42 национална конференция по въпросите на обучението по физика „световни образователни стандартиДата19.01.2018
Размер77.56 Kb.
#48758
ТипПрограма
42

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА
СВЕТОВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ,

СРАВНИТЕЛНИ ИЗМЕРВАНИЯ

И ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ФИЗИКА В БЪЛГАРИЯ”

Конференцията се организира от:
СЪЮЗ НА ФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Конференцията се провежда под патронажа

на кмета на Стара Загора г-н Живко Тодоров,

с медийната подкрепа на

Национално издателство за образование и наука „Аз Буки”

Фондация «Просвета»
ПРОГРАМА

НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

8 – 11 септември 2014 г., Стара Загора

НАЦИОНАЛЕН ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател: доц. д-р Мая Гайдарова

Зам.-председатели: проф. дфн Ана Георгиева

проф. дфн Иван ЛаловСекретар: Милка Джиджова

Технически секретар: Снежана Йорданова

Членове: доц. д-р Желязка Райкова,

гл. ас. Клавдий Тютюлков,

гл. ас. д-р Нели Димитрова,

Валентина Иванова,

Пенка Лазарова,

Иван Петков,

Георги Георгиев


ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ – Стара Загора
Председател: проф. д.с.н. Иван Станков

Членове: доц. д-р Мирослав Карабалиев,

доц. д-р Стефка Атанасова,

доц. д-р Венета Гинева,

Николай Такучев,

Тонка Иванова,

Надя Кискинова,

Гергана Карабалиева


 • Регистрационното бюро на конференцията ще бъде отворено на 8 септември 2014 г. от 11.00 часа в Регионална библиотека „Захарий Княжески“
08.09.2014 – ПОНЕДЕЛНИК
(Регионална библиотека „Захарий Княжески“)

15.00 часа ОТКРИВАНЕ на конфедренцията

Официални приветствия

Връчване на наградите за учители на МФ “Св.Св.Кирил и

Методий” за 2014 год.


16.00 – 17.30 ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ

Председател: проф. дфн Ив. Лалов


 • Методологичните знания в учебните програми по физика

Мая Гайдарова


 • Съвременни подходи към оценяване на учениците в средното училище

Нели Димитрова
17.30 – 19.00 ПУБЛИЧНИ ЛЕКЦИИ

Председател: доц. д-р Мая Гайдарова
- Нобеловите награди по физика 2013 г.

Л. Литов


 • 450 години от рождението на Галилео Галилей

Ева Божурова
19.00 - 20.00 Коктейл (фоайето на Библиотеката)
20.00 – 21.00 “Физика на открито” (Античен форум “Августа Траяна”)

09.09.2014 – ВТОРНИК
( ГПЧЕ “Ромен Ролан” – зала „Америка за България“ етаж 3)

9.00 – 10.30 ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ

Председател: проф. дфн Ана Георгиева


 • Оценяване на природонаучната грамотност в PISA 2015 – тенденции и промени в концепцията на изследването.

Св. Петрова


 • Компетентностният подход в ДОИ по физика и астрономия.

Г. Георгиев


 • Представяне на националния фестивал „Наука на сцената”.

Росица Конова
10.30-11.00 Кафе-пауза (осигурена от Фондация “Просвета”)


11.00 – 13.00 СЕКЦИОННИ ДОКЛАДИ – средно образование
Председател: гл. ас. д-р Нели Димитрова


 1. „SCIENTIX – общност за научно образование в Европа” – Свежина Димитрова

 2. „Модел за проучване на общите умения и компетентности за успешна реализация на учителите по физика и астрономия” – Александра Камушева

 3. „Проектът GO LAB и изследователският подход в образованието” – Иво Джокин

 4. „Развитие на интерактивните методи в обучениевто по физика в САЩ през последните 20 години” – Ивелина Коцева

 5. „Обучението по физика в Духовната семинария – София” – Мариета Иванова, Стоян Денев

 6. „Един алтернативен метод на оценяване в обучението по физика и астрономия” – Надежда Вълева

 7. „Програма за обучение по астрономия на деца в предучилищна възраст” – Иванка Гецова-Момчева

 8. „Интердисциплинарните връзки в класната и извънкласна работа на учениците в 7 СОУ - София” – Иванка Касабова

13.30 – 14.30 ПОСТЕРНА СЕСИЯ ( фоайето пред залата)
Висше образование

 1. „Изравнително обучение по физика като част от проекта BG051PO001-4.3.04-0051 в ТУ-Габрово” – Пламен Данаилов

 2. „Резултати от прилагането на системата MOODLE+ в изравнителното обучение по физика в ТУ-Габрово”– Пламен Данаилов

 3. „Определяне на ускорението на свободно падане в околността на гравитационен център III. Марс” – Димитър Стоянов

 4. „Разработка на лабораторни упражнения към специализиран курс Ултразвукова диагностика в медицината” – Гинка Екснер, Желязко Желязков

 5. „Европейски проект НОРЕ – възможности и перспективи” – Надежда Нанчева, К. Спасова

 6. „Обновяване на медицинската рентгенова апаратура във Варненска, Шуменска и Добричка област” - Наташа Иванова, Северина Иванова

 7. Обучението по ядрена физика и приложения в страните от източна Европа – състояние и тенденции” – Тодорка Димитрова

 8. Примери за добри европейски практики в обучението по медицинска физика - Тодорка Димитрова


Средно образование

 1. „ЦЕРН – една сбъдната мечта” - Свежина Димитрова

 2. „За ползата от проблемното обучение по физика и астрономия” - Антоанета Димитрова

 3. „Някои идеи за интерактивност в урок по физика и астрономия в 7 клас на тема Използване на ядрената енергия” – Даниела Илиева-Димова

 4. „Учителите и учебните програми по физика” – Весела Димова

 5. „Определяне на ЕДН и вътрешно съпротивление на източник на напрежение” – Мариана Анастасова

 6. „Модел за оценяване на проектна работа с използване на мултимедийна презентация по физика и астрономия ” – Регина Карталова

 7. До Швейцария и обратно в обучението по физика и астрономия в 8, 9 и 10 клас” - Тонка Иванова

 8. „В Дубна животът е пътешествие, науката - приключение” – Тонка Иванова

 9. „В Дубна животът е пътешествие, науката – приключение 2” – Тонка Иванова

 10. „Светкавица – енергия и екология” - Тонка Иванова

 11. „Един поглед върху гимназиалния етап на средното образование във Франция” – Юлиана БелчеваОрганизационният комитет ще отличи най-доброто постерно представяне.


14.45 – 16.15 СЕКЦИОННИ ДОКЛАДИ – средно образование
Председател: доц. д-р Ж. Райкова
1. „Опити с микромашинен акселерометър” – Клавдий Тютюлков

2. „Средното и висше образование – ръка за ръка в обучението по природни науки” –Пенка Ненкова, Наташа Иванова

 1. „Използване на свободни уеб-базирани приложения за повишаване на познавателните възможности на учениците” – Недялка Траянова

 2. „Съвременни методи на обучение по природни науки в проекта на Европейската училищна мрежа InGenius и връзка между преподаването на физика и астрономия в училище и индустрията” – Цеца Цолова

 3. „Часовете по СИП – време за откриване на таланти” – Жана Кюркчиева

 4. „Креативност” – Наташа Иванова10.30 – 16.00 МЛАДЕЖКА СЕСИЯ
( НАО „Ю. Гагарин“ – 4 етаж (изток) в ГПЧЕ “Ромен Ролан”)
Председател: Пенка Лазарова


 1. Представяне на ученическите разработки.

 2. Обявяване на резултатите от Националният младежки конкурс за рисунка и есе, поветен на Галилео Галилей, по повод на обявяването на 2014 година за Година на Галилей.

16.30 – 18.00 Посещение в Исторически музей Античен форум “Августа

Траяна” (безплатно)
19.00 - 20.30 Театрална постановка “Без докачение, моля” – (цена 7.00 лева - заплащане при регистрацията)


10.09.2014 – СРЯДА
( ГПЧЕ “Ромен Ролан” – зала „Америка за България“ етаж 3)


9.00 – 10.30 ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ
Председател: Георги Георгиев


 • Защо финландската образователна система е успешна и на какво ни учи тя?

Желязка Райкова
- Physics education standards: concept and reality – Macedonian perspectives

Boce Mitrevski


 • Средното образование в германоговорящите страни

Клавдий Тютюлков
- ...........................................................

Иля Петров

10.30 - 11.00 Кафе-пауза (осигурена от Фондация “Просвета”)


11.00 – 12.00 Дискусия “Проблеми на образованието”

Водещи: проф. Иван Лалов, Валентина Иванова


13.30 – 17.00 Екскурзия до Голямата Косматка и Казанлъшката

гробница

(безплатно)


17.00 – 18.00 Посещение в Музей на бирата (цена 6.00 лева – заплащане при

регистрацията)
20.00 часа Официална вечеря (цена 25.00 лева - заплащане при регистрацията)
11.09.2014 – ЧЕТВЪРТЪК
( ГПЧЕ “Ромен Ролан” – зала „Америка за България“ етаж 3)

9.00 – 11.00 СЕКЦИОННИ ДОКЛАДИвисше образование
Председател: доц. д-р Вера Хаджимитова 1. „Предизвикателства при разработване на курсове за електронно и дистанционно обучение по физика – Е-физичен експеримент” - Гинка Екснер, Ася Тоскова, Мария Марудова-Живанович

 2. „Европейският опит в преподаване на физика в медицинското образование” – Вера Хаджимитова, Марин Маринов

 3. „Използване на интернет-платформата "Google Apps" за организиране на учебния процес в училището и университета” – Мирослав Карабалиев

 4. „Аналитично описание на свободно падане на тяло от голяма височина” – Димитър Стоянов

 5. „ Лабораторен практикум .................................. ” - Елена Халова, Невена Кожухарова, С. Александрова

 6. „Тенденции в развитието, промените и усъвършенстването на учебните планове по физика в ТУ-Габрово” - .......................................................

 7. „Критерии за компетентност, знание и разбиране при изучаване на метеорология и океанография” – Добромир Гроздев

 8. „Структура на тест .....................” – Невена Кожухарова, Елена Халова, С. Александрова


11.00 - 11.30 Кафе-пауза (осигурена от Фондация “Просвета”)


11.30 – 12.00 „2015 - Международна година на светлината”

проф. дфн Иван Лалов
12.00 часа Закриване на конференцията

доц.д-р Мая Гайдарова
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Каталог: upb -> archive -> dir
upb -> Съюз на физиците в българия министерство на образованието и науката
upb -> Европейска нощ на учените 2015 25 септември 2015 Г. (Петък) Българска академия на науките
archive -> Представяне на книгата на акад. Александър петров „физика на живата материя“
upb -> Проф. Д-р асен златаров
upb -> Приветствие от името на г-н Росен Плевнелиев, Президент на Република България поднася г-жа Анна-Мария Виламовска
archive -> Съюз на физиците в българия министерство на образованието и науката
dir -> 26 септември (петък) българска академия на науките
archive -> И н ф о р м а ц и я от отговорната комисия за провеждане на 41-вата национална конференция по въпроси на обучението по физика


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница