2. основни теми и мотивиДата30.07.2018
Размер48.23 Kb.
ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ

1.ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СИМВОЛИЗМА МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ; „НАЙ-НЕЖНИЯТ ПОЕТ В НАШАТА ЛИТЕРАТУРА”, ЕДИН ОТ „ПРОКЪЛНАТИТЕ ПОЕТИ”, КОИТО ИЗБИРАТ ДЪЛГИЯ ПЪТ НА САМОПОЗНАНИЕТО И ДУХОВНОТО СЪВЪРШЕНСТВО, „ ОБРЪЩАТ ГРЪБ” НА ГРУБИТЕ МЕРКАНТИЛНИ СТРАСТИ…

2.ОСНОВНИ ТЕМИ И МОТИВИ:

А.РАЗМИНАВАНЕ МЕЖДУ МЕЧТА И РЕАЛНОСТ, СПОМЕН И БЛЯН;

Б.САМОТАТА, НЕУДОВЛЕТВОРЕНОСТТА, НОСТАЛГИЯТА ПО МИНАЛОТО,

ВЪТРЕШНОТО РАЗДВОЕНИЕ, НЕПОСТИЖИМОСТТА НА МЕЧТИТЕ, ОБРЕЧЕНОСТТА…

В.ВОЙНАТА И ЧОВЕКЪТ ВЪВ ВРЕМЕ НА ВОЙНА - АНТИХУМАНННАТА СЪЩНОСТ НА ВОЙНАТА, ОБЕЗЛИЧАВАНЕТО НА ЛИЧНОСТТА, СЛИВАНЕТО С МАСАТА, ДЪЛГА КЪМ НАРОДА И РОДИНАТА, ПРИМИРЕНИЕТО СЪС СМЪРТТА.

3.ЖАНРОВА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТВОРБИТЕ: ПРОИЗВЕДЕНИЯТА, ПИСАНИ ПРЕДИ УЧАСТИЕТО НА ПОЕТА ВЪВ ВОЙНИТЕ СА ЕЛЕГИИ,Т.Е В ТЯХ ПРЕОБЛАДАВАТ МЪКА, БОЛКА, ОТЧАЯНИЕ И СОНЕТ/СТИХОТВОРЕНИЕ ОТ 14 СТИХА, КАКВОТО Е „ПЛОВДИВ”/

4.ФОРМА НА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА-АЗОВА, ИЗПОВЕД.

5.”БЕЛЕЗИ” НА СИМВОЛИЗМА:

А.ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ЕЛЕГИИТЕ СА БЕЗ ЗАГЛАВИЯ;

Б.АКЦЕНТЪТ Е ВЪРХУ ДУШЕВНИЯ СВЯТ И ЛИЧИ СТРЕМЕЖ ЗА БЯГСТВО ОТ ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА, ЗАТВАРЯНЕ В „КУЛИ ОТ СЛОНОВА КОСТ”;

В.СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ СЕ ОБРЪЩА ВЪРХУ ФОРМАТА НА СТИХА, НЕГОВАТА СЛОВЕСНА ИЗЯЩНОСТ, МУЗИКАЛНОСТ;

Г.НАЛИЧИЕ НА СИМВОЛИ/ОБОБЩЕНИ ОБРАЗИ/:

а/ДОМА, МАЙКАТА, ПРАГА ,ПЪТЯ, НОЩТА, ДЕНЯ, ЗОРАТА, СЛЪНЦЕТО, ПРОЛЕТТА, МОРЕТО

6.ЛИРИЧЕСКИ ГОВОРИТЕЛ – САМОИДЕНТИФИЦИРА СЕ КАТО СКИТНИК, ЗАТВОРНИК, ПЕЧАЛЕН СТРАННИК, САМОТНИК, „РАЗНОЛИКА, НЕСТРОЙНА ДУША”

А.НАПУСКА РОДНИЯ СИ ДОМ, БЛИЗКИТЕ СИ, ТРЪГВА ПО ПЪТЯ НА ЖИВОТА, ЗАРЕДЕН С МЕЧТИ И ВЯРА В ТЯХНОТО СБЪДВАНЕ, С РАЗТВОРЕНИ ЗА ПОЛЕТ КРИЛЕ; ТОЙ Е ВЕДРА, ОПТИМИСТИЧНА НАТУРА, ЖИЗНЕЛЮБЕЦ.

Б.ОЗОВАЛ СЕ В ГОЛЕМИЯ ГРАД, ЛИРИЧЕСКИЯТ ГЕРОЙ ТЪРПИ КРУШЕНИЕ НА ОЧАКВАНИЯТА; ЧУВСТВА СЕ САМ В МНОГОЛЮДНИЯ ГРАД – БЕЗ ПРИЯТЕЛИ, ЛЮБИМА…;КАТО „ЗАКЛЮЧЕНИК В МРАЧЕН ЗАТВОР”, С ПРЕКЪРШЕНИ КРИЛЕ, ОГРАБЕНИ НАДЕЖДИ И СЛОМЕНА ВОЛЯ./”ПЛОВДИВ”/

а/ ТУК ПЪРВИ ПЪТ ЧУХ……………………………………

б/
В.”БУРИТЕ НА ЖИВОТА”, ПАДЕНИЯТА, СТРАДАНИЯТА, УМОРАТА И ОТЧАЯНИЕТО ОТ БИТКИТЕ С ГРУБАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ, С БЕЗПОЩАДНОТО ВРЕМЕ ТЛАСКАТ ГЕРОЯ КЪМ МИНАЛОТО:

а/СПОМЕНЪТ ЗА „НЯКОГА”ОТКЪСВА АЗА ОТ НАСТОЯЩЕТО, ВНАСЯ В ДУШАТА МУ СВЕТЛИНА, РАДОСТ, СТОПЛЯ Я С ОБИЧ, ЗАРЕЖДА Я С ВЯРА.

- РОДНОТО ОЖИВЯВА С „БАЩИНАТА КЪЩА”, „ТИХИЯ ДВОР”, „БЕЛОЦВЕТНИТЕ ВИШНИ”, ДЕТСКАТА СТАЯ, СТАРАТА ИКОНА, ПРАГА И МАЙКАТА, КОЯТО НЯКОГА ГО Е ИЗПРАТИЛА С БЛАГОСЛОВИЯ И МЪКА;/”ДА СЕ ЗАВЪРНЕШ В БАЩИНАТА КЪЩА”

- В СПОМЕНИТЕ ИМА СМЯХ, ШЕПОТ, БЕЗГРИЖНИ ИГРИ, ПЕСНИ; ДУШАТА НА ГЕРОЯ Е ЧИСТА, НЕВИНННА КАТО НА АНГЕЛ;БЕЛИЯТ ЦВЯТ НА НАПЪПИЛИТЕ ВИШНИ ПОДЧЕРТАВА КРАСОТАТА, СПОКОЙСТВИЕТО, ХАРМОНИЯТА НА ЖИВОТА ПРЕДИ И ВЪТРЕШНОТО СЪСТОЯНИЕ НА АЗА./”ПОМНИШ ЛИ, ПОМНИШ ЛИ”

б/НОСТАЛГИЯТА Е МНОГО ГОЛЯМА И РАЖДА ХИПОТЕЗАТА ЗА ЕВЕНТУАЛНОТО ВРЪЩАНЕ В РОДНИЯ ДОМ ПРИ БЛИЗКИТЕ;

- ВИНОВЕН, ГУЗЕН ЩЕ СЕ ПРИБЕРЕ БЛУДНИЯТ СИН; ПОД ПРИКРИТИЕТО НА НОЩТА ЩЕ ВЛЕЗЕ „С ПЛАХИ СТЪПКИ” В САКРАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО, ЩЕ СЛОЖИ МОРНО ЧЕЛО ВЪРХУ „БЕЗСИЛНО РАМО” НА ПРОЩАВАЩАТА, ДАРЯВАЩА УСПОКОЕНИЕ И СИЛА МАЙКА, ЩЕ ПОИСКА ПРОШКА ОТ НЕЯ;

…………………………………………………………….- ГЕРОЯТ ТЪРСИ СПОКОЕН „ПРИСТАН”, Т.Е. МЯСТО, КЪДЕТО ДА СЕ СКРИЕ, ДА ОТДЪХНЕ, ДА СИ ПОЧИНЕ ОТ БРЕМЕТО НА ЖИВОТА, ЗАТОВА „ПЪТУВА” КЪМ МИНАЛОТО; СЛЕД ТЕЖКИЯ ЖИВОТ, ТОЙ ИСКА ПОНЕ ДА УМРЕ НА МЯСТО, КЪДЕТО СЕ Е ЧУВСТВАЛ ОБИЧАН, ЗАКРИЛЯН, СПОКОЕН:

…………………………………………………………………….в/ ОСЪЗНАВА, ЧЕ ПОДОБНО ВРЪЩАНЕ Е НЕВЪЗМОЖНО В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА – НИЩО ВЕЧЕ НЯМА ДА СЕ ПОВТОРИ, НЯМА ГИ ЛЮБИМИТЕ ХОРА, ВРЕМЕТО Е УНИЩОЖИЛО ОТДАВНА ИДИЛИЯТА НА РОДНИЯ ДОМ; ОТРЕЗВЯВАНЕТО НА НЕОСЪЩЕСТВИМОТО ВРЪЩАНЕ ПОРАЖДА БОЛКА, УВЕЛИЧАВА РАНАТА В ДУШАТА НА ИЗТЕРЗАНИЯ,ОТХВЪРЛЕНИЯ ЛИРИЧЕСКИ ЧОВЕК И ТОЙ ВЪЗКЛИКВА:

СЪН Е БИЛ……………………

О, СКРИТИ ВОПЛИ…………………………………
Г.ЖИВОТЪТ НА ДЕБЕЛЯНОВИЯ ГЕРОЙ Е ТУК, СЕГА, В АДА НА НАСТОЯЩЕТО; В”ЧЕРНА ПЕСЕН” Е ПОКАЗАНО РАЗДВОЕНИЕТО НА ЛИРИЧЕСКИЯ АЗ.АНТИТЕЗАТА Е В ОСНОВАТА НА ПРОИЗВЕДЕНИЕТО;СБЛЪСЪКЪТ Е МЕЖДУ МЪЧИТЕЛНИЯ УСТРЕМ И ТРОГАТЕЛНОТО БЕЗСИЛИЕ, МЕЖДУ ОЧАКВАНЕ И ОТЧАЯНИЕ, МЕЖДУ УВЕРЕНОСТ И СМИРЕНИЕ;

а/РАЗНОЛИКАТА, НЕСТРОЙНА ДУША НА МОДЕРНИЯ ЧОВЕК ПРЕЗ ДЕНЯ ГРАДИ СВОИТЕ ИДЕАЛИ, А ПРЕЗ НОЩТА ГИ ПОДЛАГА НА СЪМНЕНИЕ, УНИЩОЖЕНИЕ, Т. Е. ВЪТРЕ В НЕГО ДОБРОТО И ЗЛОТО, КРАСИВОТО И ГРОЗНОТО ВОДЯТ БОРБА; АЗЪТ Е ЗАГУБИЛ СВОЯТА ЦЯЛОСТНОСТ, ХАРМОНИЯТА СИ,ВЪТРЕШНОТО СИ ЕДИНСТВО И ВРЪЗКАТА СИ С ВЪНШНИЯ СВЯТ

б/ГЕРОЯТ НА ДЕБЕЛЯНОВ ОСЪЗНАВА БЕЗПЛОДНОСТТТА НА УСИЛИЯТА СИ, БЕЗСИЛИЕТО СИ ПРЕД ГРУБАТА, ЖЕСТОКА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ, УСЕЩА СЕ САМ В БИТКАТА С ТОЗИ ЖИВОТ, ЧУВСТВА СЕ КАТО В ПУСТИНЯ ГЛАДЕН, ЖАДЕН ЗА РАЗБИРАНЕ, ЛЮБОВ, ЩАСТИЕ, ВИСОКИ ИДЕАЛИ;

в/ЧОВЕКЪТ ЕЖЕДНЕВНО ГУБИ ЧАСТ ОТ СЕБЕ СИ, ГАСНЕ И ИЗТЛЯВА…ЖИВОТЪТ ЗАГУБВА СВОЯ СМИСЪЛ, ПРЕВРЪЩА СЕ В ЕДНА ПЕРМАНЕНТНА АГОНИЯ ЗА ЛИЧНОСТТА.

Д. В СТИХОТВОРЕНИЯТА, ПИСАНИ НА ФРОНТА, ДЕБЕЛЯНОВ ПОСТАВЯ НАЧАЛОТО НА НАЙ-НОВАТА НИ ПОЕЗИЯ, КОЯТО СЕ ХАРАКТЕРИЗИРА С РЕАЛИЗЪМ И ПРЕДМЕТЕН СТИЛ.

а/ГЕРОЯТ НАДМОГВА ПРЕДИШНАТА СИ ТРАГИЧНА САМОИЗОЛАЦИЯ; СРЕД ГРОХОТА, КРЪВТА И УЖАСА НА ВОЙНАТА ТОЙ ОСЪЗНАВА ПО НОВ НАЧИН СЕБЕ СИ, СВОЕТО СЪЩЕСТВУВАНЕ, ПОМЪДРЯВА, ДАВА ИЗРАЗ НА СМИРЕНИЕТО СИ ПРЕД ПРАГА НА ДРУГИЯ ЖИВОТ – СМЪРТТА.

б/ВОЙНАТА Е ОНАЗИ ГРАНИЧНА СИТУАЦИЯ, КОЯТО ИЗПРАВЯ ЧОВЕКА ПРЕД СЪДБОВНИ ВЪПРОСИ И В СЪЩОТО ВРЕМЕ МУ ДАВА КЛЮЧА НА ОТГОВОРИТЕ;

в/АКО ПРЕДИ ЧОВЕКЪТ Е БИЛ РАЗКОЛЕБАН И ДУХОВНО РАЗЕДИНЕН, АКО ДУШАТА МУ Е БИЛА АРЕНА НА ПРОТИВОРЕЧИЯ , СЕГА НАМИРА СВОЯТА ЦЯЛОСТ, ВЪТРЕШНОТО СИ ЕДИНСТВО.

г/ В”ЕДИН УБИТЕ ПРЕДСТАВЕН ОБРАЗА НА ВРАГА ЧРЕЗ ПЕСТЕЛИВИ ДЕТАЙЛИ ОТ ПОРТРЕТА…………………………..И ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ЗАПЕЧАТАНИ ЧУВСТВА ВЪРХУ ЛИЦЕТО НА МЪРТВИЯ………………………………………………; „НАРИСУВАНА” Е И ОБСТАНОВКАТА, В КОЯТО СЕ НАМИРА ЛИР. ГЕРОЙ……………

………………………………………;- ГОВОРИТЕЛЯТ ИЗПИТВА СЪЖАЛЕНИЕ КЪМ МЪРТВИЯ, СЪЧУВСТВИЕ КЪМ БЛИЗКИТЕ МУ; РАЗСЪЖДАВА ВЪРХУ АНТИХУМАНННАТА СЪЩНОСТ НА ВОЙНАТА, КОЯТО ИЗКАРВА НАЯВЕ НИЗКИ СТРАСТИ И ЧУВСТВА, РАЗДЕЛЯ ХОРАТА, НОСИ СМЪРТ И ОБЕЗСМИСЛЯ ДОСЕГАШНИТЕ ЧОВЕШКИ УСИЛИЯ, МЕЧТИ;

- ПРЕД ЛИЦЕТО НА СМЪРТТТА ВСИЧКИ СА РАВНИ, ДОРИ ВРАГЪТ „ НЕ НИ Е ВРАГ”, КОГАТО Е УБИТ.

- ФИЛОСОФСКИ ЗВУЧИ КОНСТАТАЦИЯТА:”ТОЙ ВЗЕ……

д/”СИРОТНА ПЕСЕН”- НАПИСАНО НЯКОЛКО ДЕНА ПРЕДИ УБИЙСТВОТО НА ПОЕТА; СЪДЪРЖА ПРЕДЧУВСТВИЕ ЗА СМЪРТ И РАВНОСМЕТКА ЗА ИЗМИНАТИЯ ПЪТ.

- ТВОРБАТА ЗАПОЧВА С УСЛОВНОТО, ХИПОТЕТИЧНОТО „АКО ЗАГИНА НА ВОЙНА..” И ПРОДЪЛЖАВА С РЕТРОСПЕКТИВЕН ПОГЛЕД КЪМ ИЗМИНАЛИТЕ ГОДИНИ; ДОМИНИРА УСЕЩАНЕТО ЗА БЕЗДОМНОСТ, САМОТНОСТ/ ”ЖАЛ НИКОГА НЕ ЩЕ ПОПАРИ”/;НАПРАВЕНА Е ОЦЕНКА ЗА ПРОПИЛЕНИЯ ЖИВОТ, ЗА ЛИПСАТА НА ЛЮБОВ, ЩАСТИЕ, ХАРМОНИЯ, СПОКОЙСТВИЕ –„ПРИНЕВОЛЕН ЖИВЯ СИРАКА”;

- БОГАТ Е ГЕРОЯТ С РАЗОЧАРОВАНИЯ, СТРАДАНИЯ, БОЛКА;

- НИСКО САМОЧУВСТВИЕ, ПОДЦЕНЯВАНЕ НА ЛИЧНОТО ТВОРЧЕСТВО ЗА РАЗЛИКА ОТ ВАЗОВОТО СТИХОТВОРЕНИЕ „МОИТЕ ПЕСНИ”; ПЕСЕНТА Е ЗНАКЪТ НА СЪТВОРЕНОТО ОТ ПОЕТА.

- СКРЪБТА Е „СВЕТЛА”, ЗАЩОТО СТРАХЪТ ОТ СМЪРТТА Е ПРЕОДОЛЯН, Т. Е. ЧОВЕКЪТ Я ПОБЕЖДАВА –ТЪРСИ Я СЪЗНАТЕЛНО КАТО НАЧИН ЗА ОТКЪСВАНЕ ОТ ГРОЗНИЯ И БЕЗРАДОСТЕН ЖИВОТ.

-ЛЕКСЕМАТА „ПОБЕДА” Е КЛЮЧОВА;ТЯ ИМА И ДРУГО ЗНАЧЕНИЕ: ПОБЕДАТА Е ПРЕСЕЧНАТА ТОЧКА МЕЖДУ РАДОСТТА ОТ КОЛЕКТИВНОТО НАДМОЩИЕ НАД ВРАГА И ЛИЧНОТО УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОТ СОБСТВЕНИЯ ПРИНОС ЗА ТОВА СЪСТОЯНИЕ.

 

 
Каталог: 2010
2010 -> Ноември, 2010 Г. Зад Кое е неизвестното число в равенството: (420 Х): 3=310 а) 55 б) 66 в) 85 г) 504 За
2010 -> Регионален инспекторат по образованието – бургас съюз на математиците в българия – секция бургас дванадесето състезание по математика
2010 -> Януари – 2010 тест зад Резултатът от пресмятане на израза А. В, където
2010 -> Библиографски опис на публикациите, свързани със славянските литератури в списание „Панорама” /1980 – 2011
2010 -> Специалисти от отдел кнос, Дирекция „Здравен Контрол при риокоз русе, извършиха проверки в обектите за съхранение и продажба на лекарствени продукти за хуманната медицина на територията на град Русе
2010 -> 7 клас отговори на теста
2010 -> Конкурс за научно звание „професор" по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление" (Стопанска логистика) при унсс, обявен в дв бр. 4/ 15. 01. 2010
2010 -> Код на училище Име на училище


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница