10 декември 2012 г. Тема: здравеопазванестраница2/5
Дата08.05.2018
Размер0.6 Mb.
1   2   3   4   5

ИСКРА СОТИРОВА


Глобяват с 8000 лв. болница, отказала да приеме пациент
Националната кардиологична болница в София ще бъде глобена с 8000 лева, тъй като е отказала да приеме пациент през тази седмица. Това съобщи пред Десислава Атанасова, министър на здравеопазването. Глоби ще има и за двамата дежурни лекари, които са върнали болния.

Продължава проверката и по друг подобен случай - пациент е бил върнат от университетската болница „Света Анна , а мъжът е починал в линейката, спряна пред здравното заведение. Преди дни Атанасова се е срещнала с директори на болници и в разговора с тях подчертала, че е недопустимо да се връщат хора, потърсили помощ. Дълговете на болниците към края на октомври са 350 млн. лв., съобщи още Атанасова. 253 млн. лв. са на държавните лечебни заведения, а останалите - на общинските.
Данъци и осигуровки с едно платежно и код

За стари задължения трябва да се подаде заявление за отписване по давност
От 1 януари 2013 година всеки гражданин и фирма-вече ще се издължава към хазната по една сметка, без отделни кодове за вид плащане, без изрично уточняване за вида на съответното плащане, както и неговото основание - облагане на доходите, на печалбата, на имотите, или пък здравна и социална вноска.

Това обясни за "24 часа" говорителят на Националната агенция за приходите Росен Бъчваров.

"Списъкът" със задълженията на всеки ще се впише в персоналната му данъчно-осигурителна сметка. За физическите лица служебният й номер ще съвпада с ЕГН-то им, а за фирмите - с БУЛСТАТ-номера. Според новите правила длъжникът

ще превежда по сметката на приходната агенция определени от него суми за погасяване на задълженията си. Специален софтуер в агенцията ще разпределя получените пари на части, в случай, че задълженията са повече от едно. Критерий за разпределянето ще е датата на възникване на дълга. Това е в интерес на всеки, защото най-рано натрупаните борчове са натрупали към главницата най-много наказателни лихви.

Бъчваров съветва всеки, който има съмнения за неизчистени стари задължения, да подаде искане за тяхното погасяване по давност, преди да дойде януари.

Към декември 2012 г. давност тече за задължения отпреди 1 януари 2008

г. Тяхното погасяването не става автоматично и ако всеки не заяви изрично анулирането им, в системата на НАП те могат да продължат да се водят като дължими.

Експертите от агенцията обясниха за "24 часа", че давността започва да тече от първи януари на годината, която следва изтичането на срока за плащане на задължението. Това означава, че на първи януари 2013 г. стават 5 години от 2008 г. и така по давност отпадат задължения, които е трябвало да се .платят през 2007 г. Те припомнят още, че ако през времето след 2007 г. е имало уведомления с обаждане по телефона, писма, изпълнителни листове или други мерки, давността автоматично се увеличава на 10 години

Единствено искането за изчистване на стари задължения елиминира риска текущи, бъдещи плащания да се насочват към забравени дългове, а новите да остават неплатени и да започнат също да трупат лихви. Изричното искане елиминира напълно този риск, смята Бъчваров.

Преди да "вкара" стари дългове в персоналната ни сметка, агенцията ще ги опише, казва шефката на дирекция "Обслужване на данъкоплатци" в приходната агенция Боряна Георгиева. При този опис има два възможни казуса:

Първият е - има плащане, т.е. в НАП са пристигнали пари, но те не могат да погасят задължение и поради това то не се погасява. Причините могат да са много - непопълнени всички данни в платежното, сгрешено ЕГН или фирмен номер, сбъркани имена на изпращача, грешен код за вида данък или друга техническа грешка. Ако попаднете в тази хипотеза, ще се наложи посещение в офиса на приходната агенция,

където на място ще бъдат оправени нередностите, а задължението - " занулено".

Вторият- при данъчните има негово чакащо задължение, за което данъкоплатецът твърди, че е направил плащане. То обаче изобщо не е отразено в платежната система на данъчните. Този казус се решава единствено с показване на копие от платежния документ. Затова, не случайно данъчните непрекъснато препоръчват копия от документи за платен данък или осигуровка да се пазят в домашните архиви поне 5 години.

Основно предимство на мярката е пестенето на време, на пари, и предпазването от грешки, смятат данъчните. Попълването на едно общо платежно става по-бързо, не се таксува отделно от банката, а грешките от неправилно попълнени кодове, банкови сметки, основания за плащане, вид данъци се намаляват многократно ", категоричен е Бъчваров.

Общата сума на икономиите за гражданите и бизнеса според данъчните, ще е поне 50 млн. лв.

Какво реално означава единната сметка?

Първо-при доброволното плащане на данъци и на осигурителни вноски ще се използва една сметка, което намалява риска от грешки

Второ - премахват се кодовете за видове плащания по различните данъци

Трето - ще има автоматично обвързване на постъпилите плащания с вписаните в сметката задължения, като това ще става по реда на възникването им.

Гражданин проверява в офис на приходната агенция дали има стари задължения. След 12 декември това вече ще става през интернет.

Четвърто - ако има повече задължения с един и същ срок за плащане, те ще се погасяват съразмерно. Т.е. преведената сума се разделя на техния брой на равни части и с всяка от тях се изплаща задължението.

Пето - уеднаквяват се лихвите за забава при невнесени осигуровки с тези за невнесени данъци- и двете стават ОЛП плюс 10 пункта. В момента за осигуровките наказателните лихви бяха ОЛП плюс 20 пункта.

Шесто - фирмите и едноличните търговци ще подават месечните си справки-декларации като пакет, едновременно, в едни и същи срокове.

Седмо - ще се попълват нов вид декларация при купуване на осигурителен стаж, за да може това плащане да отиде към подсметката на НОИ.

Осмо - Нов образец на декларация ще попълват и хората, които са били в чужбина, връщат се в България и плащат наведнъж 12 здравни вноски. Целта е те да отидат към НЗОК

Девето - в декларацията, която подават самоосигуряващите се за здравно осигуряване, ще се добави нова клетка - в нея ще се посочи доход, върху който ще се заплащат здравни вноска. Тези, които са избрали да се осигуряват върху минималния доход, няма нужда да подават нова декларация, ако вече имат такава.

Десето - ако човек, който се самоосигу-рява има няколко задължения, и едно от тях е здравна вноска, той може да заяви кои задължения за здравноосигурителни вноски погасява.

Единадесето - ако има няколко задължения, които длъжникът не е в състояние да погаси едновременно, а го заплашва принудително събиране, до започването му той може да заяви поредността, в която те да се погасяват. Единната данъчно -осигурителна сметка няма да засегне осигурителните права на наетите по трудово правоотношение.РУМЯНА ДЕНЧЕВА


От януари важи давността за осигуровки от 2007 г.

Всяка внесена сума отива за плащане на най-старото задължение
Няколко основни въпроса възниквали относно въвеждането на новия начин на плащане, съобщи Росен Бъчваров. Те са били свързани с начините на погасяване на задълженията, кои първи биват изплащани и дали ще има ощетени, ако не се платят всичките дългове.

Ето и разясненията по казусите, които дават данъчните.

1. Работодател има задължения ДДС и осигуровки. Внася с едно платежно сумата за покриване на осигуровките. По логиката на единната сметка преводът служебно трябва да се насочи към покриване на дълга по ДДС. Ще има ли засегнати права на работниците?

Работниците няма да имат засегнати осигурителни права, ако вноските са декларирани, но не са платени.

2. Гражданин има неплатени пет здравни вноски, заради продължителна загуба на работа, но са налични и други публични задължения, които са по-стари. Може ли той да плати първо здравните вноски, за да си възстановя правата?

Отговорът е да. Ако е самоосигуряващо се лице, може да плати първо здравноосигурителните си вноски. Трябва да подаде специална декларация в НАП заедно със заявление, които са налични в данъчните офиси.

3. Ако някой има натрупани задължения от над пет години, за какво ще се насочат преводи, които му удържа работодателят, или той самия прави?

За да не се случва това, и ако дълговете не са платени пет години, след последното напомняне или обезпечителна мярка, може да се подаде възражение в офиса на НАП. В него трябва да се впише искане задължението да се погаси по давност.

4. Каква е процедурата при натрупани задължения преди повече от 5 години?

Ако не се поиска погасяване по давност, през 2014 г. всяка вноска ще отива за стари задължения по реда на тяхното възникване. Тъй като обаче имаше редица доходи, за които дължимият данък не се удържаше при източника и на практика през 2007 г. са плащани задължения от 2006 г., то дължими през 2007 г. са били осигурителните вноски на самоосигуряващите се лица. Ако има останали такива, погасяване по давност ще се иска след 1 януари 2013 г.

5. Собственик или управител на фирма, която има неплатени осигурителни или данъчни задължения от началото на годината, а иска да възстанови данъчен кредит за сделки от последните три месеца, какво може да очаква след въвеждането на единното платежно нареждане?

Режимът остава непроменен спрямо сегашния -данък се възстановява едва след като се установи, че нямате други задължения, за които е настъпило време да се плащат. В този случай от сумата за възстановяване ще се прихванат другите ви задължения.

6. Има ли риск средства, които са внесени с подаването на ДДС декларация, да се насочат към плащането на по-стари публични задължения, които са осигурителни или корпоративни данъци?

Да. Точно това е механизмът на единното платежно нареждане - всяка сума, която внесете, ще се насочва за плащане на най-старото ви задължение, по което е настъпил падеж.

7. Ако фирмата има стари публични задължения, може ли преведените осигуровки за служители да се насочат за покриването им?

Да. За фирмата осигуровките остават дължими, и текат лихви. Работниците и служителите са с непрекъснати права, защото вноските им са декларирани.

8. Ако НАП начисли задължения на фирма на основата на ревизионен акт и той бъде обжалван в съда, новите плащания ще се насочват ли за погасяване на спорното задължение?

Не, докато обжалването не приключи, новите плащания няма да погасяват задълженията по акта.

9. Ако се осъществява внос от трети страни и се плати ДДС за него, но търговецът има по-стари публични задължения, плащането накъде ще се насочи?

ДДС за внос от трети страни се плаща в Агенция "Митници" и поради това не попада в плащанията, които ще могат да се осъществяват с единното платежно нареждане.

10. Ще начисляват ли от НАП лихва за новите задължения, които остават неплатени, след като преводът към данъчните се разпредели за покриването на по-стари задължения?

Лихвата започва да тече след срока за плащане на публичното задължение. Ако сте направили плащане, което е насочено за по-старо задължение, то по новото ще се начислява наказателна лихва.
Обучават лекари на търпение с пациентите
Персоналът на много-профилната болница за активно лечение „Св. Анна" във Варна ще бъде обучен как да избягва конфликтни ситуации с пациенти. Това ще стане по проект на Сдружение за равни права в здравеопазването. Организацията кандидатства за финансиране пред община Варна, която ще включи дейността в социалната си програма за 2013 г.

„Такова нещо не е правено в сферата на здравеопазването в страната и решихме да го приложим пилотно в спешното отделение на Окръжна болница, защото там най-често се случват конфликтни ситуации", обясни председателят на сдружението Олга Томова. В курса ще се включи и клиниката по урология.

Като крайна цел на проекта се предвижда изработването на комуникативни стандарти за лекарите и медицинските работници. Ще се използват психолози, които са прилагали такива практики в банки и телекомуникационни компании.

„Много е важно да обучим медицинския персонал да въздържа емоциите си, когато има работа с буйни пациенти", обясни Томова. Тя допълни, че при обученията ще бъдат разигравани различни сценарии. Един от тях е лекарите да бъдат поставяни в ролята на пациенти. След всеки курс ще се издава сертификат.Ако общинският съвет отпусне 7000 лв., проектът ще стартира през април следващата година. От МБАЛ "Св. Анна" са възприели радушно идеята, защото болницата ще бъде пилотна за страната.

ПЛАМЕН ЕНЕВ


Скандал
Здравният министър забрани на болниците да връщат пациенти

8000 лева глоба за причинена смърт
Националната кардиологична болница в София ще бъде глобена със смешната сума от 8000 лева заради отказ да приеме пациент през изминалата седмица, който завърши трагично със смъртта му. Съобщението за глобата бе направено от здравния министър Десислава Атанасова вчера по БНР. Атанасова допълни, че глоби очакват и двамата дежурни лекари, както и че продължава проверката и по случай на върнат пациент от болница "Света Ана", при който мъжът е починал в линейката, спряна пред здравното заведение. Според здравната министърка е недопустимо да се връщат хора, които са потърсили медицинска помощ.


Болница ще бъде глобена с 8000 лева за отказ да приеме болен, довел до смърт
Националната кардиологична болница в София ще бъде глобена 8000 лева заради отказа да приеме пациент през миналата седмица, съобщи по БНР вчера министърът на здравеопазването Десислава Атанасова. Тя добави, че глоби ще има и за двамата дежурни лекари. Продължава проверката и по случай на върнат пациент от болница "Света Ана", при който мъжът е починал в линейката, спряна пред здравното заведение. Тази седмица Атанасова е имала среща с директори на болници, на която е подчертала, че е недопустимо да се връщат хора, потърсили помощ. Продължава проверката на медицинския одит за друг скандален случай от седмицата, при който лекар от спешната помощ във Варна отишъл на адрес в явно нетрезво състояние, а след поставените от него инжекции пациентът починал. Министър Атанасова е категорична, че ще отнеме лекарските права на провинилия се заради това че е бил на работа пиян. Предстои съдебномедицинска експертиза да установи дали намесата на медика е довела до смъртта на болния от рак мъж. А относно така нашумялата в последно време тема за пушенето на закрито Десислава Атанасова беше категорична, че няма да промени позицията си за запазване на пълната забрана на тютюнопушенето на обществени места.


Лекар от Израел идва в Бургас
Шефът на травматичния център на една от най-големите болници в Тел Авив - „Сураски", д-р Дрор Софер пристига в Бургас, за да се включи в симпозиум на тема „Масов травматизъм, цивилни жертви при терористични атаки". Медикът идва със съдействието на народния представител д-р Галина Милева, която през юли аутопсира главата на камикадзето, което се взриви на бургаското летище и уби шест невинни жертви. Д-р Софер ще говори за израелския опит при спасяване на ранени в терористични атаки.


Полк. доц. Крум Кацаров:

Лекарите бягат, как да ги спрем с тези заплати
Интервю на Евгени Генов за амбициите на ВМА да изгради най-модерната болница в Карат и за проблемите в здравеопазването
Полк. доц. Крум Кацаров, д.м. е зам.-шеф на ВМА. Той е и началник на Клиниката по гастроентерология. Специалист е по вътрешни болести, военнополева терапия и гастроентерология. Специализирал в Есен и Франкфурт, Германия, в Холандия и САЩ. Носител е на наградата на Българския лекарски съюз на името на проф. д-р. Константин Чилов. Отличен е с награден знак на МО „За вярна служба под знамената" I степен. Ръководител е на екипа, който ще изгражда високотехнологична болница в Катар.
-Г-н полковник, ВМА ще изгражда първата военна болница в Катар. Това е голямата новина отскоро. Защо емирството избра именно нашата страна и по-конкретно Военномедицинската ни академия?

-Вероятно това е резултат от двустранните споразумения, които бяха подписани неотдавна между премиера на България и правителството на Катар. Освен това катарска делегация бе у нас, разгледа ВМА, срещна се с медицинския персонал. Вероятно са останали впечатлени от видяното - структури, екипировка, организацията на работата ни, професионализма на военните ни медици. Предполагам, че са видели модел, който може да бъде приложен при тях, но и съобразен с техните специфични условия.

-А там какъв тип болница ще изграждаме?

-Вероятно намерението им е да направят елитна военна болница, която да обслужва и цивилни граждани. И особено да лекува ВИП персони.

В този смисъл бъдещата военна болница наистина трябва да е високотехнологична, много добре екипирана, с перфектни специалисти - техни, както и наши, ако евентуално приемем да работим на ротационен принцип там. Според тях една такава болница би следвало да копира нашия модел, т.е. да има спешно звено и клинични структури - терапия, хирургия, лаборатории, образна диагностика.

-Сградата там построена ли е вече?

-Не, предстои изграждането й. Ще се прави проект и ще се изгражда изцяло нова структура.

-Но тя ще е ли готова до 1 февруари 2013 г„, след като на тази дата заминава нашият първи екип медици?

-Всичко е въпрос на договореност, която предстои. Първият ни екип от високоспециализирани медици ще замине с идеята да помага при самото изграждане на клиниките, въвеждането на модерни технологии и методи на диагностика и лечение. Така че най-вероятно доизграждането на високотехнологичната болница ще продължи и след 1 февруари.

-Разбра се, че групите ни ще бъдат от 40 души - 30 лекари и 10 сестри, които ще се ротират през месец в рамките на една година. Ще има ли корекции в тези намерения?

-Това е идеята, макар че, ако ротацията е през месец, може би бройката специалисти ще е недостатъчна. Нормално е да има един базисен екип, който да преглежда пациенти, да селектира по-тежките и сложни случаи и след това да отива наш висококвалифициран екип. Вероятно точно тези екипи ще се сменят през месец.

-Сензационният факт, за който съобщи „Преса", че Катар смята да плаща по 10 000 евро заплата на наш доктор и по 7000 евро на сестра, възбуди духовете у нас?

-Това е нормално заплащане в бранша по света, не само за Катар. Навсякъде в Европа един лекар, който е топспециалист, взема над 10 000 евро месечно. И това е долната граница. Горната въобще не я коментираме. А сестрите, които са високоспециализирани и работят в интензивни отделения, операционните сестри, техните възнаграждения почти се доближават до заплащането на лекарите. Непривичността идва от това, че съпоставяме заплатите на нашите сестри, които са примерно 500-600 лв., с европейските стандарти и като ги обърнем в евро, се получават обидно малки възнаграждения. А всъщност реалната стойност на техния труд е много по-голяма. Това, че в България се случват такива неща, е по-скоро тъжно.

-Доц. Кацаров, като заместник-шеф на ВМА вие отговаряте комплексно за екипите за чернодробни трансплантации. Какви са проблемите сега?

-Да уточним, аз съм шеф на хепатологичния екип, т.е. това е екипът, който селектира пациентите. После ги проследява след трансплантациите и се грижи за тях. Операционният екип се ръководи от проф. Владов. Това са двата екипа, които работят заедно с реанимационния на проф. Петров. Това е триадата на целия мегаекип. Всяка от тези три страни е важна. А новото в нашата област е, че вървим на зле. Ако това е ново. Думата ми е, че донорите за тази година са двама или трима. Ние сме направили трансплантации от два трупни и един жив донор. Тоест живият донор не се брои за заслуга на агенцията по трансплантация. Затова си мисля, че тази година ни е най-слабата заради липсата на донори.

-Толкова ли е зле ситуацията?

-Липсата на донори е основен проблем навсякъде. Например САЩ имат в листата за чакащи над 100 000 души, а трансплантациите, които се правят, са под 10 000 на година. Проблемът е, че все пак ние сме на последно място в Европа по съотношението, което измерва броя на донорите на един милион население.

-А колко пациенти у нас се нуждаят от трансплантация?

-Различно е. За бъбреците са неколкостотин.

За черен дроб в нашия център заедно с Правителствена болница чакат над сто души. За ВМА са някъде над 50.

-А тези хора как живеят? Щом имат нужда от трансплантации, явно състоянието им е тежко.

-Това са много болни хора, повечето от тях не дочакват трансплантацията.

-Според вас как може да се реши проблемът с донорството?

-Парадоксът е, че законово, проблемът е решен и във финансово отношение, като средства, които трябва да се плащат. Но страда организацията. Ако агенцията по трансплантациите се развърти и разработи както трябва, нещата ще си дойдат на мястото. Ето например комшиите от Хърватия в момента са на първо място в света по съотношение донори към един милион население. Преди беше Испания, сега са те. Изпревариха ги преди няколко години. Има от кого да се поучим. Въпросът е, пак повтарям, да се създаде организация.

-Знам, че имахте проект да се разширят трансплантациите.

-Имаме подобна идея, защото технологията е такава, че почти няма център, който да прави само един тип трансплантация, тъй като органите понякога се налага да се трансплантират по два. Примерно, панкреас и бъбрек при деабетици или черен дроб и бъбрек, или черен дроб и сърце. Затова искаме да разширяваме тази дейност, в обема на трансплантациите да вкарваме нови полета. Транспантологията е мерилото за развитието на медицината в една държава.

-Как ВМА задържа младите лекари?

-Ако кажа, че млади лекари не бягат, ще ви излъжа. Но ВМА каквото и да прави, а това, което може да направи, е да предложи много добра система за обучение, не може да се спре текучеството. Освен това предлагаме и работа на младите лекари, и то при едни сравнително добри европейски условия и нормално за нашата страна заплащане. Въпросът е в т.нар. нормално заплащане. Лекарите, които тръгват оттук, отиват в други европейски клиники, където започват с високи заплати от 5000 евро нагоре. Много е трудно да бъдат спрени. Говоря за младите, хората, които са взели специалности. Те са много интелигентни, владеят езици, комуникативни са. Така че това е един много сериозен проблем за цялата страна. За ВМА не е толкова драстичен, но за страната ни е катастрофален.

-Но заплата от 5000 евро достатъчна ли е, след като и стандартът на живот на Запад е по-висок?

-Не се заблуждавайте. Пет хиляди евро са много добра заплата за Европа, и то за млади специалисти. От нашата хирургична клиника петима медици заминаха за една година. Ако се разходите из клиниките, ще видите, че няма млади сестри. Не само тук, а навсякъде. Проблемът с кадрите е изключително сериозен. Той ще става още по-сериозен. Точно липсата на кадри може да доведе до колапс в здравеопазването, а не липсата на пари и апаратура, която винаги може да се навакса.

-Раковите рецидиви при стомашно-чревните заболявания увеличават ли се?

-В това отношение раковите заболявания се увеличават. Радостната новина е, ако е такава въобще, че през последните десетина години ракът на стомаха намалява. Защо, не е ясно. Но за сметка на това другите видове рак се увеличават. Увеличават се онкологичните заболявания на дебелото черво, панкреаса, черния дроб и жлъчните пътища.

-А защо?

-Това е въпрос за Нобелова награда. Ако си отговорим, двамата с вас ще си поделим 2 млн. евро.

-Зависи ли от начина на хранене и на живот, от стреса, в който живеем?

-Не. Това са спекулативни разсъждения. Ако хванете някой диетолог, той ще ви наговори какво ли не. Практически не знаем на какво се дължи.

-Едно време хората са консумирали обикновени храни, живеели са на чист въздух, тези болести не ги е имало.

-И на колко са умирали? До 1939 г. средната продължителност на живот за мъжете е била под 50 години. В момента е над 70 години. Хранили са се с чисти, здравословни продукти, не се хващайте за това, не се заблуждавайте. Преди хората са умирали ужасно болни, това е факт. Сега продължителността на живот се качва непрекъснато. Това означава, че медицината върви сериозно напред. Освен това социалната среда се подобрява. Хората живеят по-добре. Въобще ние следваме тенденциите в развитите държави. Там раковите заболявания на стомаха паднаха доста преди нас. Вдигнаха се на дебелото черво, панкреаса, черния дроб. Така че не сме по-различни от европейските страни.

-Има ли храна на пазара, която да е безвредна? Защото напоследък хората все по-често се питат какво да ядем.

-Мисля, че се разви една не,-обоснована истерия за храните. Аз не виждам някаква велика драма. Ако изключим, че има някои храни, които са тотални боклуци, в общи линии ситуацията е нормална и няма място за тревога. В крайна сметка, за да е здрав, човек трябва да се радва на живота. А всички диети и ограничения са сериозна пречка затова.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница