1. Предмет на зоологията. Основи на зоологическата класификация и номенклатура


Клас Aves (Птици) - обща характеристика и класификациястраница3/3
Дата21.08.2016
Размер393.63 Kb.
1   2   3

31. Клас Aves (Птици) - обща характеристика и класификация.

Обща характеристика. Тялото е покрито с пера . Предните крайници са видоизменени в органи за летене (крила), а движението по сушата се извършва само със задните крайници. Формата на тялото на птиците е относително еднообразна -трупът е компактен, главата-малка, а шията дълга. Крилата в спокойно състояние са сгънати и притиснати странично на тялото. При различните видове птици се наблюдават вариации в размерите и формата на клюна , главата, шията, крилата, опашката и краката, което до голяма степен е свързано с характера на движението и храненето. Кожата е тънка и суха.

Двигателна система. Птиците извършват много и твърде разнообразни движения. Извършването на тези движения се реализира посредством изменения в опорнодвигателния апарат, а също и в други системи, осъществяващи координация на движенията и ориентация.

Мускулатурата е много диференцрана. Нейната относителна маса е по-голяма от тази на влечугите. Това е във връзка с твърде разнообразните движения.

Храносмилателка система. клюна. При повечето от птиците дъното на устната кухина се заема от езика. В основата му има вроговени шипчета , които подпомагат задържането на плячката/семената. При хранещите се с нектар езикът се извива като тръбичка за изсмукването на нектара.

Зад езика се намира гълтачната цепка( тя води в трахеята). След нея устната празнина преминава в дълъг разтягащ се хранопровод. Той лежи под кожата на шията. В долната част на хранопровода при някои птици има обемисто разширение-гуша. Тя е временен резервоар за храната.Стомахът се дели на жлезист и мускулест.

Дихателната система по устройство се отличава от тази при другите гръбначни животни. През двойка ноздри въздухът прониква в носната празнина, оттам- през хоаните в устната празнина. От нея през малка цепка попада в гръкляна. След гръкляна следва трахеята. Трахеята е тръба , чийто просвет се поддържа от разположени в стените й хрущялни пръстени. В доланата част на трахеята и началото на бронхите се образува характерен само за птиците долен гръклян-гласов апарат.

Белите дробове не са големи. Те са плътни и са сраснали към ребрата от двете страни на гръбначния стълб.Белите дробове на птиците са свързани с въздушни мехури.

Кръвоносна система. Сърцето на птиците се състои от две предсърдия и две камери.

Отделителните органи при птиците са бъбреци. Те са типичен метанефрос.

Класификация. Класът на птиците се поделя на два подкласа.

Подклас Гущероопашати птици

Подкас Ветрилоопашати птици


32. Клас Aves (Птици):разред Podicipendiformes (Гмурецоподобни) , разред Ciconiiformes (Щъркелоподобни) , разред Ansseriformes (Гъскоподобни)- характеристика и по-важни представители.

Разред Гмурецоподобни са водни прици,приспособени към плуване и гмуркане. Оперението им е плътно. Краката са разположени в задния край на тялото. Всеки пръст е с отделна плавателна ципа. Хранят се главно с водни безгръбначни и дребна риба. Гнездят в тръстиките или на плаващи гнезда. През зимата се срещат и в открити водоеми , а също и по морките крайбрежия. Гнездящи у нас са средният гмурец и черновратият гмурец.

Разред Щъркелоподобни са приспособени за живот и улавяне на храна най-вече в плитките части на сладководните водоеми. Краката са много дълги, главно за сметка на силното удължаване на пищяла. Шията е дълга, изградена от голям брой прешлени. Клюнът обикновенно е дълъг.

Семейство Чаплови ,Семейство Щъркелови ,Семейство Ибисови;

Разред Гъскоподобни са предимно водоплаващи . Клюнът обикновенно е сплеснат. По крайщата му са разположени рогови пластинки , които заедно с пластинките по края на масивния език образуват филтриращ апарат . Краката са къси. Насочените напред три пръста са обхванати от обща плавателна ципа. Те са отлични плувци, а някои са и много добри гмуркачи. Разпространени са навсякъде (с изключение на Антарктика).

Семейство Патицови ;33. Клас Aves (Птици):разред Gruiformes (Жеравоподобни) , разред Galliformes (Кокошоподобни) , разред Falcoriformes (Соколоподобни)- характеристика и по-важни представители.

Разред Gruiformes (Жеравоподобни).Единството на този разред се определя от наличието на общи анатомични белези (предимно на скелета).По външни белези включените в него птици се различават твърде много помежду си.

Семейство Жерарови,Семейство Дърдавцови, Семейство Дроплови ;

Разред Galliformes (Кокошоподобни) имат къс и мощен клюн, пригоден предимно за растителна храна.Краката са къси, силни, приспособени за разтваряне на почвата и листната постилка при търсене на храна. Крилете са къси, позволяващи стремително излитане и бързо прелитане на къси разтояния.Разпространени са повсеместно (с изключение на Антрактика). Освен тях, няколко вида се отглеждат като домашни или декоративни птици.

Семейство Фазанови включва всички кокошоподобни птици;

Разред Falconiformes (Соколоподобни) са с извит като кука клюн с остри режещи краища.Краката са мощни , най-често с извити остри нокти , пригодени за за залавяне на гръбначни животни. Крилете са или тесни и удължени – приспособени за бърз полет, или са широки – пригодени за продължително планиране при търсене на храна.

Семейство Ястребови,Семейство Соколови;

34. Клас Aves (Птици):разред Strigiformes (Совоподобни) , разред Passeriformes (Врабчоподобни) - характеристика и по-важни представители.

Разред Strigiformes (Совоподобни или Нощни габливи птици) са приспособени за лов и хранене с гръбначни животни- бърз, безшумен и маневрен полет, мощни крака с дълги извити нокти, приспособени за виждане в полумрак зрение, способност за ловуване в пълен мрак чрез ориентиране само по шума и др. Оперението е гъсто,меко често маскировачно.Главата е голяма, нейното оперение образува лицев диск. Очите са големи, насочени на пред.Шията е много подвижна, позволява бързо завъртане ан главата ан повече от 180 градуса.Слуховият апарат е силно развит, клюнът е извит.

Семейство Сови.

Разред Passeriformes (Врапчоподобни) е най-многочисленият разред птици. Към него принадлежът повечето от половината съвременни видове.Разнообразието във външното им устроиство е голямо и се приспособява към различни начини на живот и добиване на храна. Разпространени са на всички континенти ( без Антрактида).Разредът се разделя на четири подразреда, сред който най многоброен е подразредът на пойните птици (Oscines).Характерна особенност на тази група е сложният звукоиздаващ апарат- при много видове се наблюдава срастване на най долните пръстени на трахеята в тънкостенен костен барабан , който изпълнява ролята на резонатор.

Семейство Чочолигови,Семейство Лястовициви,Семейство Стърчиопашкови ,Семейство Сврачкови ,Семейство Мухоловки,Семейство Синигерови,Семейство Овесаркови,Семейство Чинкови, Семейство Скорецови,Семейство Тъкачови, Семейство Вранови;
35.Клас MAMMALIA (бозайници)- обща характеристика и класификация.
Обща характреристика. Бозайниците са много разнообразни по бъншен облик. Размерите на тялото варират силно .Тялото на бозайниците се разделя на глава, шия, две двойки крайници и опашка.

Телесна покривка. Както и при другите гъбначни, кожата на бозайниците се състои от два слоя: външен –епедирмис, и вътрешен дерма или същинска кожа. Епидермисът е многослоен. При бозайниците има особени рогови образувания: косми, нокти, рога и люспи. Космената покривка е характерен белег на бозайниците. При повечето бозайници космите са по цялото тяло, като липсват само на ходилата и устните. Те изпълняват термоизолираща, осезателна и защитна функция. Жлези. Кожата на бозайниците е богата на жлези. Те са два основни типа- мастни и потни.От тях са произлезли останалите.

Храносмилателната система се характеризира с по-голяма дължина и диференциране на нейните отдели, а също и с голямо разнообразие на жлези. Тя се състои от уста, хранопровод, стомах, черво (тънко и дебело ) и анус (рядко клоака). Дихателна система. Основен дихателен орган са белите дробове.В газообмена участват още лигавицата на дихателните пътища и кожата.Чрез кожата постъпва само 1% от използвания кислород.

Кръвоностната система е сходна с тази на птиците .Двата кръга на кръвообращението са напълно разделени. Сърцето е разделено на две предсърдия и две камери. От лявата камера се отделя лявата дъга на аортата.

Отделителна система. Бъбреци при бозайниците са тип метанефрос. Бъбреците на човека за едно денонощие филтрират 180 литра първична урина, а в същото време от организма се отделя само 1-2 литра крайна урина. Основният краен продукт от белтъчния обмен на бозайника е карбамида(като и при рибите и земноводните), а не е ппикочна киселина(както е при птиците и влечугите).

Половата системана бозайниците е по-сложно устроена от тези на другите грубначни животни.Половият диморфизъм при бозайниците е слабо изразен.

Класификация.Класът се подразделя на два подкласа: Първични бозайници и Същински бозайници.

Два инфракласа-Низши бозайници и Плацентни бозайници.


36. Клас Mammalia (Бозайници):Разред Insectivora (насекомоядни) и Разред Carnivora (хищници) - характеристика и по-важни представители.

Разред Insectivora (насекомоядни бозайници) е един от най-древните разреди плацентните бозайници.Повечето са с неголеми размери, удължена конусовидна глава и къса козина .Зъбите са със слабо изразена хетеродонтност.Имат силно развити обоятелни дялове, полукълбата на мозъка са слабо развити и са почти без гънки. Условни рефлекси се създават бавно и много бързо се губят. ПОвечето са нощни животни , а само една част са активни през цялото денонощие. Някои видове са с ценна кожа, а други (земеровките) унищожават много вредители. Разпространени са в африка и др. Не се срещат в Австралия, Антрактида и Южна Америка.Изкопаеми има от долна креда.

Семеиство Таралежи, Семейство Къртици, Семейство Земеровки;

Разред Carnivora (хищници),

Семейство Кучета, Семейство Порови, Семейство Котки;
37.Клас Mammalia(Бозайници): Разред Rodentia, Разред Lagomorpha (Зайцепроводни)-характеристика и по-важни представители.

Разред Lagomorpha (Зайцепроводни)по рано са били обеденяват с гризачите.От гризачите те се отличават съществено по устройство на небцето и зъбите.Косменаат им покривка е доста разнообразна.Зайцепроводните са растителноядни.

Семейство Сеносъбирачи , Семейство Зайци;

Разред Rodentia (Гризачи) е най-многобройните група съвремненни бозайници.Вкючва 34 семейства.Размрте им са малки и средни.Те са растителноядни.Имат мощни , постоянно растящи горни и долни резци.Нямат кучешки зъби.На тяхното място има празно пространстжо – диастема.Малките видове се характеризират с изключително бързо полово съзряване – за 1,5-2 месеца.

Семейство Бобри, Семейство Катерици, Семейство Сънливци, Семейство (Мишевидни) , Семейство Cricetidae (Хомякови) ,Семейство Нутриеви, Семейство Морски свинчета;


38.Клас Mammalia(Бозайници): Разред Perissodactyla (Нечифтокопитни) , Разред Artiodactyls (Чифтокопитни)- характеристика и по-важни представители.

Разред Perissodactyla (Нечифтокопитни) са едри тревопасни животни.Те имат най-добре развит трети пръст. Крайните фаланги на пръстите им са покрити с рогови копита. Млечните им жлези са една двоийка. Намират се в ингвиналнатаобласт. Нямат ключица. Имат прост стомах. През еоцен са били многобройна група от около 500 вида. Днес живеят само само три семейства със 16 вида.

Семайство Тапири, Семейство Носорози, Семейство Коне;

Разред Artidactyla (Чифтокопитни) са с едри и средни размери. Повечето са с високи крака и бягат бързо.Крайниците им са с четири пръста. Третият и четвъртият пръст са дълги и служат за опора. Крайните фаланги на пръстите са покрити с рогови животни. Извършват сезонни миграции. По правилно са полигамни. Разредът се дели на два подразреда: преживни и непреживни.

Подразред Непреживни са само 12 вида с масивно тяло и къси крайници. Вторият и четвъртят им пръст са дълги – докосват земята при ходене.

Семейство Свине, Семейство Хипопотами;

Подразред Преживни

Това е най- разнообразната и процъфтяваща съвременна група чифтокопитни. Те са растителноядни. Имат сложен стомах. При повечето на челната кост има рога.Семейство Плътнороги, Семейство Жирафи, Семейство Кухороги, Семейство Мазолестокраки ;Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница