2. Кои реки я напояват? До кой град е езерото Сребърна?Какво представлява то? Какво се отглежда в равнината?Дата16.10.2018
Размер22.51 Kb.
#89965
1.Къде се намира Дунавската равнина?

2.Кои реки я напояват?

3.До кой град е езерото Сребърна?Какво представлява то?

4.Какво се отглежда в равнината?

5.Коя е най-плодородната част в нея?С какво име е известна?

6.Каква трудова дейност се извършва в равнината?

7.Кое е по-населено място – равнината или планината?

8.Какво знаем за Видин? а/___________________б/____________________в/___________

9.Какво знаем за Плевен?

10.Какво знаем за Русе? а/____________________б/____________________в/___________

11.Кои други градове са в Дунавската равнина?

12.Какво е разположението на Стара планина?

13.Как се нарича хълмистата нископланинска територия насевер от планината?

14.Кой е най-високият връх в тази планина?Колко е висок?

15.На юг от планината се намират _____________________полета. Кои са те?

16.Коя река образува красив пролом, преминавайки през Стара планина?

А през Предбалкана?

17.Кои градове се разполагат по бреговете на р.Янтра?

18.Кои са богатствата на планините?

19.Как хората преминават през Стара планина?

20.Избройте проходи на Стара планина.

21.Кои реки извират от Стара планина?

22.Къде има най-много ВЕЦ? Защо?

23.Кой национален обект се намира в Стара планина?

24.С каква трудова дейност се занимават хората в планината? а/_______б/_______в/_______ г/_______

25.Какво знаем за Враца? а/____________б/_____________

26.Какво знаем за Габрово?а/__________б/____________в/_______________

27.А за Ловеч?а/_________б/_________в/__________г/___________________

28.А за Велико Търново?а/___________б/____________в/_______________

29.Кои други селища се намират в Стара планина?

30.Къде се намират Задбалканските котловини?

31.Коя река преминава през Софийската котловина?

32.Коя планина се намира на юг от тази котловина?

33.Кой е най-високият й връх? Колко е висок?

34.Коя река извира от Витоша?

35.Заради редките растения Витоша е обявена за _________

36.Коя е тази територия, която е разположена на запад от Витоша до границата?

37.Къде се намира Средна гора?

38.Каква трудова дейност упражняват хората в Задбалканските котловини?

39.Кои градове се намират в Средна гора?

40.Какво знаем за София?

Нейните стари имена са:________________

41.Кой е най-големият град в Краище?

42.Какво знаем за Сливен?

43.Казанлък е градът на___________.Тук се намират_____________и______________

44.Какво е географското положение на: а/Горнотракийската низина б/Странджа и Сакар

45.Какви подземни богатства има в низината?

46.Кои реки я напояват ?

47.Кои са притоците на р.Марица?

48.Откъде извира Марица?____________________Кои други реки извират от тази планина?

49.Заради редките си растения Странджа е обявена за________

50.С каква трудова дейност се занимават хората в Тракийско-Странджанска област?

а/___________________б/_____________в/______________г/____________

51.Какво знаем за Пловдив?а/__________б/___________в/___________г/___________

Неговите стари имена са:__________________________________________________

52.Какво знаем за Стара Загора?

53.Ямбол е разположен на река _____________


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница