5 клас Времето за решаване на задачите е 120 минутиДата24.12.2017
Размер75.61 Kb.
#37461
ТипЗадача
Секция “Изток” - СМБ

КОЛЕДНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ - 13.12.2015 г.5 клас

Времето за решаване на задачите е 120 минути.

Регламент: Всяка задача от 1 до 9 има само един правилен отговор. “Друг отговор ” се приема за решение само при отбелязан правилен резултат. Задачите от 1 до 3 се оценяват с по 3 точки, задачите от 4 до 6 се оценяват с по 5 точки, задачите от 7 до 9 се оценяват с по 7 точки. Задача 10 се решава подробно и се оценява с 15 точки. Неверни решения и задачи без отговор се оценяват с 0 точки.

Организаторите Ви пожелават успех!

Име ,Училище……………………………,Град…………….Задача 1. Четири от джуджетата на дядо Коледа, решили да се състезават, кой пръв ще измине 200 метра. Буши пробягал разстоянието за 26,7 секунди, Алабастър за 26,07 секунди, Мери за 27,92 секунди, а Шини за 27,09 секунди. Кое от джуджетата е финиширало трето?

аgroup 14) Шини б) Буши в) Мери г ) друг отговорЗадача 2. На фиг.1 отсечката PQ е с 25 мм по-малка от MN, а MN е с 0,32 дм по-голяма от NP. Ако MQ = 9см, то дължината на отсечката NP в милиметри е:

а) 49 б) 24 в) 17 г) друг отговор

Задача 3. Правоъгълникът на фиг.2 е разделен на еднакви квадратчета. Ако лицето на защрихованата фигура е 374 кв.см, то лицето на незащрихованата част от правоъгълника в квадратни сантиметри е:

а)396 б)398 в)392 г) друг отговорЗадача 4. Намерете стойността на израза А= 3.х + х:15, ако х=(20,16 – 2,016):0,2 – 0,72

а) 275 б) 276 в) 85 г ) друг отговорЗадача 5. Влак, дълъг 600 м, изминава 90 км за 1 час. За колко време влакът ще мине покрай стълб, намиращ се до железопътната линия?

а) 24 мин. б) 12 сек. в) 12 мин. г) друг отговорЗадача 6. Лека кола тръгнала в 10 часа 45 минути от град София за град Варна. Отначало изминала 210 километра, след това още третинката от изминатото разстояние и направила престой 12 минути. Оказало се, че ѝ останало да измине 2 пъти по-късо разстояние от вече изминатото. В колко часа колата е пристигнала в град Варна, ако за един час изминава 70 километра?
а)16:34 б) 16:57 в) 16:45 г) друг отговор

Задача 7. Петокласниците в едно училище, организирали Коледен бал с маски. Броят на всички ученици от пети клас е 126, но 12 от тях не отишли на бала. Маскирани били 84 ученици, като 35 от тях са момичета. Ако общият брой на момчетата е 62, какъв е броят на момичетата отишли на бала без маски?

а) 17 б) 49 в) 13 г) друг отговорЗадача 8. Правоъгълник, квадрат и равностранен триъгълник имат равни обиколки. Дължините на страните в сантиметри, на трите фигури са различни и последователни четни числа. Колко квадратни сантиметра е лицето на правоъгълника?

а) 168 б) 540 в) 140 г) друг отговорЗадача 9. Миро е с девет години по-голям от брат си Петър. Сега е на толкова години, на колкото месеца е бил брат му, когато той е бил 10 пъти по-голям от него. На колко години е сега брат му Петър?

а) 21 б) 23 в) 14 г) друг отговорЗадача 10. На 7 декември Ники имал в касичката си няколко лева. Всеки следващ ден, започнал да пуска в нея по 2 лева повече от предходния ден. За две седмици Ники събрал 224 лева.

а) Колко лева е имал Ники в касичката си на 7 декември?

б) Какви са спестяванията му на 17 декември?


Отговори 5 клас

1

2

3

4

5

6

7

8

9

А)

В)

А)

Б)

Г)24 сек

Б)

А)

В)

Г)12

Решение на Задача 10:

За пълното разписване на решението и намиране на спестяванията за всеки ден:
На 7.12.

х лева
0,5 т.

На 8.12.

х +2 лева

2х +2

0,5 т.

На 9.12.

х +4 лева

3х+6

0,5 т.

На 10.12.

х +6 лева

4х+ 12

0,5 т.

На 11.12.

х +8 лева

5х + 20

0,5 т.

На 12.12.

х +10 лева

6х +30

0,5 т.

На 13.12.

х +12 лева

7х + 42

0,5 т.

На 14.12.

х+14 лева

8х + 56

0,5 т.

На 15.12.

х +16 лева

9х + 72

0,5 т.

На 16.12.

х +18 лева

10х + 90

0,5 т.

На 17.12.

х + 20 лева

11х + 110

0,5 т.

На 18.12.

х +22 лева

12х + 132

0,5 т.

На 19.12.

х + 24 лева

13х + 156

0,5 т.

На 20.12.

х + 26 лева

14х + 182

0,5 т.

При записване на верен отговор без описание на решението – 2 точкиЗа съставяне на израз: 14х +182 =224 - 3 точки

14х = 224 – 182

14х= 42

За получаване на отговора а)

х=3 лева е имал на 7 декември в касичката си Ники - 3 точкиЗа получаване на отговора б)

на 17 декември 11х + 110 = 11.3 +110 =33 + 110= 143 лева – 2 точки

Ако са посочени само крайните отговори, без описание на решението – 5 точки

Дgroup 25опълнителни задачи:Задача 8. Квадратът на фиг.3 е разделен на еднакви квадратчета. Ако лицето на защрихованата фигура е 106,34 кв.см, то лицето на незащрихованата част от правоъгълника в квадратни сантиметри е:

а) 65,44 б)78,4 в)77,6 г ) друг отговорЗадача 9. Петър, Георги, Свилен и Иван събрали по равен брой орехи. След като Петър и Георги изяли по 12 ореха, а Свилен 8 ореха, се оказало, че Иван има толкова орехи, колкото са останали на тримата взети заедно. Колко ореха са събрали четиримата?

а)16 б)36 в) 60 г ) друг отговорЗадача 10. На коледен базар продали общо 520 гевречета, меденки и курабийки. Продадените гевречета са с 40 броя по-малко от меденките, а меденките са два пъти по-малко от курабийките. Да се намери колко е печалбата от коледния базар, ако е известно, че цената на гевречетата е 1,80лв., на меденките 1,10лв., на курабийките 0,70лв.
Решение зад.10

1) Г+М+К=520 броя (1)

1т.

2) Г=М – 40 (2)

1т.3) К=2.М (3)

1т.

4) Заместване в израза (1) с (2) и(3)

М –40 + М + 2.М=5202т.

5)Преобразуване на израза:4.М – 40 =520


2т.

6) Получаване на броя на продадените меденки:

4.М= 560


М= 140 броя

2т.

7) Намиране броя на гевречетата:

Г=М – 40 = 140 – 40=100 бр.1т.

8) Намиране броя на курабийките:

К=2.М=2.140=280 бр.1т.

След пресмятане 8), са възможни 2 начина:

I начин

II начин

Пресмятане на цената на гевреците:

100.1,80=180 лв.1т.

100.1,80+140.1,10+280.0,70= 180+154+196=530 лв.

При съставен и правилно решен израз – 4 точки


Пресмятане на цената на меденките:

140. 1,10= 154 лв.1т.

Пресмятане на цената на курабийките:

280. 0,70= 196 лв.1т.

Намиране на общата сума, събрана то базара:

180+154+196=530лв1т.
При записване на верен отговор без описание на решението – за всяка стъпка от 1. до 8. – по 1т.
Ако са посочени само крайните отговори без решенията – 5т.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница