9. издаване на заповеди за откриване, закриване и промяна в обстоятелствата на лекарските консултативни комисииДата05.01.2019
Размер59.5 Kb.
9. ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ОТКРИВАНЕ, ЗАКРИВАНЕ И ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА НА ЛЕКАРСКИТЕ КОНСУЛТАТИВНИ КОМИСИИ


Административно обслужване – “фронт” офис

Административни звена, обслужващи издаването на акта – “бек” офис

Дирекция АПФСО, отдел АСД
лице за контакт: главен специалист

телефон: 064/823 409, вътр.111

адрес: гр. Плевен, ул. Княз Александър Батенберг І №7, ет.1

e-mail: rzi@rzi-pleven.com

приемно време:

всеки работен ден 8:30 - 17:00 ч.Дирекция МД, отдел ОКМД
лице за контакт: директор на Д МД
телефон: 064/828 009
адрес: гр. Плевен, ул. Данаил Попов №18


e-mail: rzi@rzi-pleven.com
І. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

  • Чл.104 от Закона за здравето.

  • Чл.6 и чл.7 от Правилника за устройството и организацията на работата на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи.


ІІ.ХАРАКТЕРИСТИКА

Цел:

Целта на настоящата процедура е да се укаже реда и условията за издаване на заповеди за определяне съставите на Лекарски консултативни комисии и промяна в обстоятелствата на Лекарски консултативни комисии.

Лекарските консултативни комисии се разкриват в лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ (чл.104, ал.1 от ЗЗ) със Заповед на Директора на РЗИ.

Предмет:

Осъществяване дейностите по медицинската експертиза на работоспособността


ІІІ. ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА ЛКК И ЗА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА НА ЗАПОВЕДИТЕ ЗА ЛКК

Компетентен орган:

Директора на Регионална здравна инспекция – Плевен.Заявител:

Ръководители на лечебни заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ на територията на Област Плевен.Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издадена Заповеди за сформиране и за промяна в обстоятелствата на ЛКК

Необходими документи:

  1. Заявление по образец за сформиране на ЛКК.

  2. Заявление по образец за промяна в обстоятелствата на ЛКК.

  3. Към предложението се прилагат документ за призната специалност на лекарите - членове на ЛКК и документ за трудовия стаж на председателя на обща ЛКК.


Вътрешен ход на процедурата:

Заявленията за издаване на административния акт – Заповед за определяне състава на ЛКК, или Заповед за промяна в обстоятелствата на ЛКК се адресира до Директора на РЗИ - Плевен.

Заявленията се подават в Звеното за административно обслужване в РЗИ – Плевен и се завеждат в деловодната книга и Единната информационна система за документооборот от служителите на Звеното.

Заявленията се предават ежедневно на съответното длъжностно лице в РЗИ.

Длъжностното лице извършва проверка на направените предложения за състав на ЛКК или за промяна в обстоятелствата на ЛКК.

При наличие на несъответствия или непълноти, заявителят се уведомява писмено за необходимостта от отстраняване на непълнотите и се определя срок за отстраняването.

Проектът за Заповед за определяне на състава на ЛКК или за промяна в обстоятелствата на ЛКК се изготвя от съответното длъжностното лице и преписката се представя за съгласуване на Директора на Дирекция „Медицински дейности”.

Директорът на Дирекция „Медицински дейности” изразява становище по представените документи.

Заповедите за сформиране на ЛКК; за промяна в обстоятелствата на ЛКК или мотивирания отказ се издават в два екземпляра – за заявителя и за РЗИ и се представят за подпис от Директора на РЗИ.

След подписване на Заповедта, съответното длъжностно лице я подпечатва с печата на РЗИ.

Заповедите се издават в сроковете по чл.57 от Административнопроцесуалния кодекс, а именно в 14-дневен срок от датата на започване на производството, НМЕ и ПУОРОМЕРКМЕ.

Копие от заповедите задължително се изпраща на ТЕЛК, на РЗОК, РДСП, и на териториалното поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ).

Цялата служебна преписка се съхранява в Дирекция „Медицински дейности”.
Ръководителите на лечебните заведения, към които има сформирана ЛКК са длъжни в 3-дневен да уведомяват РЗИ за всяка настъпила промяна в обстоятелствата по издадената заповед за сформиране на ЛКК.

Такси:

Не са предвидени такси за издаване на Заповед за ЛКК или промяна в обстоятелствата на ЛКК.


IV. ОБРАЗЦИ И ФОРМУЛЯРИ:

  • Заявление за издаване на заповед за ЛКК

  • Заявление за промяна в обстоятелствата на ЛКК

  • Заповед за сформиране на ЛККгрупа 156


Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> 4 дни/3 нощувки 14. 04. 2017 17. 04. 2017
2017 -> Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол”
2017 -> Синхрон медия” оод
2017 -> за нашият клас. Пътуването ще се проведе от (10. 07) до
2017 -> Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици
2017 -> До (Бенефициент- наименование)
2017 -> Четвърто основно училище “ иван вазов”
2017 -> Айфоны-москва рф +7(967)199-80-08 +7 (903) 558-01-95 (Москва)


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница