2013 г. Балабанова, Христина. Публични организации. Учреждения и публични фондове. – София : Фенея, 2013. БалабановаДата05.12.2018
Размер34 Kb.
#107055
2013 г.

Балабанова, Христина. Публични организации. Учреждения и публични фондове. – София : Фенея, 2013.
Балабанова, Христина и Иван Г. Стоянов. Казуси по публично право. – София : Фенея, 2013.

Борисов, Наско. Ролята на нотариуса в борбата с имотните измами. Сборник статии, доклади и интервюта. – София, Сиела, 2013.
Гунева, Момяна. Документните престъпления по българското наказателно право. – София : Бряг, 2009.
Гунева, Момяна. Общите стопански престъпления в българското наказателно право. – София : Бряг, 2010.
Доковска, Даниела. Алеко Константинов като адвокат. – София : ВАС, 2012
Къндева, Емилия. Административно правосъдие: Право и практика. – София : Фенея, 2013.
Медиация. Учебно помагало. Базов курс. – София : Съюз на юристите в България, 2013.
Михайлова, Михайлина. Правото в неговата цялост. – София : Фенея, 2013.
Нов български университет. Департамент «Право». Годишник 2012. В памет на доц. д-р Ванюшка Ангушева. – София : Нов български университет, 2013.
Паунов, Христо. Ревизия на Конституцията на Република България: Материалноправни и процесуалноправни аспекти. – София : Фенея, 2013.
Пенев, Пенчо. Нормативни и практически очертания на българското конституционно правосъдие: Проблеми и перспектива. – София : ИК „Светулка 44”, 2013.
Президент на Република България. Годишник. – София : Президентство на РБ, 2012.
Развитие на правото в глобализиращия се свят. Юбилеен сборник по случай 100-годишнината от рождението на акад. Любен Василев и проф. дюн Живко Сталев и 9-годишнината на проф. дюн Витали Таджер. – София : Фенея, 2013.
Раймундов, Петър. Документни имотни измами. – София : Фенея, 2013.
Салкова, Екатерина. Проблеми на доказването в наказателния процес. – София : Печатница „Симолини”, 2013.
Семов, Атанас. Права на гражданите на Европейския съюз. Том първи. Правен режим на защитата вна правата на човека в Европейския съюз. – София : УИ «Св. Кл. Охридски», 2013.
Семов, Атанас. Права на гражданите на Европейския съюз. Том втори. Правен режим на гражданството на ЕС и свободното движение. . – София : УИ «Св. Кл. Охридски», 2013.
Семов, Атанас, Христо Христев, Зорница Грекова и Георги Георгиев. Съдебната система на Европейския съюз и САЩ. – София : Институт по европейско право, 2007.
Ставру, Стоян, Д. Недев, М. Димитров. Алеаторността на договорите в българското гражданско право. – София : Фенея, 2013.
Стайкова, Станка. Нотариално право. Специална част. Том първи. – София : Фенея, 2013.
Шаранкова, Жана. Юридическото мислене. Произход. Инструменти. Действие. Курс лекции и упражнения. – София : Фенея, 2013.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница