22 май 2012 г. Тема: здравеопазване


Най-българският, но и европейски празникстраница4/5
Дата24.07.2016
Размер0.68 Mb.
1   2   3   4   5

Най-българският, но и европейски празник

Кръчмарският вкус не може да представя националната ни идентичност
Емил Янев

Не е необходимо човек да бъде специалист по анатомия, за да се съгласи с констатацията, че всички органи в неговия организъм са важни, за да бъде той безупречно действащ механизъм. В този контекст втората констатация е, че въпреки това, те не са равностойни по своето функционално предназначение. Каквито и неудобства да създават на човека травмите по краката, ръцете, тялото и различните болестни състояния, той продължава да живее. Само пораженията в мозъка и сърцето предизвикват летален изход. Това налага неоспоримия извод, че мозъкът и сърцето са главните анатомични органи, без които нормалното човешко съществуване е невъзможно!

От него произлиза законният въпрос: Човекът полага ли достатъчно грижи за своите жизнени приоритети, т.е. за мозъка и сърцето?

Колкото и да е неприятно, трябва да се признае, че най-малко грижи той полага за тяхното правилно и по-продължително функциониране!

Помислете сами - всичките препоръки, отправяни към човека от всевъзможни източници - правителство, Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието, младежта и науката, Министерство на физкултурата и спорта, медиите, рекламите и пр. - му гарантират добър здравен статус, ако той поддържа своята физика в перфектно състояние чрез системни занимания със спорт. И нито дума за усъвършенстване на умствения и емоционално-естетическия му статус! А той се получава чрез повишаване на неговата култура и обогатяване на душевността му!

По-високият образователен ценз не е в състояние да изпълни тази важна задача, защото понятията образование и култура не са синоними! Нима не сте срещали високообразовани икономисти, финансисти, програмисти и всякакви други "исти" и администратори, които в ежедневната си практика

постъпват като бездушни роботи

Стандартизацията и роботизацията в технологичните дейности е хубаво нещо, но те са неприложими и дори вредни в междуличностните отношения, които са толкова многолики и непредвидими!..

Противоречието е повече от очевидно и налага множество други - при това твърде нелицеприятни - изводи.

Намираме се в навечерието на празника на славянската писменост и култура и това ни дава основание открито да се поставят за обсъждане редица важни въпроси, отнасящи се до духовното здраве на нацията.

1. Докога в програмите на партиите и държавата културната сфера няма да се признава за национален приоритет? Нима не е ясно, че в глобалното общество тя е призвана да бъде единственият ефикасен защитник на националната идентичност, особено на малочислените народи!?

Културата е не само материално наследство и търговски аргумент в културния туризъм. Преди всичко тя е непрестанно развиващ и обогатяващ се продукт на човешката духовност, което най-добре личи от живата нематериална културна дейност, която служи най-добре на каузата за по-доброто опознаване и разбирателство между различните народи! Докато за всичките други човешки дейности - завладяването на нови територии и пазари, разширяването на търговския обмен, развитието на икономиката и енергетиката, банковото дело, политиката, спорта и пр. - агресията е необходимо-присъщ компонент, то в духовната сфера той е неприложим, понеже противоречи на нейната субстанция.

2. Защо всички реформи в нематериалната културна дейност през последните 23 години започват и завършват

само със съкращения на финансовите средства

необходими за нормалното й функциониране? Нима не е ясно, че това се отразява пагубно на качествените й параметри, които са нейният основен аргумент, който - като магистралите, енергетиката и селското стопанство - се нуждае от съответните инвестиции, за да съответства на изискванията на XXI век. Това означава ли, че за управляващите в този период партии и личности културата е излишно бреме и те всячески се стремят да се освободят от него, въпреки че то е призвано да изпълнява важни държавни функции? В противен случай, защо в различните междудържавни договори за сътрудничество съществува изразът "разширяване на културния обмен", ако предварително се знае, че той няма да се осъществи?

3. След промяната на 10.11.1989 година по различни причини - най-вече за разграждане на тоталитарното наследство (!) - бяха закрити или разформировани редица добре работещи държавни структури, което отвори вратите на духовната сфера за спекулативно навлизане в нея на първичното натрупване на капитала.

С обяснението, че така се поощрява частната инициатива, тази сфера стана разграден двор, в който се настаниха много "инициативни хора" без отношение към нейната национално отговорна проблематика. Под техния масиран и целенасочен натиск в страната постепенно започна процес за налагането на "нови естетически критерии", в които на първо място се поставя печалбата, а не художествените изисквания. Пасивната позиция, заета от държавното ръководство по въпроса, позволи на "четвъртата власт", т.е. медиите, в "негласно" споразумение с новите продуценти да

налагат своите комерсиални критерии

богато обагрени в "жълто" и безвкусие. В резултат на това вместо култура - с нейните високи духовни и възпитателни послания - в страната трайно се настани субкултурата, с нейните предимно развлекателни - но най-често - нехудожествени изяви. Появи се и абсурдното понятие "комерсиална култура"!.. Вместо образци на съвременната българска култура да бъдат изкуството на Наум Шопов, Коста Цонев, Красимир Кюркчийски, Красимира Стоянова, Веселина Кацарова и др., като пример за подражание станаха изявите на безчислената конфекция от манекенки и поп-фолк изпълнители, които откровено налагат - заедно с множеството телевизионни псевдо шоу програми - кръчмарския вкус! Не е ли дошъл моментът търговците да бъдат изгонени от храма!?

4. Преди да се изработи стратегия за извършване на реформа в нематериалната културна сфера, наложително е да се уточни и приеме нейната законова основа. Сега действащите нормативни актове, третиращи тази проблематика - Закон за закрила и развитие на културата, Закон за меценатството, Закон за читалищата и пр., - съдържат безкрайно остарели и неточни формулировки, които не помагат, а пречат на оперативната работа. Убеден съм, че тяхното преработване ще отнеме повече време и усилия, отколкото изработването на нови закони, понеже сегашните са

със сбъркана философия

Необходимо е законите не само да са адекватни на съвременните условия, а и да имат валидност в обозримото бъдеще. В основата им трябва да стои грижата за просперитета и на творците, и на институциите; не индустриализация, а мултиплициране на създавания художествен продукт по цялата територия на страната; решително подобряване на инфраструктурата за осъществяване на концертно-сценичните и възпитателни дейности; намирането на обективно обвързване на художествените постижения с финансовото стимулиране на отделния артист и цялата институция, което сега е в трагично положение; увеличаване износа на създавания качествен художествен продукт; селекциониране и утвърждаване в националната културна програма на основните фестивални изяви, с оглед финансово-организационното им укрепване и като средства за развитие на културния туризъм и пр. И още нещо много важно - те трябва да се спазват!

В този контекст не бива да се забравя, че просперитетът на едно общество се обуславя от дейността на креативни личности, които винаги са били и ще бъдат "локомотивите на прогреса". Сред тях творческите личности са в челните им редици, защото освен дарование, те са свикнали - като елитните спортисти - на ежедневен, изнурителен и целенасочен труд, който обуславя високите им артистични постижения за дълъг период от време.

Тъй като грижата за културата е важна държавна - но надпартийна - дейност, която се отнася до многостранните аспекти на общественото развитие, това изисква реформирането на нематериалната й сфера да не се извършва само от държавната администрация, а заедно със съдействието на неказионното гражданско общество. Това ще позволи намирането на верните консенсусни решения, от които се нуждае нейният просперитет.

5. В предприсъединителния период на България към Европейския съюз, след запознаването с проблемите на българската култура, в заключителния доклад на европейските експерти намират място интересни констатации и препоръки. В него най-висока оценка се дава на три културни дейности: читалищата - като оригинална българска форма за повишаване на културно-просветния статус на населението с помощта на гражданското общество; постиженията на българската образователна система в областта на изкуствата и културата; българското музикално-изпълнителско изкуство, което от близо век е неотделим компонент в европейската култура.

Оттогава изминаха 5 години и сега е интересно и поучително да се проследи до каква степен тези констатации и препоръки са изпълнени с ново съдържание. Това не е моя работа, а на хилядите чиновници, издържани от данъкоплатците за това, те да бъдат приведени в действие. Защото за всички българи са важни европейските препоръки не само за икономически просперитет, финансова стабилност, енергетика, магистрали и пр., а и за развитието на културата (в широкия смисъл на понятието) на обществото.

Нека предстоящият най-български - но с общоевропейско значение празник - Денят на славянската писменост и култура, стане основание за катализиране на усилията в тази насока.Проф. Емил Янев


Седмокласници умуват за пола на героя в котешки разказ
Сеч на мат с Вазов и Енев

Абитуриентите масово не са прочели «Под Игото»
МИЛА МИШЕВА

Писателят и журналист Деян Енев и патриархът на българската литература Иван Вазов изпотиха седмокласници и абитуриенти, които се явиха на изпити по български език и литература вчера.

При драконовски мерки за сигурност изпитният вариант на държавния зрелостен изпит беше изтеглен вчера в 4,15 ч. Общо 30 варианта с различни теми бяха подготвени за матурите, на които се явиха над 65 000 ученици. Изтеглен бе 6-и плик, а при публичното му отваряне в 8,45 часа стана известно, че се е паднал Иван Вазов.

Не малка част от абитуриентите посрещнаха с разочарование темата „От здравия разум до поетическото безумие" върху откъс от романа „Под игото".

„Темата е благодатна, децата учат романа и в прогимназиален, и в гимназиален етап. Иван Вазов е автор в началото на конспекта и не би трябвало да не им е останало време да го научат, а главата „Пиянството на един народ" би трябвало да е преподадена от всеки учител", коментира, учителката по български език и литература Таня Баладжанева.

Абитуриентите обаче не посрещнаха толкова радушно задачата

Най-бързите зрелостници, които започнаха да излизат час след старта на ма-турата в Софийската математическа гимназия, дори не бяха запомнили заглавието на темата.

„Падна се темата „Какъв е разумът на поета в романа „Под игото", каза дванадесе-токласничката Биляна от гимназията по туризъм. Темата беше „Разумът и поетът в романа „Под игото", опита се да налучка и абитуриентката Ана Мария. Зре-

лостникът Венцеслав пък коментира, че „Вазов го е съсипал".

„Не съм го чел „Под игото", не разбирам и много от думите в него", каза още разочарованият абитуриент. Той поясни,че връстниците му масово не са чели Базовия роман, защото бил дълъг и не особено интересен.

Други ученици пък бяха въодушевени след края на матурата просто защото „им се е махнала от главата".

„Радвам се, че мина. Имам петица на предварителния изпит в УНСС и мисля, че ще ме приемат дори и да имам 3 на матурата", каза зрелостникът Иво. Зрелостниците, които държаха матура в Софийската математическа гимназия, пък се бяха затруднили от 38-а и 39-а задача, които бяха с отворен тип отговор. Докато зрелостниците умуваха над възрожденската литература, седмокласниците трябваше да пишат прераз-каз върху разказа на Деян Енев

„Бабата, която хранеше котките"

Съвременната творба затрудни някои ученици заради многото описателни елементи.

„Тестът не беше много труден, но в разказа имаше много подробни описания на котките - съскане, мърка-не, вдигане на уши и емоциите, които изразяват с тях."

„Притеснявам се, че не ги запомних всичките", каза кандидат-гимназистът Божидар. Седмокласниците масово бяха смутени и от това, че непознатият текст бил четен от жена, а героят бил мъж.

„Трудно ми беше да определя пола на лирическия герой и това ме обърка", каза ученикът Емил Николов.


Неутрален" разказвач спъна кандидат-гимназисти
Неутралната форма, в която учениците трябваше да преразкажат Ене-вия разказ, би могла да ги затрудни, коментира пред „Монитор" учителката по литература Таня Баладжанова.

„Преразказът от името на героя на текста е по-благодатният вариант, по-лесно е да се пише в първо лице и в минало време, отколкото в 3-то лице и в сегашно време", добави тя.

Дидактическата задача от националното външно оценяване е подробен преразказ върху непознат текст, който може да е или „от името на неутрален разказвач" или от „името на героя на текста".

„По-добре е, че седмокласниците вече слушат текста за преразказ на запис, а не се чете от учител, защото не всеки има добра дикция", каза още Та-

ня Балажданова. Според нея обач< идеалният вариант е записът да бъдг четен от преподавател с подходяи глас и интонация, а не от актьор, както беше на изпита вчера. Седмокласж ците се затруднили и от 23-та и 24-т задача, в която имали пред себе си Цитати, за които трябвало да напиша творбата и името на героя, от чието име са.


Родители пращат есемеси с верните отговори
Родители изпращаха вчерасесемеси верните отговори на матурата по български език и литература на потящите се в класните стаи 12-класници. За това алармира пред „Монитор" читател, получил погрешка съобщението с точната комбинация. Учуден, той разпитал подателя на есемеса и разбрал, че съобщението било предназначено за явилата се на матурата дъщеря. Телефонното съобщение с отговорите на 30-те въпроса било изпратено около 11,30 ч, така че да има достатъчно време да бъдат преписани и върху теста. Скандалният случай показва, че опитите за преписване с телефони не са мит и продължават.


Анулираха явяването на измамниците

Хванаха преписван със слушалка на Бонд
МИЛАПЛАМЕНОВА

АННА ЕВТИМОВА

Ученик решил да преписва със слушалка в ухото подобно на устройствата, използвани във филмите за агента Джеймс Бонд и квестор го отстранил от матурата. Това съобщи вчера просветният министър Сергей Игнатов. По думите му ученикът е изхвърлил опаковката от устройството в тоалетната на училището, където впоследствие е била открита от квесторите. Микрослушалката била извадена с магнит.

Момчето било забелязано непрекъснато да пипа ухото си, така е насочил вниманието на квесторите към себе си и е бил хванат.

В друг случай зрелостник е преписал по традиционния начин - с химикал от

лист хартия, което според министъра буди учудване във века на развитите технологии.

Установени са два-три случая на преписване по време на матурата по български език и литература, която се състоя вчера. Това съобщи вчера министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов.

Изпитните работи на хванатите да преписват са анулирани, уточни Игнатов.

Закъсала абитуриентка предлагала пари на свое другарче, за да препише от него 41-а задача на матурата по български език и литература. Това разказа, дванадесетокласничката Ралица, от гимназията по туризъм.

„Направи ми жест, че ще ми даде пари, за да препише последната 41-а задача. Аз обаче не реагирах по никакъв начин, защото не исках да ми анулират работата", разказа още ученичката. Тя добави, че в нейната зала имало опити за шушукане и подсказване.

„ Квесторите бяха доста строги. В моята зала нямаше опити за преписване, от съседната стая обаче се чу, че се карат на някакво момче, което май че си беше взело втори джиесем ", каза пред „Монитор" зрелостничката Ана-Мария.

„Тази година контролът наистина е по-затегнат", коментира директорът на Софийската математическа гимназия(СМГ).

За първа година журналисти не бяха допуснати в класните стаи, за да отразят момента, в който учениците получават изпитните си варианти. „Забранено ни е от

министерството, а и децата се бяха вдигнали на протест, че не искат да ги снимат

и да ги напрягат секунди преди изпита", обясни директорът.

Освен по стаите квесторите шарели и по коридорите и проверявали тоалетните след влизането на всеки зрелостник, разказа охраната на СМГ. Търсили дали не са си заложили скрити пищови или пък дали не са написали верните отговори по стените. Въпреки заканите, че няма да има нет в училищата по време на матурите, това не се случи навсякъде.

„Трябва да имаме интернет връзка, за да въведем паролата и да разберем темите за изпитите", обясни Мариана Тодорова.
Деян Енев: Не съм класик
- Разказът „Бабата, която хранеше котки" разбираем ли е за седмокласниците?

- Мисля, че е абсолютно разбираем. Даже много по-разбираем в сравнение с предишния разказ „Заложна къща", така че не виждам никакъв проблем за седмокласниците. Този е по-ясен. „Заложна къща" беше по-писателски, по техничарски, докато този е съвсем изряден.

- Мислите ли, че темата в разказа им е близка и позната?

- Не мога да говоря от тяхно име, но това е една тема позната на българската действителност. Това е темата за обезлюдяването на България, може би една от най-големите теми в момента в България. И затова си мисля, че е много добре, че се падна тази тема.

- В рамките на 4 г. ваше произведение се пада за втори път. Този факт кара ли ви да се чувствате класик?

- Не, не ме кара да се чувствам като класик. Първо защото не живея като класик и второ, аз имам едно верую, че човек не бива да се самозабравя. Просто може би причината е, че аз пиша много разкази и ги публикувам където мога.

- Ласкаете ли се от факта, че седмокласници отново ще преразказват ваше произведение?

- Ами това е приятно. Но по-важното за мен е, че това е един сигнал за положението в България. Ще се чуе още веднъж какво е положението.

- Трябва ли да се изучава повече съвременна българска литература в училище?

- Знам, че образователната система е бавна и не бива да се иска да бърза и да отговаря на всеки актуален повей. За мен по-важно е учителите да бъдат добре, ще могат да си купят български книги, да предлагат и вече да се изучават повече български автори.
Час по Гражданско образование в школата
В училище да се изучава отделен предмет „Гражданско образование", който да образова младите хора за техните граждански права и задължения, както и за политическата и икономическата ситуация в страна ни, поискаха от Съюза на учените в България (СУБ).

Сегашните зрелостници на 18-19 години се оказват неподготвени за живота, защото нямат никаква политическа, икономическа, социална и трудова култура, отбеляза доц. Георги Якимов от секция „История" към СУБ. По думите му бягството на младите хора от обществения и политическия живот се дължи на незнание и трябва да им помогнем да развият практически и дискусионни умения.
С мерки за по-ниска категория на увреждането по документ
Пращат инвалидите на работа

Вкарват в регистър хората с проблемно здраве
ПЕТЪР ИВАНОВ

Хората с увреждания, които са способни на труд, да работят вместо да разчитат само на инвалидната си пенсия, след като решението на ТЕЛК на практика е ограничило достъпа им до пазара на труда. Стимулираща това мярка подготвят управляващите, като идеята е, от една страна, българите с увредено здраве да могат да се реализират в професията си, а, от друга, да се ограничат възможностите за корупция в Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК), които ги освидетелстват.

Както писа „Монитор", контролът върху издаваните от тях решения ще бъде прехвърлен на НОИ. ТЕЛК ще продължат да поставят диагнозите, а от осигурителния институт ще определят степента на увреждане на лицата. Това ще е стимул да се отчита реално доколко е намалена тяхната работоспособност, от което зависи и размерът на пенсиите. Причината е, че именно НОИ ги изплаща, обясни за вестника зам.-шефката на парламентарната социална комисия Светлана Ангелова. По думите на депутатката от ГЕРБ така няма да се завишава категорията на увреждане, което увеличава пенсията, но пък ограничава достъпа на хората до работно място. „Трябва да се даде възможност на повече такива хора да работят а това е пряко свързано с понижаването на степента им на намалена работоспособност. Нужно е обвързване на увреждането с функционалната способност на лицето да продължи да се труди. Това, че един човек има увреждане, не означава, че той не може да работи. Да вземем един диабетик - мнозина от тези хора могат да работят и да си докарват добри доходи, но зависи дали попадат в графата на 1-ва, 2-ра степен, дали е са с 50%, дали са с от 71 до 90 или над 90 на сто намалена работоспособност, уточни депутатката.

Според нея има нужда и от създаване на механизми за преценка на необходимостта от рехабилитация, като в този процес бъдат ангажирани и работодателите.

По отношение на рязко набъбналия в последните години брой на хората с увреждания и съмненията за раздаване на пари под масата срещу желаното освидетелстване, което дава куп привилегии, като проблем Ангелова посочи и начина на образуване на възнагражденията

в ТЕЛК. „Заплащането на тези лекари е функция от постановените решения и

не е обвързано с бюджетите на институциите, които отпускат средствата, което пък създава незаинтересованост за влиянието на тези решения върху разходите на институциите'', подчерта депутатката. Тъй като данните, включително за точния брой на инвалидите, били разпръснати из ведомствата, друга мярка предвиждала създаване на национален регистър на хората с увреждания.

Проверка показа, че депутатите от мнозинството обаче не подкрепят идеята пожизнените инвалидни пенсии да бъдат отменени и да бъде въведена 5 г. давност, след която да се прави преосвидетелстване. „Ако едно дете има церебрална парализа, мозъчни увреждания или олигофрения, няма как да се подобри състоянието му. Логично е решението за такива хора да важи пожизнено", категорични са избраниците. Те допълниха, че промяната била лансирана от МЗ и предстояло да се обсъди на

тристранката, но нямало шансове да мине. Инвалидите вече заплашили с протести при обратния вариант. „Сега свидетелствата се дават с 3-годишна давност и само в редки случаи пожизнено, когато касаят хора например без крайници", обобщиха парламентаристи.


Финландия с най-много освидетелствани
Финландия е шампион по брой на хора с увреждания, става ясно от данни, с които разполага „Монитор". Цели 32,2 на сто от жителите на скандинавската държава между 16 и 64 г. са освидетелствани, като 6,2% са с тежки увреждания. За сравнение в България те представляват 11,9% от населението, а броят на тези с най-сложни проблеми не е ясен. На второ място в класацията е Великобритания с 27,2%, а с над 20 на сто инвалидизирано население са Чехия, Франция, Холандия, Португалия и Полша Средно за ЕС хората с увреждания са 15,7%. Относително високият им брой се обяснява с многобройните войни, които са преживели жителите на Стария континент.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница