14. Рекомендована література Базова Тодор Бояджиев, Иван Куцаров, Йордан Пенчев Съвременен български език. – София: Издателска къща «Петър Берон»Дата02.06.2018
Размер39.13 Kb.
#70932
14. Рекомендована література

Базова

Тодор Бояджиев, Иван Куцаров, Йордан Пенчев Съвременен български език. – София: Издателска къща «Петър Берон», 1999. – 654 с.

Петър Пашов Българска граматика. – София: Хермес, 2004. – 455с.

Тилков Димитър Граматика на съвременния български книжовен език. Т.-2. Морфология. – София: Издателство на Българската академия на науките, 1983. – 511 с.

Кръстев Боримир Граматика за всички. – София: Наука и изкуство, 1994. – 298с.

Пашов Петр, Христо Пырвев, Василка Радева Болгарский язык (учебник для иностранцев). – София: Науки и искусство, 1986. – 488 с.

Допоміжна

Христина Станева Стилистика на българския книжовен език. – Велико Търново: Издателство «Абагар», 2001 – 519 с.

Маровска Вера Стилистика на българския език. – Пловдив: КОТА Принт, 2007 – 248 с.

Кръстев Боримир Учебен наручник за культурна реч с речник от 2500 думи, които най-често се произнасят неправилно. – Пловдив: Издателство «Литера», 1999 – 105 с.

Буюклиев Иван Езиковата култура на българското средневековие. – София: Университетско издателство «Св. Климент Охридски», 1992 – 189 с.

Йовева Румяна Методика на литературното образование. – Шумен: Университетско издателство «Епископ Константин Преславски». – 248 с.

Райнова Маргарита Борисовна Грамматика болгарского языка. Ч.-1. Фонетика, Ч.-2. Морфология. – София, 1983 – 176 с.

Гочев Гочо, Кирова Лиляна, Стефан Гърдев Български език за чужденци. – Велико Търново: Фабер, 2006 – 212 с.

Тодоров Н. Н. Роден език. – Кишинев: Лумина, 1992. – 159 с.

Илиева Деспина Български език (за студенти изучаващи български език вън от България). – Bratislava: Slovenske pedagogicke nakladatelstvo, 1989. – 378 с.

Антонова Юлия, Кирякова Елга, Накова Татяна Български език. България и българите. Основен курс за чуждестранни студенти. – София: Наука и изкуство, 1984. – 589 с.

Андрейчин Л., Костов Н., Мирчев К. Български език. – София: Държавно издателство «Народна просвета», 1955. – 489 с.

Кръстев Боримир Морфологията на българския език в 187 типови таблици. – София: Наука и изкуство, 1984 – 184 с.

Стоянов Стоян Членуване на имената в българския език. – София: Наука и изкуство, 1965. – 117 с.

Гудков В.П., Ржанникова О.А., Тимонина Е.В. Славянские языки для абитуриентов. Болгарский язык. Польский язык. – М: Издательство Московского университета, – 48 с.

Ганина Ст., Николова Цв. Учебник по български език за чужденци. – София: Наука и изкуство, 1972 – 403 с.

Грошков И. Болгарский язык. Базовый курс. – М.: Живой язык, 2005. – 176 с.

Радева Василка Словообразувателна и семантична структура на деноминалните глаголи в съвременния български книжовен език. София: Университетско издателство «Св. Климент Охридски», 1993. – 267 с.

Чизмаров Д. Стилистични особенности на съществителното име в българския книжовен език. – София: Държавно издателство «Народна просвета», 1978. – 178 с.

Словники та довідники

Пашов Петър, Първев Христо Правоговорен и правописен речник на българския език. – София: Университетско издателство «Св. Климент Охридски», 2004 – 1207 с.

Тарванюк Владислав, Карпенко Вадим. Українсько-болгарський тематичний словник. – Київ: Видавець «Вадим Карпенко», 2008. – 271 с.

Потапенко К.К. Українсько-болгарський словник. – Київ: Новий друк, 2002. – 319 с.

Бернштейн С.Б. Болгарско-русский словарь. – Москва: Издательство «Русский дом», 1975. – 768 с.

Чукалов С.К. Русско-болгарский словарь. – Москва: Издательство «Советская энциклопедия», 1965. – 1139 с.

Станева Руска, Александрова Татяна, Иванов Александър Речник по български език. – София: Наука и изкуство, 1997. – 239 с.

Коваль-Костинська О.В., Паламарчук О.Л. Українсько-болгарський словник лінгвістичної термінології. – Київ: Київський університет, 2005. – 104 с.

Леонидова М.А. Карманный русско-болгарский словарь. – Москва: Русский язык, 1986. – 462 с.

Колесник В.А. Говорите по-болгарски правильно. Болгарско-русско-украинский словарь. – Одесса: Маяк, 1991. – 172 с.

Тодоров Николай Помагало по роден език (за българи от Украйна и Молдова). – Болград: Български културен център «Академик Александър Теодор-Балан», 1996. – 146 с.

Збірники вправ та завдань, хрестоматії

Денчева Лалка Български език. Правопис и правоговор. Сборник упражнения. – Габрово: ЕКС-ПРЕС, 2008. – 235 с.

Денчева Лалка Текстове за пререзказ. Сборник. – Габрово: ЕКС-ПРЕС, 2005. – 91 с.

Коваль-Костинська О.В. Навчальні завдання з граматики болгарської мови (для студентів гуманітарних факультетів). – Київ: Видавничий центр «Київський університет», 2000. – 45 с.

Захаревич Е.А., Крылова Г.В., Шанова З.К. Болгарский язык. Имена существительные и прилагательные. – Москва: Муравей, 2003. – 38 с.

Димитрова Димка Български език. Текстове и задачи. – Велико Търново: Абагар, 2004. – 350 с.

Кръстева Весела Да проверим(е) – готови ли сме за изпит? София: Ариадна, 2007. – 223 с.

Матеева Адриана, Кърлова Радка Българската грамматика в правила и тестове. – София: Наука и изкуство, 2006. – 208 с.

Димчев К., Матеева А., Петкова Р. 666 Тестови задачи по български език. – София, 1992. – 191 с.

Стойкова Милослава 66 теста по български език и литература. – София: Сим Консул Прес, 2008. – 312 с.

 Інформаційні ресурси

1. Сайт Бердянського державного педагогічного університету. [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://bdpu.org/.

2. Медіатека Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ (ауд. 5б208).

3. http://www.balgarskiezik.org/3-2008/T_Boyadzhiev.pdf.

4. http://georgesg.info/belb/personal/zidarova/dinamika.htm.5. http://georgesg.info/belb/personal/garavalova/Garavalova_naturalnost_na_t
emporalnata_sistema.htm.
Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> ifsk -> zmsf -> BM morf
zmsf -> Питання до самоперевірки з курсу «Болгарська мова. Лексикологія. Лексикографія» Лексикологията е наука …
zmsf -> Литература основни характеристики план Българско възраждане
BM morf -> Лекция № Особености на морфологичния строеж на българския език. Граматическа класификация на думите. План
zmsf -> Лекція Лексикология. Думата основна единица на езика. Семантична характеристика на думата План
zmsf -> План самостійних робіт з курсу «Болгарська мова. Лексикологія. Лексикографія»
zmsf -> Питання до екзамену з курсу «Болгарська мова. Лексикологія. Лексикографія»
zmsf -> Лекція Изречение и словосъчетание. Видове подчинителни връзки План Изречение и словосъчетание


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница