3. основни данни за материалите бетон 1 Основни характеристикиДата09.04.2018
Размер94.96 Kb.

Иванчев, Иванова – Методични указания за проектиране на ст. б. мостове, 2005 г.

3. ОСНОВНИ ДАННИ ЗА МАТЕРИАЛИТЕ
3.1. Бетон
3.1.1. Основни характеристики
За бетона важи БДС EN 206-1 “Бетон” (Български държавен стандарт хармонизиран с европейска норма носеща същия номер). Според този стандарт като характеристична якост на натиск се приема якостта с 95% обезпеченост, определена чрез пробни тела - цилиндри с диаметър 150 тт и височина 300 тт. Тази обезпеченост показва, че 95% от пробите трябва да показват якост, не по-ниска от характеристичната. Допуска се изпитването да се извърши с кубчета със страна 150 тт. Пример за означението на класа на бетона - С35/45, което трябва да се тълкува бетон с характеристична (цилиндрична) якост на натиск 35 МРа и кубова якост на натиск 45 МРа.
В елементите на мостовете трябва да се употребяват бетони с класове не по-ниски от дадените по-долу. Второто число се отнася за минималното бетонно покритие.

- за стоманобетонни връхни конструкции С25/30; 35 тт;

- бетонно покритие на пътни плочи 30 тт

- за предварително напрегнати връхни конструкции C30/37

- за стоманобетонни опори (общо) C25/30 35 тт

- за стоманобетонни опори на надлези над пътища,

обработвани през зимата с хлориди С35/45 55 тт

- за бетонни опори C25/30

- бетонни фундаменти всестранно засипани с почва С12/15

- стоманобетонни фундаменти всестранно засипани с почва С16/20 35 тт


За бетонното покритие на армировката напрегната преди бетонирането важат същите ограничения..
За бетона се ползват следните характеристики, дадени в табл. 3.1:

характеристична (цилиндрична ) якост на бетона с 95% обезпеченост;

средна натискова (цилиндрична) якост на бетона

кубова якост на бетона с 95% обезпеченост

средна опънна якост на бетона

характеристична якост на бетона с 5% брак (т.е. най-много 5% от пробите

имат опънна якост по малка от )характеристична якост на бетона с 95% брак (т.е. най-много 95% от пробите

имат опънна якост по-голяма от )модул на еластичността на бетона

Таблица 3.1. Якостни и деформационни характеристики на бетона


Клас бетон

С12/15

С16/20

С20/25

С25/30

С30/37

С35/45

С40/50

С45/55

С50/6012

16

20

25

30

35

40

45

5015

20

25

30

37

45

50

55

601,6

1,9

2,2

2,6

2,9

3,2

3,5

3,8

4,11,1

1,3

1,5

1,8

2,0

2,2

2,5

2,7

2,92,0

2,5

2,9

3,3

3,8

4,2

4,6

4,9

5,325 800

27 400

28 800

30 500

31 900

33 300

34 500

35 700

36 800

-1,8

-1,9

-2,1

-2,2

-2,3

-2,4

-2,5

-2,55

-2,6

3.1.2. Работни диаграми (зависимости между напреженията и деформациите)


При нелинеен метод на статическо решение се ползва зависимостта между напрежения и деформации (работната диаграма за бетона) от фиг. 3.1. За краткотрайно едноосово натоварване тя се представя чрез следната формула:
(3.1)
където

(3.2)

(3.3)

относително скъсяване на бетона при достигане на максималното му натисково напрежение от табл. 3.1

средна стойност на модула на еластичност на бетона от табл. 3.1.

максимална стойност на натисковото напрежение в бетона; при нелинеен метод на

изследване се приема равно на ; за стойностите на вж. по-долу.

Формула (3.1) е валидна за , където = -3,5 е относителното скъсяване на бетона при разрушаване.

Фиг. 3.1. Зависимост между напреженията и деформациите в бетона за определяне на усилията по нелинеен метод

Работната диаграма от фиг. 3.1 най-точно отразява свойствата на бетона. Тя обаче е сравнително неудобна за практически цели. Затова за проверката на носещата способност на нормални сечения се ползва по простата зависимост между напреженията и деформациите от фиг. 3.2. Тя се представя чрез уравнения (3.4) и (3.5).


(3.4) за

(3.5) за

където
деформация при достигането на натисковата якост

гранична деформация
Изчислителната стойност на напрежението в бетона се определя по формулата:
(3.6) ,
където:

частен коефициент на сигурност за бетона

коефициент отчитащ намаляването на якостта вследствие дълготрайното

натоварване, а също и преизчисляването на цилиндричната якост към якостта на едноосов натиск; коефициентът се приема равен на 0,85

Фиг. 3.2. Параболично-праволинейна работна диаграма за бетона


Фиг. 3.3. Билинейна зависимост напрежения деформации
Допускат се и други идеализирани работни диаграми, които са равностойни на параболично-праволинейната диаграма, напр. билинейната диаграма от фиг. 3.3.
Ако нулевата линия се намира в сечението, се допуска опростяване чрез ползване на правоъгълен блок на напреженията според фиг. 3.4. За сечения, чиято широчина намалява към натиснатия ръб напрежението в бетона се приема 0,9.
Фиг.3.4. Правоъгълен блок на напреженията

Таблица 3.2. Стойности на частния коефициент за сигурност на бетона


Вид елементиПри проверката за носеща способност за следните изчислителни ситуации

При проверката за умора

дълготрайни и краткотрайни

случайни

Стоманобетонни и предварително напрегнати

1,5*

1,3

1,5

Бетонни (неармирани)

1,8

1,55
При проверката на стройни греди срещу измятане

2,0* За готови елементи при гарантиране на високо качество на производството и строг

контрол може да се приеме равен на 1,35.


3.2. Стомана за обикновен и предварително напрегнат бетон


а) Горещовалцувана стомана б) Студенодеформирана стомана
Фиг. 3.5. Типични работни диаграми на армировъчни стомани
Таблица 3.3. Армировъчна стомана по БДС 4758-84


Вид на доставка

Пръти и кангали

Клас

A - I

A - III

Марка

Ст3

25Г2С

35ГС

Характеристична граница на провлачане fyk или f0,2k, МРа

235

390

Характеристична якост на опън ftk, МРа

370

590

Минимално относително удължение

А5, %25

14

Огъваемост – ъгъл на огъване, градуси, и диаметър на дорника с, mm

180°

с = 0,5d


90°

3d


Вид на повърхността

гладка

Оребрена със затихващи (сърповидни) напречни ребра

Проверката по носеща способност се извършва с изчислителни билинейни диаграми от фиг. 3.6. За стомани АІ и АІІІ по БДС 4758-84, които са горещвалцувани и имат физическа граница на провлачане (фиг. 3.5 а), се приема изчислителна работна диаграма с хоризонтален горен клон (линия 3 от фиг. 3.6). За стомани без физическа граница на провлачане (фиг. 3.5 б) се приема изчислителна работна диаграма с наклонен горен клон (линия 2 от фиг. 3.6 б). Максимална стойност на напрежението (съотв. на ) се приема равна на 1,05.Коефициентът на сигурност на стомани за обикновен и предварително напрегнат бетон се приема =1,15 – за дълготрайни, краткотрайни и сеизмични изчислителни ситуации и =1,0 – за случайни изчислителни ситуации..


Фиг. 3.6. Работни диаграми на армировъчни стомани :1 характеристична

2, 3 – изчислителни. За стомани по БДС 4758-84, които са горещвалцувани (фиг. 3.5 а) се приема изчислителна работна диаграма с хоризонтален горен клон (линия 3) и с характеристики: за Ст АІ и за Ст АІІІ ;Фиг. 3.7. Типична работна диаграма на стомана за предварително напряганеФиг. 3.8. Идеализирани работни диаграми на стомана за предварително напрягане:

1 – характеристична; 2 – изчислителна с наклонен горен клон; 3- изчислителна (опростена) с хоризонтален горен клон; при ползването й се получават резултати на страната на сигурността.
Каталог: UACEG site -> acadstaff -> userfiles
userfiles -> Curriculumvita e трифон Славчов Германов Професор, д-р-инженер
userfiles -> Определението за карта1 Станислав Василев
userfiles -> Determination of ecological flow after the intake for the small-scale hydropower plant "manastirska"
userfiles -> Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия – софия 2002-2004 annuaire de l’universite d’architecture, de genie civil et de geodesie – sofia
userfiles -> Задача по пиис на Иван Петров Иванов студент от специалност ссс, I курс, 10 група, ф. №11222
userfiles -> Рубрика Повишаване на изискванията за безопасност на водните системи и екипировка


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница