three 7 — seven 11 — eleven 12 — twelve Нулата в телефонни номера се чете о
uroci -> Each other (за две лица) един друг(иго), един другиму и one another
uroci -> Бъдеще време в миналото The Future in the Past
uroci -> Образуване


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница