16. 10. 2016 г хoтел Орфей, к к. Пампорово 13 октомври 2016 (четвъртък)Дата12.03.2018
Размер65.97 Kb.
XХ НАЦИОНАЛНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БНДСЕХА С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
13.10.2016 – 16.10.2016 г. хoтел Орфей, к.к. Пампорово

13 октомври 2016 (четвъртък)

14,00 – 18,30 – Регистрация

19,00 – 20,00 – Коктейл „Добре дошли”

20,00 – 22,00 – Вечеря14 октомври 2016 (петък)

09,00 – 09,15 – Oткриване на Конференцията

09,15 – 10,10 – НАУЧНА СЕСИЯ „РЕВАСКУЛАРИЗАЦИЯ ПРИ ПАТОЛОГИЯ НА АРТЕРИИ НА ГОРЕН КРАЙНИК ”

Модератори: Доц. Р. Стойчев, Доц. И. Лозев

09,15 – 09,25 Б.Андреев, Г. Георгиев. МБАЛ – Русе. Остра тромбоза на а. axillaris след хабитуална луксация на раменна става

09,25 –09,35 И. Лозев, Н. Смилов, И. Пидакев, П. Лозев, Д. Тодоров, С. Димов, Медицински Институт - МВР. Steal symptomе при брахио-базиличните артерио венозни фистули и протезните мостовидни артерио-венозни графтове при пациенти на хемодиализно лечение,

09,35 – 09,45 В. Петров, Н. Дончев, Пл. Панайотов, П. Кашукеева. МУ- Варна, УМБАЛ “Света Марина”-Варна. Министернотомия като метод на избор при достъп до a. subclavia dex. и tr. brachiocephalicus – клиничен случай

09,45-09,55 И. Кавалджиев, Е. Белински, В. Червенков, М. Станева. „Токуда Болница София“. Транспозиция на артерия субклавия синистра при пациент с дисекация на торакалната аорта.

09,55-10,10 – Дискусия10,10 – 10,40 Сателитен симпозиум фирма Пфайзер Люксембург САРЛ
  10,40 – 11,10Кафе пауза, посещение на изложба

11,10 – 12,40 - НАУЧНА СЕСИЯ „ ФЛЕБОЛОГИЯ”

Модератори: Проф. К. Гиров, Проф. М. Станева

11,10 – 11,20 А. Ангелов, Н. Дончев, Пл. Панайотов, В. Петров, МУ – Варна Първи впечатления и резултати от работата с лазерния апарат LEONRDO

11,20 – 11,30 В. Говедарски, С. Димитров, И. Петров, Л. Бешев, Е. Хаджиев, В. Грудева, Т. Захариев, Г. Начев. УМБАЛ „Света Екатерина”, София. УМБАЛ „Георги Странски“, Плевен. Хирургично и ендоваскуларно лечение на дълбоката венозна тромбоза

11,30 – 11,40 М. Цеков, К. Гиров. ВМА, София. Хирургични методи за лечение на повърхностният тромбофлебит

11,40 – 11,50 А. Елкин, Д. Петков, И. Тенев, С. Бисеров, П. Пенков. МБАЛ “Тракия”, Стара Загора. Комбинирани тежки усложнения след склеротерапия с пяна

11,50 –12,05 Презентация на фирма Лаборатоар Инотек Интернасионал М.Станева, В. Червенков, Цв. Минчев. „Токуда Болница София“. Оценка на терапията с Флебодия при пациентки с вторичен лимфедем на горен крайник след мамектомия

12,05 – 12,15 С. Марангозов, Л. Желев, К. Гиров, ВМА – София. Резултати от приложението на MPFF след склеротерапия с пяна при пациенти с хронична венозна болест

12,15 – 12,25 Д. Луканова, Е. Горанова, М. Димова, М. Станкев, МБАЛ „НКБ“, София. Литературен обзор върху връзката между обструкцията в дълбоката венозна система и тежестта на хроничната венозна болест.

12,25 – 12,45 Дискусия


12,45 – 13,15 – Сателитен симпозиум – фирма Сервие Медикал ЕООД
13,15 – 14,15 – Обяд
14,15 – 14,45 – Сателитен симпозиум – фирма Байер България ЕООД

Луканова Д., Димова М., Горанова Е., Станкев М. МБАЛ „НКБ”, София. Ще заменят ли новите антикоагуланти стандартното лечение на дълбоката венозна тромбоза?
14,45 – 15,50 -– НАУЧНА СЕСИЯ „РЕВАСКУЛАРИЗАЦИЯ ПРИ ПАТОЛОГИЯ НА ИНФРАИНГВИНАЛНИ АРТЕРИИ” - 1ЧАСТ

Модератори: Проф. М. Станкев, Д-р Д. Марков

14,45 –14,55 Н.Николов, М. Станкев, Д. Луканова, Б. Стоянова, С. Станев, МБАЛ „НКБ“, София. Място на механичната тромбаспирация при остри артериални и венозни оклузии – клинични случаи

14,55 – 15,05 И. Кавалджиев, В. Червенков, Д. Вълчев „Токуда Болница София“. Хибриден подход при пациент с критична исхемия и липса на автовенозен кондуит

15,05 – 15, 15 Н. Дончев, Петров В., Тунчев Ст., Кашукеева П. МУ-Варна, УМБАЛ „Св. Марина“-Варна. Бедрената вена като графт при повторни артериални реконструкции в условията на инфекция. клиничен случай

15,15 – 15,25 Р. Стойчев, Н. Белчев, Д. Терзиев, С. Караманова, Ив. Мартинов, Й. Милев. УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД, София, Нашият опит в лечението на усложнени лъжливи аневризми в ингвино-феморалната област при наркозависими

15,25 – 15,40 Презентация на фирма Неофарм България ЕООД

15,40 – 15,50 Дискусия


15,50 – 16,10 – Кафе пауза
16,10 – 17,20– НАУЧНА СЕСИЯ „РЕВАСКУЛАРИЗАЦИЯ ПРИ ПАТОЛОГИЯ НА ИНФРАИНГВИНАЛНИ АРТЕРИИ” - 2ЧАСТ

Модератори: Проф. В.Червенков, Д-р Ст. Стефанов

16,10 – 16,25 Презентация на фирма Маримпекс-7 ЕООД Ranger Paclitaxel-Coated Balloon Catheter – предизвикателство на новата генерация балони

16,25 –16,35 Н. Николов, Б. Стоянова, С. Станев. МБАЛ „Национална кардиологична болница, София Възможно ли е чисто ендоваскуларно лечение на поплитеален ентрапмънт синдром?

16,35 – 16,45 - Ив. Тенев, Д. Петков, А. Елкин, С. Бисеров, П. Пенков. МБАЛ “Тракия”, Стара Загора. Ендоваскуларни процедури при tromboangiitis obliterans

16,45 –16,55 - Д. Николов, Н. Колев, С. Стефанов. Сити Клиник – Кардиологичен център. Поплитеален ентрапмънт синдром

16,55 – 17,05 Добромиров П., Борисова И., Манолов Н., Чешмеджиев М., Сапунджиева М., Костов П., Кр. Тютюнджиев МБАЛ „Св. Анна“- гр. Варна. Клиничен случай на руптурирала аневризма на дясна повърхностна феморална артерия

17,05 – 17,20. Дискусия


19,00- 22,00 – Вечеря
15 октомври 2016 (събота)
09,00 – 09,55 –НАУЧНА СЕСИЯ „РЕВАСКУЛАРИЗАЦИЯ ПРИ ПАТОЛОГИЯ НА АОРТОИЛИАЧЕН СЕГМЕНТ“- 1 ЧАСТ

Модератори: Проф. В. Анастасов, Доц. В. Говедарски

09,00 – 09,10 Кавръков Т, Абрашев Хр, Запрянов Хр., Тенев Т. УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“, Тракийски Университет, Стара Загора. Усложнения на съдово-хирургичните достъпи в аорто-илиачния сегмент


09,10 – 09,20 Б. Киров, Б. Чешмеджиева, Д. Желев.УМБАЛ Св. Георги, Пловдив Рядък случаи на огромна фалшива аневризма на артерия илиака след резекция на аневризма на коремната аорта

09,20 – 09,30 Добромиров П., Борисова И., Манолов Н., Чешмеджиев М., Сапунджиева М., Костов П. ,Големанов Д.. МБАЛ „Св. Анна“- гр. Варна Клиничен случай на симптоматична артериовенозна аневризма на дълбоката бедрена артерия, бедрената вена и външната илиачна вена

09,30 – 09,40 Говедарски В., Петров Ил., Димитров С., Хаджиев Е., Захариев Т., Начев Г.. УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД. Торакобифеморален байпас - клиничен случай

09,40 – 09,55 Дискусия


09,55 – 10,25 - Сателитен симпозиум на фирма Актавис ЕАД
10,25– 10,55 - Кафе-пауза и посещение на изложбата

10,55 – 12,15 - НАУЧНА СЕСИЯ „РЕВАСКУЛАРИЗАЦИЯ ПРИ ПАТОЛОГИЯ НА АОРТОИЛИАЧЕН СЕГМЕНТ“ – 2 ЧАСТ

Модератори: Доц. Др. Желев, Доц. Д.Петков

10,55 – 11,10 G. Mommertz, Marienhospital Aachen.Germany. How to treat suprarenal aortic aneurysms – with open surgery, hybrid or endovascular?

11,15 – 11,25 Igor КoncarHow to improve survival of patients with AAA - from screening to complex procedure

11,25-11,35 – И. Кавалджиев, Е. Белински, Р. Томов, В. Червенков, М. Станева, „Токуда Болница София“. Реканализация на хронична оклузия на артерия илика на пациент с двустранни нефростоми

11,35 – 11,45 Д. Петков, Г. Момерц, А. Елкин, И. Тенев, С. Бисеров. МБАЛ “Тракия”, Стара Загора, “Мариен хоспитал”, Аахен, Германия. E-tegra или E-vita при EVAR?

11,45-11,55 Н. Николов, М. Станкев, Б. Стоянова. МБАЛ „НКБ“, София. Място и видове ендопротези при спешни и животозасташяващи състояния в съдовата хирургия – клинични случаи

11,55-12,15 - Дискусия
12,15 – 12,45 – Сателитен симпозиум на фирма - Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ И Ко Кг– Клон България КЧ „Цялостна антикоагулантна грижа за пациентите с ДВТ и БТ“
12,45 – 14,00 – Обяд
14,00 – 14,50 - НАУЧНА СЕСИЯ „ВАРИЯ“

Модератори: Доц. Т. Кавръков, Доц. Д. Луканова

14,00 –14,10 - Л.Желев. ВМА– София. Морфология на аортния ендотел – постнатални промени, стареене и регенерация на ендотелните клетки. Експериментално проучване

14,10 – 14,20 - Д. Желев УМБАЛ „Св. Георги” Пловдив По повод една жалба. деонтологични проблеми – размисли и вероятни поуки

14,20 – 14,30 Е.Хаджиев, В.Говедарски. И. Петров, Т. Захариев., Г. Начев. УСБАЛССЗ „Св. Екатерина” ЕАД. Лечение на хронични рани от артериален произход.

14,30 – 14,40 – Крумова-Пешева Р., Пешев Х. Гиров К. СУ „Св. Климент Охридски“ ВМА София. Патологични реакции на траур при случаи на ампутация

14,40 – 14,50 - Дискусия


14,50 – 16,10 - НАУЧНА СЕСИЯ „РЕВАСКУЛАРИЗАЦИЯ ПРИ ПАТОЛОГИЯ НА КАРОТИДНИ АРТЕРИИ”

Модератори: Проф. Т. Захариев, Проф. В. Петров

14,50 – 15,05 Kamenov O, G. Mommertz. Marienhospital Aachen. Germany. Does early control of distal internal carotid artery during endarterectomy contribute to reduce neurologic deficits: a pilot study

15,05 – 15,15 В. Червенков, М. Станева, И. Кавалджиев, Н. Вълчев. „Токуда Болница София“ Емболия на вътрешна каротидна артерия и на брахиална артерия при пациент с предсърдно мъждене- клиничен случай.

15,15 – 15,25 Н. Николов, М. Станкев, Д. Луканова, Б. Стоянова, С. Станев. МБАЛ „НКБ“, София Предоперативна антиагрегантна терапия при каротидна ендартеректомия – усложнение или предимство?

15,25 – 15,35 И. Кавалджиев, Е. Белински, Р. Маймунков, В. Червенков, М. Станева „Токуда Болница София“ Тромбендартериектомия при случай на разязвена плака с интралуменен тромб на артерия каротис.

15,35 –15,45 Б.Стоянова, Н.Николов, М.Станкев, Д. ЛукановаМБАЛ НКБ, София Случай на комбинирано хибридно лечение при пациент с тандемни каротидни стенози.

15,45 – 15,55 Марков Д., Герова E, Попова И, Тодоров А. УМБАЛ "Софиямед ". Елонгация на трункус брахиоцефаликус и артерия каротис комунис. Оперативно лечение .

15,55 – 16,10 – Дискусия

16,10 – 16,20 Закриване на конференцията
20,00-24,00 – Гала вечеря

16 октомври 2016 (неделя)
08,00 – 10,00 – Закуска,

10,00 – 12,00 – Отпътуване

Каталог: assets -> program
program -> Сцена раковина 16h : djforceMan / dj кирил Мелконов
program -> Програма на училищни прожекции във Фестивален и конгресен център, Кафе-театър Януари-Юни 2011 Дата
program -> Акценти интервю с Вивиана Бечалоси
program -> Отчет за дейността на Националните Референтни центрове по инфекции с отражение за общественото здраве за 2016 година
program -> Медицински колеж пета научна сесия за преподаватели
program -> Програма на конференцията: 9: 30-9: 45 Официално откриване на „Деветата маркетингова конференция „
program -> Заседание на ус на бндсеха 19,00- 20,00 Коктейл „Добре дошли 20,00 22,00 Вечеря 09 октомври 2015 (петък)
program -> Лекция Дата Време от до стинг ад пристигане и настаняване на участниците
program -> Програма за развитие на туризма в община долни чифлик 2013 2014 година съдържание въведение


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница