15 юни 2009 г. Тема: здравеопазване хлапетата страдат от редки болестиДата13.10.2018
Размер466.5 Kb.
15 юни 2009 г.

ТЕМА: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ


Хлапетата страдат от редки болести
6% са хората с редки болести у нас, като 80% от тях са деца.

Това стана ясно по време на Четвъртата източноев­ропейска конференция за редки болести и лекарства, която се провежда този уи­кенд в Пловдив. Пациентските организации и експер­ти от Националния консул­тативен съвет по редките болести ще настояват пред институциите у нас да бъдат обособени клинични пътеки специално за тези заболявания. "Критериите, по които са съставени в мо­мента клиничните пътеки, са против хората", каза Владимир Томов от Нацио­налния алианс на хората с редки болести. Предстои да бъдат разкрити и 6 ин­формационни центъра към университетските болници у нас. В момента се подгот­вя и списък на заболявани­ята.
Бебета „ин витро” разиграни на жребий
Осемнадесет двойки бяха изтеглени с жребий вчера в Пловдив, за да бъдат подпомогнати фи­нансово за забременява­не "инвитро".

Това съобщиха от фонда­ция "Искам бебе", която съвместно със сдружение "Зачатие" подпомогна ор­ганизацията на благотво­рителната кампания "За още едно българче". Ини­циативата е по идея на коз­метичната фирма "Роза импекс". В присъствието на нотариус нейният собстве­ник Димитър Георгиев връ­чи на печелившите ваучери на стойност 4000 лв. Средс­твата за първия етап в размер на 72 000 л в. са събрани чрез отделяне на процент от продажната цена на 250 продукта и лични вноски на Георгиев.

Вторият етап ще завър­ши на 1 ноември, а втората група от 18 семейства ще бъде избрана 15 дни по-късно. Средствата ще бъ­дат превеждани директно на клиниките.


Заради липсата на пари и икономическата криза

Болни от рак чакат лекарства 6-и месец
Парламентът се разпусна, преди да осигури още средства за тях
Онкоболни са оставени без животоспасяващи лекарства вече близо половин година, стана ясно вчера.

Около 60 - 70 жени с рак на гърдата чакат по четири - пет, а някои вече и шест месеца за медикамента херцептин, съобщи за "Монитор" Жени Адърска, председател на Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания (АПОЗ). Пациентките са от цялата страна. Херцептинът е основна част от задължителната терапия при особено агресивен рак на гърдата. Затова всяко забавяне или прекъсване не само означава забавяне на процеса на самото лечение, но и довежда до появата на метастази, коментираха онколози.

Хормоналните препарати за поддържащо лечение при жени с диагноза рак на гърдата също не се доставят ритмично, съобщи още председателката на АПОЗ Адърска.

Според нея дефицитът на животоспасяващите и животоподдържащите медикаменти се дължи на недобре разчетени средства в държавния бюджет. Медикаментите за онкоболните у нас се заплащат от хазната, а не от здравната каса.

Още през януари предупредихме здравния министър Евгений Желев, че проблемът в средата на годината заради икономическата криза ще е остър. 118 млн. лв. са предвидени за онколекарства, включително и химиотерапевтиците за вливания. По мнението на управителния съвет на АПОЗ тази сума е незначително по-висока спрямо парите за 2008-а.

Недостигът идвал от икономическата криза и постоянно увеличаващия се брой на хората с тумори у нас. Проблемът се утежнявал и от обстоятелството, че в списъка на безплатните лекарства срещу онкологични заболявания са включени много нови, но за тях не са предвидени средства. Над 120 000 са хората на медикаментозна терапия с различни форми на рак. Общо от онкологични заболявания са засегнати четвърт милион българи, но повечето от тях в момента са в ремисия и не пият лекарства. Финансовият министър Пламен Орешарски да докладва до седмица на шефа на Народното събрание Георги Пирински откъде да се вземат пари, изисква председателят на парламента с писмо. Той обаче приключи работа заради предстоящите избори.
Правят регистър за роднини в онкодиспансерите
Доц. Здравка Валерианова

Роднините на пациенти с онкологични заболявания и техните преки потомци да бъдат вкарани във фамилен раков регистър, настояват водещи онколози от болница "Царица Йоанна" и Националната болница по онкологични заболявания. За това не е необходим специален закон, достатъчна е и наредба на министъра на здравеопазването.

Създаването му е интерес на близките на болните. След вписването им в него, те ще бъдат викани периодично на профилактични прегледи, заяви доц. Здравка Валерианова - директор на Националния раков регистър.

Минифамилен регистър засега действа само в болница "Царица Йоанна", но в него попадат само лекуваните там. Най-много през последните години у нас са случаите на рак на дебелото черво, показват данните. Броят на откритите нови случаи е малко над 4000 годишно, сочи пък Националният раков регистър. Близо 20-25% е делът на фамилните и между 5 и 10% - на наследствените форми.
Кандидат-студенти напират за зъболекари и ветеринари
Зъботехниката и ветеринарната медицина са едни от най-атрактивните и желани специалности от кандидат-студентите през тази година, стана ясно тези дни.

Изучаване на ветеринарна медицина вече се предлага и в Лесотехническия университет в София и в Тракийския ВУЗ в Стара Загора. За едно място в Лесото по тази специалност се борят средно по 16 човека. Според ветеринарите специалността е станала атрактивна, защото пазарът го е наложил.

"За последните години у нас са отвориха доста частни ветеринарни клиники и нашите специалисти се търсят", допълниха те. Наред с това ветеринарните кадри стават все по-ценени и заради затягането на мерките за внос и износ на месо в ЕС. И на митническите служби все по-често им се налага да се допитват до тях.

Зъботехниците пък са едни от най-добре платените медицински специалисти. Тяхната работата не ги сблъсква с болни хора, препарати и зарази и затова професията им се изкачва в стълбицата с най-примамливите професии. Единствената трудност, пред която се изправят кандидат-зъботехниците, са изпитите. Те са писмен по биология и практически по моделиране.
Лекари без престилки, за да не стряскат децата
Детето ви е бледо и бързо се изморява. Отивате на педиатър. Оттам ви препращат на кардиолог. Сърдечните лекари виждат, че няма структурна аномалия и казват: "Може да е анемично". Хуквате към друго медицинско заведение. Изследванията обаче не могат да станат днес, а утре. Записвате час. И така - с дни кръстосвате София, губите вре­ме и нерви. Цялото това разтакаване може да си спестите, ако потърсите за помощ Националния медицински център "Детско здраве" на ул. "Ами Буе" в столицата. Той е единствената в столицата, а вероятно и в страната детска поликлиника, където бързо и точно, на едно и също място, дават кон­султации различни специалисти, прави се и про­филактика на сърдечно-съдови, неврологични и др. заболявания.
АНТОНИЯ КЮМЮРДЖИЕВА

Идеята за създаването на Медицинския център "Детско здраве" дошла от Лондон преди повече от 10 години. Управите­лят му д-р Пламен Митев е бил там на специализация в прес­тижната детска клиника Great Ormond Hospital for Sick Children. "В цяла Европа има детски болници, в които детето пациент стои на едно място, а лекарите се въртят покрай не­го", казва д-р Митев. През 2000 г. той и съпругата му направи­ли центъра, а на следващата го­дина започнали работа с около десетина доктори. В момента лекарите там са 40. Има специ­алисти от Национална педиат­рична болница, от Национална­та кардиологична болница, от болница "Свети Наум", от "Пи­рогов", от Медицинска акаде­мия. В центъра работят универ­ситетски преподаватели, които са в крак с

най-новите постижения

на медицината в детското здра­веопазване. Родителите подска­зали на доктор Митев и съпру­гата му от какви точно специа­листи имат нужда. Когато дош­ли хора с неврологичен проб­лем, се появила необходимост­та и от логопед, от психолог, от рехабилитатори. В центъра има детски ендокринолог, ревматолог, хематолог, гастроентеролог. Правят се електроенцефа-лограми, ехографии, електрокардиограми, доплерова сонография. С експресна диагности­ка се установява индивидуална предразположеност към раз­лични заболявания, както и на­личието на микроби и вируси. Психолози работят с генетич­но увре дени малчугани. Центъ­рът прави и психотестове за училищната готовност на деца­та. Около 30-40% от пациенти­те са от провинцията. Работят с предварително записване на ча­сове, но никога не връщат и , дошли в последния момент па­циенти. Поликлиниката работи без почивен ден. Всички специ­алисти и консултанти са на сме­ни и повикване. "Прегледи'и

консултации се извършват ам­булаторно и в дома на болния. При нужда пациентите се на­сочват и придружават до съот­ветното лечебно заведение. Имаме

договореност с частни клиники, главно за хирургично лечение", разказва д-р Митев. В центъра се извършват консултации и за родители - онкология, ортопе­дия, неврология, очни болести, УНГ, хематология, психиатрия, кожни болести.

В поликлиниката е цветно и пълно с играчки във всички ка­бинети. Лекарите не са обле­чени с бели престилки, за да не стряскат децата. За да се чувс­тват комфортно малките паци­енти, управителят е въвел ини­циатива за размяна: "Вземи иг­рачка от "Детско здраве", оста­ви две". Тези играчки, които събира, центърът дарява на до­мове за сираци. От 2002 г. в "Детско здраве" работят с На­ционалната здравна каса. Спе­циалистите на д-р Митев пече­лят добре, но не това е най-важ­ното. "Човек може да спечели, като продава наркотици и раз­валя здравето на хората. По-важно е като работиш и пече­лиш, да си полезен на общест­вото", обясня д-р Митев. Той е сърдечен хирург и ръцете му са върнали към живот много малки сърца. Доцентът обича да споменава, че през опера­ционната му минават от 2-килограмови бебета до двуметро­ви пациенти. Няма да забрави никога 16-годишната, Нина, ко­ято е състезателка в национал­ния отбор по волейбол. Талан­тливата спортистка имала вро­дено сърдечно заболяване. Нагфавили й операция и на втората седмица започнала да тренира.

Според управителя,

много хора идват

в Центъра за детско здраве за второ мнение, след като вече са били при друг лекар. Често се случва по желание на пациен­тите да изпратят изследвания­та в клиника в чужбина за още едно становище. "Наши консул­танти са лекари от известни болници в Германия, Англия, Австрия и Америка. Вашите из­следвания до този момент се ди-гитализират и изпращат на ле­каря в чужбина. При необходи­мост изследванията се допъл­ват. Ние оказваме помощ при превода на документите ви и осигуряваме аудио връзка и преводач при желание за разго­вор със специалиста", разкрива още д-р Митев.

Лекарите се радват най-вече, когато лошата диагноза не се потвърди. Той си спомня слу­чай с дете, което дошло при не­го за операция, но той и колеги­те му не видели да има нужда от нея. Шест месеца по-късно профилактичен преглед пока­зал, че са прави.

В Детския център идват мно­го известни персони, но конфиденциалността не позволява на д-р Митев да каже кои са. Спо­ред него най-капризни били ма­некенките, които винаги закъс­нявали за уговорените часове и нервничели, че няма паркинг за джиповете им. "Ако имаше къ­де да паркират, трябваше да им вземаме и допълнителна такса за това", шегува се той.
Пловдивчани без безплатен доктор
Общината изгубила здравните им вноски, запорират й сметките
ПЛОВДИВ. Пловдивските чиновници останаха без право на безплатен доктор, стана ясно вчера. Причината е, че от 2006 г. насам, без да знае, общината внася здравните осигуровки на грешно място. Така въпреки че кметството всеки месец привежда нужната сума за служителите си, в регистрите на медиците те се водят като неосигурени. Половин милион лева е дългът на общината към здравната система за двете години. Ако проблемът не се реши скоро, сметките на кметството ще се запорират.

Случаят излязъл наяве преди няколко дни. Общински чиновници случайно разбрали, че нямат изрядни здравни вноски и веднага се опитали да разберат каква е причината. Затова те потърсили услугите на частен съдия-изпълнител - Величко Апостолов. Той проверил как седят нещата в Националната агенция по приходите. Там се оказало, че парите са превеждани, но под неверен параграф. Според Апостолов грешката най-вероятно се дължи на сложния софтуер на агенцията. Затова той изчаква със запора на общинските сметки. Процедурата по изясняването на случая обаче ще отнеме време заради многото документи, които трябва да се проверят. По закон пък срокът за изпълнението на запора е две седмици.

Величко Апостолов не за първи път се занимава с дела на общината в Пловдив. Под тепетата още помнят как той взе в полза на местен реститут най-апетитната общинска фирма "Ритон".

Ели Куманова

Днес - Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса за избор на директор на НЗОК, обявен с решение на НЗОК от 11 май 2009 г.Няма лекарства за жените с рак на гърдата

Едногодишната терапия с медикамента струва 72 000 лева
Елза Людмилова

Десетки жени с рак на млечната жлеза не могат да започнат жизненоважна терапия заради липсата на медикаменти. Това съобщи за „Класа“ Деница Драгомирова от Българска асоциация за защита правата на пациентите. Липсата на животоподдържащите лекарства се дължи на факта, че в момента Министерството на здравеопазването (МЗ) няма пари за тях. Едногодишната терапия с липсващото лекарство за една жена струва 72 000 лева.

„Липсата на лекарства забавя лечението на онкоболните и е естествено това да доведе до все повече усложнения, до което не трябва да се стига. Съществува система за електронен контрол на лекарствата, но за съжаление от нея няма никакъв ефект“, допълни Деница Драгомирова.

От Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания са предупредили МЗ за проблема още в началото на годината, но въпреки това средства не са намерени.

Необходимите медикаменти предотвратяват развитието на метастази. Някои от лекарствата не се дават навреме и така болестта се задълбочава. Пациентите чакат много дълго, а отношението към тях е изключително унизително, коментира Драгомирова. За да бъде прегледан болният максимално бързо - може да влезе на преглед единствено ако някой се „обади“ за него, предупреждават още от пациентските организации.

Заради липсващите медикаменти болните от рак на гърдата се принуждават да ходят в чужбина, което им струва допълнително поне 20 хиляди евро, въпреки че у нас те би трябвало да получават лекарствата безплатно, по линия на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

„Тази ситуация се създава изкуствено, за да може да има благоприятна среда за корупция“, каза още Деница Драгомирова.

Забавянето на средствата се дължи на двукратното увеличение на броя на заболелите, а за лекарството са определени средства още с приемането на републиканския бюджет. До края на тази седмица на сайта на Българска асоциация за защита правата на пациентите всяка засегната жена с рак на млечната жлеза ще може да пусне своята жалба.Защо отново няма пари за здравеопазването?
Време е държавата да създаде гъвкава плановост на средствата, за да не застрашава живота на болните
Онкоболните отново съобщиха, че няма пари за лечението им. Животът на десетки жени, оперирани от рак на гърдата, е застрашен, защото не могат да започнат жизненоважна терапия с медикаменти, които предотвратяват развитието на метастази. Причината: болните се оказали повече от предвидените, а бюджетът

вече е приет. И толкова.

Подобно отношение от страна на държавата показва две неща. Първо, на Министерството на здравеопазването нещо куца статистиката. И второ -има изключително лошо планиране на средствата, както и пълна липса на възможност за гъвкава политика.

Ако ставаше дума за кифли и мляко, проблемът някак можеше да се преглътне. В случая обаче става дума за живот. Право, което е гарантирано и от Конституцията.

Време е да има сериозна държавна политика по отношение на хората със сериозни заболявания. И да не се излага животът им на риск заради чиновнически недомислия.


300 аптеки в столицата са застрашени от фалит, те имат оборот под 10 000 лв., обяви председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов, цитиран от БГНЕС. От януари до март т.г. 20 аптеки вече са затворили в София. В началото на годината в столицата е имало 865 аптеки, а сега те са 842. В страната има 3307 аптеки, а при последното преброяване са били 3700. Според Костов е нужна промяна в нормативната уредба.


Бюджетът би икономисал от ускорена регистрация на генерични лекарства
ЕВГЕНИЯ МЛАДЕНОВА

Средно по 90 дни са необходими, за да бъде регистрирано едно генерично лекарство у нас, за да бъде включено в позитивния списък и за да започне да се покрива от НЗОК - общо близо 270 дни. Всичко това удължава пътя на генеричните лекарства (препарати, създавани със същото активно вещество, с което са направени и оригиналните лекарства и имат същия лечебен ефект) до пациентите. Това обясниха пред журналисти представители на фармацевтична компания "Актавис", член на Българската генерична фармацевтична асоциация (БГфармА). Експертите припомниха, че в момента със 75% от парите си НЗОК плаща за оригинални лекарства и подчертаха, че за да бъдат изразходвани по-ефективно обществените пари, необходимо е това съотношение да се промени в полза на генериците, които са поевтини. Затова е необходимо да се промени държавната политика и да се прилагат механизми на изпълнителната власт, посредством които да бъдат стимулирани лекарите да изписват повече генерични препарати, категорични са от асоциацията. Те припомнят, че поевтиняването на тези лекарства идва от това, че за да бъдат регистрирани и пуснати в продажба, не е необходимо да се прави целият набор от изпитвания, направени вече за съответните оригинали. Според експертите е необходимо сроковете на тези процедури да бъдат съкратени.

По данни на БГфармА 75% от опаковките, които се продават в България, са на генерични лекарства. В същото време като стойност те формират 43% от пазара на лекарства. Продаваните опаковки на оригинални продукти са 25%, а делът им в парично изражение е 57%. В около 80% от държавите в ЕС се смята, че трябва да се насърчава изписването на генерични лекарства. В САЩ и Канада 63% от общия фармацевтичен пазар принадлежи на генеричните лекарства, а в ЕС - 42%. Например в някои скандинавски страни задължително се изписва генерично лекарство, когато лечението се заплаща с обществени средства, а ако пациентът иска оригинално, той доплаща разликата.


ГЕРБ ще се стреми към балансиран бюджет
Икономистите на Бойко Борисов очакват 3.2 млрд. лв. дефицит в наследство от сегашния кабинет
Радостина Маркова

За балансиран бюджет се обяви икономическият екип на ГЕРБ при представяне на приоритетите на партията, ако сформира следващия кабинет. Според тях обаче е твърде оптимистично да се вярва, че тази година бюджетът ще излезе на нула. Новото правителство ще наследи непокрити разходи от 3.2 млрд. лв. заради неразумната финансова политика на сегашните управляващи, смята финансовият експерт Симеон Дянков. Според него през тази година едва ли ще успеем да напълним бюджета без външна помощ. Преговорите за финансиране с МВФ са неизбежни, смятат икономистите на ГЕРБ.

Непрозрачност

Първата ни задача при сформиране на нов кабинет ще е актуализация на бюджета и запушване на пробойните в него, посочи Дянков. Като примери за неефективни харчове той цитира авансовото финансиране със 7.2 млн. лв. на замразени проекти по ФАР, заделените 100 млн. лв. за държавни индустриални зони, 50 млн. лв. за създаване на център за нанотехнологии с IBM и 45 млн. лв. за жилища за военните. Една от пробойните, които трябва да се запушат, са митниците, където всяка година потъват до 1 млрд. лв., и здравеопазването, където неефективно се харчат над 750 млн. лв. годишно. Според Владислав Горанов, експерт по финансова и данъчна политика в ГЕРБ, пробойната в митниците лесно може да бъде запушена с включването им в обща информационна система с данъчната администрация. Това може да стане в рамките на два месеца.
Стоян Мавродиев: Коалиция само с ДСБ и СДС
Доган е символ на мутризацията в обществото, твърди шефът на икономическия екип на ГЕРБ Стоян Мавродиев
- Доволни ли сте от резултатите, тъй като 24,5% не е много?

- Говоря в лично качество и смятам, че всяка организация, всеки един човек трябва да има още по-големи амбиции. В този смисъл ще се радвам, ако резултатът ни на парламентарните избори бъде много по-сериозен и много по-висок. От една страна, сме доволни от резултата и от това, че ГЕРБ убедително спечели с доста голяма преднина като брой гласове и е най-голямата политическа партия в България. Разбира се, нашата цел ще бъде абсолютно мнозинство на парламентарните избори. Това е целта, която преследваме.

- Смятате ли, че имате потенциал да мобилизирате електората си?

- Определено вярвам, че имаме потенциал да мобилизираме електората си и най-вече да мобилизираме българските граждани, които искат промяна, да бъдат убедени, че трябва да отидат до избирателните секции и да дадат гласа си за промяната, която вярваме, че олицетворява ГЕРБ.

- Очертаха се трима потенциални балансьори в следващия парламент РЗС, "Атака" и ЛИДЕР. Могат ли да бъдат ваши потенциални партньори извън Синята коалиция?

- Ние имаме ясно политическо решение, което не е променяно и следователно е в сила, и то е да направим коалиция с нашите партньорски партии, които са членки на Европейската народна партия. В случай че ГЕРБ не успее да постигне абсолютно мнозинство, за което ние здраво ще работим, ще се обърнем към формата ЕНП. Ние не обсъждаме темата за други потенциални партньори на този етап.

- А съществува ли хипотеза за правителство на национално съгласие?

- Това за мен е правителство на националната безотговорност. Такъв термин "правителство на национално съгласие" знаем, че в близкото минало в България беше използван като идея, като нещо, зад което да се сложат някакви безименни експерти, които съответно да не могат да носят ясна политическа отговорност. За нас това не е добре, за България и такъв тип експертни кабинети винаги са свързани с проблеми в носенето на отговорност и много често със защита на неясни интереси. Поради това ГЕРБ ще се бори за абсолютно мнозинство и за ясно носене на политическа отговорност от спечелилия изборите политически субект.

- Обвиняват ви в реваншизъм, а г-н Доган дори коментира, че едва ли не с вас идва и мутризацията на обществото. Как гледате на подобни квалификации по ваш адрес и бихте ли коментирали острия си подход към опонентите?

- Аз мисля, че г-н Доган е символ на мутризацията на обществото, а доколкото той създаде обръчите от фирми, той е един от архитектите на огромната, тежка корупция в България, която не случайно ни постави във всички черни класации и на първо място в ЕС по корупция. Така че най-малко на г-н Доган му отива да говори за мутризация, защото трябва да започне на първо място от себе си и от собствената си партия, която стои в основата на тези процеси в България.

- Говори се за масови чистки в администрацията. Склонни ли сте към такъв радикален подход към чиновничеството, което е и гръбнакът на всяко правителство.

- Ние не говорим за чистки, никога не сме говорили за чистки. Това, за което ние говорим, се нарича реформи и нашата цел е да направим оптимизация на публичната администрация и достатъчно силни реформи на публичния сектор, които да го направят ефективен, така че да дава добро качество на публичните услуги на всички нас, българските граждани. И това не е свързано с чистки, а е свързано с извършване на съответната необходима реформа и работа, която се отлага от много години в различни важни сектори от българската икономика - и в здравеопазване, и в образование, и в самата публична администрация. Това е жизненоважно, още повече в условията на криза. Това съсловие трябва да подкрепи реформите, ако иска България да бъде модерна държава. В никакъв случай не приемам тезата, която се издига от нашите опоненти, че ние ще правим чистки или ще проявим реваншизъм. Ние смятаме да правим важни и добри реформи за България.

- Предричат ви една година управление и след това провал на правителството, как се отнасяте към тази прогноза?

- Като на предизборен пиар, защото ГЕРБ има много сериозен експертен и политически потенциал и не само не смятаме да управляваме 1 година, а нашата цел е да управляваме пълен мандат и да се борим за следващи мандати на управление.

- Има ли опасност за валутния борд, когато вие дойдете на власт? Това е най-големият страх в момента във финансовата сфера.

- Едни от основните поддръжници на валутния борд са партия ГЕРБ и оглавяваният от мен икономически екип. Ние ясно сме записали в програмата си, че ще запазим валутния борд, ще съхраняваме макроикономическата стабилност и ще се опитаме, и ще си направим бърз екшън план и стратегия за влизане в еврозоната. Така че не само че няма опасност, а ние сме основни поддръжници на валутния борд от самото си учредяване.

- А кога България ще влезе в еврозоната, казахте "бързо"?

- В този контекст ще ви дам пример. Сред хората, които говореха за премахване на валутния борд, беше и премиерът Станишев за периода след 2005 г. В едно интервю пред Ройтерс обяви, че смята да преразглежда валутния борд. Разбира се, премиерът Станишев след това постъпи разумно и не тръгна да коригира валутния борд, за което ние сме доволни, че той осъзна, че това е правилната посока. Но при нас този въпрос въобще не стои, защото ние всеки ден говорим за запазване на валутния борд и бързо присъединяване към еврозоната.

- Кога ще влезе еврото у нас?

- По най-бързия възможен начин. Вие знаете обаче, че има преходен етап - първо трябва да се влезе в предпазния механизъм в рамките на 3 години, след 3 години може да бъде осъществено и влизането във валутния механизъм в еврозоната.Интервю на Милена Николова


Депутат стана доктор на науките
Единственият депутат на ГЕРБ в изтичащия парла­мент Лъчезар Иванов стана доктор на медицинските науки със 151 страници ди­сертация за здравната ре­форма в общините. Есте­ствено докторантурата е за модела в града на Бойко Боисов - София.

Иванов, който иначе е специалист по вътрешни бо­лести, писал нощем в по­следните 2 г. Спряганият за бъдещ здравен министър из­браник призна, че писането, депутатстването и воденето на ГЕРБ-София не му дотежали - да се затрупа с рабо­та бил неговият лек.
Държавата бавела евтини лекарства
Заради дългия срок за включване на генеричните лекарства в позитивния списък много от най-евтините стигат със закъснение до пациентите. Това съобщи Иван Урумов, управляващ директор в "Актавис". Минават поне 270 дни, преди такъв медикамент да се изписва по линия на касата. Ако процедурата започне, преди да е изтекъл патентът на оригиналния медикамент, ще се ускори достъпът до по-евтини лекарства.

Сега джипитата имат сметка да изписват скъпи лекарства, което не е нормално, каза д-р Евгени Тасовски, медицински директор на "Актавис". Ако касата ги стимулира да изписват по-евтини лекарства, ще се икономисат обществени пари.

В ЕС за 1 г. се пестят 25 млрд. чрез генерични лекарства. Те заемат 50% от продажбите, но само 18% от средствата. У нас НЗОК дава 75% от 300-те милиона лв. за лекарства за оригинални медикаменти.


Експерти, а не партийци в бордовете иска НДСВ
В бордовете да се назначават и професионалисти извън партийните среди. Това е едно от предложенията на НДСВ, залегнало в икономическата програма на партията.

Намаляване на осигурителната тежест с още 5 пункта, на данъка върху доходите на ЕТ на 10% и на данъка върху дивидентите на 2,5%, предлагат жълтите. Те обещават ДДС да се връща в срок до 1 месец, а НАП да плаща лихви при забавяне възстановяването на данъци. Искат въвеждане на еврото до 2013 г.


НДСВ се заканва да ограничава всяка година разходите за администрация до орязване с 30% до 2013 г.

В документа НДСВ хвали своето правителство и отчита грешките на сегашното: сериозно забавяне на реформите в здравеопазването, пенсионната система и сферата на вътрешен ред и сигурност, не е реализирана нито една значима концесия в инфраструктурата, не се приватизира “Булгартабак”, недостатъчни резултати в подобряване на бизнес климата и в усвояването на еврофондовете.
Здраво нагоре

Частните осигурители на медицински услуги си поделиха 30 млн. лв. за 2008 г. и започнаха 2009 г. със 74% ръст
От Десислава Николова

Добре де, те не са просто малки. Те са смешно малки на фона на небанковия финансов сектор - двайсет и един частни здравни фонда с общ премиен приход от малко над 30 млн. лв. за миналата година. Фактът, че през първото тримесечие отбелязват ръст в премийните приходи от 74% на годишна база, означава общо скромните 14.3 млн. лв. Това е сума, съизмерима с 0.8% от публичните разходи за здраве, но с тези средства се лекуват и преглеждат около 400 хиляди души, което прави сектора значима алтернатива на Националната здравноосигурителна каса.

Въпреки многото осигурени компаниите се конкурират на един малък, предимно корпоративен пазар. Основните им клиенти са компании, които осигуряват служителите си като част от социалните придобивки, а не физически лица. Заради големия брой дружества, които предлагат много услуги на ниски цени в опит да задържат клиентите си, секторът продължава да работи на загуба и не може да инвестира в повече и по-качествени услуги. Много малко от фондовете пък имат собствени лечебни заведения, които да са тяхната визитна картичка пред пациентите.

През миналата година двигател на възникването на нови фирми беше перспективата частните фондове да могат да се конкурират за част от задължителната здравна вноска. Тя обаче остана само на хартия в здравните стратегии и в политическите речи на управляващите.

Най-големият клиент: За тебе е

БТК е най-големият клиент на частните здравни фондове заради големия брой осигурени (16 хил. души). През първите няколко месеца тя сключи договор с "България Здраве" (част от групата на "Инвестбанк" на Петя Славова) и в момента фондът е първи по пазарен дял. Директорът му Пламен Минков е съгласен, че БТК размества пазарните пластове. "Въпреки значението й обаче ние дължим първото място в класацията и на останалите си традиционни клиенти. Въпреки икономическата криза нямаме такива, които са прекъснали договора си", казва Минков.

Преди две години БТК беше клиент на "Дженерали Закрила", а след това - на "ДОМ Здраве". За първи път от лицензирането на първия частен здравен фонд през 2001 г. "Дженерали Закрила" отстъпи водещата си позиция и през първото тримесечие на 2009 г. вече е втора по пазарен дял. Не само това - в сравнение с конкурентите си компанията реализира и най-голямата загуба за миналата година (виж таблицата). На последното си общо събрание акционерите й намалиха капитала от 10 на 2 млн. лв. и направиха допълнителна вноска, за да покрият загубите. Дружеството ще трябва да представи и оздравителна програма за тази и следващата година. Във фонда мажоритарният дял е на местното поделение на финансовата група Generali - "Дженерали България холдинг" (88.6%).

Трети по пазарен дял е Обединен здравноосигурителен фонд "Доверие" (с мажоритарен акционер "Доверие обединен холдинг"), който има 15 хил. осигурени, предимно в малки и средни фирми на територията на цялата страна. Най-големите от тях са банки (Уникредит Булбанк), производители (Данон, Булгартабак, Мини Марица) и търговски компании.

Групови решения

Сред най-бързо развиващите се са компанията на Христо Ковачки - Общинска здравноосигурителна каса и фондът на дистрибутора на лекарства "Търговска лига" - "ДаллБогг: Живот и Здраве". Повечето от клиентите на общинската здравна каса са от компаниите на бизнесмена Христо Ковачки. Договори, сключени в нарушение на Закона за обществените поръчки за осигуряването на близо 7000 хиляди служители на две държавни енергийни компании - НЕК и Енергиен системен оператор, са в основата на ръста в приходите на "ДаллБогг", която беше лицензирана през миналото лято.

"Като цяло основните клиенти са компаниите в енергетиката, телекомуникациите, банките, медиите и фирмите с чуждо участие, за които допълнителните осигуровки са задължителна част от социалните пакети за техните служители", отбелязва Пламен Минков.

Според Андрей Марков, изпълнителен директор на "Юнайтед здравно осигуряване" раздвижването на пазара на частни здравни осигуровки се дължи на очакванията за реформа в здравната система и възможността всеки сам да си избира частен здравен фонд. "Здравната система е в дефицит по отношение на предлагането на качествени здравни услуги и много компании и хора разбират, че вече имат и друга възможност", смята той. По думите му обаче основна движеща сила са големите амбиции на компаниите майки да задържат средствата за здравно осигуряване на служителите си в рамките на холдинга.

"Точно там обаче се изкривява пазарът - някои от обектите под контрол на определен холдинг служат за нещо като фирмено разузнаване. Събират цялата информация за конкурентите - цени, здравни заведения, лекари, с които работят. В крайна сметка собственикът "избира" собствения си здравен фонд, за да запази печалбата при себе си", казва Минков.

Някои от фондовете решават дори да не участват в конкурсите за осигуряването на държавни фирми. "Това са корупционни сделки с предизвестен край - при повечето победителят е ясен от самото начало. Повечето фондове все още вярват в честността на процедурата и участват, но някои се отказват да играят на този пазар и предпочитат да си търсят нови клиенти сред частните фирми", казва Андрей Марков.

Всички обичат евтиното

На един от най-големите клиенти на здравните компании изобщо не му върви. Става въпрос за атомната електроцентрала "Козлодуй". Последните два фонда прекратиха предсрочно договора си с фирмата и в момента АЕЦ отново търси осигурител за 4200 служители и техните семейства.

Последният договор на АЕЦ беше от 2007 г. със Здравноосигурително акционерно дружество ДЗИ със срок от три години и обща цена 3.9 млн. лв. Изборът беше направен по критерий икономически най-изгодна оферта. Грубото изчисление по тогавашната процедура за 4500 души показва, че месечна премия от 24.50 лв. е недостатъчна, за да се покрият търсените здравни услуги. Въпреки това АЕЦ продължава да изисква най-ниска цена и да поставя ограничителни условия пред фондовете кандидати - да имат минимум 10 хил. осигурени и приходи за 2008 г. минимум 2 млн. лв.

Централата е илюстрация на основния проблем в работата на частните фондове - всички клиенти настояват за най-ниските цени на предоставяните услуги, независимо че стойността на самата услуга, лекарствата и консумативите са поскъпнали. Това може и да е изгодна сделка, но не позволява на фонда да осигури най-добрите лекари и да им плаща така, че да се грижат добре за пациентите на частното здравно осигуряване.

Според изчисленията на д-р Мими Виткова, председател на Асоциацията на дружествата за доброволно здравно осигуряване и директор на здравен фонд "Доверие", през последните седем години (виж таблицата) премийните приходи са се увеличили десет пъти, а изплатените претенции 50 пъти, процентът на щетимост е достигнал критични показатели от близо 70%.

"Освен ниските цени спрямо изискваните услуги дружествата ни са в слаба позиция при преговорите с лечебните заведения. Малкото средства, които се събират по доброволното здравно осигуряване не са значим финансов източник за тях. В същото време ние изискваме качество на услугите. Иначе всички пациенти, за които не достигат направления при общопрактикуващите лекари за специалист и за изследвания, заплащат за това директно. Директните плащания в лечебните заведения се наложиха като правило за получаване на здравни услуги и са предпочитани и от гражданите, и от лечебните заведения пред доброволното здравно осигуряване", казва тя.

Не са ли твърде много?

Въпреки малкия пазар и загубите нито един от участниците не смята да се отказва в очакване на сумите от задължителни здравни вноски. За две от компаниите имаше слухове, че ще имат нови купувачи и дори че в тях се извършва предварителен одит. Единствената консолидация в сектора обаче засега си остава покупката на "Медико-21" от собственика на "Доверие".


Какво предлагат?

Частните здравноосигурителни дружества предлагат два вида услуги - възстановяване на разходи за лечение и пакети услуги за извънболнично и болнично лечение. Според Закона за здравното осигуряване те трябва да покриват услугите, които здравната каса не заплаща. На теория здравната каса предлага всички възможни услуги, но на практика обаче тя не плаща на лекарите достатъчно и според собствените й изчисления с бюджета си може да покрие около 70% от стойността на лечението в болница например. Не достигат направления за прегледи и изследвания, пациентите доплащат и си купуват сами около 65% от необходимите им медикаменти.

Така частните фондове извършват заместващо осигуряване. Работодателите ползват данъчни облекчения ако осигуряват служителите си в частен здравен фонд, доброволно осигуряване за безработица и застраховка "Живот". Става въпрос за 60 лв. месечно, които са необлагаеми за всеки служител. Компаниите обаче нямат стимул да купуват здравни услуги, защото осигуровката е краткосрочна (обикновено за една година) и не се натрупва в индивидуална партида, както при пенсионното осигуряване и животозастраховането.


Станишев: Ще работим по три приоритета
Три приоритета ще са в основата на управлението на държавата при евентуално правителство с участието на Коалиция за България. Това обяви премиерът Сергей Станишев при представянето на управленския проект на БСП вчера в НДК.

По думите на соцлидера на първо място червените ще се стремят на всяка цена да съхранят стабилността в държавата на фона на икономическата криза чрез екип от доказани експерти. Вторият приоритет за БСП бил повишаването на жизнения стандарт, както и осигуряването на добро образование и качествено здравеопазване. На трето място левицата щяла да работи усърдно върху проблемите на хората в неравностойно положение, защото, както се изрази премиерът, "обществото трябва да е солидарно". Една от основните цели щяла да бъде запазването на работните места.
Едва една десета от българите вярват в парламента

Депутатите отсвириха последния работен ден

Гласуването с чужди карти остава нерешен проблем

Депутатите масово решиха да отсвирят служебните си задължения дори в последния си работен ден. Вероятно заради предизборното настроение, в което се намират законотворците, Народното събрание съвсем опустя. Неприятното в случая е, че поради липса на кворум заседанието беше прекратено. Така пропадна приемането на поправките в Закона за движение по пътищата, които целяха внасяне на известна доза ред непосредствено преди летния сезон, когато трафикът става интензивен.

Парламентарният шеф Георги Пирински реши да отсрами депутатите, като се отчете пред журналистите за свършеното през мандата. "Никога не съм се разглеждал като възпитател, като дисциплиниращ орган, който трябва да следи за поведението на отделния народен представител", отсече председателят на Народното събрание. Според него не може да се говори за въвеждането на „казармена форма на организация" на поведението на депутатите. По думите на Пирински законодателите трябва да имат нужното съзнание. Както писа наскоро "Монитор", общият брой на неоснователните депутатски отсъствия през 2008 година е почти 2000.

Общо 718 обновени закона и две конституционни поправки, едната от които е свързана с институцията на омбудсмана, са приели парламентаристите от 40-ото народно събрание, разкри Георги Пирински. За сравнение приетите през предишния мандат закони са 630 на брой. Законодателите са приели също така шест кодекса и 97 изцяло нови закона, някои от които касаят данъчната система. Над 2600 въпроса пък са зададени по време на парламентарния контрол. Интерес най-вече е имало към министрите на здравеопазването, на вътрешните работи, на околната среда и водите и към премиера. Качеството на нормативните актове и на дебатите в пленарната зала обаче трябва съществено да се подобри, категоричен е парламентарният шеф. Той заяви, че основни проблеми за институцията остават гласуването с чужди карти и доверието към нея.

Едва една десета от гражданите вярвали в парламента. Обществото давало скептична, дори негативна оценка за работата на НС.


Още 100 000 работни места обеща БСП

Свалят осигуровките за бизнеса до 11,9%

Още 100 хиляди нови работни места ще осигури БСП, ако получи следващ мандат. Това съобщи шефът на червения икономически екип Румен Овчаров при представянето на управленските проекти за периода 2009-2013 г. Социалистите планират да преквалифицират над 60 хил. души, за да не изпаднат от пазара на труда. Нашият приоритет е да спазим социалните си ангажименти към тези, които гледат към държавата за подкрепа, обясни преди представянето премиерът Сергей Станишев. Той уточни, че БСП се ангажира да поддържа на всяка цена стабилността на финансовата система. Не ни е страх да напишем обещанията си черно на бяло, обясни още премиерът. Той припомни, че е готов да обсъжда плана на БСП и да го съпоставя най-вече с идеята на основната опозиционна сила. Виждайки потенциала на другите партии, ще са им необходими няколко години, за да разберат как да управляват, коментира още Станишев. Той припомни, че макар НДСВ да са близки по виждания до ГЕРБ, експертите на жълтата партия са направили много интересни коментари на управленските предложения на генерала. По време на представянето стана ясно, че червените са се отказали от най-дясната мярка в програмата си - отпадането на данъка върху дивидентите. БСП предлага и подобряване на бизнес средата и чрез намаляване до 11,9% на осигуровките за бизнеса. Целта ни е да достигнем нивото на Дания, което е най-ниското в ЕС, уточни Петър Димитров.БТА
ГЕРБ-Монтана издига за мажоритарен кандидат за депутат управителят

на МБАЛ в Лом

ГЕРБ-Монтана регистрира мажоритарния си кандидат д-р Пламен

Цеков и листата си за изборите за Народното събрание, съобщиха

от Районната избирателна комисия.

Д-р Цеков е управител на МБАЛ "Свети Николай Чудотворец" в Лом.

Водач на пропорционалната листа е нотариусът Искра Фидосова.

Под номер 2 е поставен лидерът на "ГЕРБ-предприемачи", Димитър

Аврамов, трети е д-р Пламен Цеков, четвърти - общинският

съветник на ГЕРБ в Монтана Златко Тодоров. Следват Петър Якимов,

Цветан Георгиев, Росен Белчев, Ирена Методиева, Ивайло Иванов и

Христо Кастрев.

Лекар хирург е мажоритарният кандидат на ГЕРБ

във Варна

Д-р Красимир Петров е мажоритарният кандидат на ГЕРБ във Варна.

Това съобщи днес областният председател на партията Павел

Димитров.

Красимир Петров е завършил медицина, от 1992 година до сега

работи в МБАЛ "Св.Анна" като коремен хирург. В момента е

зам.-директор на болницата, общински съветник от ГЕРБ.

Областният председател Павел Димитров посочи, че мажоритарният

кандидат е доказан професионалист и не влиза в политиката, за да

гради кариера. По думите му Петров има много положителни лични

качества и не е натрупал никакви негативи, което ще помогне

варненци да оценят кандидатурата му.

Водач на листата във Варна ще бъде председателят на партията

Цветан Цветанов, посочи Димитров. По думите му тази кандидатура

ще даде възможност на местна почва да се конкурират лидерите на

ГЕРБ и на БСП Сергей Станишев. Този сблъсък ще даде възможност

на варненци да оценят кой е по-добрият кандидат, посочи

Димитров.

На втора позиция в листата е Павел Димитров, на трета -

Красимир Петров. След това са зам.-кметът на Варна Свилен

Крайчев, Димитър Атанасов, Емил Радев, д-р Светослав Неделчев,

Даниела Петрова, Николай Костадинов, Емануил Манолов.


zdrave.net
БЛС предупреждава здравния министър за опасности, свързани с дейността на НЗОК
Управителният съвет на Българския лекарски съюз е сериозно обезпокоен от редица негативни тенденции и потенциални опасности за българското здравеопазване, свързани с дейността на НЗОК и нейното управление. Това се казва в писмо на съсловната организация до здравния министър д-р Евгений Желев. От 2006 година не е подписван Национален рамков договор. Въпреки че с три писма Лекарският съюз е информирал ръководството на здравната каса за решението на Националния съвет на БЛС за изготвяне и подписване на анекс към действащия НРД 2006, досега от касата не са дали индикации за изпълнение на законоустановените изисквания, посочва се в писмото. В него се отбелязва, че беше насрочен конкурс за директор на НЗОК, преди да е изтекъл мандата на сега действащия, и то в момент, когато и председателят на УС на НЗОК, и директорът на НЗОК отправят медийни послания за проблеми със събираемостта на здравните вноски и прогнозират предсрочно изчерпване бюджета на НЗОК за лекарства. „Сериозно сме обезпокоени от факта, че председателят на УС на НЗОК не реагира по никакъв начин на предложенията за Анекс, независимо, че пред Парламентарната комисия по здравеопазване, самият той заяви за проблеми, които могат да възникнат от прилагането на параграфи 7 и 8 от Закона на бюджета на НЗОК, даващи възможност на НЗОК през 2009 година да извършва „вътрешни компенсирани промени" и „преразпределение на годишните стойности" между средствата за реимбурсиране на лекарства и средствата за плащания на медицински дейности в първичната, специализираната и болнична помощ”, пише още в писмото.
Според ръководството на БЛС, анекс към НРД 2006 би могъл да предотврати опасността още преди края на годината НЗОК да е принудена да извърши рестрикции, засягащи здравноосигурителните плащания свързани с медицински дейности.
„Председателят на УС на НЗОК и нейният директор или не осъзнават, или нехаят за потенциалната опасност намалените финансови потоци към юридическите лица, предоставящи здравни услуги, да застрашат тяхната финансова автономност и да създадат предпоставки за финансово обусловено занижаване на качество на медицинските услуги и дори за фалити на лечебни заведения, което ще повлияе пряко и на достъпа до медицинска помощ на гражданите”, предупреждават от БЛС. Председателят на съсловната организация д-р Божидар Нанев посочва, че въпреки опитите му да инициира разговори с касата за предприемане на превантивни действия, до момента липсва каквато и да е реакция от страна на д-р Емил Райнов и д-р Румяна Тодорова. Затова той приканва министър Желев да свика спешно заседание на Висшия медицински съвет при дневен ред, съобразен с проблемите, засегнати в писмото.

Почина проф. Александър Дойчинов

На 13.06.2009 г. почина проф. Александър Дойчинов, д.м.н., един от водещите български специалисти в областта на ангиологията (съдовите заболявания).


Проф. Дойчинов е съавтор на петото българско откритие в областта на медицината "Масивни флеботромбози с преразходна коагулопатия в детска възраст". Основател е на клиниката по ангиология към Националния център по сърдечно-съдови заболявания, гр. София, и съосновател на Научно медицинско дружество по ангиология и съдова хирургия. Има над 300 публикации, от които повече от 40 в чужбина. Участник е в над 30 монографии, последната от които авторското издание "Съвременна терапия на съдовите заболявания".
Проф. Дойчинов е бил член на Българската национална академия по медицина, член-кореспондент на Германската ангиологична асоциация, почетен член на Световната, Европейската и Румънската ангиологична асоциация; основател на асоциацията на говорещите немски език медици в България; дългогодишен доверен лекар на посолството на Федерална Република Германия в България; завеждащ ангиологичен кабинет в Университетска болница „Лозенец”, гр. София.
Опелото ще се отслужи на 16.06.2009 г. от 12.00 ч. в църквата „Свети Седмочисленици”, гр. София.


Малка пружинка в артерия спасява живота при инфаркт
Инвазивната кардиология става все по- непопулярна, Хората с болни сърце станаха толкова много, че специалистите се задъхват, докато го обслужат. Често се налага пациентите да претърпят интервенция, която цели отпушване на опасно стеснението или запушени коронарни артерии. При процедирата в артерията може да се вкара малък балон, който се надува и я отваря, което възстановява свободното преминаване на кръвта през нея, в много слу­чаи обаче се налага поставянето на стент - малка метална пружинка, осигуряваща постоянното поддържане на артерията отво­рена. Стентирането спасява живота при остър инфаркт. Интер­венциите се провеждат в специални зали в клиниките, наречени катетъризационни лаборатории. Един ден след процедурата пациен­тът си тръгва чисто нов.

Здравната каса поема поставянето на обикновен стент, но ако се наложи вкарване на пружинка, излъчваща медикамент, пациен­тът доплаща, и то сериозна сума. Явно капацитетите от НЗОК и МЗ още не са разбрали, че по-голямата част от нуждаещите се от стентиране са възрастни хора, много бедни, но за сметка на това със сериозно болни сърца


Интервю на Мария КАРАБОЙЧЕВА
— Д-р Тонев, в как­ви случаи се налага поставяне на стент?

— Стентирането е метод на лечение на ко­ронарната атеросклеро­за. Обикновено това става при хора с изяве­на стенокардна симпто­матика или с прекаран миокарден инфаркт. Има и болни от диабет, при които симптомите са много бедни, а те имат значителни пора­жения по артериите.

Най-напред трябва да бъде доказано нали­чието на склеротична плака в коронарния съд. Това става с обикнове­ната ангиография рентгенологичен метод с използване на конт­растно вещество. По този начин ние виждаме каква е анатомията и най-вече вътрешният лумен на съда. Когато се установи стеноза (стеснение) над 75

процента налага извър­шването на т.нар. ангиопдастика. Тя е два ви­да: само с балонен кате­тър, който се въвежда в областта на стенозата, и със стент.

— Как се действа при инфаркт, органи­зирано ли е вече всичко така, че пациентът да дойде при вас по най-бързия начин?

— Миокардният ин­фаркт е остро коронар­но заболяване и се рад­ваме, че в цялата страна лекарите разбраха, че първите часове са злат­ни за здравето и живота на болния, който го е получил. Затова се ста­раем да приемаме мак­симално бързо постра­далите; да извършваме коронарография и спа­сителна ангиопластика. Което ще рече отваряне на този съд, в който се е образувал тромб.

— Лекарствата не помагат ли в подобни случаи?

— Те имат своето място, естествено. Но най-доброто лечение в първите часове (до вто­рия час) е ангиопласти­ка. Оттам нататък мо­гат да се прилагат меди­каменти, които имат за цел да унищожат тром­бозата.

— След като е поставен степта, трябва ли да се промени начинът на живот?

— Това е изключително важно. Един мио­карден инфаркт увреж­да лявата камера и от­там пътят до сърдечна­та недостатъчност е много кратък. Ние се борим да запазим тази камера, да няма загинал миокард. С всичко, кое­то правим не можем да премахнем 100-процентово заболяването исхемична болест или атеросклероза, затова лечението трябва да продължи. От една страна, са медикамен­тите, от друга - промя­на в начина на живот. Най-важното е да се на­мали излишното тегло, защото нашата нация вече затлъстява. Бол­ните да се научат, че трябва да са следят рис­ковите фактори - хи­пертония, диабет, пови­шени масти в кръвта, и заедно с лекаря си, да ги контролират. А това

е свързано и с хранене­то. Ние се опитваме

всичко да обясним на болните, даваме им и специални книжки, но е нужно всеки и сам да поеме отговорността в това отношение. Тютю­нопушенето е абсолют­но забранено! Следва­щият въпрос на пациен­тите е за алкохола.

— Да, и аз ще ви питам за алкохола. Позволен ли е и докол­ко?

— в много малки количества.

— Какво значи то­ва?

— Първо трябва да се направи разграниче­ние между концентри­ран и неконцентриран. Концентрираният тряб­ва да бъде изключител­но качествен, тоест да няма примеси на мети­лов алкохол, и да е в рамките на 50-100 гра­ма.

—А ролята на чер­веното вино?

— Ние го препоръч­ваме. То съдържа антиоксидантни вещества, които намаляват разви­тието на атеросклеро­тичната плака.

— Двигателната активност каква да

бъде, позволено ли е по-голямо натоварва­не?

— 0, двигателната активност не трябва да се спира. в никакъв случай! А каква да бъде, се преценява индивидуал­но. Нашата цел е да върнем всеки болен в неговата нормална сре­да. всеки да си върши това, което' е правил преди намесата ни.

— Колко време се пият лекарствата, които изписвате след интервенцията? Хо­рата във форумите се питат един друг и все­ки дава различни съве­ти.

— Това трябва да се изяснява от самите ле­кари, които са извърши­ли процедурата. вписва се и в епикризата. Прин­ципно, ако е поставен обикновен метален стент, добре е, антикоагулантното лечение да

продължи до 3 месеца. Оттам нататък може да се мине само на аспи­рин.

За медикаментозни­те стентове няма 100-процентов стандарт. Дори в световен мащаб. Те са различни поколе­ния, третирани с раз­лични медикаменти. От това се определя про­дължителността на при­ем на антикоагулантите. Затова най-добре всеки да прочете епикризата. Там всичко е упоменато.

— Има ли опасност от тромбози след спирането на лекарствата

— Рискът от тром­бози е много голям, особено при медика­ментозните стентове. Затова е трудно да се определи времето на вземане на антикоагуланти. Ако няма проб­лем, единият медика­мент, който изписваме - Плавикс, може да за­мени аспирина цял жи­вот. в това няма нищо лошо и страшно, а ще се предотврати риска от тромбози.

—Ако се появи кървене в резултат на ме­дикаментите, какво се прави?

— Кървенето е дос­та сериозно усложне­ние. Най-често то е от гастроинтестеналния тракт, след това от но­са. Пациентът трябва да се обърне към лекар или кардиолог. Ако е много зле - към Бърза помощ.

— Колко често се получават рестенози (повторно стеснение на мястото на вече поставения стент)?

— Процентът е уточнен. При обикнове­ните стентове 30 на- ето: Работи се много в посо­ка към намаляване на рестенозите. вече има доста добри стентове -с карбоново покритие, титанови и пр. При ме­дикаментозните ресте­нозите са 7-10 процента в първата година.

— Какви са симп­томите на рестеноза и какво трябва да пра­ви пациентът?

— възстановяват се предишните оплаквания на болния. Основното е стенокардната болка.

— веднага ли трябва да се действа?

— Много би било добре! Нужно е пациен­тът да се обърне към личния си лекар и оттам да бъде насочен към нас.

— въпросът ми бе­ше дали светкавично да тръгва към вас.

— Съдът все още е проходим. Ако е напъл­но запушен, пациентът получава миокарден инфаркт и тогава Бърза помощ ще го доведе при нас.

— Какво правите при рестеноза?

— Стесненият участък се третира с в балон, тоест прави се балонна ангиопластика. За наше щастие вече н има и балони, които излъчват медикаменти против рестеноза. Ние имаме около едногодишен опит с тях и резултатите са изключително добри. вътре в стента се раздува такъв балон, той излъчва медика­мента, и след това този участък от съда е много добре.

— Ако човек със стент, който пие пре­парати заразреждане на кръвта, му предс­тои някаква хирурги­ческа интервенция, трябва ли да спре ле­карствата?

~ Не бива. Може да не се пият ден-два пре­ди това. възможно е и да се намалят. Да се мине на друга схема на лечение. всеки пациент преди каквато и да било интервенция преминава през консултация.

— Често ваши ко­леги ви обвиняват, че слагате масово стен­тове, понякога без да е нужно, заради високо платените клинич­ни пътеки. Какво ще отговорите?

— Аз бих поканил всеки, който има съм­нения, да заповяда и да види потокът от болни, които се нуждаят от та­кава интервенция. Ние дори нямаме време да обслужим болните, ка­мо ли да помислим да правим щуротии.

— По колко болни минават дневно за процедури?

— Бройката варира по 20-25 на ден. Но то­ва не е само ангиоплас­тика, често има само диагностика. Скоро следобедният ни екип имаше програма от 11

души. Работим двама в две лаборатории. в съ­щото време приемаме три остри инфаркта. Това е допълнително на­товарване. Слава богу, тръгнахме си към 211 часа.

— Имате ли нужда от още един апарат?

— Имаме нужда от нов. Който да не се разваля. Сега разполагаме стри.Това е изключително важно. Един миокарден инфаркт уврежда лявата камера и оттам пътят до сърдечната недостатъчност е много кратък. вие се борим да запазим тази камера, а няма заги­нал миокард. С всичко, което правим не можем да премахнем процентово заболяването исхемична болест или атеросклероза


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница