32. За наказанието на българите, ако не приемат да изпълняват Божията ВоляДата11.03.2018
Размер86.43 Kb.
#6200332. За наказанието на българите, ако не приемат да изпълняват Божията Воля.

Известно е, че богомилите са Божи пратеници. Това Учителя го разкрива. Те са пратеници на Великото Бяло Братство. Българите, в лицето на църквата и царската власт не ги приемат и ги прогонват извън пределите на страната. Защо? Защото са слуги на черната ложа. Така те се противопоставят на Божия план, в резултат на което следва наказание от 500 години турско робство. Учителя обяснява, че такава е мярката на наказанието за неизпълнение на Божията Воля. Нека да е ясно, основен виновник и тогава за изгонване на богомилите е църквата, но наказанието се носи солидарно от всички българи. Ние не „анатемосваме” църквата, но трябва да е ясно, че българите сме слънчев народ, ние сме свързани с Бялата ложа, а църквата е институция на ниския астрал, по който управлява черната ложа. Тази е причината поради, която тя така неистово напада Учителя и Учението Му. Двете под едно небе не могат да бъдат, според тях. Така се мисли и действува от черната ложа и спрямо българите, които сме осъзнато или не, но единствените представители на Бялото Братство на земята. За тях това е въпрос на оцеляване. Тази е философията на тяхното отношение и действия. Това трябва да е ясно! Те знаят какво означава и нашето появяване. Хубавото е, че и ние знаем това.

Сега българите сме изправени пред ситуация, подобна на тази от средните векове. Този път обаче трябва да си научим урока! За съжаление, отново българите не приемат Божия пратеник – Учителя и Неговата Школа в България, нещо повече преправят Неговата Паневритмия и Я насочват срещу Него, преправят и Словото Му. И това, ако не е непослушание към Бога, аз не мога да си представя друго по-арогантно отношение към Него. И сега църквата е начело в охулването на Учителя и Неговото Учение. За нас това не е изненада – тя си е институция на ниския астрал, обслужва интересите на черната ложа и следователно на практика е против интересите на българите. Пита се тогава, тя на кого служи? И вчера (14.03.2011г.) отново се дава трибуна на църквата да хули Учителя. Запитайте се каква е целта. Нищо случайно не се случва. Това показва, че отново се действува по коварния закон на черната ложа: не се спори с аргументите, а се насъсква невежеството (незнанието) на хората. Спомнете си осъждането на Христос. Кой го осъди? Невежата тълпа тогава, а истинските Му съдници се скриват зад нея. Сега се прилага същият закон. Това искат да постигнат и пробват почвата с тези невежи попчета. Преди това имаше трибуна една лекарка, която говореше, че е вредно да се пие гореща вода. Защо? Защото Учителя е казал точно обратното. Ти накарай учен да ти докаже нещо и той ще го направи – това е моралът на някои учени. Черната ложа си отглежда учени. Ще последват и други такива мероприятия, целта, на които е една: да се охулва Учението на Учителя, възползвайки се от това, че То не се познава и че не се знае от българите Кой е Учителя! Смисъла на всичко това е да се забави приемането да се играе правилната Паневритмия, за да може да влезе в действие Божието наказание. Тогава вече няма отърване! Вече има такъв случай: По време на Втората световна война, за да се облекчи съдбата на българите, Учителя казва, че час по-скоро трябва да се приеме да се играе Паневритмия и в училищата, за да се застъпят за нас от Духовния свят. Черната ложа и тогава прави всичко възможно, за да се закъснее и постигат целта си. Закъснелите усилия на някои Негови ученици не помагат. Тогава Учителя казва: сега вече е късно, остава да чакаме. Те и сега това искат да се случи! Да стане късно!

Нека умните българи се замислят добре. Ако продължаваме така ни чака 500 години робство - този път ще бъде духовно робство, защото физическото е забранено. Този народ, който се готви да ни зароби вече се приготовлява за това. Слепи ли сте та не виждате. Този народ знае изтънко законите на ниския астрал, ние няма какво да учим от него, затова ни очаква най-лошото. Какво ще оставим на нашите деца и внуци. Какво ще си спечелим, за това че поради нашето безхаберие сме ги поставили в заробено състояние. Духовното робство е по законите на ниския астрал, ние просто няма да можем да го издържим. Спомнете си думите на Учителя: Ако българският народ не приеме това учение, нещо страшно иде за него, няма да кажа какво, но да го знаете. Вие ще видите какво ще дойде. Ако го приемете, ще бъдете един от първите народи, ще бъдете записани, че сте повярвали във възкресението на Христа.” А каквото Учителя е казал все е станало!

На друго място обяснява, че наказанието за противопоставяне на Божия план е робство от 500 години. Така, че това не си го измисляме ние! Това Учителя го е казал!

Когато сме в края на 5 вековното турско робство, сме на крачка да бъдем зачеркнати от историческата сцена, но тогава Българите от Духовния свят се застъпват. И това Учителя го изяснява. Сега мислите ли, че когато сме толкова изтощени от едно робство, ще издържим ново. При това сме предупредени! Какво искате да се случи, та да се събудите. Помислете си, когато се дава трибуна на толкова духовно ограничени представители на църквата, какво може да се очаква от светската власт. Това се знае в Духовния свят, затова ни е поставена най-лесната задача: Да се играе Паневритмия. Това няма как да ни го забранят, но могат да ни изпращат хора, който да ни отклоняват от правилната Паневритмия. Те и това правят. Трябва да се противопоставим на това. Това можем. Нужно е само малко повече свобода на духа и воля, отговорност пред бъдните поколения. Всички народи живеят под законите на ниския астрал, но когато става дума за оцеляване, действат разумно. И ние можем, трябва да разберем само какво се върши с нас. Ние действаме, когато сме притиснати до стената. Сега е такъв момент!

Когато Учителя обяснява влиянието на Живият кръг, Той всъщност обяснява и Божието наказание. Българино, трябва да разбереш посланията на Учителя, иначе ни очаква мъчително изчезване от човешката история. Някой безразсъден може да каже, че това са глупости, но така мисли глупака. Отговорността на сегашното поколение е огромна. Имаме една задача и то толкова лесна, ако сме разумни. Просто трябва да се заиграе повсеместно Паневритмията на Учителя в цялата страна! Това е всичко.

Ще кажем още: Нека горното да не се разбира, нека да се питате, как така един танц ще е толкова решителен, но си представете, че грешите, тогава цената на това ваше невежество е с огромна цена. Тя струва на българите точно 500 години робство. Огледайте се и ще видите този народ, който знае езотеричните закони, той знае, че това ни очаква и се готви за това! Ако сте поне малко прозорливи, ще видите неговите приготовления.

Ние не плашим никого, а просто надаваме вик, за да ви събудим. Ние знаем, че не се знаят езотеричните закони, но това никого не оправдава. И в средните векове не знаехме езотеричните закони, но това не ни помогна ни най-малко.

И отново ще цитираме Учителя: И тъй, щом попаднете под влиянието на живия кръг, т.е. щом този кръг засегне вашия център, вие не може вече да се противите – или ще влезете в течението на този кръг и ще се издигнете или смърт ви очаква. С други думи казано, всеки, който е тръгнал в пътя на Истината, той трябва да го следва. Няма връщане от пътя на Истината – който се опитва да се върне от този път, той сам се осъжда на смърт. Човек не може да се противопоставя на движенията, които стават в живия кръг.”

Ако това не се разбира – тежко ни!

А сега за дълбоко заспалите души, за които горното са измишльотини, ще разгледаме няколко щриха от механизма за прилагане на Божието наказание при падането на Българската държава под турско робство. Известно е, че на практика последният български цар е Иван Александър. А сега вижте какви събития последват. Той е оженен повторно. Нещо обикновено е царете да се женят по много пъти, но особеното тук е, че жена му е еврейка. От нея той има син - Иван Шишман, който не е наследник, но еврейката се налага и той става такъв – известни неща. Преди това цар Иван Александър прави още една глупост, като не помага на Кантакузин да се спре турското нашествие на Балканите (Галиполския полуостров). Турците вече шетат в Европа, а той видите ли, се занимава с решаване на семейни крамоли – еврейката е настоятелна. Виждате ли как в този момент, небето не ни помага – начело на държавата стои един слабохарактерен човек. Сега дали има и други средства, с които той е доведен до това състояние, никой вероятно не може да каже. Все пак е много подозрително – той се държи като глупак: къде са му съветниците, как тъй се случва, че те са изолирани? Къде е съвета на великите боили?

А сега да видим поведението на сина му Иван Шишман. Първо трябва да си дадем сметка, че той е от майка еврейка и следователно съгласно еврейските закони, той е евреин! А от тук следва, че върху него тегне наказанието на ЦИОН, ако той не им се подчинява! Да вървим по-нататък: Столицата Търново е оградена от войските на султан Баязид, а преди това по някаква странна логика, войската е изведена от града от този същия Иван Шишман и там няма войник и за „цяр”, както се казва. Решил нашият цар, че той ще води войските на север – в Никополската крепост. Твърде „странно” решение. Нека нашите историци да дадат обяснение. Търново е оставено да се защитава от градското население, организирано от патриарх Евтимий, което е сигурно доказателство, че в града няма никаква войска. За другото вече ви говорихме по-горе: докато трябва да защитават домовете си опълчението се държи храбро и не разрешава на турците да превземат столицата. Идва предателството на евреите, как – ами запалват домовете на защитниците на града и те забравят, че са войници, сега и авторитета на патриарха не помага и хукват да гасят. Това е звездният миг за евреите и те отварят градската порта за турците. Спечелват си проклятието на българите – за тях е грамадата на проклятието извън града, която е първообраз на грамадата описана от дядо Вазов, но какво от това - вече сме роби. Ние питаме: Ако беше имало войска в града щеше ли да се случи това? Баязид е бил готов вече да си тръгва! И как тъй се случва, че точно в този момент се явяват евреите и предлагат помощта си на Баязид – обещават да отворят градските порти! Защо така изтънко следят събитията? Обяснението на някои наши историци, че видите ли това станало, защото те били притеснявани от българите и по този начин решили да си отмъстят е повече от наивно. Очевидно е, че те са следели събитията. Тогава питайте се защо и от кога? А през всичкото това време нашичкия цар Иван Шишман си стои спокойно в Никопол. Как да го наречем това поведение, читателю, „странно” или престъпно? Ти сам прецени.

А сега още един щрих: Води се гигантската битка между християнския свят и турците – битката при Косово. Целият християнски свят (източно православен) се е обединил, само нашият цар изпраща 800 войника. Пита се защо? Каква роля ще играят тези 800 войника в тази битка на гигантски напън на християнския свят? Дали крал Милан ще оцени това при евентуална победа или биха могли да окажат някакво значимо влияние върху изхода на битката? На всичкото отгоре те са пленени и на практика не участвуват в сражението. Не искаме да бъдем черногледи, но това може да стане чрез предателство. Дали пък точно това не е целта? Тези пленени войници изиграват своята роля, режисирана от друго място – дават повод на султан Баязид да развали договореността с българите и той нахлува в остатъците от българската държава. Знаят ли тези нещастни войници, че на практика са използвани и изиграват ролята на черни предатели на своя народ? Кой ли хладнокръвно окаля душите им? А Иван Шишман през това време си стои спокойно в Никопол. Пита се, какви са му „гениалните стратегически” замисли? Той остава там, докато цялата войска не е пленена от Баязид. Каква е съдбата на тези нещастни войници, нашата история гузно мълчи, защото е ясно, че всички са откарани в робство. А какво става със самия цар? И за това нашите историци също мълчат. Турските източници обаче казват, че той просто е паднал в краката на Баязид, за да признае върховенството му и да моли за живота си „със саван на главата си”. Достойният цар воюва: достойното е тази войска да защитава до последния войник страната си, а не да е така унизително предадена. И нека да е ясно: ако Иван Шишман е бил убит, то щеше да се знае къде е гробът му. Това не може да се скрие – цар е това. Някой да е чул такова нещо? Народът има нужда от герои и когато ги няма си ги измисля. Спомнете си каква хубава и тъжна песен е посветил на същия този бездеен Иван Шишман. А синът му Александър, без угризение си слага чалма на главата. Ние питаме нашите историци: А бащата, къде е бащата?

Запитвал ли си се, българино, какъв е всъщност Иван Шишман – защитник на Българската държава или нещо друго? Нека историците ни си отворят устата и да кажат те какво мислят. Българите ще се отърсят от комплекса си турско робство, когато научат истината. Те нямат нужда да бъдат заблуждавани, с цел „щадене”. Твърде величава е нашата история, за да имаме нужда от такова „щадене”. Истината искаме. Такава каквато е била!

А само като си помисли човек, че всичко това е нямало да се случи, ако сме изпълнили тогава Божията Воля, ако не са били прогонени богомилите.Тъжни щрихи, но те трябва да те накарат да се замислиш, българино. Ако не изпълним Божията воля и сега ни чака същото. Само сценарият ще бъде различен, но резултата ще е същия – заробване. Някога това се е случило, защото сме били невежи, не сме знаели, но сега не е така – Учителя ни е предупредил. Той всичко ни е казал или деликатно подсказал. Тогава как ще легнеш в леглото си умни българино, с мисълта: „това не ме интересува, тава са глупости”. Ами ако грешиш как ще гледаш децата си, как ще гледаш внуците си?

И още нещо: Някои се опитват да обвиняват патриарх Евтимий, че не е бил достатъчно гъвкав, за да запази българската църква. Лесно е сега да се обвинява, но според нас, той е взел единственото възможно решение – той е нямал друг избор, защото трябва да избира между църквата и съхраняване поне малка частица от достойнството на този народ, при толкова много предателства. Оставало е и той да ни предаде и тогава следва сигурна гибел. Нека се знае, че 40 години след падане на България под турско робство, се разкриват най-благоприятните възможности (от всичките 500 години) за освобождаване от робството. Не можем да си мръднем и малкия пръст. Питайте нашите историци защо? Народът е психически смазан от предателства. Един друг народ, знаещ прекрасно законите на ниския астрал, се развихря – той е проводник на Божието наказание. Това е. А сега, ако можеш, спи спокойно, българино!


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница