18 Подготовка и извършване на функционални бъбречни проби Видове изследвания на уринаДата04.08.2018
Размер71 Kb.
#77826

18) Подготовка и извършване на функционални бъбречни проби

Видове изследвания на урина:

1.Макроскопски


а) за цвят – нормално е кехлибарено-жълт. При прием на железни препарати, урината е тъмна. При прием на сухи храни, урината пак е тъмна. При прием на много течности, урината е светла. При хематория – розова урина.

б) за мирис – обикновено мирише на амоняк.

в) за примеси – обикновено няма. При патологичен процес може да има утайка и песачинки.

2. Количествено


– диуреза – обикновено количеството за 24ч. е 1 – 1.5 л.

3. Качествено


 • относителното тегло (концентрацията на веществата, които се съдържат в 100мл. урина).

 • Необходимите пособия: стъклена мензурка, уринометър, чаша с прясна урина, фиш, филтърна хартия, дестилирана вода (ако има нужда за разреждане).

 • Нормалните стойности на относителното тегло са от 1003 до 1035.

 • Отклонения

 • изостенурия (при постоянно поддържане на стойности 1010);

 • хипостенурия (под 1003-1015)

 • хиперстенурия (от 1035 до 1028).Проба за разреждане по Фолхард (воден опит)

Противопоказания за пробата:


 • При пациенти със задръжка на течности

 • Артериална хипертония

 • Сърдечна недостатъчност

 • Остри заболявания на бъбрека и на черния дробВ какво се изразява пробата?

 • ограничава се приема на храна и течности (1500мл.).

 • Поставя се на първи режим (само първите 4ч.), за да не губи течности, защото при всяко движение се губи определено количество течности.

 • Приготвя се 1500мл. вода в съд, написан с името му и който се намира в близост до леглото. Целта е бъбрекът да зарежда.

 • Приготвя се фишът:

От клиника по нефрология До Клинична лабораторияПроба за разреждане по Фолхард
2/1 Иван Петров – 40год.

1ва порция – 8-8:30ч.

Урина – количество: ........

- отн. тегло: ..........
 • Пробата започва на гладно, на жадно и с празен пикочен мехур. Не трябва да приема медика-менти. За 20-30мин. трябва да изпие 1500мл. вода. Пробата продължава 4 часа. През половин час подканваме болния да уринира – общо 8 пъти:
1ва порция – 8:00-8:30ч.

2ра порция – 8:30-9:00ч.

3та порция – 9:00-9:30ч.

4та порция – 9:30-10:00ч.

5та порция – 10:00-10:30ч.

6та порция – 10:30-11:00ч.

7-ма порция – 11:00-11:30ч.

8ма порция – 11:30-12:00ч.


На втората и третата порция има най-голямо количество урина и с най-малко относително тегло – това е при правилно функциониране на бъбрека. След четвъртата порция относителното тегло намалява. Ако отн. тегло се задържи постоянно във високи стойности, това означава, че има задръжка на отоци в крайниците. Всичките 8 порции урина, общо трябва да е 1300мл. Недостатъкът на тази проба е, че е много натоварваща.


Необходими пособия:


 • Табличка

 • Бъбрековидно легенче

 • 8 химически чисти съда (дез-инфекцират се с хлорамин 1-2 %)

 • Мензурка

 • Чашка

 • Филтърна хартия

 • Уринатор

 • Гърне с капак с надпис – номер на стаята, леглото и име на болнияПроба за концентриране по Фолхард
Противопоказания:


 • Висока азотна задръжка

 • Нефросклероза

 • Заболявания на ССС

 • Заболявания на черен дроб

 • Повишена урея в кръвтаВ какво се изразява пробата?

Пробата започвана гладно, на жадно, на празен пикочен мехур и болният се поставя на първи режим. Приготвя се по-суха храна, солта е ограничена, количеството вода за 24ч. е 400мл (приема се независимо от времето). Информираме много добре болния за предстоящата проба. През 2 часа се взема урина, като първата порция се взима в 8:00ч. Общо има 12 порции за 24ч. Нощните порции може да се вземат и на 4 или 8 часа. Пробата се прекъсва тогава, когато изследваното отн. тегло стигне стойности 1028. Тогава се разбира, че бъбрекът концентрира. Ако не стигне 1028, пробата продължава. Количеството в първите порции е по-висок, а след това намалява с ниско отн. тегло. Трябва да мине 2-3 дена, за да се направи първата проба. Болният се предава по рапорт.


Необходими пособия:


 • Съд за уриниране

 • Мензура

 • Фишове

 • Химически чисти съда – 12 бр., на всеки от които е залепен левкопласт съдържащ трите имена, стач, легло, вид проба, порция номер

Задължение на мед.сестра при подготовката за изследването


1. Психологическа подготовка на лекувана личност за предстоящото изследване

a) разговор с пациента, в който се изяснява същността на изследването, неговата значимост и хронология на провеждането

b) получаване на информирано съгласие от пациента

2. Предаване по рапортна документация – датата на провежданото изледване

3. Попълване на требвателен лист за суха безсолна диета,включваща за 24 часа прием на варено или печено месо, 2 яйца, хляб и 400 мл.вода

4. Наблюдаване пациента от вечерта преди изследването за прекраряване приема на течности

5. Подготовка на необходимите пососбия

6. Попълване ясно и четливо на съпроводителните бележкиЗадължение на м.с по време на провеждане на пробата


1. В деня на изследването подканяне на пациента за пълно изпразване на пик.мехур, т.е т.нар състояние на „празен пик.мехур”

2. Инструктиране на пациента за спазване на стрктен първи двигателен режим за 24 ч.

3. Наблюдение на пац.за спазване на 24-часова суха безсолна диета (подпомагане при хранене при необходимост)

4. Процедура за взема на отделните порции урина

а) на втория час от състоянието на „празен пик.мехур” подпомагане на пациента при уриниране

б) измерване на количество отделена урина и запазване на 100 мл.в съда с надпис порция номер 1

в) регистриране на измереното количество урина във фиша за порция номер 1

Пробата на Зимницки


При тази проба няма натоварвания и затова може да се прилага по-често. Няма ограничения на двигателния и питеен режим. Пробата започва рано, в 6:00ч., на празен пикочен мехур. Не е от значение дали пациентът е приел храна и течности. През 3 часа се взимат порции урина:

1ва порция – 9:00ч.

2ра порция – 12:00ч.

3та порция – 15:00ч.

4та порция – 18:00ч.

5та порция – 21:00ч.

6та порция – 00:00ч.

7ма порция – 03:00ч.

8ма порция – 06:00ч.


Важното е, че не трябва да се прекъсне пробата в никакъв случай. Ако пробата започне в 6:00ч., то тогава трябва да продължи до 6:00ч. на следващия ден. Ако бъбрекът функционира нормално, ще има разнообразие на всичките порции.


Задължения на м. с:


Да наблюдава пациента дали спазва часовете и да не уринира в тоалетната (но ако е направил така, съобщаваме на лекаря и на фиша отбелязваме за определения час или се прекратява пробата и на следващия ден се започва отначало). Ако в третата порция има 600мл. урина измерваме отн. тегло и изхвърляме 500мл. урина и оставяме 100мл. като на фиша пишем, че е отделил 600мл. Пробата най-вече е предназначен за деца.

Проба на Уреен Клирънс


Клирънс е количеството кръв, което се почиства напълно от дадено вещество през бъбреците за 1мин. За различните възрасти има различни стойности. Затова трябва да знаем възрастта, теглото и ръста на пациента. Информираме пациента; измерваме ръста и теглото – нанасяме ги в бележката за урина; поставяме го на първи режим. За пробата няма значение дали е закусил или не. В 8:00ч. му се дава да се изпива 300 мл. вода, като се отбелязава точно часът, защото точно след 1 час трябва да измерим количеството и отн. тегло на урината. В 9:00ч. се взима първата порция урина. След това се взима с бяла моновета кръвен серум 2.5мл. След това му даваме да изпие 200мл. вода.

Необходими пособия:


 • Левкопласт

 • 2 химически чисти съда

 • Градуиран съд с 500 мл вода

 • Мензура

 • Фишове за изследване

 • Всичко необходимо за вземане на кръв

Алгоритъм на поведение на мед.сестра при подготовка и провеждане на Клирънсово излседване


 1. Подготовка на лекуваната личност, осъществена чрез терапевтична комуникация с цел получаване на информирано съгласие за изследване

 2. Регистриране в рапортната тетрадка датата за провеждане на изследването

 3. Подготовка на необходимите пособия

 4. Провеждане на изследването сутрин на празен стомах и празен пик.мехур на пациента в 7.30 часа

 5. Поставяне на първи двигателен режим за 2 часа

 6. Измерване ръста и теглото на пациента и регистриране на данните във фиша

 7. Информиране на пациента за неприемане на храна и вода до края на излседването

 8. Подпомагане на пациента за прием на 300 мл вода

 9. Отбелязване на точния час на приема

 10. Подпомагане на пациента 1 час след приемане на водата да уринира в първия надписан химически чист съд

 11. Измерване количеството на първата порция урина и отразяване във фиша

 12. Веднага извършване на венепунксия с евакуиране на 5 мл венозна кръв в бяла моновета

 13. Написване на придружителна бележка за изследване на уреята в кръвта

 14. Приемане на пациента на 200 мл вода

 15. След 1 час от втория прием на течността подпомагане пациента да уринира във втория надписан съд

 16. Измерване количеството отделена урина на втората порция и отбелязване във фиша

 17. Двете порции урина и взетата венозна кръв се транспортират до кл.лаборатория заедно с фишовете

 18. Получаване на резултата и фиксирането му в ИЗ

 19. Съобщаване стойностите на уреен клирънс на лекаря

 20. Нормализиране двигателния и хранителния режим на пациента


Каталог: sesgriji -> 4sem
4sem -> 1 Подготовка на набор за интубация и анестезиологична масичка Основни принципи
4sem -> 3 Обработка на асептична рана. Сваляне на конци
4sem -> 4 Обработка на септична рана. Дренажи
4sem -> 2 Обработка на рани. Вземане на раневи секрет. Приложение на тап и sat
4sem -> Сестрински грижи при пациенти с съдови заболявания. Разширени вени (Варици)
4sem -> 22 Подготовка на болен и участие на м с при рентгенови изследвания на неврологично болен
4sem -> 5 Сестрински грижи при пациенти с Илеус – предоперативен и следоперативен период
4sem -> 39 Сестрински грижи при деца с заболявания на дихателната система. Бронхопневмония
4sem -> 17 Подготовка за рентгенови излсевдания, узд, радиоизотопни изследвания на отделителната система
4sem -> 27 Специални тоалети на очи, уши, нос и устна кухина


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница