1. Предназначение, изисквания, видове: Предназначение на горивната системаДата23.10.2018
Размер50 Kb.
#94860

Тема №9

Горивна система на карбураторен двигател – горивоподаваща помпа
1. Предназначение, изисквания, видове:

1.1. Предназначение на горивната система: Предназначението на горивната система на карбураторния двигател е да образува подходяща по състав, качество и количество горивовъздушна смес за всеки работен режим на двигателя. Също така системата трябва да разпредели горивовъздушната смес към цилиндрите и да отвежда отработените газове в околната среда.

1.2. Изисквания към горивата:

 • Антидетонационна устойчивост – способността на бензина да се съпротивлява на детонационното горене се характеризира с октановото число. По-високо октаново число позволява увеличава икономичността и мощността на двигателя.

 • Температура на самовъзпламеняване – това е най-малката температура, при която горивото се самовъзпламенява без въздействието на страничен запалителен източник. Тя е основен показател за дизеловите горива. Колкото по-ниска е нейната стойност, толкова по-добра самовъзпламеняемост има горивото.

 • Плътност и вискозитет – те влияят върху състава, образуването и изгарянето на горивовъздушната смес, а с това и върху експлоатационните качества на двигателя

 • Температура на замръзване – на течните горива тя се определя от момента на образуване на твърди кристали в тях. Желателно е тази температура да бъде възможно най-ниска.

1.3. Видове горивоподаващи помпи: те биват: с механично, с пневматично (при някои двутактови двигатели) или с електрическо задвижване. Най-широко приложение намират горивоподаващите помпи с механично задвижване. Те са мембранни и се задвижват от разпределителния или друг вал на двигателя. Имат просто устройство, малки размери и надеждна работа.

2. Устройство:

2.1. Устройство на горивната система: системата се състои от: резервоар, в който се съхранява горивото. В него има поплавков механизъм и отчитащ уред, които служат за определяне на количеството на горивото в резервоара. Горивопроводи, по които горивото се подава към карбуратора, посредством горивоподаващата помпа. Горивото се пречиства във филтри (обикновено са два: за фино и за грубо пречистване). Във системата влизат още: карбуратор, в който горивото се смесва с въздуха, въздушен филтър, който пречиства засмуквания въздух и всмукателен тръбопровод. За отвеждане на изгорелите газове в системата са предвидени: изпускателен тръбопровод, изпускателна тръба и шумозаглушители.

Основни различия в устройството на горивните системи на различните карбураторни двигатели произтичат от начина на пълнене на цилиндрите и от начина на подаване на горивото към карбуратора.2.2. Устройство на горивоподаваща помпа: състои и се от отлети от цинкова сплав тяло, глава и капак. Те са свързани помежду си с винтове. В тялото на ос е монтиран двураменен лост. Единият му край под действие на пружина непрекъснато опира в ексцентрика на вала, а другият му край е оформен като вилка и свободно обгръща стеблото над стоманената или текстолитова шайба. Към стеблото между два метални диска е притегната чрез гайка мембрана. Периферията й е притегната между тялото и главата. Под мембраната е поставена калибрована работна пружина. В главата са поставени два всмукателни и един нагнетателен клапан. Уплътнителната им част е от бензиноустойчива гума или от текстолит и посредством слаба пружина се притиска към леглото си. Над всмукателните клапани е поставен месингов мрежест филтър.

2.3 Устройство на горивните филтри: най-често се използват утаителен или контактен начин на пречистване. Филтрите се вграждат към горивоподаващата помпа или към карбуратора или се оформят като отделни елементи.

 • Пластинковия филтър-утаител, поставен между резервоара и горивоподаващата помпа, се състои от тяло, капак и филтриращ елемент, който представлява голям брой месингови пластини с дебелина 0,15 мм, които имат отвори, а по челните повърхнини – два реда издатъци с височина 0,05 мм. Върху две стебла пластините са събрани в пакет, като отворите съвпадат и образуват вертикални канали, а между пластините се образуват процепи благодарение на издатъците. Филтриращия елемент е затворен с диск, а чрез пружина се притиска към капака. Капакът се свърза с тялото чрез болт, който се уплътнява чрез уплътнителен пръстен. В конструкцията е предвидена и пробка се периодично източване на утайките.

 • Филтърът за фино пречистване се поставя между горивоподаващата помпа и карбуратора. Той се състои от тяло, уплътнител, филтриращ елемент притиснат към тялото от пружина, утаителна чаша и скоба с винт за прикрепване на чашата към тялото. Филтриращия елемент се изработва като чаша от керамичен материал или от мрежа, двуслойно навита около алуминиева чаша с отвори и пристегната отвън чрез пружина.

2.4 Устройство на въздушен филтър:

 • Комбиниран двустепенен мокър филтър – в долната част на тялото се налива моторно масло до определено ниво. Капакът, свързан неразглобяемо с капроновия филтриращ елемент и с отражателния диск с отвори, е притегнат уплътнено към тялото чрез болт и крилата гайка.

 • Комбиниран двустепенен сух филтър – в тялото му е вградена цилиндрична инерционна решетка, съставена от пластина, между които се образуват канали, рязко изменящи посоката на движение на въздушния поток и образуващи инерционната част на филтъра. Вътрешно на решетката се поставя контактния филтриращ елемент, представляващ сгъната на хармоника филтърна хартия и два капака (долният е с централен отвор), залети за херметичност и уплътняване с еластична пластмаса. Филтърът се закрепва към стойка чрез резбово стебло и гайка, като филтриращият елемент плътно се притиска към тялото. Между тялото и капака има уплътнител, а свързването им става чрез ключалки. През тръбичка, свързана с шумозаглушителя, се изсмуква прахът, отделен в инерционната част

 • Сух контактен филтър – филтриращият елемент е плътно стегнат между тялото и капака. Съставен е от нагъната филтърна хартия, две перфорирани метални ленти и външен слой от найлонова вата, като челните му повърхнини се залети с еластична пластмаса.

2.5. Устройство на резервоар: той се изработва от две части щамповани от стоманена ламарина и свързани с непрекъснат заваръчен шев. От вътрешната му страна се заваряват пластини, които увеличават здравината му и предпазват от плискане на горивото. Поставена е наливна тръба, през която се зарежда гориво. Тя се затваря плътно от капачка. В долната част на резервоара има пробка за източване на горивото и почистване на утайките. В резервоара е поставена приемна тръба с мрежест филтриращ елемент, през който се отвежда гориво към карбуратора. Чрез електрически възприемател и свързан с него поплавък се регистрира нивото на горивото.

3. Действие:

3.1. Действие на горивната система: подаването на гориво от резервоара към карбуратора може да бъде принудително (чрез горивоподаваща помпа) или гравитационно. Принудителното подаване, което в двигателите се използва почти винаги, позволява резервоарът д се постави на удобно за конструкцията и пожаробезопасно място. Освен това налягането на горивото подавано към карбуратора не зависи от нивото на гориво в резервоара.

От резервоара горивото се засмуква от горивоподаващата помпа, минава по тръбопроводите, пречиства се във филтрите и се подава към карбуратора. Там то се дозира, разпръсква, частично се изпарява и се смесва със засмукания през въздушния филтър въздух, като се дозира нужната горивовъздушна смес. От карбуратора сместа навлиза в цилиндрите през всмукателния тръбопровод Отработените газове от цилиндрите се изтласкват през изпускателния тръбопровод, изпускателната тръба и през шумозаглушителя в околната среда. При някои съвременни горивни системи, горивоподаващата помпа подава към карбуратора по-голямо количество гориво от това, което се изразходва, и излишното гориво се връща от карбуратора в резервоара. Връщането на излишното гориво може да се избегне като в конструкцията на горивоподаващата помпа се предвиди работа на празен ход. По този начин се намалява пулсационното изменение на налягането на постъпващото към карбуратора гориво, което пък съдейства за спазване на регулировката на карбуратора за състава на горивовъздушната смес.3.2. Действие на горивоподаваща помпа: при работа на двигателя ексцентрика се върти и задвижва лоста, а той от своя страна, чрез свързаното с него стебло, изтегля мембраната, която е свързана неподвижно със стеблото, в долно положение и работната пружина се свива. Над мембраната обемът са увеличава и се получава разреждане, под действието на което се отварят всмукателните клапани и по горивопровода от резервоара се засмуква гориво. Със завъртането на ексцентрика, пружината връща лоста в обратна посока, той освобождава стеблото и свързаната с него мембрана. Силата на свитата работна пружина се стреми да огъне мембраната нагоре и налягането на горивото в обема над мембраната се увеличава. Това предизвиква затваряне на всмукателните клапани и отваряне на нагнетателния. Мембраната под действие на пружината изтласква горивото през изходящия отвор на помпата към карбуратора. Ако притокът на гориво в карбуратора е прекъснат, мембраната ще остане в долно положение, тъй като работната пружина не може да преодолее повишеното налягане над мембраната.

4. Диагностика, техническо обслужване и ремонт:

4.1. Диагностика на горивната система на карбураторен двигател:

 • Намаляване или пълно прекъсване на подаването на гориво към карбуратора се получава при запушване на филтрите.

 • Нарушена херметичност на филтрите в следствие на пропуск на гориво

 • Пропуск на гориво от резервоара в следствие на пробиви или деформации.

 • Намалена производителност на горивоподаващата помпа и създаваното от нея налягане – получава се от нехерметичност, неплътно затваряне на клапаните, намаляване на пъргавината на работната пружина или счупена такава, скъсана мембрана.

 • Увеличено съпротивление на въздушния филтър и намалена степен на пречистване – замърсяване на филтриращите елементи.

 • В карбуратора не постъпва гориво – неизправности по тръбопроводите или връзките между елементите, липса на гориво в резервоара, непълно затваряне на клапаните на горивоподаващата помпа, запушване на горивните филтри, скъсване на мембраната на горивоподаващата помпа, износване на лоста на горивоподаващата помпа.

 • Карбуратора подава “бедна” смес – нивото на горивото в поплавковата камера е ниско, замърсени са или са запушени жигльорите, засмуква се въздух през съединенията на карбуратора, замърсени са филтрите.

 • Карбураторът подава “богата” смес – нивото на горивото в поплавковата камера е високо, износени са или са запушени въздушните жигльори, клапаните на икономайзера не лягат плътно, замърсен е въздушният филтър.

4.2. Техническо обслужване на горивната система на карбураторен двигател: Горивната система се контролира по външните признаци при работа на двигателя. От техническото състояние на системата зависи качеството на горивовъздушната смес и на горивния процес, а от там мощността и икономичността на двигателя.

При ежедневното техническо обслужване се следи за нивото на горивото в резервоара и при необходимост се долива. Следи се също и за херметичност на системата, като не се допуска пропуск на гориво. Не се допуска и триене на горивопроводите в частите близо до тях.

При техническо обслужване 1 се проверява закрепването на карбуратора, горивоподаващата помпа и при необходимост скрепителните елементи се притягат. При това обслужване или при 10000 км пробег се подменя филтриращия елемент на въздушния филтър.

В техническо обслужване 2 се включват операциите от ежедневното обслужване и техническото обслужване 1, но се извършват по-задълбочени проверки и регулировки. Ако се установи недостатъчно напълване на поплавковата камера на карбуратора с бензин, повредата може да бъде в горивопроводите или в горивоподаващата помпа. Затова се проверяват закрепването на горивоподаващата помпа към двигателя и съединенията на тръбопроводите.

При съмнения за неизправности на вътрешните части на горивоподаващата помпа, тя се сваля, разглобява се и се промива, като се почиства и продухва филтриращия елемент. Проверява се еластичността на пружината и размерите на работната пружина, пружината на лоста на помпата и лоста за ръчно подкачване на гориво. По мембраната не се допуска наличието на пукнатини или втвърдяване. Уплътнителите се подменят с нови, като преди поставяне се смазват с тънък слой грес. След сглобяването на помпата тя трябва да се монтира правилно към двигателя, за да се осигури необходимото количество и налягане на подаваното към карбуратора гориво.

Ако в системата има филтър за фино пречистване на горивото, то той се сваля, разглобява се и се промиват утаителя и филтриращия елемент. Обслужването на карбуратора е индивидуално в зависимост от неговата конструкция.

Нивото на горивото в поплавковата камера се проверява при неработещ двигател.

Честотата на въртене на празен ход се регулира при загрят двигател, а също така запалителната система трябва да е технически изправна.

В процес на експлоатация на карбуратора и в резултат на естественото износване на частите му, е възможно ускорителна помпа да не подава достатъчно количество гориво. В този случай тя се регулира.

Ако двигателят не развива максимална мощност при напълно отворена дроселна клапа, то трябва да се провери пълното включване на икономайзера и ако е необходимо да се регулора задвижването му.

На всеки 20000 км пробег се почиства филтъра на карбуратора, намиращ се преди входа на поплавковата камера.

В процес на експлоатация се проверява надеждното състояние на изпускателния тръбопровод, изпускателните тръби и шумозаглушителя.

Периодично се проверява надеждното закрепване на резервоара и ако се налага се притягат скрепителните елементи.

4.3. Ремонт на горивоподаващата помпа и резервоара: основни дефекти на горивоподаващата помпа са пукнатини и откъртвания по тялото и капака, деформация на присъединителните повърхнини на тялото и капака, износване на отворите за оста на лоста, износване на допирната повърхност на лоса с ексцентрика, пробив на мембраната, износване на клапаните, отслабване на работната пружина.

При основния ремонт на горивоподаващите помпи, разглобените детайли се промиват с керосин, подсушават се със сгъстен въздух и се проверяват съгласно техническите условия.

Тялото и капакът на горивоподаващата помпа се бракуват при наличие на откъртвания и пукнатини по тях. При пробив на мембраната, износване на клапаните или нарушаване на характеристиката на работната пружина, те се заменят с нови.

Деформации по присъединителните повърхнини на тялото и капака се отстраняват чрез притриване на абразивен диск. Износените отвори в тялото и лоста се възстановяват чрез разстъргване на ремонтен размер. Износената допирна повърхнина на лоста с ексцентрика се ремонтира чрез наваряване и последваща механична обработка по еталон на ремонтен размер.
Каталог: clients -> 236 -> files -> files
clients -> Ребра и вериги за снегоутъпкващи машини everest
clients -> Закон за храните
clients -> Стоманени въжета за лебедките на горски трактори
clients -> Отчет за извършени мърчандайзинг услуги за Солид ко
files -> Предназначение, изисквания, видове Предназначение
files -> Предназначение, изисквания, видове: Предназначение на горивната система
files -> Охладителната система е предназначена да
files -> 1. Предназначение: Предназначение на кмм
files -> 1. Предназначение, изисквания, видове Предназначение на мазилната система


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница