1. при лица над 18 години минимален болничен престой 3 дни кодове на болести по мкб-10страница1/3
Дата23.10.2018
Размер470.85 Kb.
#94332
  1   2   3


КП № 81 ЛЕЧЕНИЕ НА Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна
1. ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ
Минимален болничен престой - 3 дни

КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10


Злокачествено новообразувание на други ендокринни жлези и сродни структури

Не включва: надбъбречна жлеза (С74.—)

ендокринна част на панкреаса (С25.4)

яйчник (С56)

тестис (С62.—)

тимус (С37)

щитовидна жлеза (С73)

С75.0 Паращитовидна жлеза
Доброкачествено новообразувание на други и неуточнени ендокринни жлези

Не включва: ендокринна част на панкреаса (D13.7)

яйчник (D27)

тестис (D29.2)

тимус (D15.0)

D35.1 Паращитовидна жлеза
Хипопаратиреоидизъм

Не включва: синдром на Di George (D82.1)

хипопаратиреоидизъм след медицински процедури (E89.2)

тетания БДУ (R29.0)

транзиторен хипопаратиреоидизъм на новородено (P71.4)

E20.0 Идиопатичен хипопаратиреоидизъм

E20.1 Псевдохипопаратиреоидизъм

E20.8 Други форми на хипопаратиреоидизъм

E20.9 Хипопаратиреоидизъм, неуточнен

Паратиреоидна тетания
Хиперпаратиреоидизъм и други разстройства на паращитовидните жлези

Не включва: остеомалация:

• при възрастни (M83.—)

• в детска и юношеска възраст (E55.0)

E21.0 Първичен хиперпаратиреоидизъм

Хиперплазия на паращитовидните жлези

Генерализиран фиброкистозен остеит (болест на von Recklinghausen)

E21.1 Вторичен хиперпаратиреоидизъм, некласифициран другаде

Не включва: вторичен хиперпаратиреоидизъм от ренален произход (N25.8)

E21.2 Други форми на хиперпаратиреоидизъмНе включва: семейна хипокалциурична хиперкалциемия (E83.5)

E21.4 Други уточнени разстройства на паращитовидните жлезиРазстройства на минералната обмяна

Не включва: алиментарен недоимък на минерални вещества (E58—E61)

разстройства на паращитовидната жлеза (E20—E21)

недоимък на витамин D (E55.—)

E55.0 Рахит, активен

E67.3 Хипервитаминоза D

E83.3 Разстройства на обмяната на фосфора

Недоимък на кисела фосфатаза

Фамилна хипофосфатемия

Хипофосфатазия

Витамин D-резистентни:

• остеомалация

• рахит


Не включва: остеомалация при възрастни (M83.—)

oстеопороза (M80—M81)

E83.5 Разстройства на обмяната на калция

Фамилна хипокалциурична хиперкалциемия

Идиопатична хиперкалциурия

Не включва: хондрокалциноза (M11.1—M11.2)

хиперпаратиреоидизъм (E21.0—E21.3)
Ендокринни и метаболитни разстройства, възникнали след медицински процедури, некласифицирани другаде

E89.2 Хипопаратиреоидизъм след медицински процедури
Нарушения, които са резултат от увредена функция на бъбречните тубули
N25.8 Други нарушения, които са резултат от увредена функция на бъбречните тубули

Синдром на Lightwood-Albright

Бъбречнотубулна ацидоза БДУ

Вторичен хиперпаратиреоидизъм с бъбречен произход


КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9КМ

Основни диагностични процедури


ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ТИРЕОИДнАТА И ПАРАТИРЕОИДНИТЕ ЖЛЕЗИ

**06.11 аспирационна биопсия на щитовидната жлеза

Биопсия на щитовидна или паращитовидна жлеза

30094-10 Тънкоиглена биопсия [перкутанна] на щитовидна жлеза
**06.13 биопсия на паратиреоидната жлеза
30075-02 Биопсия на паратироидни жлези
ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦЕ, ГЛАВА И ШИЯ

Изключва:

ангиография - 88.40-88.68

**87.17 друго рентгеново изследване на череп

Рентгенография на глава или шияНе включва: на шиен гръбнак (58100-00 [1968])

57901-00 Рентгенография на черепВключва: калвариум

Не включва: цефалометрия (57902-00, 57930-00, 57933-00 [1967])

такава на:

• мастоидна кост (57906-00 [1967])

• околоносен синус (57903-00 [1967])

• петрозна темпорална кост (57909-00 [1967])

РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪБНАК

**87.23 друго рентгеново изследване на гръдната част на гръбнака
Рентгенография на гръбначен стълб

Включва: функционални гледни точки

58103-00 Рентгенография на торакален отдел на гръбначен стълбНе включва: радиография на гръбнак:

• 2 отдела (58112-00 [1969])

• 3 отдела (58115-00 [1969])

• 4 отдела (58108-00 [1969]


**87.24 друго рентгеново изследване на лумбосакралната част на грабнака

сакрококцигеално рентгеново изследване
58106-00 Рентгенография лумбосакрален отдел на гръбначен стълб

Радиография на поясен гръбнакНе включва: радиография на гръбнак:

• 2 отдела (58112-00 [1969])

• 3 отдела (58115-00 [1969])

• 4 отдела (58108-00 [1969])


**87.29 друго рентгеново изследване на гръбнак

рентгеново изследване на гръбнак БДУ
Рентгенография на гръбначен стълб, ≥ 2 отдела

Включва: функционални гледни точки

такава от 2, 3 или 4 от следните гръбначни отдела:

цервикален

• лумбосакрален

• сакрококцигеален

• торакален


58115-00 Рентгенография на гръбначния стълб, 3 отдела
ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪДЕН КОШ

Изключва:

ангиокардиография - 88.50-88.58

ангиография - 88.40-88.68

**87.44 рутинно гръдно рентгеново изследване, така описано

рентгеново изследване на гръден кош БДУ
Друга рентгенография на гръден кош

58500-00 Рентгенография на гръден кош

Включва: бронх

диафрагма

сърце

бял дроб


медиастинум

Не включва: такава на:

• ребра (58521-01, 58524-00 [1972])

• гръдна кост (58521-00 [1972])

• гръден вход (58509-00 [1974])

• трахея (58509-00 [1974])

СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРАЙНИЦИ И ТАЗ

Изключва:

контрастна рентгенография на става - 88.32

**88.23 скелетно рентгеново изследване на китка и длан
Рентгенография на горен крайник

57512-03 Рентгенография на длан, пръсти и китка


**88.26 друга скелетно рентгеново изследване на таз и тазобедрена става

Рентгенография на таз

57715-00 Рентгенография на таз

Радиография на тазов входНе включва: радиографска пелвиметрия (59503-00 [1981])

57712-00 Рентгенография на тазобедрена ставаНе включва: контрастна артрография (59751-00 [1985])

такава на фемурна шийка (57518-00 [1983])


**88.27 скелетно рентгеново изследване на бедро, коляно и подбедрица

Радиография на долен крайник

57518-00 Рентгенография на фемур

Радиография на бедроНе включва: такава при вътрешна фиксация на феморална фрактура (57721-00 [1981])

57518-01 Рентгенография на коляноНе включва: изследване костна възраст на коляно и китка (58300-00 [1984])

57518-02 Рентгенография на подбедрица


ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК (ЕХОГРАФИЯ)

**88.71 диагностичен ултразвук на глава и шия

Изключва:

око - 95.13

Ултразвук на глава или шия

55028-00 Ултразвук на глава

ЕхоенцефалографияНе включва: фетална цефалометрия (55700-01 [1943])

такава за орбитално съдържание (55030-00 [1940])

55032-00 Ултразвук на шия

Не включва: дуплекс скан на каротидни съдове (виж блокове [1944] и [1946])
**88.75 диагностичен ултразвук на пикочна система

Ултразвук на корем или таз

55038-00 Ултразвук на пикочни пътища

Не включва: такава при изследване на коремни органи (55036-00 [1943])

трансректално изследване на простата, мехурно дъно и уретра (55600-00 [1943])

ултразвук на пикочен мехур (55084-00 [1943])
**88.76 диагностичен ултразвук на корем и ретроперитонеум

55036-00 Ултразвук на коремВключва: сканиране на уринарен тракт

Не включва: коремна стена (55812-00 [1950])

при състояния, свързани с бременност (55700 [1943], 55729-01 [1945])ДРУГО ДИАГНОСТИЧНО ОБРАЗНО изображение

**88.98 изследване на плътността на костни минерали

двойна или едноенергийна рентгенова абсорбциометрия

количествени компютърни томографски (СТ) изследвания

или

измерване на костна плътност на прешлени, бедрена шийка или предмишница – рентгенов остеодензитометър за прешлени, бедрена шийка и предмишница (DEXA)
Изследване на кости

12306-00 Костна денситометрия с помощта на двойно енергийна рентгенова абсорбциометрия

Костна денситометрия с използване на двойно енергийна x-ray aбсорбциометрия

Забележка: Изпълнена за диагноза:

• и мониторинг на костна плътност

• при ниска костна плътност

12309-00 Костна денситометрия с помощта на количествена компютърна томография

Изследване на костна плътност с помощта на количествена компютърна томография

Забележка: Изпълнена за диагноза:

• и мониторинг на костна плътност

• на ниска костна плътност

Анатомични и физиологични измервания и мануални изследвания – пикочо-полова система

**89.29 други неоперативни измервания на пикочо-половата система

химично изследване на урина – КАЛЦИУРИЯ, ФОСФАТУРИЯ

глюкозурия, аминоацидурия, рН на 24 ч. урина, Зимницки

CА/Cr индекс
Други диагностични тестове, измервания или изследвания

91920-08 Изследване на захар в уринна проба

91920-19 Друго изследване на урина

МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

**90.59 друго микроскопско изследване на кръв.

Включва задължително следните изследвания:

биохимични изследвания на кръв –креатинин, чернодробни проби

хормонални изследвания –PTH, 25(OH)D

електролити (Ca, P, Mg)

биохимични маркери на костен обмен- β-CrossLaps

Диагностични тестове, измервания или изследвания, кръв и кръвотворни органи

91910-13 Клинично-химични изследвания за креатинин

91910-26 Клинично-химични изследвания за AСАТ

91910-27 Клинично-химични изследвания за АЛАТ

91910-29 Клинично-химични изследвания за ГГТ

91910-30 Клинично-химични изследвания за алкална фосфатаза (АФ)

91925-12 Изследване на PTH

91910-35 Клинично-химични изследвания за Фосфати

91910-34 Клинично-химични изследвания за Калций

91910-39 Клинично-химични изследвания за магнезий
МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ЕНДОКРИННА ЖЛЕЗА, некласифицирано ДРУГАДЕ

**90.19 друго МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ЕНДОКРИННА ЖЛЕЗА, некласифицирано ДРУГАДЕ

Цитологично изследване
Други диагностични тестове, измервания или изследвания

92183-06 Микроскопско изследване на проба от ендокринна жлеза за хистологияМИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ЛИМФЕН ВЪЗЕЛ И ЛИМФА

**90.79 друго МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ЛИМФЕН ВЪЗЕЛ И ЛИМФА

Цитологично изследване

92186-07 Друго морфологично изследване на проба от лимфен възел и лимфаДИАГНОСТИЧНА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ

**93.08 електромиография
Невромускулна електродиагностика

EMГ [електромиография]:

• на ≥ 1 мускул(и)

• използвайки кръгови иглени електроди

Изследване на невромускулна проводимост

11012-00 Електромиография (ЕМГ)Не включва: мускули на тазово дъно и анален сфинктер (11833-01 [1859])

Основни терапевтични процедуриИНЦИЗИЯ НА ТИРЕОИДНАТА ОБЛАСТ

*06.01 аспирация от тиреоидната област

перкутанен или иглен дренаж

Процедури по прилагане, поставяне или премахване върху тироидна или паратироидна жлеза

90047-00 Аспирация на тироидна жлеза

Перкутанeн [иглен] дренаж на щитовидна жлезаНе включва: аспирационна биопсия на щитовидна жлеза (30094-10 [112])

дренаж чрез инцизия (90047-01 [111])

постоперативна аспирация на щитовидна жлеза (90047-02 [111])
РЕСПИРАТОРНА ТЕРАПИЯ

Изключва:

поставяне на въздуховод - 96.01-96.05

друга продължителна механична вентилация - 96.70-96.72

*93.94 респираторна медикация приложена чрез аерозолно устройство

аерозолна терапия (калцитонин)

Други терапевтични интервенции на дихателна система

92043-00 Респираторен медикамент, прилаган чрез небулайзер

Овлажняваща терапияИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЛЕЧЕБНо ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНо вещество

Включва:

подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие

интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие

*99.15 парентерална инфузия на концентрирани хранителни субстанции

парентерално хранене
Приложение на фармакотерапия

Прилагане на фармакологични агенти със системен ефектНе включва: прилагане на:

• кръв и кръвни продукти (виж блок [1893])

• фармакологичен агент за:

• анестезия (виж блокове [1333], [1909] и [1910])

• имунизация (виж блокове [1881] до [1884])

• локален ефект (виж Индекс: Инжектиране, по локализация и инжектиране,

по видове, по локализация)

• поведение при ектопична бременност (виж блок [1256])

• поведение при болка (виж блокове [31] до [37] и [60] до [66] и [1552])

• перфузия (виж блок [1886])

• ваксинация (виж блокове [1881] до [1883])

хирургическо прилагане на химиотерапевтични агенти (виж блок[741])Забележка: Последващият списък с приложения е създаден за употреба с кодовете от блок [1920] Прилагане на фармакотерапия
96199-07 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, хранително вещество
*99.18 инжекция или инфузия на електролити

96199-08 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, електролитИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГо ЛЕЧЕБНо ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНо вещество

*99.23 инжекция на стероид

инжекция на кортизон

подкожна имплантация на прогестерон

с този код се отчита и алкохолно склерозиране, като задължително под 99.23 инжекция на стероид се вписва “алкохолно склерозиране”
96199-03 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, стероид

Кортикостероиди

96197-03 Мускулно приложение на фармакологичен агент, стероид

Кортикостероиди


*99.24 инжекция на друг хормон

96199-09 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

96197-09 Мускулно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент
*99.29 инжекция или инфузия на друго лечебно или профилактично вещество
96199-09 Интравенозно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

96197-09 Мускулно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

96200-09 Подкожно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент


Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Монтанска област дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> И н т е р п р о д ж е к т e о о д
2018 -> С т а н о в и щ е от подп доц д-р инж. Станчо Георгиев Станчев
2018 -> Великден в малта директен полет от София 06. 04 – 09. 04. 2018
2018 -> O nastavnom programu za osmi razred osnovnog obrazovanja I vaspitanja
2018 -> Област Монтана Дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> 1. Хомеостаза. Нервни и хуморални механизми на телесната хомеостаза. Видове регулаторни системи
2018 -> Почивка в кампания 2018 Бая Домиция, Неапол Giulivo 4
2018 -> Конкурс за детска рисунка 17. 30, Народно читалище „Съгласие 1862" фоайе Вечерен бал с маски 19. 00, зала „Съвременност" в Културно-информационен център „Безистен"


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница