115 оу „ Св. Св. Кирил и Методий”Дата13.11.2018
Размер28 Kb.
#104732

________115 ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий”_________

София-град;район Кремиковци;обл.София;ПК 1806; с. Горни Богров;ул.Черковна №9

тел./факс: 02/9943485

­­­­­­­­­­

ЗАПОВЕД № 134/15.03.2017 г.

На основание чл.259,ал.1 от ЗПУО ,във връзка с Решение 83/23.02.2017 г.на СОС,съгласно т.9 на от Системата за прием на ученици в първи клас и с решение на ПС на 115 ОУ”Св.св.Кирил и Методий” с Протокол №5/ 02.03.2017 г.


УТВЪРЖДАВАМ
Допълнителни критерии за прием в I клас за учебната 2017-2018 година в 115 ОУ „Св.св.Кирил и Методий”,с. Горни Богров както следва:
1.Деца,завършили подготвителна група в 47 ДГ „Славейче”в с. Горни Богров.- 15 точки

- удостоверява се със служебна бележка от детската градина; 2.Постоянният адрес на родителя/ настойника да е на територията на р-н „Кремиковци” гр. София -7 точки

-Удостоверява се с лична карта на родител/настойник.
Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

Директор:/Ирена Стамболиева/
Каталог: uploads -> page files
page files -> Център за специална образователна подкрепа гр. Силистра утвърждавам: Директор
page files -> И н а у к ат а регионален инспекторат по образованието – габрово
page files -> Приятели на природата
page files -> Кодекс на работещите с деца в дг детелина, гр. Бяла слатина и дг детелина, база с. Търнак въведение
page files -> М и н и с т е р с т в о н а о б р а з о в а н и е т о и н а у к а т а
page files -> Климент Охридски
page files -> 115 оу „ Св. Св. Кирил и Методий”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница