2. годишно календарно-тематично разпределениеДата22.10.2018
Размер97.5 Kb.
2. ГОДИШНО КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Уроците упражнения, за които няма предвидени отделни часове, могат да се направят по време на обобщенията след съответните раздели или с конкретни работни задачи в уроците за нови знания. Например: урокът упражнение „Как да работим с исторически документи” може да се включи към обобщителния урок „Промените в българското общество през Възраждането”; „Характеристика на историческа личност” – към „Българската освободителна революция (І част)” и т.н.

Дата

Тема

Понятия

Очаквани резултати

1

2

3

4

5

1
Какво знаем за Българското средновековие (VІІ–ХІV в.) (начален преговор)

Държава, народност, култура, владетел, хан, войска, летопис, Средновековие, аристокрация

Познава особеностите в развитието на България през древността и Ранното средновековие;

Разкрива връзки и взаимодействия между народи и култури;

Ориентира се във времето и пространството;

Прави оценки на събития и личности.2

3

Българите навлизат в Новото време
Стопанските промени в българските земи

Национална общност, модернизация, реформа

Разбира многообразието на промените в българското общество през ХVІІІ–ХІХ век; Установява асинхронност между епохата на Възраждането и модерното време на света.

4
Светът на възрожденските българи

Нация, мода

Описва живота на българите в града и селото през Възраждането; анализира предпоставките за формиране на българската нация.1

2

3

4

5

5
Всекидневието на възрожденските българи
Открива елементи на промяна в ежедневието на българите; анализира исторически свидетелства.

6
Съжителство с другите

Толерантност

Разграничава отношенията на българите към империята и към другите етнически общности; оценява съжителството между различностите като ценност.

7
Промените в българското общество през Възраждането (обобщение)
Използва историческата карта като източник на знания и исторически речник; анализира и сравнява различни източници на информация; разпознава паметниците на различни народи.

8
Първите будители: Паисий Хилендарски и Софроний Врачански

Историческа личност

Свързва личности с исторически събития и процеси.

9
Новото българско училище

Светско образование, денационализация

Разкрива връзката между модерната и българската просвета.

10
Българската възрожденска култура

Култура, цивилизация

Дава примери за значими културни постижения; описва паметници на възрожденската култура; свързва събития и културни изяви с определени личности.1

2

3

4

5

11
Движение за независима българска църква

Дискриминация, антагонизъм, Екзархия, Възраждане, българско съзнание, модернизация

Разкрива връзката между модерната просвета, Българската църква и активизирането на българската общност; разбира значимостта на религията в живота на хората.

12
Борбите на българите през първата половина на ХІХ в.

Репресия, въстание

Подрежда в хронологична последователност важни исторически събития и периоди, разпознава бележити личности от възраждането; работи с илюстрации.

13
Българската освободителна революция (I част)

Чета, легия, национална революция

Различава ярките личности на политическото възраждане.

14
Българската освободителна революция (II част)

Източна криза, национална революция

Описва ярки събития, определя значението им; свързва личности с исторически събития и процеси.

15
Априлското въстание 1876 г.

Източна криза, национална революция, въстание

Подрежда в хронологична последователност важни исторически събития и периоди, разпознава бележити личности от възраждането; работи с илюстрации.
1

2

3

4

5

16
Освобождението: Руско турската война (1877– 1878 г.)

Война, военна тактика

Използва достъпни хронологични и пространствени ориентири за обяснение на исторически факти.

17
Будителите (обобщение)

Обобщаване на изучаваните понятия

Описва елементи от начина на живот на възрожденските българи; разбира ролята на обществените движения; различава мирни и въоръжени форми на борба; разпознава паметници на възрожденската култура; оценява Българското възраждане като част от процеса на модернизация на Европа

18 19
Възстановяване на българската държава
(I част)
Възстановяване на българската държава (II част)

Конституция, конституционна монархия, Народно събрание, правителство, политика, политически партии

Различава основните органи на властта, описва държавното устройство; разбира ролята на владетеля и на политическите партии.

20
Българският национален въпрос

Български национален въпрос, национално обединение

Разпознава причините за борбата за национално обединение.

21
Българите извън пределите на свободната държава

Революционна организация

Описва, анализира, сравнява и оценява факти, събития и процеси, дейността на бележити българи.1

2

3

4

5

22

23

Българската следосвобожденска демокрация до края на XIX в. (I част)
Българската следосвобожденска демокрация до края на ХІХ в. (II част)

Абдикация, регентство, политическа криза

опозицияХарактеризира, сравнява и оценява политически програми и действия, политически личности и обществени дейци.

24
Съединението

Национален идеал

Описва устройството на Източна Румелия; сравнява с държавното устройство на Княжество България

25
България по пътя на модернизацията

Модернизация, парламентарна демокрация

Разбира ролята на институциите в демократичното общество; предимствата на общественото

съгласие; отговорността на управленските елити.26
Войни за национално обединение
(1912–1918)

Репарация, крушение

Посочва, описва и разграничава причини и последици, свързани с дадени събития.

27
28
Политически живот (1918–1925)
България в периода 1926–1939 г.

Реформа, терор

Корупция, диктатураАнализира конкретно политическо управление; характеризира и оценява дейността на бележити личности.

29

30

31

България и неспокойният европейски мир
България през Втората световна война (1939– 1944)
Българската държавност до средата на ХХ в. (обобщение)

Авторитарно управление, национализъм, фашизъм, националсоциализъм, диктатура на пролетариата, окупация

Анализира и сравнява

общественото развитие на България и другите европейски страни; характеризира, сравнява и оценява политически програми и действия, политически личности и обществени дейци.

1

2

3

4

5

32

33

Всеобщ напредък в на

чалото на ХХ в.


Стопански промени и

модерни производстве

ни технологии


Протекционизъм

Производствени технологииРазбира ролята на стопанските промени и модерните производствени

технологии и комуникации за напредъка на обществото и тяхното влияние върху ежедневието.34

35

36
37

Духовни процеси в следосвобожденското българско общество
Българинът на прага на ХХ в.

Всекидневният живот


Българското общество

през военните годиниДуховност, духовен процес

Импресионизъм, експресионизъм, реализъм


Миграция
Примирие

Характеризира основните видове училища в

България; разбира тяхната роля за духовното развитие на нацията;

Открива влиянието на модерните школи в европейската култура в българското изкуство;

Разбира, че войната носи разруха, нещастия и смърт.38

39

Променящият се свят на българина след Първата световна война
Българската култура между двете световни

войни


Социални групи, гражданско общество, граждански права

Грамотност, високо образованиеРазбира и приема различността и предимствата на съжителството; разбира

ролята на традицията в

процеса на модернизацията.


40

41


42

43

Политическата система

на комунизма


(1944–1989)
Икономически промени в селото и града
Българското общество

(1944–1989)

България зад „желязната завеса”


Тоталитарен режим,

одържавяване

Национализация

Колективизация, номенклатура, бюрокрация


Сателитна държава

Разбира характера на

тоталитарния режим;

оценява ролята на свободата като условие за кономически, духовен и културен напредък на личността и на човешките общности;

Различава демокрация от

демагогия, административен контрол от свободна изява.
1

2

3

4

5

44

45

46


Краят на комунизма

Българският гражданин


България и обединяваща се Европа

Демокрация, граждански права
Асоциация, фондация

Харта, Европейски съюзРазличава конструктивни от деструктивните идеи и политически проекти;

Свързва модернизацията и демократизацията на България с определени личности; прави разлика между демократичен и недемократичен режим; разбира ролята на човешките права като основа на демократичното общество.
47
48
49
Българската

култура през втората половина на ХХ в.


Българите в началото на третото хилядолетие


Светът за България и

българите


интеграция


Ратификация,

добросъседствоРазбира ролята на идеологизацията на науката и културата; осъзнава необходимостта от свобода на духа;

Осъзнава икономическата и културната принадлежност на България към променящия се свят, етническото и културното многообразие като част от европейското наследство; разбира предимствата на европейското обединение; разпознава символите на ЕС.50
България след Втората световна война (обобщение)

Обобщаване на изучените понятия

Разпознава и различава видовете исторически източници

51
Годишен преговор

Каталог: files -> teachers files
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по музика за клас
teachers files -> Правила за работа в компютърен кабинет. Устройства и програми (Начален преговор) комбиниран
teachers files -> Примерно годишно разпределение на темите от учебното съдържание по информационни технологии за клас
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по география и икономика за клас
teachers files -> Тема музикален материал
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебния материал по музика за клас
teachers files -> Примерно годишно разпределение
teachers files -> Примерен тематичен план по биология и здравно образование клас, задължителна подготовка за учебната 2009/2010 година
teachers files -> 2. годишно календарно-тематично разпределение
teachers files -> Тема Муз материал за пеене


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница