7клас Време за решаванеДата24.07.2016
Размер33.27 Kb.
#3325
ТипЗадача
СМБ – секция Плевен и СОУ “Стоян Заимов” – Плевен

МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ “СТОЯН ЗАИМОВ” – 30.10.2010 година7клас

Време за решаване – 120 минути.

Всяка задача има само един верен отговор. Оградете го. Задачи от 1 до 3 се оценяват с по 3 точки, от 4 до 7 – с по 5 точки, а от 8 до 10 – с по 7 точки. При грешен или непосочен отговор – 0 точки. Друг отговор се приема за верен само при посочен верен резултат. Задачи 11 и 12 се оценяват с по 15 точки. Пълното решение на задачи 11 и 12 напишете на гърба на листа. Организаторите Ви желаят успех!


Име..............................................................училище....................................................гр./с
Задача 1. Колко от годините през третото хилядолетие (от 2001 до 3000 година) имат сбор на цифрите 4?

А) 5 Б) 6 В) 8 Г) 9 Д) друг отговор


Задача 2. 5% от 12% от 100 са равни на:

А) 12 Б) 60 В) 6 Г) 0,06 Д) друг отговор


Задача 3. Половината на 43 . 24 е равна на:

А) 25 Б) 27 В) 29 Г) 26 Д) друг отговор


Задача 4. Сборът от дължините на ръбовете на куб е 24 дм. Обемът на куба в литри е:

А) 8,4 Б) 6 В) 12 Г) 64 Д) друг отговор


Задача 5. Колко на брой са целите числа с модул, по-голям от 2 и по-малък от 9?

А) 5 Б) 6 В) 10 Г) 12 Д) друг отговор


Задача 6. Сборът на три естествени числа е 222. Ако разделим третото на първото ще получим частно 3 и остатък 12. Второто е с 10 по-голямо от първото. Произведението на трите числа е:

А) 26400 Б) 264000 В) 13200 Г) 23200 Д) друг отговор


Задача 7. Лицето на основата на правоъгълен паралелепипед е 12 см2, а лицата на две околни стени са 4 см2 и 3 см2. Обемът на паралелепипеда е равен на:

А) 18 см3 Б) 12 см3 В) 6 см3 Г) 19 см3 Д) друг отговор


Задача 8. Иво записал числата от 1 до 100 включително и намерил сбора на получените цифри. Този сбор е равен на:

А ) 855 Б) 900 В) 810 Г) 945 Д) друг отговор


Задача 9. Колко шестцифрени числа от вида ababab (a и b са цифри) се делят на 57?

А) 1 Б) 2 В) 5 Г) 4 Д) друг отговор


Задача 10. Група ученици пътува в три еднакви автобуса и заемат 4/5 от местата. След като 1/4 от учениците слизат, останалите пътуват само в два от автобусите. Каква част от местата в двата автобуса е заета?

А) 3/5 Б) 5/6 В) 9/10 Г) 7/8 Д) друг отговор
Задача 11. В затворен резервоар с форма на правоъгълен паралелепипед с обем 405 литра е налята течност. Ако резервоарът се постави хоризонтално върху различните му стени, нивото на течността ще е съответно 40 см, 50 см и 60 см. Намерете:

А) Дължините на ръбовете на паралелепипеда.

Б) Обема на течността в литри, налята в резервоара.
Задача 12. Мобилните оператори „Алфа” и „ Бета” предлагат следните оферти за месец:

“Aлфа” – За първите 100 минути - общо 7 лв., а за всяка следваща- по 0,05 лв. на минута.

„Бета” – За всяка минута по 0,06 лв. За един месец Иво говори с “Aлфа”, а Асен- с „ Бета” и заплатили за едни и същи изговорени минути една и съща сума.

А) Колко е тази сума?

Б) Петя се колебае кой от тези два оператора да избере. Какво ще посъветвате Петя?
ОТГОВОРИ:1 зад.

2 зад.

3 зад.

4 зад.

5 зад.

6 зад.

7 зад.

8 зад.

9 зад.

10 зад.

Б

Д 0,6

В

Д 8

Г

Б

Б

Д 901

В

В

РЕШЕНИЯ :

11. задача

a) 40.ab = 50.bc = 60.аc a : b : c = 5 : 6 : 4

120x3 = 405  x3 =405/120 = 27/8 x = 3/2 дм = 15 см

a=75см b=90 см c= 60 см (10 точки)

b) V = 50.54 = 270 дм3 = 270 литра (5 точки)

12. задача

а) S1 = (Х– 100).0,05+ 7 S2 = 0,06X S1 = S2

Х =200 мин S =12лв. (10 точки)б) ако Петя говори по-малко от 200 мин. месечно, е по-изгодно да избере „Бета”, а ако говори повече - „Алфа” (5 точки)
Каталог: mat sustezanie -> zada4i 2010
mat sustezanie -> Смб – секция Плевен и соу “Стоян Заимов”-Плевен математическо състезание “стоян заимов” –17. 11. 2007година
mat sustezanie -> 4 клас Време за решаване
mat sustezanie -> 3 клас Време за решаване
mat sustezanie -> Задача След пресмятане на израза 4 8 + 2 се получава: a 54 б 30 в 22 г 32 д 34 Задача 2
mat sustezanie -> Смб – секция Плевен и соу “Стоян Заимов”-Плевен математическо състезание “стоян заимов” – 11. 2006 година
mat sustezanie -> Смб – секция Плевен и соу “Стоян Заимов”-Плевен математическо състезание “стоян заимов” – 08. 11. 2003 година
mat sustezanie -> 4 клас Време за решаване
mat sustezanie -> Задача Стойността на израза 12 4,5 + 3 4,5 6 4,5 е: a 1210,5 б 22,8 в 45,6 г 10 д друг отговор
zada4i 2010 -> Смб – секция Плевен и соу “Стоян Заимов”-Плевен математическо състезание “стоян заимов” – 30. 10. 2010 година


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница