2017 г е: "Биологично разнообразие и устойчив туризъм"Дата25.10.2018
Размер59.5 Kb.
#98293
22 май - Международен ден на биологичното разнообразие

Секретариатът на Конвенцията за биологичното разнообразие (CBD) съобщи, че темата на Международния ден за биологичното разнообразие (IDB) за 2017 г. е:"Биологично разнообразие и устойчив туризъм"

Тази тема е избрана в подкрепа на дейностите на Световната организация по туризъм към Организацията на обединените нации (ООН) във връзка с Решение 70/1931 на Генералната Асамблея на ООН, чрез която 2017 година бе обявена за „Международна година на устойчив туризъм за развитие“.

Разнообразието на дивите видове и екосистемите, в които те участват, представлява важна основа за много аспекти на туризма. Признаването на голямото икономическо значение за развитието на туризма на атрактивните пейзажи и богатството на биологичното разнообразие обуславя политическите и икономическите аспекти на тяхното съхраняване. Много въпроси, които се разглеждат в рамките на Конвенцията за биологичното разнообразие, засягат пряко туристическия сектор. А добре управляван, секторът може да допринесе значително за намаляване на заплахите за биологичното разнообразие, за поддържане или увеличаване на ключови популации от диви животни и растения, включително чрез приходите от туризъм.

Туристическият сектор може да помогне за постигането на много от 20-те цели на Аичи за биологичното разнообразие. По някои от тях (например цели 5, 8, 9, 10 и 12) това означава осигуряване на по-добър контрол и управление, за да се намалят вредите върху биологичното разнообразие от туризма. Цели 1, 11, 15, 18, и 20 ще бъдат постигнати по-лесно, ако секторът поеме по-голям ангажимент за повишаване осведомеността за значимостта на биологичното разнообразие, за ролята на защитените територии, за възстановяване на местообитанията, ангажиране на широката общественост и мобилизиране на ресурсите. Друго важно измерение е по-доброто интегриране на биологичното разнообразие и устойчивото развитие в политиките за развитие и бизнес модели, които включват туризъм, като по този начин подкрепя цели 2 и 4.Отбелязването на Международния ден на биологичното разнообразие по темата на 2017 г. дава възможност да се повиши осведомеността и да се засилят действията към важния принос на устойчив туризъм, както за икономическия растеж, така и за опазването и устойчивото ползване на биологичното разнообразие. Темата предоставя възможности за осъществяване на текущи инициативи, като например създаването на Програма за устойчив туризъм от 10-годишната рамка на Програмите за устойчиво потребление, промотиране на модели и насърчаване на насоките за развитие на биологичното разнообразие и на туризма.

Както и в предишни години Секретариатът на Конвенцията за БР предоставя на шестте езика на ООН много информационни материали, логото за деня, ключови послания, мероприятия по отбелязване на деня в различните държави-членки на Конвенцията, които са достъпни на адрес www.cbd.int/idb/2017
Каталог: novini
novini -> На вниманието на потребителите
novini -> Конкурс за наградата „Петър Увалиев, предназначена за български творци, живеещи и работещи в чужбина
novini -> Във връзка със Световния ден за борба с диабета 14 ноември, Клиниката по вътрешни болести и метаболитни заболявания към умбал „Ц. Йоанна исул провежда безплатни профилактични прегледи
novini -> Програма за планираните дейности и кампании по повод 14 февруари 2013г
novini -> Програма по прехраната и Международния фонд за развитие на селското стопанство
novini -> Отдел “Методичен”
novini -> Община хасково драматично куклен театър "иван димов"
novini -> Семинар по динамика на механичните системи" научен форум за постиженията в тази област на науката. За неговите лични приноси в тази научна област той бе удостоен със званието „Заслужил деятел на науката."


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница