1їСоломон, Давидовият син, се закрепи на царството си; и Господ неговият Бог бе с него и твърде много го възвеличистраница1/5
Дата19.11.2018
Размер287.5 Kb.
ТипГлава
  1   2   3   4   5
ВТОРА КНИГА НА ЛЕТОПИСИТЕ
ГЛАВА 1

1їСоломон, Давидовият син, се закрепи на царството си; и Господ неговият Бог бе с него и твърде много го възвеличи.

2їТогава Соломон говори на целия Израил, на съдиите и на всичките първенци от целия Израил, началниците на бащините домове;

3їи така, Соломон и цялото общество с него, отидоха на високото място, което е в Гаваон; защото там беше Божият шатър за срещане, който Господният слуга Мойсей беше направил в пустинята.

4їА Давид беше пренесъл Божия ковчег от Кириатиарим на мястото, което му бе приготвил; защото Давид бе поставил за него шатър в Ерусалим.

5їПри това, медният олтар, който Везелеил, син на Урия, Оровият син, беше направил, бе там пред Господната скиния; и Соломон и обществото се обърнаха ревностно към него.

6їТам отиде Соломон, при медния олтар пред Господа, който олтар бе пред шатъра за срещане, та принесе на него хиляда всеизгаряния.

7їВ същата нощ Бог се яви на Соломонав и му рече: Искай какво да ти дам.

8їА Соломон каза на Бога: Ти си показал голяма милост към баща ми Давида, като си ме поставил цар вместо него.

9їСега, Господи Боже, нека се утвърди обещанието, което Ти даде на баща ми Давида; защото ти ме направи цар над люде многочислени като праха на земята.

10їДай ми, прочее, мъдрост и разум, за да се обхождам прилично пред тия люде; защото кой може да съди тоя Твой голям народ?

11їИ Бог каза на Соломона: Понеже си имал това в сърцето си, и не поиска богатство, имоти и слава, нито живота на ония, които те мразят, нито поиска дълъг живот, но поиска за себе си мъдрост и разум, за да съдиш людете Ми, над които те направих цар,

12їдават ти се мъдрост и разум; при това ще ти дам богатство, имоти и слава, каквито не са имали царете, които са били преди тебе, нито ще имат някои след тебе.

13їТогава Соломон се върна в Ерусалим от високото място, което е в Гаваон от пред шатъра за срещане; и царуваше над Израиля.

14їИ Соломон събра колесници и конници, и имаше хиляда и четиристотин колесници и дванадесет хиляди конници, които настани по градовете за колесниците и при царя в Ерусалим.

15їИ царят направи среброто и златото да изобилстват в Ерусалим като камъни, а кедрите направи по множество като полските черници.

16їИ за Соломона докарваха коне из Египет; кервани от царски търговци ги купуваха по стада с определена цена.

17їА извеждаха и докарваха из Египет всяка колесница за шестстотин сребърни сикли, и всеки кон за сто и петдесет; така също за всичките хетейски царе и за сирийските царе конете им се доставяха чрез тия търговци.


ГЛАВА 2

1їТогава Соломон, като реши да построи дом за Господното име, и царска къща,

2їСоломон изброи седемдесет хиляди мъже за бременосци, и осемдесет хиляди за каменоделци в планините, и три хиляди и шестстотин за надзиратели над тях.

3їТогава Соломон прати до тирския цар Хирам да кажат: Както си сторил на баща ми Давида, и си му пратил кедри, за да си построи къща, в която да живее, стори така и на мене.

4їЕто, аз строя дом за името на Господа моя Бог, да го посветя Нему, за да се принася пред Него благоуханен тамян и постоянните присъствени хлябове, и утринните и вечерните всеизгаряния, в съботите, на новолунията, и в празниците на Господа нашия Бог; това е всегдашна наредба в Израил.

5їА домът, който строя, е голям, защото нашият Бог е велик повече от всичките богове.

6їНо кой може да Му построи дом, когато небето и небето на небесата не са достатъчни да Го поберат? кой, прочее съм аз, та да Му построя дом, освен само за да кадя пред Него?

7їЗатова, прати ми сега човек, изкусен да работи злато и сребро, мед и желязо, мораво, червено и синьо, и който знае да прави ваяни работи, и нека работи с изкусните човеци, които са с мене в Юда и в Ерусалим, които баща ми Давид е промислил.

8їИзпрати ми и кедрови дървета, елхови дървета и алмугови дървета от Ливан; защото зная, че твоите слуги умеят да секат дървета в Ливан; и, ето, моите слуги ще бъдат с твоите слуги.

9їза да ми приготвят изобилно дървета; защото домът, който строя, ще бъде голям и чудесен.

10їИ ето, ще дам на твоите слуги, дървосечците, двадесет хиляди кора чукано жито, двадесет хиляди кора ечемик, двадесет хиляди вати вино и двадесет хиляди вати дървено масло.

11їТогава тирският цар Хирам отговори с писмо, което прати на Соломона: Понеже Господ люби людете Си, затова те е поставил цар над тях.

12їРече още Хирам: Благословен да бъде Господ Израилевият Бог, създател на небето и на земята, Който даде на цар Давида мъдър син, надарен с остроумие и разум, който да построи дом Господу и царска къща.

13їСега, прочее, пращам ти човек изкусен и разумен, майстора си Хирам,

14їсин на една жена от Давидовите дъщери и на баща тирянин, изкусен и да изработва злато и сребро, мед и желязо, камъни и дърва, и мораво, синьо, висон и червено, тоже да прави всякакви ваяни работи и да изработва всякакво измишление, каквото му се внуши, за да работи той заедно с твоите изкусни човеци и с изкусните човеци промислени от господаря ми баща ти Давида.

15їСега, прочее, нека господарят ми изпрати на слугите си житото и ечемика, дървеното масло и виното, които е обещал;

16їа ние ще насечем дърветата от Ливан, колкото ти са потребни и ще ти ги докараме на салове по море до Иопия, а ти ще ги превозиш в Ерусалим.

17їИ Соломон преброи всичките чужденци, които бяха в Израилевата земя, след преброяването, с което баща му Давид ги бе преброил; и намериха се сто и петдесет и три хиляди и шестстотин души.

18їИ от тях назначи седемдесет хиляди за бременосци, и осемдесет хиляди за каменоделци в планините, и три хиляди и шестстотин за надзиратели върху работенето на людете.
ГЛАВА 3

1їТогава Соломон почна да строи Господния дом в Ерусалим на хълма Мория, гдето се яви Господ на баща му Давида, на мястото, което Давид беше приготвил на гумното на евусеца Орна.

2їТой почна да строи на втория ден от втория месец на четвъртата година от възцаряването си.

3їА основата, която Соломон положи, за да построи Божия дом, имаше тия мерки: дължината в лакти, според старата мярка, бе шестдесет лакътя, и широчината двадесет лакътя.

4їА тремът, който бе пред лицето на дома, имаше дължина според широчината на дома, двадесет лакътя, а височината сто и двадесет; и обкова го извътре с чисто злато.

5їИ облече великия дом с елхови дървета, които обкова с чисто злато, и извая по него палми и верижки.

6їИ украси дома със скъпоценни камъни за красота; а златото бе от Фаруим.

7їОбкова още със злато дома, гредите, вратите, стълбовете и стените му; и извая херувими по стените.

8їИ направи пресветото място на дома, с дължина, според широчината на дома, двадесет лакътя, и с широчина двадесет лакътя; и обкова го с шестстотин таланта чисто злато.

9їА теглото на гвоздеите беше петдесет сикли злато. Обкова и горните стаи със злато.

10їИ в пресветото място на дома направи два херувима ваяна изработка, и обкова ги със злато.

11їА крилата на херувимите имаха, заедно, дължина двадесет лакътя; едното крило, на единия херувим, имаше пет лакътя и досягаше стената на дома; и другото крило имаше пет лакътя и допираше крилото на другия херувим.

12їТака и едното крило на другия херувим имаше пет лакътя и досягаше стената на дома; и другото крило имаше пет лакътя и допираше крилото на другия херувим.

13їКрилата на тия херувими се простираха на двадесет лакътя; и те стояха на нозете си, и лицата им гледаха навсякъде.

14їИ направи завесата от синьо, мораво, червено и висон, и изработи по нея херувими.

15їНаправи пред дома и два стълба тридесет и пет лакътя високи, с капител на върха на всеки от тях пет лакътя висок.

16їНаправи и верижки, както в светилището, и тури ги на върховете на стълбовете; и направи сто нара, които окачи на верижките.

17їИ изправи стълбовете пред храма, единият отдясно, а другият отляво; и нарече оня, който беше отдясно, Яхин, а оня, който беше отляво, Воаз.


ГЛАВА 4

1їПри това направи меден олтар, с дължина двадесет лакътя, а височина десет лакътя.

2їНаправи още леяно море с устие десет лакътя широко, кръгло изоколо, а с височина пет лакътя; и връв от тридесет лакътя го измерваше околовръст.

3їИ под устието му имаше образи на волове, които го обикаляха наоколо, по десет на един лакът; те обикаляха морето изоколо; воловете бяха на два реда, излеяни в едно цяло с него.

4їТо стоеше на дванадесет вола; три гледаха към север, три гледаха към запад, три гледаха към юг, и три гледаха към изток, а морето стоеше върху тях; и задните части на всички бяха навътре.

5їДебелината му беше една длан; а устието му беше направено като устие на чаша, във вид на кремов цвят; и побираше, когато бе пълно, три хиляди вати вода.

6їНаправи още десет умивалници, от които тури пет от дясно и пет от ляво на дома, за да мият в тях; там миеха това, което беше за всеизгаряне; морето, обаче, бе за да се мият в него свещениците.

7їНаправи и десетте златни светилника, според наставлението за тях, и тури ги в храма, пет отдясно и пет отляво.

8їИ направи десет трапези, които тури в храма, пет отдясно и пет отляво. Направи и сто златни легена.

9їПри това направи двора за свещениците, и големия двор, и порти за двора, и покри вратите им с мед.

10їИ постави морето от дясната страна на дома, към изток, къде юг.

11їХирам направи и котлите, лопатите и легените. Така Хирам свърши изработването на работите, които направи на цар Соломона за Божия дом:

12їдвата стълба; изпъкналите части; двата капитела, които бяха на върха на стълбовете; двете мрежи за покриване двете изпъкнали части на капителите, които бяха на върховете на стълбовете;

13їчетиритестотин нарове за двете мрежи - два реда нарове за всяка мрежа, - за да покриват двете изпъкнали части на капителите, които бяха върху стълбовете.

14їТоже направи подножията; направи и умивалниците върху подножията;

15їи едното море с дванадесетте вола под него.

16їСъщо и котлите, лопатите, вилиците и всичките им прибори майсторът му Хирам направи на цар Соломона за Господния дом от лъскава мед.

17їНа Иорданското поле царят ги изля в глинената земя между Сокхот и Середата.

18їТака Соломон направи всички тия вещи, толкоз много, щото теглото на медта не можеше да се пресметне.

19їСъщо Соломон направи всички вещи, които бяха за Божия дом; и златния олтар; и трапезите, на които се полагаха присъствените хлябове;

20їи светилниците със светилата им, от чисто злато, за да горят пред светилището според наредбата;

21їи цветята, светилата и клещите, от злато, и то от чисто злато;

22їи щипците, легените, темянниците и кадилниците, от чисто злато. А колкото за входа на дома, вътрешните му врати за в пресветото място, и вратите на дома, тоест, на храма, бяха от злато.
ГЛАВА 5

1їТака се свърши всичката работа, която Соломон направи за Господния дом. И Соломон внесе нещата, посветени от баща му Давида, - среброто, златото и всичките вещи, - и ги положи в съкровищниците на Божия дом.

2їТогава Соломон събра в Ерусалим Израилевите старейшини, и всичките началници на племената, началниците на бащините домове на израилтяните, за да пренесат ковчега на Господния завет от Давидовия град, който е Сион.

3їИ тъй всичките Израилеви мъже се събраха пред царя на празника в седмия месец.

4їА когато дойдоха всичките Израилеви старейшини, левитите вдигнаха ковчега.

5їТе пренесоха ковчега и шатъра за срещане с всичките свети принадлежности, които бяха в шатъра; свещениците и левитите ги пренесоха.

6їА цар Соломон и цялото Израилево общество, които се бяха събрали пред него, бяха пред ковчега, и жертваха овци и говеда, които по множеството си не можеха да се пресметнат или да се изброят.

7їТака свещениците внесоха ковчега на Господния завет на мястото му, в светилището на дома, в пресветото място, под крилата на херувимите.

8їЗащото херувимите бяха с крилата си, разперени над мястото на ковчега, и херувимите покриваха отгоре ковчега и върлините му.

9їИ върлините се издадоха така, щото се виждаха краищата на върлините, издадени от ковчега пред светилището, но извън не се виждаха; и там са до днес.

10їВ ковчега нямаше друго, освен двете плочи, които Мойсей положи там на Хорив, гдето Господ направи завет с израилтяните, когато бяха излезли из Египет.

11їА щом излязоха свещениците из светилището, (защото всичките свещеници, които се намираха там, бяха се осветили, без да чакат реда на отредите си;

12їа и всичките певци левити - Асаф, Еман, Едутун и синовете им и братята им, облечени във висон и държащи кимвали, псалтири и арфи, стояха на изток от олтара, и с тях сто и двадесет свещеника, които свиреха с тръби),

13їи като възгласиха тръбачите и певците заедно, пеещи и славословещи Господа с един глас, и като издигнаха глас с тръби и кимвали и музикални инструменти, та хвалеха Господа, защото е благ, защото милостта Му е до века, тогава домът, Господният дом, се изпълни с облак,

14їтака щото поради облака свещениците не можаха да застанат, за да служат, защото Господната слава изпълни Божия дом.
ГЛАВА 6

1їТогава Соломон говори: Господ е казал, че ще обитава в мрак;

2їно аз Ти построих дом за обитаване, място, в което да пребиваваш вечно.

3їПосле царят обърна лицето си, та благослови цялото Израилево общество, докато цялото Израилево общество стоеше на крака, като каза:

4їБлагословен да бъде Господ Израилевият Бог, Който извърши с ръцете Си онова, което говори с устата Си на баща ми Давида, като рече:

5їОт деня, когато изведох людете Си из Египетската земя, не избрах измежду всичките Израилеви племена ни един град, гдето да се построи дом, за да се настани името Ми там, нито избрах мъж, за да бъде вожд на людете Ми Израиля;

6їно избрах Ерусалим, за да се настани името Ми там, и избрах Давида, за да бъде над людете Ми Израиля;

7їИ в сърцето на баща ми Давида дойде да построи дом за името на Господа Израилевия Бог;

8їно Господ рече на баща ми Давида: Понеже дойде в сърцето ти да построиш дом за името Ми, добре си сторил, че е дошло това в сърцето ти.

9їТи, обаче, няма да построиш дома; но синът ти, който ще излезе из чреслата ти, той ще построи дом за името Ми.

10їГоспод, прочее, изпълни словото, което говори; и като се издигнах аз вместо баща си Давида, и седнах на Израилевия престол, според както говори Господ, построих дома за името на Господа Израилевия Бог.

11їИ там турих ковчега, в който е заветът, който Господ направи с израилтяните.

12їТогава Соломон застана пред Господния олтар, пред цялото Израилево общество, и простря ръцете си.

13ї(Защото Соломон беше направил медна платформа, която беше пет лакътя дълга, пет лакътя широка и пет лакътя висока, която беше положил всред двора, и като застана на нея, падна на коленете си пред цялото Израилево общество). Той, прочее, простря ръцете си към небето и рече:

14їГосподи Боже Израилев, няма на небето и на земята Бог подобен на Тебе, Който пазиш завета и милостта към слугите Си, които ходят пред Тебе с цялото си сърце;

15їКойто си изпълнил към слугата Си Давида, баща ми, това, което си му обещал; да! това, което си говорил с устата Си, него си и свършил с ръката Си, както се вижда днес.

16їСега, Господи Боже Израилев, изпълни към слугата Си Давида баща ми, онова, което си му обещал, като си рекъл: Няма да ти липсва мъж, който да седи пред Мен на Израилевия престол, ако само внимават чадата ти в пътя си, за да ходят в закона Ми, както ти си ходил пред Мене.

17їСега, прочее, Господи Боже Израилев, нека се потвърди словото, което си говорил на слугата Си Давида.

18їНо Бог наистина ли ще обитава с човека на земята? Ето, небето и небето на небесата не са достатъчни да Те поберат; колко по-малко тоя дом, който построих!

19їНо пак погледни благосклонно към молитвата на слугата Си и към молението му, Господи Боже мой, тъй щото да послушаш вика и молитвата, с която слугата Ти се моли пред Тебе,

20їза да бъдат очите Ти денем и нощем отворени към тоя дом, към мястото, за което Ти си казал, че ще настаниш името Си там, за да слушаш молитвата, с която слугата Ти ще се моли на това място.

21їСлушай моленията на слугата Си и на людете Си Израиля, когато се молят на това място; да! слушай Ти от местообиталището Си, от небето, и като слушаш, бивай милостив.

22їАко съгреши някой на ближния си, и му се наложи клетва, за да се закълне, и той дойде, та се закълне пред олтара Ти в тоя дом,

23їтогава послушай Ти от небето и подействай, извърши правосъдие за слугите Си, и въздай на беззаконния, така щото да възвърнеш делото му върху главата му, а оправдай праведния, като му отдадеш според правдата му.

24їАко людете Ти Израил бъдат разбити пред неприятеля по причина, че са Ти съгрешили, и се обърнат, та изповядат Твоето име, и принесат молитва, като се помолят пред Тебе в тоя дом,

25їтогава Ти послушай от небето, и прости греха на людете Си Израиля, и възвърни ги в земята, която си дал на тях и на бащите им.

26їКогато се затвори небето, та не вали дъжд по причина, че са Ти съгрешили, ако се помолят на това място и изповядат Твоето име, и се обърнат от греховете си, понеже ги съкрушаваш,

27їтогава Ти послушай от небето и прости греха на слугите Си и на людете Си Израиля, и покажи им добрия път, в който трябва да ходят, и дай дъжд на земята Си, която си дал в наследство на людете Си.

28їАко настане глад на земята, ако настане мор, ако се появят изсушителен вятър, мана, скакалци или гъсеници, ако неприятелите им ги обсадят в градовете на земята им, - каква да е язва или каква да е болест ако се появи между тях, -

29їтогава всяка молитва, всяко моление, което би се принесло от кой да бил човек или от всичките Ти люде Израиля, когато всеки познае раната си и болката си и простре ръцете си към Твоя дом,

30їТи послушай от небето, от местообиталището Си, и прости, и въздай на всекиго според всичките му постъпки, като познаваш сърцето му, (защото Ти, само Ти, познаваш сърцата на човешкия род),

31їза да Ти се боят,като ходят в Твоите пътища, през цялото време, когато живеят на земята, която си дал на бащите ни.

32їА за чужденеца, още който не е от людете Ти Израиля, но иде от далечна страна, заради Твоето велико име, и заради Твоята мощна ръка, и заради Твоята издигната мишца, - когато дойдат, та се помолят в тоя дом,

33їтогава послушай от небето, от местообиталището Си, и подействай според всичко, за което чужденецът Те призове; за да познаят името Ти всичките племена на света, и Ти се боят, както людете Ти Израил, и да познаят, че с Твоето име се нарече тоя дом, който построих.

34їАко людете Ти излязат на бой против неприятелите си, където би ги пратил Ти, и Ти се помолят, като се обърнат към тоя град, който Ти си избрал, и към дома, който построих на Твоето име,

35їтогава послушай от небето молитвата им и моленето им, и защити правото им.

36їАко Ти съгрешат, (защото няма човек, който да не греши), и Ти се разгневиш на тях, та ги предадеш на неприятеля, и пленителите им ги заведат пленници в земя далечна или близка,

37їи дойдат на себе си в земята, гдето са отведени пленници, та се обърнат и Ти се помолят в земята, гдето са запленени, и рекат: Съгрешихме, беззаконствахме, сторихме неправда,

38їи се обърнат към Тебе с цялото си сърце и с цялата си душа в земята, гдето са запленени, гдето са ги завели пленници, и се помолят, като се обърнат към земята си, която си дал на бащите им, към града, който си избрал, и към дома, който построих за Твоето име,

39їтогава Ти послушай от небето, от местообиталището Си, молитвата им, и моленията им, защити правото им, и прости на людете Си, които са Ти съгрешили.

40їСега, моля Ти се, Боже мой, нека бъдат отворени очите Ти, и внимателни ушите Ти, към молитвата, която се принася на това място.

41їСтани, прочее, сега, Господи Боже, влез в покоя Си, Ти и ковчегът на Твоята сила; свещениците Ти, Господи Боже, да бъдат облечени със спасение, и светиите ти нека се веселят в блага.

42їГосподи Боже, недей отблъсва лицето на помазаника Си; спомни милостите, които си показал към слугата Си Давида.
ГЛАВА 7

1їКато свърши Соломон молението си, огън слезе от небето, та изгори всеизгарянията и жертвите, и Господната слава изпълни дома.

2їИ свещениците не можаха да влязат в Господния дом, защото славата на Господа изпълни дома Му.

3їА всичките израилтяни, като видяха, че огънят слезе, и че Господната слава бе над дома, наведоха се с лице до земята върху постланите камъни, та се поклониха, прославящи Господа, защото е благ, защото милостта Му е до века.

4їТогава царят и всичките люде принесоха жертви пред Господа.

5їЦар Соломон принесе в жертви двадесет и две хиляди говеда и сто и двадесет хиляди овци. Така царят и всичките люде посветиха Божия дом.

6їИ свещениците стояха според службите си, също и левитите с инструментите за песнопеене Господу, които цар Давид беше направил, за да славословят Господа,защото милостта Му е до века, когато Давид въздаваше хвала чрез тяхното служене; а свещениците тръбяха срещу тях; докато целият Израил стоеше.

7їСоломон освети и средата на двора, който е към лицето на Господния дом; защото там принесе всеизгарянията и тлъстината на примирителните приноси, понеже медният олтар, който Соломон бе направил, не можеше да побере всеизгарянето и хлебния принос и тлъстината.

8їПо тоя начин Соломон и целият Израил с него, твърде голям събор, събран из местностите от прохода на Емат до Египетския поток, пазеха в онова време празника седем дни.

9їА на осмия ден държаха тържествено събрание; защото пазеха посвещението на олтара седем дни и празника седем дни.

10їИ на двадесет и третия ден от седмия месец царят изпрати людете в шатрите им с радостни и весели сърца за благостите, които Господ бе показал към Давида, към Соломона и към людете Си Израиля.

11їТака Соломон свърши Господния дом и царската къща; всичко, каквото дойде в сърцето на Соломона да направи в Господния дом и в своята къща, свърши го благополучно.

12їТогава Господ се яви на Соломона през нощта и му каза: Чух молитвата ти и избрах това място да Ми бъде дом за жертви.

13їАко заключа небето да не вали дъжд, или ако заповядам на скакалците да изпоядат земята, или ако изпратя мор между людете Си,

14їи людете Ми, които се наричат с Моето име, смирят себе си, та се помолят, и потърсят лицето Ми, и се върнат от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха им и ще изцеля земята им.

15їСега очите Ми ще бъдат отворени, и ушите Ми внимателни, към молитвата, която се принася на това място.

16їЗащото сега избрах и осветих тоя дом, за да бъде името Ми в него до века; и очите Ми и сърцето Ми ще бъдат там за винаги.

17їА колкото за тебе, ако ходиш пред Мене, както ходи баща ти Давид, и постъпваш напълно според както съм ти заповядал, и пазиш повеленията Ми и съдбите Ми,

18їтогава ще утвърдя престола на царството ти според завета, който направих с баща ти Давида, като рекох: Няма да ти липсва мъж да управлява Израиля.

19їНо ако се отклоните, ако оставите повеленията и заповедите, които поставих пред вас, и отидете, та послужите на други богове и им се поклоните,

20їтогава ще ги изкореня от земята Си, която съм им дал, и ще отхвърля отпред очите Си тоя дом, който осветих за името Си, и ще го направя за поговорка и поругание между всичките племена.

21їА за тоя дом, който стана толкова висок, всеки, който минава край него, ще се зачуди и ще рече: Защо направи Господ така на тая земя и на тоя дом?

22їИ ще отговарят: Понеже оставиха Господа Бога на бащите си, Който ги изведе из Египетската земя, та се хванаха за други богове и им се поклониха и им послужиха, за това нанесе на тях всичкото това зло.
ГЛАВА 8

1їА когато се свършиха двадесетте години, в които Соломон построи Господния дом и своята къща,

2їСоломон съгради изново градовете, които Хирам му бе дал, и засели в тях израилтяни.

3їИ Соломон отиде в Емат-сова и преодоля над него.

4їИ съгради Тадмор в пустата част над Юдовата земя, и всичките градове за житниците, които съгради в Емат.

5їСъгради още горния Веторон и долния Веторон, градове, укрепени със стени, порти и лостове,

6їи Ваалат и всичките градове, в които Соломон имаше житници, и всичките градове за колесниците, и градовете за конниците, и все що пожела Соломон да съгради в Ерусалим, в Ливан и в цялата земя на царството си.

7їА относно всичките люде, които останаха от хетейците, аморейците, ферезейците, евейците и евусейците, които не бяха от Израиля,

8їот техните потомци, останали подир тях в земята, които израилтяните не бяха изтребили, от тях Соломон събра набор за задължителни работници, каквито са и до днес.

9їНо от израилтяните Соломон не направи никого слуга за работата си; а те

бяха военните мъже, и главните му военачалници, и началниците на колесниците му и на конниците му;

10їтоже те бяха главните началници, които имаше цар Соломон (двеста и петдесет души), които началстваха над людете.

11їТогава Соломон възведе Фараоновата дъщеря от Давидовия град в къщата, която беше построил за нея; защото рече: Жена ми да не живее в къщата на Израилевия цар Давида, понеже местата, в които е влизал Господният ковчег, са свети.

12їТогава Соломон почна да принася всеизгаряния Господу на Господния олтар, който бе издигнал пред трема,

13їкато принасяше потребното за всеки ден според Моисеевата заповед, в съботите, на новолунията и на празниците, които ставаха три пъти в годината, - на празника на безквасните хлябове, на празника на седмиците и на празника на шатроразпъването.

14їИ според наредбата на баща си Давида, постави отредите на свещениците на службата им, и левитите на заръчаното за тях, да пеят и да служат пред свещениците, според както беше потребно за всеки ден, и вратарите според отредите им на всяка порта; защото такава бе заповедта от Божия човек Давид.

15їИ в нищо не се отклониха от царската заповед относно свещениците и левитите, нито относно съкровищата.

16їА цялата Соломонова работа беше предварително приготвена, от деня, когато се положи основата на Господния дом, докле се свърши. Така се свърши Господният дом.

17їТогава Соломон отиде в Есион-гавер и в Елот, на морския бряг в едомската земя.

18їИ Хирам му прати, под грижата на слугите си, кораби и опитни морски слуги, та отидоха със Соломоновите слуги в Офир; и от там взеха четиристотин и петдесет таланта злато, та го донесоха на цар Соломона.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница