1Йерархии на онтологията (Asserted classes, Properties) 1Йерархия на класовете (uri)Дата23.10.2018
Размер94.5 Kb.
#94624
Специализирана онтология

Иконографско изображение”(SINUS_ImageSpecOntology)

Документация на OWL-реализацията
1Йерархии на онтологията (Asserted classes, Properties)

1.1Йерархия на класовете (URI)


Composition

Description

IconographicalImage

IconographicalTheme

Character

Feast


FeastOfJesusChrist

FeastOfTheVirginMary

TypeOfCharacterImage

TypeOfIcongraphicalImage1.2Йерархия на обектните свойства (URI)


character_has_TypeOfImage

description_describes_IconographicalImage

iconographicalImage_has_Composition

iconographicalImage_has_Themeiconographical_image_has_CanonicalType

2Етикети на онтологичните елементи на български и английски език

2.1Етикети на класовете


URI


Етикет на английски език

Етикет на български език

Composition

Composition

Композиция

Description

Description

Описание

IconographicalImage

Iconographical Image

Иконографско изображение

IconographicalThemeIconographical ThemeИконографска тема

Character

Character

Персонаж

Feast


Feast


Църковен празник

FeastOfJesusChrist

Feast of Jesus Christ

Господски празник

FeastOfTheVirginMary

Feast of the Virgin Mary

Богородичен празник

TypeOfCharacterImage

Type of Character Image

Тип изображение на персонаж

TypeOfIcongraphicalImage

Type of Icongraphical Image

Тип на иконографско изображение2.2Етикети на обектните свойства

URI


Етикет на английски език

Етикет на български език

character_has_TypeOfImage

character has Type of Image

има тип изображение


description_describes_IconographicalImage

description describes Iconographical Image

описва

iconographicalImage_has_Composition

Iconographical Image has Composition

има композиция

iconographicalImage_has_Theme

Iconographical Image has Theme

има тема

iconographical_image_has_CanonicalType

Iconographical Image has Canonical Type

има тип според канона2.3Етикети на индивидите

URI


Етикет на английски език

Етикет на български език

Easter

Easter

Великден

Възкресение Христово

Празник на празниците


FeastOfJesusChrist_1
Кръстовден

FeastOfJesusChrist_2
Рождество Христово

FeastOfJesusChrist_3
Богоявление

FeastOfJesusChrist_4
Вход Господен в Йерусалим

Цветница


FeastOfJesusChrist_5
Възнесение

FeastOfJesusChrist_6
Петдесетница

FeastOfJesusChrist_7
Преображение

FeastOfJesusChrist_8
Сретение Господне

FeastOfJesusChrist_9
Обрезание Господне

FeastOfTheVirginMary_1
Рождество Богородично

FeastOfTheVirginMary_2
Въведение Богородично

FeastOfTheVirginMary_3
Успение Богородично

Full-Length

Full-Length Image

Цял ръст

Half-Length

Half-Length Image

Допоясно изображение

OnAHorse

OnAHorse

На кон

OnAThrone

OnAThrone

На трон

OneFigureComposition

One Figure Composition

Еднофигурна композиция

ManyFiguresComposition

Many Figures Composition

Многофигурна композиция

TraditionalIconographical Image

TraditionalIconographical Image

Традиционно иконографско изображение

UntraditionalIconographical

Image


UntraditionalIconographical

Image


Нетрадиционно иконографско изображение3Дефиниции на онтологичните елементи

3.1Дефиниции на обектните свойства

ObjectProperty_character_has_TypeOfImage

domain Character

range TypeOfCharacterImage


ObjectProperty_description_describes_IconographicalImage

domain Description

range IconographicalImage
ObjectProperty_iconographicalImage_has_Composition

domain IconographicalImage

range Composition
ObjectProperty_iconographicalImage_has_Theme

domain IconographicalImage

range Theme
ObjectProperty_iconographical_image_has_CanonicalType

domain IconographicalImage

range TypeOfIconographicalImage

3.2Дефиниции на класовете

Class_Character

EquivalentClass SINUSBasicOntology_Class_Character

subClassOf Class_IconographicalTheme

disjointWith {Class_ Feast}
Class_Composition

disjointWith {Class_Description, Class_IconographicalImage,

Class_IconographicalTheme, Class_ TypeOfCharacterImage, Class_TypeOfIcongraphicalImage}

members {OneFigureComposition, ManyFiguresComposition}


Class_Description

EquivalentClass SINUSBasicOntology_Class_Description

subClassOf Restriction onProperty

ObjectProperty_description_describes_IconographicalImage

OnClass Class_ IconographicalImage qualifiedCardinality 1

disjointWith {Class_Composition, Class_IconographicalImage,

Class_IconographicalTheme, Class_ TypeOfCharacterImage,

Class_TypeOfIcongraphicalImage}


Class_ IconographicalImage

subClassOf Restriction onProperty

ObjectProperty_iconographical_Image_has_CanonicalType

OnClass Class_TypeOfIconographicalImage qualifiedCardinality 1

subClassOf Restriction onProperty

ObjectProperty_iconographicalImage_has_Composition

OnClass Class_Composition qualifiedCardinality 1

subClassOf Restriction onProperty

ObjectProperty_iconographicalImage_has_Theme

OnClass Class_IconographicalTheme qualifiedCardinality 1

disjointWith {Class_Composition, Class_Description,

Class_IconographicalTheme, Class_ TypeOfCharacterImage,

Class_TypeOfIcongraphicalImage}
Class_IconographicalTheme

disjointWith {Class_Composition, Class_Description,

Class_IconographicalImage, Class_ TypeOfCharacterImage,

Class_TypeOfIcongraphicalImage}


Class_Feast

subClassOf Class_IconographicalTheme

disjointWith Class_Character

members {Easter}


Class_FeastOfJesusChrist

subClassOf Class_Feast

disjointWith Class_FeastOfTheVirginMary

members {FeastOfJesusChrist_1, FeastOfJesusChrist_2, FeastOfJesusChrist_3,

FeastOfJesusChrist_4, FeastOfJesusChrist_5, FeastOfJesusChrist_6,

FeastOfJesusChrist_7, FeastOfJesusChrist_8, FeastOfJesusChrist_9}


Class_FeastOfTheVirginMary

subClassOf Class_Feast

disjointWith Class_FeastOfJesusChrist

members {FeastOfTheVirginMary_1, FeastOfTheVirginMary _2,

FeastOfTheVirginMary _3}
Class_TypeOfCharacterImage

disjointWith {Class_Composition, Class_Description,

Class_IconographicalImage, Class_IconographicalTheme,

Class_TypeOfIcongraphicalImage}

members {Full-Length, Half-Length, OnAHorse, OnAthrone}
Class_TypeOfIcongraphicalImage

disjointWith {Class_Composition, Class_Description,

Class_IconographicalImage, Class_IconographicalTheme,

Class_TypeOfCharacterImage}members {TraditionalIconographicalImage, UntraditionalIconographicalImage}


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница