10 години движение за социален хуманизъмДата22.07.2016
Размер55.22 Kb.
#603
10 ГОДИНИ ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ
                                                                         (06.05.1995-06.05.2005)

ст.н.с.инж. Александър Радославов


Председател на Националния
изпълнителен съвет на партия
Движение за социален хуманизъм
"Движение за социален хуманизъм" (ДСХ) се зароди като идейно течение в Българската социалдемократическа партия след парламентарните избори през 1994 г. Поредният неуспех на БСДП (след 1991 г.) за представителство в Българския парламент показа, че водената от партията тогава центристка коалиционна политика няма достатъчна подкрепа от българските избиратели. Нужна беше промяна в политическата линия на БСДП.

На 41-вия Извънреден конгрес на БСДП (София, 15-16 април 1995 г.) инициатор на тази промяна стана главният секретар Стефан Радославов, който обоснова проект "Преходът към гражданско общество, развитието на демократическата левица и бъдещето на социалната демокрация в България", защищаващ идентичността на БСДП като редовен и пълноправен член на Социалистическия Интернационал. Привържениците на новата политическа линия, уверени, че това е истинският път за запазването на историческата роля на БСДП, на национална среща във Варна (6-7 май 1995 г.), учредиха "Движение за социален хуманизъм" (ДСХ) като идейно течение в БСДП.

За патрон на ДСХ и негова идейна опора беше обявен Атанас Москов, доктор по международно право на Брюкселския университет и почетен председател на БСДП от възстановяването на нейната дейност през 1989 г. до края на живота си.

През 1996 г. идейното течение ДСХ се регистрира в съда като гражданско сдружение "Национално Движение за социален хуманизъм" (НДСХ) и успя да приобщи към философията на социалния хуманизъм, формулирана от д-р Атанас Москов, много социалноориентирани български граждани, предимно с лява политическа ориентация.

НДСХ, следвайки една от своите основни цели - обединяването и сплотяването на социалдемократическите сили в България в защита на хората на труда, се присъедини като гражданско сдружение към ПС "Нова левица" в началото на 2003 г. и се включи в общата подготовка за "Местни избори - 2003". С цел пълноценно участие в политическия живот на страната и по инициатива на мнозинството членове на Управителния съвет на гражданското сдружение НДСХ, през юни 2003 г. беше регистрирано "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" (ДСХ) като политическа партия.

Първата изява на "Движението за социален хуманизъм" като политическа партия беше нейното участие в местните избори през 2003 г., най-вече чрез единната листа на ПС "Нова левица", респективно в изборната формация Коалиция за България. Независимо че партия ДСХ разполагаше само с два месеца за популяризиране на своето участие в предизборната кампания, тя заслужи доверието на българските избиратели. Членове на ДСХ бяха избрани за общински съветници, кметове и други членове на местното самоуправление, включително и чрез самостоятелно участие.

 

От 27.07.2004 г. партия ДСХ е редовен член на Политически съюз "Нова левица".На 3 май 2005 г. беше подписан договор за Коалиция за България за участие в изборите за 40-то Обикновено Народно събрание. В Коалицията "Движение за социален хуманизъм" участва заедно с БСП, Партия "Български социалдемократи", Политическо движение социалдемократи", Комунистическата партия на България, Партия "Рома", БЗНС - Ал. Стамболийски и Зелената партия на България.

ДСХ има свой организационен потенциал от над 6000 членове, обединени в над 100 общински партийни дружества от 25 административни области на страната.

Непосредствените цели и задачи, които партия ДСХ си е поставила,
са ясни и категорични:

    * Развитие и прилагане на философията на социалния хуманизъм като политически инструмент за обединяване на социалноориентираните български граждани;


    * Пълноценно участие в ПС "Нова левица" - партньор на Партията на европейските социалисти;
    * По-нататъшно организационно развитие на партийните й структури и увеличаване на електоралното й влияние;
    * Активно участие в общите работни групи на ПС "Нова левица" за управленската политика и предизборната програма на обединената българска левица и достойно представяне на ПС "Нова левица" и Коалиция за България на парламентарните избори през 2005 г.;
    * Участие на българската левица в управлението на страната чрез нашия богат интелектуален и професионален потенциал.

"ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ":

    * Поставя в центъра на своята ценностна система човека, приеман като единствено и неповторимо същество в природата и обществото; като висша ценност на обществото, и го възприема като единствен фактор, способен да променя обществените отношения;
    * Защитава социално-хуманистичния и екологосъобразен модел за развитие на човечеството, за който е нужна общопланетарна и общочовешка солидарност за запазване на планетата Земя, за такова разпределение на труда, което ще осигурява развитие и достоен живот на всеки човек независимо от раса, пол, възраст и местоживеене;
    * Поддържа развитието и укрепването на Организацията на обединените нации в качеството и на наднационално правителство, способно да регулира международните отношения в глобализиращият се свят;
    * Вижда бъдещето на Обединена Европа като общност на западноевропейската и източноправославната цивилизации. Силен Европейски съюз - с пълноценното и равнопоставено участие на славянството, вкл. Русия, Белорусия, Украйна;
    * Подкрепя държавната политика, която осигурява и закриля икономическите, социалните, културните и духовни потребности на човека, както и свободното развитие на човешката личност;
    * Призовава за решителна битка срещу бедността на голяма част от българския народ чрез изграждането на силна национална икономика, способна да генерира нови работни места и да формира социалноориентиран бюджет, както и да активира социалните функции на българския бизнес. Ние сме за осезателно повишаване на социалния статус на българските граждани и икономически растеж;
    * Поощрява приоритетното развитие на модерна експортно ориентирана индустрия, високи технологии в базовите производства, информационни и биотехнологии и др., модерно, рентабилно и конкурентноспособно селско стопанство и хранителна промишленост, развитие на средния и дребен бизнес, подкрепя българското предприемачество;
    * Подкрепя енергична държавна политика срещу корупцията и престъпността;
    * Защитава опазването на околната среда и горския фонд;
    * Поддържа целенасочената образователна политика за формиране и поддържане на интелектуалния и професионалния капацитет на нацията;
    * Предлага дългосрочното държавно субсидиране и различните форми за поощряване на раждаемостта като средства за решаване на демографския проблем;
    * Настоява за осигуряването на медицинска помощ и лечение за всеки български гражданин;
    * Настоява за нов Кодекс за обществено осигуряване, гарантиращ достоен живот на пенсионерите в България;
    * Преценява наличието на съвременна, модерно въоръжена и добре подготвена Българска армия като задължителен елемент за ефективно европартньорство и принос в системата за колективна сигурност в Европа;
    * Поддържа усъвършенстването на правораздавателната система на страната, за решително пресичане и превенция на корупцията в нейната дейност.

Социалният хуманизъм е изразител на хуманистично-социалната тенденция в развитието на човечеството в условията на глобализация и информационна революция. Именно тази философия, завещана ни от д-р Атанас Москов, поставя задачата човекът за първи път в историята да стане цел на общественото производство.

Социалният хуманизъм като идейна база, система от човешки ценности и обществени цели, е естествено обединяващо начало не само за българската социалдемокрация и левица, но и за мнозинството български граждани, разчитащи на труда си като средство за достоен живот и развитие.

"Движение за социален хуманизъм" отстоява позицията за държавна политика, стимулираща разцвета на българската духовност, култура и образование.

Българският език и култура, бит, фолклор и народностни обичаи, българската духовност и идентичност са формирани като част от източноправославната цивилизация с признат принос в световната културна съкровищница. Всяко отстъпление в тази област днес и за в бъдеще неминуемо ще води към асимилирането ни в глобализиращия се свят.

Ние искаме законово уредена, улеснена и безпроблемна процедура за даване на българско гражданство на всички желаещи потомствени членове на милионната българска диаспора по света. Искаме държавна подкрепа за тяхното заселване, поминък и просперитет в Република България, родината на техните деди.Основателят и почетен председател на ДСХ Стефан Радославов ни остави едно послание, което добива все по-голямо значение и актуалност за българското племе и държавност: "Движение за социален хуманизъм счита за своя най-важна задача днес да възстанови солидарността на българите помежду им в името на българщината".
Каталог: uploads -> files
files -> Книга на етажната собственост (Загл изм. Дв, бр. 57 от 2011 г.)
files -> П р е д у п р е ж д е н и е от Управителя/Управителния съвет
files -> Категория : open, индивидуален смесен Хендикап : за жени 8 точки на игра Дати : от 06 октомври до 12 октомври 2008
files -> Xxxv редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи 2016”
files -> Списък на застрашените от изчезване местни сортове, важни за селскотостопанство
files -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
files -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
files -> Рег.№ Име на фирмата Адрес на управление и телефон
files -> Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е технически изисквания и технически спецификации
files -> Отговор на Правителството на България на препоръките в Доклада от 12 ноември 2010 г на Работната група по Универсалния периодичен преглед


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница