1 ПредговорДата13.02.2017
Размер162.86 Kb.
#14903


DIVA LIGHT FULL HD

MULTIMEDIA PLAYER

Кратко ръководство за употреба

1. Въведение

1.1. Предговор


Благодарим ви, че закупихте този продукт. Надяваме се, че той ще ви донесе много забавление. Този плеър притежава следните функционалности.

A/V Output

 • HDMI V1.3 за високо качество на видео и аудио сигнала

 • CVBS AV OUT

 • Регулируема видео резолюция (NTSC, PAL, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p)

Мултимедия

 • Поддръжка на аудио, видео и снимкови формати (1080p HD видео декодиране)

 • Видео формати:AVI/MKV/TS/M2TS/TP/MPG/MP4/M4V/MOV/VOB/ISO/AVC/DAT/WMV/ASF/ RM/RMVB/FLV

 • Музикални формати: MP3/OGG/WMA/WAV/AAC/FLAC

 • Снимкови формати: HD JPEG/BMP/GIF/TIF/PNG

 • Фото слайд шоу с музикален фон

Копиране на файлове


Копиране & преместване на файлове между карти памет, USB устройства, Хард дискове.

USB 2.0 поддръжка


 • USB HOST port x 1 (за USB устройства)

 • USB Slave port x 1

1.2. Съдържание в комплекта
Количество

Diva Light Full HD Player

1 бр.

Зарядно (12V)

1бр.

AV кабел

1бр.

Ръководство за употреба

1бр.

Дистанционно управление

1бр.

USB кабел

1бр.

1.3. Мощност


Волтаж на плеъра: DC 12V.

При използването на плеъра, моля включете AC адаптeра или AC кабела на адаптeра към захранващия жак на плеъра. При поставянето на кабела, внимавайте да не го повредите или да предизвикате напрежение. За да редуцирате риска от електрически удар, изключете адаптера първо преди да го почистите. Никога не свързвайте адаптера към плеъра във влажна или замърсена среда. Не подменяйте адаптера или кабела или конектора.


1.4. Други


При използване на плеъра, го дръжте далеч от контакт с вода или други течности. Aко по някаква причина разлеете вода върху плеъра, използвайте сух парцал за абсорбация на течността.

Електронните устройства са уязвими, когато ги използвате не ги тръскайте или удряйте и не натискайте бутоните много силно. • Не позволявайте плеъра да е в контакт с вода или други течности.

 • Не разглобявайте, не поправяйте или променяйте дизайна на плеъра – всичко това не подлежи на гаранционен сервиз.

 • Не натискайте бутоните на плеъра много силно.

 • Избягвайте да удряте плеъра с тежки обекти или да го клатите.

1.5 Свързване


1.5.1 Свързване на захранването

(1) Следвайте картинката и свържете AC адаптера с вашия плеър;

(2) След това свържете AC адаптера към електрическата мрежа.

1.5.2 Свързване на USB устройство

(1) Убедете се, че плеъра е включен; (2) Включете USB накрайника на вашето устройство към USB HOST входа на плеъра.По този начин може да разгледате съдържанието на вашето USB устройство.1.5.3 Свързване на карта памет

 • Използвайте входа предназначен за карта памет

 • (1) Следвайте картинката, поставете вашата карта памет във входа предназначен за нея;

 • (2) Поставете картата следвайки стрелката на картинката.

 • По този начин може да разгледате съдържанието на вашата карта памет.

1.5.4 Свързване към телевизор

1.5.4.1 A/V изход

(1) Следвайте картинката и свържете кабела към A/V изхода на плеъра;

(2) Свържете 3-те конектора към съответния цвят на A/V входа на вашия телевизор.1.5.4.2 Y/Pb/Pr Компонентен изход


 • (1) Както е показано на картинката свържете кабела към Y/Pb/Pr изхода на плеъра по съответните цветове;

 • (2) Свържете другия край на кабела към Y/Pb/Pr входа на вашия телевизор.

 • Извеждане на звук, използвайки Y/Pb/Pr видео изхода:

 • - Първи метод: използвайте Audio изхода на A/V OUT ;

 • - Втори метод: използвайте цифровия S/PDIF Coaxial изход.

 • Забележка: Кабела не е включен в комплекта.1.5.4.3 HDMI изход

(1) Следвайте картинката и свържете HDMI кабела към вашия плеър;(2) Свържете другия край на HDMI кабела към вашия телевизор.


2. Дистанционно управление


Всички процедури в това ръководство могат да се контролират използвайки дистанционното управление. Погледнете следващата таблица, за да получите детайлна информация за всеки един от бутоните:Номепер

Бутон

Функция

1

Power

Вкл. / Изкл.

2

MUTE

Натисни за опция „Без звук”

3

Prev

Възпроизв. на предишен файл

4

Next

Възпроиз. на следващ файл

5

Home

Натисни за връщане към главното меню

6

Slow

Намаля скоростта на възпроизвеждане

7

FR

Назад – Наличните скорости са 1х, 2х, 4х, 8х, 16х, 32х

8

FF

Напред – Наличните скорости са 1х, 2х, 4х, 8х, 16х, 32х

9

Return

Натисни за връщане към предишното меню

10

Navigation Buttons

Навигационни бутони

11

OK

Потвърждаване

12

VOL +

Натисни за увеличаване на звука

13

VOL-

Натисни за намаляване на звука

14

Go to

Изберете колко дълго искате да гледате филма

15

Play/ Pause

Пауза или възобновяване на текущия файл

16

Stop

Спиране на възпроизвеждането

17

REPEAT

Натисни за повторение на файл

18

TV system

Натиснете за да изберете ТВ система

19

Option

Преглед на файлове и избор на поддиректория

20

Zoom

Частично увеличаване/намаляване на картината

21

Display

Информация за възпроизвеждане на файл

22

Audio

Превключване на звук

23

AV/YPbpr

Избор на режим

24

A-B

Повторение на избран откъс


25

Subtitle

Превключване на субтитри


Забележка:

 • С дистанционното можете да оперирате от разстрояние: до 5 метра от предния панел на устройството и ъгъл < 30 градуса.

 • При използване на дистанционното, моля насочете го право срещy инфраред приемника.

 • Бъдете сигурни, че сигнала от дистанционното до плеъра не е блокиран от други предмети.

3. Главно Меню

След свързване към ел. мрежата, системата ще се стартира автоматично и ще премине към главното меню. Използвайте навигационните бутони от дистанционното управление за избор на меню: Филми, Музика, Снимки, Файлов Мениджър, Настройки.

Забележка: За да включите плеъра, може да използвате също бутона Power от вашето дистанционно.

3.1. Филми

В Меню „Филми” се съдържат всички видео файлове. Тук може да правите преглед или да възпроизвеждате всеки един от тях.

По време на възпроизвеждане на видео файл може да използвате дистанционното управление за функции като: FF(Бързо превъртане напред) ,FR(Бързо превъртане назад), Zoom (Увеличи), Play/Pause (Възпроизвеждане/Пауза), Info (Информация).

3.2. Снимки

В Меню „Снимка” се съдържат всички снимкови материали. Тук може да правите преглед или да възпроизвеждате всяка една от тях.

По време на възпроизвеждане на снимка, натиснете бутона „Option”, за промяна на настройките на слайд-шоу режима. Те са:

 Слайд време – Настройка на време за всяка снимка

 Слайд интервал – Различен ефект при показване на снимка

 Изкл. Повторение – Спри слайд шоу

 Повтори всички – Покажи всички файлове от списъка.

 В разбъркан ред – Произволен избор на файл от списък по време на слайд шоу

 Избор на музика – Музика за фон

3.3 Музика

Това меню, възпроизвежда само музикални/аудио файлове. Ако искате да пуснете избран от вас файл, натиснете бутона “OK” или „Play” от дистанционното. По време на песента, вие може да натиснете бутоните:

„Prev” и „Next” – за прехвърляне към следващата или предишна песен от списъка;

‘VOL+/-’ - за увеличаване или намаляване на звука;

‘Stop’ – за спиране на песента;

‘Return” - връщане към предишното меню.3.4. Файлов Мениджър

Файловият мениджър ви позволява да търсите всякакъв вид файлове от вашето външно USB устройство или SD карта.3.4.1. Търсене на файл

Натиснете бутона ‘Option’ за отваряне на Option/Опция/ прозорец, даващ възможност за търсене на файлове, вкл: Снимка/ Списък/ Преглед/ Всички файлове/ Филми/ Снимки/ Музика.

Използвайки бутоните със стрелки „нагоре” и „надолу” направете вашия избор и натиснете ‘OK’ за потвърждение.

3.4.1.1. Снимки

Тази позиция е да настроите браузъра в режим на миниатюри,


В режим на миниатюри, можете да натиснете бутона:

‘ОК ’- за търсене на файлове;

‘P +’или ‘P -’ за прехвърляне на страница;,

‘OK’ – за вход в директория, ако такава съществува;

‘Еxit ’ – за връщане към предишната директория.

3.4.1.2. Списък

С тази опция, ще правите преглед на файловете във вид на списък.3.4.1.3. Преглед

С тази опция, ще правите преглед на снимков или видео файл в отделен прозорец3.4.1.4. Всички файлове

Всички файлове включващи филми, музика и снимки, ще се покажат на екрана.3.4.1.5. Филми

Само филми ще се покажат на екрана.3.4.1.6. Снимки

Само снимки ще се покажат на екрана.3.4.1.7. Музика

Само музикални файлове ще се покажат на екрана.3.4.2. Редактиране на файл

От “управление на файлове”,натиснете “Зеления” бутон за вход към “копиране, изтриване, преместване, преименуване, множествен избор” със стрелките “ ”“” направете избор и потвърдете с “OK”.3.5. Настройки – ОТ ТУК НАДОЛУ ДА СЕ ПРОВЕРИ С ПЛЕЪРА

В главното меню, използвайте бутоните „Наляво” и ‘Надясно’ за избор на меню „Настройки”.

В това меню може да откриете четири групи настройки:

Система – Това са цялостни настройки на системата, като избор на език, текстово кодиране, скрийн сейвър, възобновяване на възпроизвеждането и т.н.

Аудио – Настройка на HDMI и SPDIF режим

Видео – Аспект, ТВ Система, Видео увеличение и т.н.

Разни – Информация за версията на софтуера, ъпдейт от USB устройство и т.н.

3.5.1. Система

Настройки -> Система3.5.1.1. Език

Натиснете бутон „Нагоре” и „Надолу” за избор на език, и след това „ОК” за потвърждение.3.5.1.2. Текстово кодиране

Може да избирате измежду различни кодирания: :Unicode (UTF8), Simplified Chinese (GBK), Cyrillic3.5.1.3 Скрийн Сейвър

Включване и изключване на Скрийн сейвър функцията. С бутони „Нагоре” и „Надолу” изберете да бъде "Изкл" или да бъде в рамките на посочените в софтуера минути. Натиснете ‘OK’ за потвърждение.3.5.1.4 Език за мини клавиатура

За избор на език за мини клавиатура.3.5.1.5 Сканиране на памет

Установяване на сканиращ режим при засичане на памет.3.5.1.6 Възстанови медия

Настройка за възобновяване на медия файлове. Тук може да включите или изключите тази функция.3.5.1.7. Формат

Функция за форматиране на хард дискотово просторанство.3.5.1.8. Фабр. настройки

Меню за възстановяване на фабричните настройки на устройството.3.5.2 Аудио

Меню за аудио настройки на вашето устройстов, включващо: Нощен режим/ HDMI изход/ SPDIF изход3.5.2.1 Нощен режим

Включване/ Изключване на нощен режим.3.5.2.2 HDMI изход

 LCPM – Двуканална линейна модулация

 LCPM Multi-Channel - Линеен импулсен код модулация 5.1 / 7.1

 RAW– Raw аудио данни.3.5.2.3 SPDIF изход

 LCPM – Двуканална линейна модулация

 RAW– Raw аудио данни.

3.5.3 Видео

Настройки -> Видео

Това меню включва:

Аспект – избор между различни аспекти на екрана

ТВ система – избор на режим на картината

Видео увел. – включване или изключване на тази опция

Цифрово нам. на звука – опция за изкл. на тази опция или автоматично използване

1080P 24HZ – ако телевизора ви поддържа 1080P 24HZ, може да включите тази опция.3.5.4 Разни

Други настройки:

 Инфо за версия – Информация за инсталираната версия

 USB ъпгрейд – Използвайки USB флаш устройство, вие можете автоматично да инсталирате последния фърмуеър.

4. Спецификация

Модел No.

DIVA LIGHT FULL HD MULTIMEDIA PLAYER

Външен HDD

До 2TB;

AV Out

CVBS;

HDMI v1.3Конектори

USB

1*USB Slave

1*USB HostSD Card

1* SD card slot for SD and SDHC ( До 32GB)

Оптичен

Digital audio optical

Поддържащи файлове

Видео

AVI/ MKV/ TS/ TP/ MPG/ MP4/ M4V/ MOV/ VOB/ ISO/ AVC/ DAT/

Музика

MP3/ OGG/ WAV/ AAC/ FLAC

Снимки

JPEG/ BMP/ GIF/ TIFF/ PNG

Захранване

Адаптер

12V

Физически размери

154 X 106X 26 mm


Фабричен No:

44

160


ГАРАНЦИОННА КАРТА

Наименование на изделието: Diva Light Full HD Multimedia Player

ПРОДАВАЧ: ________________________________________________

(Печат / Подпис)Дата на продажба: ___ /___ /_____ г. Фактура No: ________________ Гаранция:12 месеца от

датата на продажба.

Сервиз: “Дигитален Свят ” ООД; гр. София, ж.к. Изток, ул. Тинтява 15, тел. 02 / 868 9551

Гаранционни условия:

 1. За аксесоари, козметични повреди, механични счупвания, счупени дисплеи и потънали бутони и букси, нормалното износване на механичната конструкция в процеса на нормална експлоатация и щети причинени от природни бедствия (наводнение, земетресение, и др.) и други външни въздействия, необхванати от отговорността на търговеца, изделието не подлежи на замяна, ремонта е извън гаранционен и се извършва в сервиза на“Дигитален Свят ” ООД

 2. Гаранцията отпада, ако изделието се отваря или се ремонтира от неупълномощени за това лица или сервизна организация различна от указаната в гаранционната карта.

 3. За дефекти, възникнали и открити в течение на гаранционният срок, купувачът на изделието предявява рекламации пред производителя или упълномощената от него сервизна организация, като представи подписана гаранционна карта и касова бележка и/ или фактура за закупуване на изделието.

 4. Срокът за отремонтиране на дефектирало изделие е 30 дни от датата на предявяване на рекламацията на изделието и завеждането му в регистъра на оторизирания сервиз.

 5. Потребителят е длъжен да получи отремонтираното устройство до 30-я ден от датата на рекламацията, ако изделието е било оставено в сервиза на ръка или да го получи чрез куриер, ако изделието е изпратено до сервиза с куриер. Ако потребителят откаже да получи отремонтираното изделие в посочения срок, то той губи правото на гаранционно обслужване на това изделие.

 6. Начин на получаване на отремонтирано изделие:

а) ако изделието е било оставено в сервиза на ръка, потребителят е длъжен да представи пред служителя на сервиза приемо-предавателен протокол за оставено за ремонт изделие и да се подпише за получаването му.

б) ако изделието е изпратено чрез куриер, потребителят е длъжен при изпращането му да напише точен адрес за обратно връщане, както и актуален телефон за контакт. 1. Рекламациите и разходите за изпратени с куриер изделия са за сметка на сервиза, само при връщане на устройството към клиента.

 2. ВНИМАНИЕ: При предявяване на рекламация, клиентът задължително трябва да представи

- фактура или касова бележка за покупка на изделието

- подписана гаранционна карта , съдържаща серийния номер и модела на изделието 1. Всички случаи на повреда, причинени от неправилна употреба вследствие на неспазване на инструкциите за експлоатация,( от раздела “ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ”), като изпускане, удар, неправилно съхранение, заливане с течности, опити за поправка от неупълномощени лица, зареждане с неоригинални устройства или други външни въздействия не са обхванати от отговорността на търговеца по чл. 105 от ЗЗП. В посочените случаи сервизното обслужване е за сметка и отговорност на клиента.

10.Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно ЗЗП.

Съгласен съм с посочените по-горе гаранционни условия за закупеното от мен изделие.
Име:………………………………………………………………………………… Подпис:………………...

Гаранционни ремонти


1.дата на приемане ………… дата на връщане……….. описание на дефекта .…….……..… ………………………………………………………………………………………………………………

2.дата на приемане ………… дата на връщане……….. описание на дефекта .…….……..… ………………………………………………………………………………………………………………

Каталог: files -> products
products -> Предупреждение: Устройството е с висока изходяща мощност, като бушона е 10А, 12V
products -> Технически характеристики
products -> Diva android tv stick Кратко ръководство за употреба Предпазни мерки
products -> Аптеки и дрогерии предлагащи маоло
products -> Отчет за експериментално изследване на хранителна добавка "маоло"
products -> Windows® 98/2000/XP
products -> Tехнически характеристики
products -> Форма за рекламация на закупен продукт
products -> Dermoscent Essential 6® spot-on за коне е продукт, осигуряващ мултифункционална
products -> Свържете lan кабела към Diva Fullhd media Center


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница