1. Показател: Емисии в еквивалент на въглероден диоксид (CO2) на единица бвп кратко описаниеДата28.10.2018
Размер92 Kb.
#102804


Емисии в еквивалент на въглероден диоксид (CO2)

на единица БВП

1. Показател: Емисии в еквивалент на въглероден диоксид (CO2) на единица БВП

Кратко описание:

Измерителна единица:

Това е аналитичен показател, който представя общите емисии на парникови газове, изразени в еквивалент на въглероден диоксид (CO2) на единица БВП. Различните парникови газове са претеглени чрез техния потенциал на глобално затопляне, а резултатите са изразени в еквиваленти на CO2, което е начин за получаване на сборна оценка. За отчитане на инфлационната компонента при изчисленията се използва БВП по съпоставими цени (изчислен на базата на цените за 2010 г.).

Tонове CO2 еквивалент/1 000 евро БВП2. Цел и релевантност на показателя

Този показател дава представа за взаимозависимостта между икономическия растеж, въвеждането на нови нискоемисионни технологии за производство и емисиите на основните парникови газове. Той има ключово значение за оценка на факторите на икономическия растеж и за натиска му върху околната среда.3. Наличност, периодичност и актуализация на данните


Наличност:

Данните са налични за периода 2000 - 2012 г.

Периодичност:

годишна

Последна актуализация:

ноември 2014 г.

Следваща актуализация:

ноември 2015 г.

4. Институция, отговорна за разработването на показателя

Национален статистически институт, Изпълнителна агенция по околна среда
Каталог: sites -> default -> files -> files -> metadata
metadata -> Програма за мониторинг и оценка (emep) в рамките на Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха
metadata -> Програма за мониторинг и оценка (emep) в рамките на Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха
metadata -> Очаквана продължителност на живота на лицата на възраст 65 години по пол
metadata -> Очаквана продължителност на живота при раждане по пол
metadata -> 1. Показател: Разходи за пречистване на отпадъчни води
metadata -> Дял на лицата на възраст 65 и повече години с риск от изпадане в бедност
metadata -> Дял на възобновяемата енергия в потреблението на горива от транспорта
metadata -> 1. Показател: Коефициент на демографско заместване
metadata -> Дял на възобновяемата енергия в брутното крайно потребление на енергия


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница