2. Справка седмична за проверки по тютюнопушенето 108 проверки и съставени 0 акта за административно нарушениеДата15.10.2018
Размер75 Kb.
#87646
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

ГР. БЛАГОЕВГРАД

Благоевград: 2700, ул. "Братя Миладинови" № 2 тeл.: 073/888701; факс: 073/58-20-50

www.rzibl.org e-mail: rzibl@rzibl.org
НА ДИРЕКЦИИТЕ ПРИ РЗИ – БЛАГОЕВГРАД

12.02 – 16.02.2018 г.


 1. ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”

1. Проверки в обекти с обществено предназначение - 125, издадено 1 предписание за хигиенни мерки, 0 заповеди за временно спиране от експлоатация на обект с обществено предназначение и съставени 0 акта за административно нарушение .

2.Справка седмична за проверки по тютюнопушенето - 108 проверки и съставени 0 акта за административно нарушение.

3.Проектно – сметни документации - 22 бр.

4.Съгласувани седмични учебни разписания – 49 бр.

5.Изготвени мониторингови програми за 2018г. – 0 бр.

6. ОВОС –1277,1589

7. Жалби – 1679

8.Изготвяне отговор на РЗИ – Шумен -1769

9.ЕС – Петрич – 15.02.

10.ЕС – Банско

11.ЕС - Сандански

12.Изготвяне отчет – 41 за МЗ

13.Проверка по жалба за ХИМИКАЛИ – с.Краище

14.ЕС - Петрич

15.Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести - 2014-2020 г.:

1. Състояние на храненето на населението:

– извършени проверки по Наредба № 37/2009 г. за храненето на учениците – 3 бр. (VIII СУ „Арсени Костенцев“ гр.Благоевград , в гр.Разлог - СУ„Бр.Каназиреви“ и ОУ „Н.Парапунов“);

2. Тютюнопушене и превенция на употребата на алкохол - систематичен и насочен здравен контрол:

- извършени 2 проверки по сигнал в заведения от гр. Разлог – „Хелоу“ и „Оазис“

3. Консултации в ККОТ – 1 лице (мъж).

4.Проведено обучение на тема „ Какво е това ККОТ – превенция на тютюнопушенето?“ на ученици от 8-те класове в ПГСАГ „В.Левски“ – обучени 52 ученици

16. Национална програма за превенция на ХИВ/СПИН и СПИ

Отбелязване на 14 февруари „Ден на влюбените“ – втори етап от Националната информационна АНТИСПИН кампания: • Изработени картички за моето семейство в ДГ №8 „Вечерница“ с 25 деца от подготвителната група;

 • Проведено обучение на 12 ученици и студенти на тема „Любовта е химия, а предпазването от ХИВ/СПИН е информираност и знание“ от 10.00 часа в отдел „ПБПЗ“;

 • Оформен тематичен кът за деня и видеопокази във входа на РЗИ;

 • Промотиране на КАБКИС и извършване на изследване с бързите тестове за ХИВ през МОЛ „Ларго“ от 11.00 часа в ММК – разпространени над 280 флаери, 97 брошури и над 576 презервативи. По време на кампанията се достигна до над 320 лица;

 • Раздадени здравно-информационни материали в ромската махала – 75 бр. и 144 кондоми. Достигнато до 56 лица.

17.Националния план за действие за периода 2015-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.

1. Изготвен отговор до кмета на община Разлог относно писмо с Изх.№ 3200-10/ 09.02.2018г. – провеждане на конкурс за избор на здравен медиатор

2. Участие в кампания за промоциране на без рисково сексуално поведение по повод 14.02.2018 г. „Ден на влюбените“ – разпространение на ЗОМ в трите ромски махали

18. Други.

1. Писмена дейност по документацията:


 • Обработка на схема-анализ от детски и учебни заведения относно здравословното състояние на децата и учениците.

 • Административна дейност – изготвен отчет по показателите за изпълнение по бюджетните програми – Пр.№5 и Пр.№5аII. ДИРЕКЦИЯ “МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” 1. ДИРЕКЦИЯ „НЗБ“

Отдел „ПЕК“:

Сведение за движение на заразната заболеваемост в Благоевградска област за периода

12.02.2018 г. – 16.02.2018г.


Ентероколит – 3 сл. /вероятни/спрямо 8 сл. за мин.седмица

-гр. Благоевград -3 сл./вероятни/Варицела – 15 сл. /вероятни/, спрямо 16 сл. за мин. седмица

-гр.Сандански - 7 сл. /вероятни/

- гр. Благоевград – 1 сл. /вероятен/

-гр.Г.Делчев -3 сл./вероятни /

-гр.Петрич- 1 сл./вероятни/

-с.Поленица – 1сл./вероятни/

-с.Сатовча - 1 сл./вероятни/

-с. Теплен – 1 сл./вероятен/


Вирусен менингит – 1сл./вероятен/

-гр.Банско - 1сл./вероятни/


ТБК – 2сл./потвърден/спрямо 1 сл. за мин. седмица

-с. Микрево - 1сл./потвърден/

-гр.Петрич – 1 сл. /потвърден/Хепатит – 1 сл./неустановен/

-гр.Разлог– 1 сл. /вероятен/

Салмонелоза- 1 сл./потвърден/

-гр.Сандански – 1 сл./потвърден/

Аскаридоза - 4сл./потвърдени/,спрямо 5сл. за мин.седмица

-гр. Благоевград– 1сл. /потвърдени/

-гр. Симитли – 1сл. /потвърден/

-с. Петрово– 1 сл. /потвърден/

-с.Раздол – 1 сл./потвърден/Трихоцефалоза- 2сл./потвърдени/

-с.Раздол – 2 сл./потвърдени/

Хименолепидоза- 1 сл./потвърден/

-гр.Благоевград– 1 сл./потвърдени/

ОРЗ за седмицата: 14 -32 –15– 8 – 6= 75 106,7 %о

Извършени проверки от отдел „ПЕК“:

 • 110 бр. , от тях 15 проверки ОВП, 19 проверки тютюнопушене;

 • Извършени 7 епидемиологични проучвания;

 • Предписания - 2;

 • Оказани ОМП – 7;

 • Взети проби стерилност и статус – 65;

 • Взети проби прах 70;

Дейност на КАБКИС:

1.Общо преминали през кабинета: 28 лица

2.Разпределение по пол/жени/мъже: 18 – 10 лица;

3.Разпределение по възраст: 22 –60 г;4.Проведени пред- и след-тестови консултации на 28 лица.

Дейност по имунопрофилактика:

 • Раздадени биопродукти – 282 бр. дози.

 • Раздадени спринцовки от 1 мл.- 50 бр./2мл. –30 бр.

 • Обработени искания от ОПЛ – 8 бр.

 • Получени биопродукти –0 дози;

 • Издадени фактури - 7 броя.

 • Изготвен седмичен отчет за раздадени и налични биопродукти

 • Изготвен седмичен отчет за раздадени и приложени дози верораб . изпраща се всеки понеделник по електронна поща.

Отдел ”Медицински изследвания”

 1. Изследвания за чревни паразити –510, от тях:

 • перианални – 170; хелминти – 170; протозои – 170.

 1. Серологични изследвания за eхинококоза ЕЛИЗА ИгГ– 4 изсл .

 2. Серологични изследвания за HIV, HBV, HCV, Syph., Hl. по р-я ELISA – 95 изсл.

 3. Изследвания за чревно заразоносителство – 95 изсл.

 4. Статус и стерилност – 20.

 5. Клинични материали – 2 бр.Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница