4. Равнище на курса (окс)Дата22.01.2019
Размер59.9 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 20/2/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Филологически факултет

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


Филологии

Специалност(и)

<наименование>1


всички филологически специалности

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада с названието на дисциплината по учебния план>


Творческо писане

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


общофакултетски факултативен предмет

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър'; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


ОКС „бакалавър”, ОКС „магистър”

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


трета, четвърта, пета година

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


пети, седми, девети семестър

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


2

8.Име на лектора

<акад. дл. ><н. зв. ><име фамилия>


гл. ас. д-р Йордан Костурков

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Въвежда студентите в практиката на творческото писане

ще могат ...


Студентите ще могат да се реализират като автори,а така също и до подобрят общата си писмена култура

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


Материалът се преподава аудиторно с информативни занятия

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


Интерес към творческото писане, минимален опит, публикации

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)


Реализация по време на следването

13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Курсът въвежда представя основите на творческото писане

14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


Abbs, Peter. A Is for Aesthetic: Essays on Creative Writing and Aesthetic Education. New York: Falmer Press, 1989. Print.
Barth, John. "Can It Be Taught?" Further Fridays: Essays, Lectures, and Other Nonfiction, 1984-94. Boston: Little, Brown, 1995. 22-34. Print.
Bradbury, Malcolm. "The Bridgeable Gap: Bringing Together the Creative Writer and the Critical Theorist in an Authorless World." TLS   (Jan. 1992): 7-9. Print.
Gordimer, Nadine. "The Essential Gesture: Writers and Responsibility." The Granta 15 1985: 137-50. Print.
Lim, Shirley Geok-lin. "Lore, Practice, and Social Identity in Creative Writing Pedagogy: Speaking with a Yellow Voice?" Pedagogy 10 1 (Winter 2010): 79-93. Print.
---. "The Strangeness of Creative Writing: An Institutional Query." Pedagogy 3 2: 151-69. Print.
Lodge, David. "Creative Writing: Can It/Should It Be Taught?" Practice of Writing. New York: Penguin, 1997. 171-78. Print.
Perloff, Marjorie. "Creative Writing’ among the Disciplines." MLA Newsletter 38 1 (Spring 2006): 3-4. Print.
Wojciechowska, Maia. "What I Teach in Creative Writing Classes." The Writer 100 7 (Jul. 1987): 5-6. Print.

15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


Информативни занимания по теми. Работа по време на семинарните упражнения, публикации

1. Как се пише роман

2. Заглавието

3. Сюжетът

4. Диалогът

5. Героите

6. Въвеждане

7. Финал


8. Език

9. Практическо занятие 1

10. Практическо занятие 2

11. Практическо занятие 3

12. Практическо занятие 4

16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Изпит. Студентите получават възможност да подготвят курсов проект. При оценката се отчита предимство на оригиналността на работите

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


български език

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


гл. ас. д-р Йордан Костурков

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)б) семинари (списък от теми или текстов файл)


1. Как се пише роман

2. Заглавието

3. Сюжетът

4. Диалогът

5. Героите

6. Въвеждане

7. Финал

8. Език


9. Практическо занятие 1

10. Практическо занятие 2

11. Практическо занятие 3

12. Практическо занятие 4


в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)


преносим компютър и прожектор за презентациите на студентите

1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 22 януари 2019 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница