7 Иван Христов Иванов, Стелиан Желев Георгиев – „Методика и изследване на повърхностно уякчени слоеве от стомана Х12МФ”Дата08.07.2017
Размер43.66 Kb.
#25261

ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА, 2008 г.


СЪДЪРЖАНИЕ

Георги Томов – „Плазмено прахово напластяване – характерни особености и приложение ................................................................................................................7

Иван Христов Иванов, Стелиан Желев Георгиев – „Методика и изследване на повърхностно уякчени слоеве от стомана Х12МФ”............................................ 13

Деан Вълчанов – „Методи за определяне на визкозното съпротивление на кораба”................................. 19

Добрин Ефремов – „Числено определяне на основните съставляващи на съпротивлението на транспортен кораб” .......................................................... 24

Кръстин Красимиров Йорданов, Димитър Пламенов Казаков, Веселин Миланов Петров, Мирослав Красимиров Костов – „Изследване на високотемпературните топлинни тръби”........................................................... 28

Неделчо Кралчев Кралев – „Проектиране на платформа – лодка – катамаранен тип”................................................................................................... 34

Свилен Иванов, Светлозар Нейков – Влияние на броя на перките и дисковото отношение върху оптималните характеристики на гребните винтове”........ 38

Боряна Грозева – „Геометрия и сигнален модел на микросателитни SAR системи”................................................................................................................... 44

Данаил Димчев Кънчев – „Уеб-обслужването в комуникациите”................... 49

Даниел Георгиев, Крум Бешински – „Високоволтов високочестотен електронен трансформатор” ............................................................................... 52

Диана Георгиева Бонджиева – „Изследване на локална компютърна мрежа чрез симулираща програма OPnet” ........................................................................ 58

Димитър Димитров – Изследване на метод за студено палене на луминесцентни лампи с малка и средна мощност” ............................................. 62

Добромира Николова Хаджиева – Изследване на конволюционни кодове”..... 68

Елица Пенчева – „Проучване и анализ на методи за повърхностни и дълбочинни корекции на кожни увреждания”..................................................... 74

Ерай Йозтюрк – Развойна система за ARM-базиран микроконтролер LPC2468”................................................................................................................... 82

Иван Светославов Лазаров – „Обща методология на използването на техническите средства, използвани за откриване на шпиониращи устройства”............................................................................................................. 88

Николай Златинов Карагенов – „Основни типове съвременни радари”............ 94

Петър Красенов Боянов – „Приложение на нелинейните радиолокатори за търсене на подслушвателни устройства”........................................................... 98

Радил Раденков – „Тетрис за OLIMEX SAM7-EX256”....................................... 101

Явор Димитров, Светлозар Захариев„Алгоритъм за управление на програмируем токоизточник за заряд на акумулаторни батерии”................. 105

Захариас Камарианакис – „Идентифициране на отворите в интрамедуларни импланти с помощта на конусна томография и симулации”........................... 110

Андриан Георгиев – „Системата на социално осигуряване в България”....... 116

Десислава Габровска – „Пенсионна система в Република България. Структурен анализ”.............................................................................................. 119

Диляна Господинова – „Законови актове регламентиращи закрилата на децата”................................................................................................................... 124

Добромира Тодорова – Здравноосигурителна система в България............. 130

Надежда Комитова – „Жилищна политика в Република България”................. 135

Николинка Георгиева – „Модели на здравно осигуряване”............................... 139

Цветомира Найденова – Фирмена социална политика”..................................... 145

Росица Радева Иванова – „Политика за насърчаване на заетостта и ограничаване на безработицата” ....................................................................... 150

Венцислав Николов, Метин Илханов, Катерина Върбанова, Светла Данаилова – „Система за интелигентно анализиране и предсказване на природата”...... 155

Марин Руменов Маринов – „Изкуствени невронни мрежи и еволюционни алгоритми”............................................................................................................. 160

Дияна Тодорова Николова, Кръстин Красимиров Йорданов – „Мобилна операторска станция с газоаналитични функции”........................................... 166

Анна Божидарова – „Микробно-хигиенни аспекти на екологичната санитария”............................................................................................................. 172

Антон Антонов – „Възможности за сертифициране на продуктите при оползотворяването на биоразградими и битови отпадъци чрез компостиране”....................................................................................................... 176

Гергана Иванова – „Компютърна симулация на многофазово замърсяване от точков източник в газова среда при променливо налягане”............................. 182

Илияна Владимирова Недева – „Анализ на проблемите пред устойчивото развитие на индустриални зони в РБългария”.................................................... 187

Ивелина Петрова „Замърсяване на морската вода и крайбрежната зона на гр. Варна с нефт в резултат на авария с кораб „Moon lake””......................... 196

Красимира Комитова, Пламена Янкова, Йордан Йорданов, Тодор Моралийски – „Почвени характеристики на земеделски площи в район Балчик”.................. 200

Наталия Господинова – „Анализ на възможностите за устойчиво развитие на селските райони”................................................................................................... 205

Руслан Филипов „Тори Каньон – последствия и поуки”................................ 213

Тодор Моралийски – Съвременни хербициди за борба с плевелите и начини за приложение”........................................................................................................... 219

Веселина Михалева – „Екологичната санитария като подход за превръщане на отпадните материали от водите в ресурси ”.................................................... 225

Бисер Стоянов „Приложение в Европа на новите капиталови изисквания за кредитните институции”.................................................................................... 229

Биляна Георгиева Василева – „Балансираната система от показатели като инструмент на стратегическото управление в производственото предприятие”.......................................................................................................... 235

Евелина Средовска, Мария Иванова, Тенислав Тодоров – „Банковата система на Япония”............................................................................................................... 241

Петя Иванова Иванова „Предпочитаните райони за трудова дейност в България и европейската регионална политика”............................................... 247

Евелина Мутафова, Дияна Димитрова – „Жените в предприемачеството”.. 253

Йорданка Веселинова Попова – „Състояние на пазара на недвижимиимоти в България”................................................................................................................. 258

Милена Стоянова, Дарина Димитрова Европейска Централна Банка – структура и функции”........................................................................................... 263Силвия Паприкова, Павел Петров – „Анализ и оценка на микрообкръжавашата среда на функциониране на „Манаус комерс” ООД”......................................... 268
Каталог: tu-varnascience -> images -> stories -> st sesiq 2008
st sesiq 2008 -> Identification of intramedullary nail holes using cone beam reconstruction and simulation techniques
st sesiq 2008 -> Проучване и анализ на методи за повърхностни и дълбочинни корекции на кожни увреждания research and analysis of methods for surface and skin-deep correction of skin harms
st sesiq 2008 -> Methodology and research of surface hardened layers of steel H12Mf (D2 aisi) Иван Христов Иванов, Стелиан Желев Георгиев
st sesiq 2008 -> Influence of the propeller blades number and the propeller area ratio onto the optimal propellers characteristics
st sesiq 2008 -> Тори каньон – последствия и поуки torrey canyon – outcome and lessons руслан Филипов Резюме
st sesiq 2008 -> Екологичната санитария като подход за превръщане на отпадните материали от водите в ресурси
st sesiq 2008 -> Високоволтов високочестотен електронен трансформатор Даниел Георгиев, Крум Бешински
st sesiq 2008 -> Method of cold burning of fluorescent lamps with low and middle power
st sesiq 2008 -> Aнализ и оценка на микрообкръжавашата среда на функциониране на „манаус комерс” оод analysis and valuation of the micro-ambient surroundings of functioning of “Manaus Komers” Ltd
st sesiq 2008 -> Добромира Николова Хаджиева Резюме: Конволюционното кодиране намира широко приложение в съвременната комуникационна техника. Настоящият доклад


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница