2. 2 Очаквани резултати: 6 3 Индикатори за изпълнение 6страница1/7
Дата01.02.2018
Размер348.34 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

осъвременяване на техническата и системна инфраструктура на централната компонента (ядро) и комуникационните компоненти за връзка на ядрото на ЕИСПП с ведомствените автоматизирани информационни системи (ВАИС).

По процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление“

Подприоритет 3.3. „Подобряване на обслужването от страна на органите на съдебната власт чрез развитие на информационните технологии“

Бюджетна линия: BG051PO002/113.3-03

Наименование на проект „Доизграждане и усъвършенстване на ЕИСПП и интегриране на ведомствените информационни системи с ядрото на ЕИСПП“

Регистрационен номер на договора: КС11-33-3/23.11.2011 г.

Регистрационен номер на проектното предложение: КС11-33-3/29.04.2011 г.Съдържание


1 Предмет на техническата спецификация 5

2 Обхват на Дейност 15, предмет на настоящата процедура 52.1 Основни поддейности 5

2.1.1 Анализ на настоящата техническа и системна инфраструктура на централната компонента и комуникационни компоненти към ведомствените автоматизирани информационни системи на ЕИСПП 5

2.1.2 Доставка на хардуер, както следва: 5

2.1.3 Доставка, инсталиране и настройка на: 5

2.1.4 Изграждане на Recovery Center на централната компонента (ядро) на ЕИСПП 5

2.1.5 Изготвяне на Доклад от анализ на цялостната работа по проекта, предмет на настоящата поръчка. 52.2 Очаквани резултати: 6

2.3 Индикатори за изпълнение 6

2.4 Източници на информация за индикаторите 6

2.5 Обосновка на дейността 6

2.6 Предпоставки и рискове 7

2.6.1 Предпоставки за успешно изпълнение на проекта 7

2.6.2 Рискове 7

3 Текущо състояние на ИТ инфраструктурата 73.1 Технически средства 7

3.2 Лицензи за програмни средства 7

3.3 Софтуерна архитектура 7

4 Предназначение на доставения хардуер, софтуер и съпътстващи услуги 9

5 Общи изисквания към доставката 13

6 Изисквания към услугите по имплементация 13

7 Документация 14

8 План график 14

9 Гаранционни изисквания 15

10 Tехнически спецификации 1510.1 Сървъри за бази данни – 2 броя в клъстер, 17

10.2 Сървърен шкаф – 1 брой 20

10.3 Компютър – 1 брой, Cisco Security Manager 21

1. 21


2. 21

3. 21


4. 21

5. 21


6. 21

7. 21


10.4 Сървъри за услуги – 2 броя в клъстер, 23

1. 23


2. 23

3. 23


4. 23

5. 23


6. 23

7. 23


8. 23

9. 23


10 24

11. 24


12. 24

13 24


14 24

10.5 Дисков масив – 2 броя 25

10.6 SAN комутатори – 2 броя 27

10.7 Базов софтуер 28

1. 28


2. 28

3. 28


4. 28

5. 28


6. 28

7. 28


8. 28

9. 281Предмет на техническата спецификация


Предмет на този документ са изискванията на Възложителя по отношение на реализацията на Дейност 15 „Осъвременяване на техническата и системна инфраструктура на централната компонента (ядро) и комуникационните компоненти за връзка на ядрото на ЕИСПП с ведомствстените автоматизирани системи (ВАИС)“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет“, приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление“, подприоритет 3.3. „Подобряване на обслужването от страна на органите на съдебната власт чрез развитие на информационните технологии“ с наименование на проект „Доизграждане и усъвършенстване на ЕИСПП и интегриране на ведомствените информационни системи с ядрото на ЕИСПП“.

2Обхват на Дейност 15, предмет на настоящата процедура

2.1Основни поддейности

2.1.1Анализ на настоящата техническа и системна инфраструктура на централната компонента и комуникационни компоненти към ведомствените автоматизирани информационни системи на ЕИСПП

2.1.2Доставка на хардуер, както следва:


  • Сървъри за бази данни - 2 броя в клъстер;

  • Сървърен шкаф - 1 брой;

  • Компютър (мениджмънт станция) - 1 брой;

  • Сървъри за услуги - 2 броя в клъстер;

  • Дисков масив - 2 броя;

  • SAN комутатори - 2 броя.

2.1.3Доставка, инсталиране и настройка на:


  • Сървърни операционни системи;

  • Софтуер за виртуализация;

  • Система за управление на база данни (СУБД);

  • Софтуер за управление на защитени комуникации и инфраструктура.

2.1.4Изграждане на Recovery Center на централната компонента (ядро) на ЕИСПП


за поддържане на системата в критични и аварийни ситуации, на базата на съществуващата инфраструктура, подлежаща на осъвременяване. За изграждането на Recovery Center ще се използват наличните експлоатационни сървъри и не се предвиждат разходи към настоящия проект за доставка на хардуер и лицензи на базов софтуер. Recovery Center е огледално копие на базите данни и ще поддържа същата функционалност както основното ядро. Ще работи при аварийни и критични ситуации на ядрото в гр.София, но с по-малка производителност и бързодействие. Recovery Center ще се изгради в сградата на прокуратурата в гр.Пловдив.

2.1.5Изготвяне на Доклад от анализ на цялостната работа по проекта, предмет на настоящата поръчка.
Каталог: media -> public procurements
public procurements -> Прокуратура на република българия
public procurements -> Номер Клиентски номер
public procurements -> Прокуратура на република българия главен прокурор одобрявам: валери първанов
public procurements -> Одобрявам: валери първанов заместник на главния прокурор при ВКП д о к у м е н т а ц и я
public procurements -> Прокуратура на република българия главен прокурор одобрявам: валери първанов
public procurements -> Приложение към публична покана по реда на глава осем „А“ от закона за обществените поръчки с предмет


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница