20. III. 2000 г. (инж. Алма Прахова – 4072 (16-17 ч.) 1) 2 контролни – 40% + работа по време на упражнения; 2) Тест на компютърстраница1/5
Дата26.01.2017
Размер475.58 Kb.
#13572
  1   2   3   4   5

ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ В ЛОГИСТИКАТА

20.III.2000 г.

(инж. Алма Прахова – 4072 (16-17 ч.)

1) 2 контролни – 40% + работа по време на упражнения; 2) Тест на компютър.
Цели на дисциплината
1. Технологии за компютърна обработка – операционни системи и мрежи;

2. Организиране на информацията – ще се прилагат електронни таблици и бази от данни за решаване на логистични проблеми;

3. Представяне на информационните технологии, използвани в автоматизираните системи.

4. Типични логистични програмни продукти.


Информационни технологии, отговарящи за информационните потоци.
Операционна памет – ROM, RAM.
Устройства за съхранение на информация – HDD, FDD (SD), CD, Net, лентови устройства за съхранение на информация.
* сериен интерфейс – мишка, модем (трансфер на информацията в цифров код 010101100).

* паралелен интерфейс – принтер (по-бърз) – над 9,6 kbps.

*мрежова платка – 10 Mbps, 100 Mbps.
Важни са: способността за взаимодействие между устройствата; поддръжка на информацията; управление на информацията.
Информационни единици – битове (0-1), 1 байт = 8 бита

1 КВ = 1024 В

MB, GB, TB (терабайт).
Cache памет: HDD  оперативна памет  cache  CPU.
Елементи на компютърната система:
1. Апаратни средства (хардуер);

2. Програмно осигуряване (софтуер);

3. Човешки ресурси (проектанти, програмисти, потребители).
Памети по бързодействие:
1. HDD; 2. ОП; 3. Cache; 4. CPU.
Функции на хардуера – а) вход-изход; б) обработка на информацията; в) съхранение на информацията.

Архитектура на миркопроцесорната система
1. Централен процесор:

1.1 Управляващо устройство:

- интерпретира инструкции въведени в компютъра;

- управлява работата на устройства за вход, изход, съхранение и АЛУ-то при изпълнение на инструкции.

2. Аритметико-логическо устройство:

- получава данните от паметта на компютъра;

- изпълнява инструкциите (събиране, изваждане, умножение, деление, сравнение).

- връща резултатите в регистровия блок

3. Оперативна памет (RAM, Cache):

Те взаимодействат като паметта се организира като виртуална памет (набор от страници, организирани помежду си. Използва се алгоритъм за опресняване на Cache паметта).

4. Периферни устройства.
Насоки в компютърните архитектури
1. Паралелни (RISC – Reduced instruction set computer);

Последователни – SIMD – матрични процесори;

Транспютри – използват се за обработка на изображения.
Езици: Parallel C – за решаване на задачи; OCCAM – за управление на транспютри; MIMD – множество инструкции – множество данни.

2. Невронни мрежи – безфункционални езици – позволява на базата на алгоритмични методи да се извършва самообучение на машината.

3. Процесори с размита логика (fuzzy logic):

3.1 Потенциални възможности за използване:

- в експертни системи;

- компютърно зрение (невронни мрежи);

- разпознаване на образи (невронни мрежи);

- оценка на въпросници;

- други.

Периферни устройства

1. Устройства за въвеждане на информация: клавиатура, терминал, мишка, трек-бол, светло-писалка, таблет, дигитайзер, джойстик, сензор, скенер, четец на щрих кодове, видео камера, микрофон.

2. Устройства за извеждане на информация: монитор, терминален дисплей, принтер, плотер, синтезатор на реч, микрофилм, VRT – Virtual Retinal Display.

Периферни устройства в области, свързани с логистиката

1. Сензори и скенер:

- в автоматизирани складове – манипулационни системи;

- при автоматизиран контрол в поточна линия;

- при контрол на качеството;

- синтезатор на реч (в рекламата)

- виртуални дисплеи за ретина – в тримерни електрони каталози;

- магнитни и смарт карти – във финансовия поток и в електронната търговия; производството.


Устройства за съхранение на информация:
1. Според метода за достъп:

- последователен – лентови, касетъчни

- произволен – FDD, HDD, оптичен диск.

2. Според метода на запис:

- магнитен – FDD, HDD

- оптически – CD-ROM, DVD-ROM

- магнитно оптичен диск – CD-RW

3. Според вида на записа:

- аналогов – лентови QIC

- цифров – дискове, CDR-ROM, DVD.

----

* флопи дискови устройства: 3,5”, 1.44 МВ* твърди дискове – 5,1 Gb (примерно)

* лентови устройства

* касетъчни устройства:

- QIC (Quarter Inch Cartridge TR 4) – 72 писти, максимум 4 GB.

- DAT (Digital Audio Tape) – максимум 12 GB, 60 МB/мин.

- DLT (Digital Linear Tape – 128 паралелни писти, максимум 20 GB, 90 MB/мин.

- MLR (Multi-channel Linear Recording) – 144 писти, максимум 13 GB, 5,25” QIC.

- CD-ROM устройства – 4,75”, 650 MB

- DVD – 4,75”, max. 17 GB.

*смарт карта

* магнитна карта.

27.III.2000 г.
Видове софтуер
1. Софтуер - разделя се на:

1.1 Приложни програмни пакети (електронни таблици, тексто­обработващи програми, графични програми, комуникационни) – осигуряване нуждите на крайните потребители.

1.2. Системни програми – транслатори, операционни системи, програми за разработване на системи. Те изпълняват основни функции по поддръжката на компютъра. Състоят се от следните типове програми:

- за стартиране на компютъра

- за четене, запис, съхранение и изпълнение на приложни програми

- запис и четене на файлове

- осигуряващи достъпа на приложните програми към компютърните ресурси.
Операционни системи: набор от системни програми, които контролират и координират работата на компютъра. Тя действа като интерфейс между хардуера и приложните програми. Операционната система управлява ресурсите на компютъра – CPU, памет, входни/изходни устройства. Обикновено е “прозрачна” за потребителя т.е. системата изпълнява задачите си без негова намеса или знание. Ядрото на операционната система е резидентно и изпълнява базови функции.
Примери за приложения на информационните технологии:
* диктуване на текст, който автоматично се разпознава и за писва в Word;

* подаване на устни команди;

* четене на електронна поща на глас;

* автоматичен превод в Web;

* Allobus – френска система за организиране на градския транспорт;

* “орташки” коли – система за коли под наем;

* багажни отделения;

* мултимедия – а) в рекламата – каталози (2D, 3D) и б) групуер;

* computer based training – обучение и преквалифициране на персонала;

* телеработа – Remote user – за непълно работно време – създават се т. нар. виртуални компании (по-евтина работна ръка);

* компютърно зрение – в автоматизацията на производството и манипулационните дейности;

* компютърна симулация – оптимизационни техники при взимането на технически и стратегически решения.Примери за успешно използване на информационните технологии и маркетинг за персонализация на продуктите
Типичен пример за това е японската промишленост:

* посредством информационна система за поръчки, гъвкаво производство, подпомагано от компютър и компютърно планиране на потребностите от материали, резултиращо в системата “точно навреме”;

* B. Moore – производител на боя, екипиран с компютър, измерващ дължината на вълната на цветните мостри;

* Magic Mirror – производител на дрехи – електронно изпробване на дрехи;

* Elizabeth Arden – електронна система за гримиране;

* Florsheim – за обувки;

* оптични магазини “Cole” – избор на очила.
Информационни технологии и маркетинг за поддържане на нулеви запаси
Пример за това е “Dell” – 10 % поръчки директно от Интернет; 70 % - от бизнес партньори по електронен път.
Файлова организация
Файл – набор от записи, съставен от свързани помежду си елементи или полета. От основно значение е и организацията на информацията – сортиране по дадено ключово поле.

Файл с директен достъп – както и при файловете с последователен достъп, трябва да имаме ключово поле, но затова пък не е необходимо записите във файла да се появяват според последователността на ключовото поле. За да се прочете запис от файл с директен достъп е достатъчно да се знае мястото или адреса му. Тук може да се използва т.нар hashing функция, която е удобна само при минимален брой записи.

Файл с индексен достъп – имаме индексиране по име и се създава нов файл, но записите в основната база данни остават непроменени.
Интегриране на данните – обикновено се получава излишък от данни – въвеждане на едни и същи данни на различни места. Решение: използване на обща база данни от различни приложения. За целта ни е необходима система за управление на бази данни. За да се поддържа информацията трябва да има речник на данните: той дава информация за типа им, употребата им, физическо им представяне, правата за достъп и сигурността.

Системата за управление на бази данни (СУБД) трябва да предоставя възможност за запитване към тях – Query.

Структурата на базата данни може да е:

- физическо - разполагане на устройствата за съхранение на информация

- логическо – как данните ни ”изглеждат” подредени и значението на елементите един спрямо друг – включват се имената на елементите и техните атрибути и взаимовръзките между тях.


Каталог: files -> unwe files
unwe files -> Тотално управление на качеството
unwe files -> Тема 1 Същност и предмет на Информатиката. Понятия
unwe files -> Решение за покупка, организациите като потребители ст
unwe files -> Разработване на специфични стратегии йерархична структура
unwe files -> Лекция 1 Произход и същност на държавата и правото. С-ма на правото
unwe files -> Лекция оценка = 6 х оценка от упражнение + 4 х лекции На контролните задължително присъствие и минимум оценка 3!
unwe files -> Презентация на тема „Интермодални центрове и транспорт фирма so mat/Willi Betz складиране и управление на складовите запаси конфекциониране
unwe files -> Възникване на класическата политическа икономия в Англия и Франция
unwe files -> Закон за реализацията и кризите на Сей: На производството и предлагането на стоки винаги съответства равно по величина собствено генерирано търсене


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница